Torastudie: Ketoret (wierook) en tesjoeva Exodus 30:35

Torastudie: Ketoret (wierook) en tesjoeva Exodus 30:35 Mensen kunnen onder alle omstandigheden God dienen en tesjoeva (berouw) tonen. De meest heilige plek en het meest heilige tijdstip was in de tempel in het Heilige der Heiligen op Jom Kippoer en werd door de Hoge Priesters uitgevoerd. Hij offerde ketoret (wierook) aan God. Dit was het meest prestigieuze en heiligste van de diensten in de Heilige Tempel.

Exodus 30:35

En gij zult maken tot een reukwerk, een specerijen-mengsel, een werk van een specerijen-menger; goed dooreen gemengd, rein, heilig.

Leviticus 16:12-13

En een vuurbak vullen met gloeiende houtskool van het altaar dat bij de ingang van de ontmoetingstent staat. Hij moet twee handen fijngestampte geurig reukwerk nemen en dat alles naar de heilige ruimte achter het voorhangsel brengen. Daar moet hij het reukwerk ten overstaan van de Eeuwige op het vuur leggen, opdat de wolk van het reukwerk de verzoeningsplaats op de ark met de verbondstekst aan het oog onttrekt, anders sterft hij.

Ketoret wierook

De ketoret was een speciaal aroma van elf kruiden en balsems. God beval aan Mozes de precieze ingrediënten en de manier van bereiding. De ketoret werd tweemaal per dag op het gouden altaar in de Tempel verbrand.

Op Jom Kippoer ging de Hoge Priester het Heilige der Heiligen binnen met een pan kolen in zijn rechterhand en ketoret in zijn linkerhand. Daar deed hij de ketoret over de kolen, wachtte tot de geur opsteeg en verliet de ruimte. Dit is de climax van de Jom Kippoer dienst in de Heilige Tempel.

Maimonides: ketoret voor het verdrijven van de stank

Volgens Maimonides werd de ketoret gebruikt om de stank van de geslachte dieren te verdrijven. Daarom gaf God opdracht twee keer per dag ketoret te verbranden om Hem en de kleding van de priesters een heerlijke geur te geven.

Volgens Rabbenoe Bechayei klopt dit niet omdat de ketoret niet gebruikt wordt voor een wereldse doeleinde.

Volgens het Chassidisme was de ketoret bedoeld om de kwade geur van de dierlijke ziel van de mens die geofferd werd te verdrijven (het dierenoffer vertegenwoordigt de dierlijke ziel van de mens).

De essentie van de ketoret

De essentie van de ketoret is het ongerept smachten van de menselijke ziel om zich aan God te hechten. De hoogste uitdrukking is in de uiterste zonde-vrije omgeving van het Heilige der Heiligen op Jom Kippoer.

De spirituele ketoret = de kracht van tesjoeva (berouw, terugkeer)

De dienst in de Heilige Tempel kan niet meer worden uitgevoerd. Het komt alleen terug in gebeden tijdens Jom Kippoer en in de visie van een toekomstige Jom Kippoer in een herbouwde Tempel. Maar de ketoret blijft deel uit maken in onze dienst aan God. We spreken dan over een spirituele ketoret die bestaat in de menselijke ziel als de kracht van de tesjoeva (berouw of terugkeer).

Tesjoeva handelt over negatieve en onwenselijke dingen. Het geneest de zieke ziel. Maar er is meer. Tesjoeva betekent 'terugkeer': een terugkeer naar de perfecte staat van de ziel. De kern van de ziel is namelijk immuun voor zonde (de ziel is immers de vonk van goddelijkheid). Met tesjoeva keert de mens terug naar zijn ware ik.

Alleen tesjoeva heeft de kracht een negatieve daad teniet te doen. Toch is tesjoeva niet alleen voor zondaars. Ook heiligen moeten zich bevrijden van de beperkingen van het verleden. Zelfs een heilige is beperkt in zijn kennis, inzichten, ontwikkelde gevoelens, prestaties, tijd, etc.

In een tesjoeva toestand leren we iets nieuws: we ontdekken een diepere dimensie van ons ego die altijd bewust was van deze waarheid; we brengen een tijdloze perfectie van onze ziel.

Nadere toelichting op bovenstaande Joodse commentaren

De Tora leert ons dat ieder mens zonder zonde wordt geboren. De ziel van de mens is perfect omdat deze van God, de Bron, afkomstig is. God heeft de mens geschapen met de neiging om te zondigen zodat de mens uit vrije wil voor God kan kiezen of niet. Maar zelfs als de men zondigt en niet voor God kiest dan is er altijd weer de mogelijkheid tot berouw. En zelfs mensen die nimmer zondigen kunnen tesjoeva doen. En dat is precies het doel van de Schepping: het dienen van God uit vrije wil. Zo zal de Schepping uiteindelijk worden vervolmaakt. De Masjiach kan geen persoonlijke zonden op zich nemen, maar wel de zonden van de wereld als geheel. In de tijd van de Masjiach zal de Schepping perfect zijn.Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
 1. Waar en wanneer kunnen mensen God dienen?
 2. Wat is de meest heilige plek en wat het meest heilige tijdstip om berouw te tonen?
 3. Waaruit bestaat de ketoret (wierook)?
 4. Hoe vaak werd de ketoret verbrand?
 5. Wat is de climax van de Jom Kippoer dienst?
 6. Welke reden geeft Maimonides voor het gebruik van de ketoret?
 7. Welke visie heeft het chassidisme op het gebruik van de ketoret?
 8. Wat is de essentie van de ketoret?
 9. Wat is de spirituele ketoret?
 10. Waar is de kern van de ziel immuun voor?
 11. Wat leren we via een tesjoeva-toestand?

Lees verder

© 2010 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Torastudie: ultieme eenheid Leviticus 16:30Torastudie: ultieme eenheid Leviticus 16:30De Tien Dagen van tesjoeva (berouw, terugkeer) zijn de meest plechtige dagen van het jaar. Ze liggen volgens de Talmoed…
Hoe, waarom en wanneer herdenken Joden 10de Tevet?Hoe, waarom en wanneer herdenken Joden 10de Tevet?Op de 10de Tevet wordt herinnerd dat het beleg van Jeruzalem begon dat uiteindelijk zou leiden tot de vernietiging van d…
Wierook; waarvoor te gebruiken?Wierook wordt door veel mensen nog steeds gezien als een zweverig middel, welke alleen voor zweverige mensen bedoeld is.…

Jesaja 53 & Jezus' optreden in de tempel: Jezus agressief?mijn kijk opJesaja 53 & Jezus' optreden in de tempel: Jezus agressief?Jesaja 53, of beter Jesaja 52:13-15 en Jesaja 53:1-12 gaat over de lijdende dienaar van de HEER. In een aantal eerdere a…
Joodse symbolen: tsietsiet, kwasten - teken aan de kledingJoodse symbolen: tsietsiet, kwasten - teken aan de kledingJoodse symbolen: tsietsiet, gedenkkwast of kwasten - teken aan kleding, symbool aan het gewaad. De tsietsiejot (enkelvou…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Tdjgordon, Pixabay
 • Rebbe Menachem Mendel Schneerson
Jehoeda (664 artikelen)
Laatste update: 15-07-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.