Torastudie: de eerste Sivan – Exodus 30:15

Torastudie: de eerste Sivan – Exodus 30:15 Zes weken na de Exodus kwamen de Joden bij de berg Sinaï aan. Dit gebeurde op de eerste Sivan (maand van de Joodse kalender). Op deze dag zei Mozes niets tegen het Joodse volk. De reden was dat het volk vermoeid was. Maar er was nog een andere reden: de Joden moesten hun kampement opslaan als 'één man met één hart'. Zo moesten zij zich voorbereiden op de schenking van de Tora. De Lubavitcher Rebbe legt uit hoe dit zit.

Chronologisch overzicht

 • 1ste Sivan: Mozes zegt niets tegen het volk omdat het moe is van de reis.
 • 2de Sivan: Mozes bestijgt de Sinaï en komt met een boodschap van God terug waarin God aangeeft dat het Joodse volk het uitverkoren volk is (Exodus 19:4-6).
 • 3de Sivan: Mozes krijgt van God de opdracht het volk juist te plaatsen zodat God zichzelf kan openbaren. De priesters staan vóór het gewone volk, Aharon staat nog dichterbij en Mozes beklimt de berg (Exodus 19:12).
 • 4de Sivan: Het Joodse volk moet zichzelf reinigen en heiligen ter voorbereiding van de ontvangst van de Tora. Er mogen geen seksuele handelingen plaatsvinden en men moet zich onderdompelen in een Mikve.
 • 5de Sivan: Mozes bouwt een altaar en bezegelt het verbond tussen God en Israël. Het volk roept: “We zullen doen en we zullen luisteren.” (Exodus 24:4-8).
 • 6de Sivan: De Tora wordt geschonken.

De mysterieuze stilte

Mozes beloofde verlossing en het volk Israël wachtte met smacht op de openbaring op de Sinaï. Het ging om de ultieme vrijheid: vrijheid van sterfelijkheid, vrijheid van eindigheid en wereldse materieel gebonden bestaan. De Joden waren zo ongeduldig dat ze de dagen aftelden (49 dagen; de Omer telling).

Als de Joden zo ongeduldig waren dan is wat er op de eerste Sivan gebeurde moeilijk te begrijpen. Immers hoe dichter men bij het hoogtepunt komt hoe sterker het verlangen. Hoe kan het dan zo zijn dat zij op de eerste dag helemaal niets deden toen ze bij de Sinaï aankwamen?

Het stil maken van de Joodse geest

Bij de Sinaï sloegen de Joden hun kampement op als één man, zonder onenigheid zoals het geval was bij eerdere kampementen. Toch moeten die ruzies niet negatief opgevat worden. God schiep de mens als uniek; niet één mens is dezelfde. Ieder mens vindt op zijn unieke manier de waarheid. In dat opzicht is onenigheid dus positief. Toch was dit niet te tolereren bij het kamp van de Sinaï. Waarom niet?

Vóór Sinaï bestudeerden Joden ook al de Tora: Abraham Izaäk en Jakob studeerden aan de Eber-academie. Ze richtten daarna eigen jesjivot op. Tijdens de slavernij in Egypte hield de stam Levi zich ook bezig met Torastudie. In die periode was het menselijk verstand het instrument waarbij men toegang had tot de Tora. Ieder mens interpreteerde de Tora op haar eigen niveau; geen enkele menselijke geest kan de Tora geheel bevatten.

Maar op de Sinaï schonk God aan het Joodse volk de Tora. God gaf alles ongeacht de beperkingen van het menselijk verstand. Op dat moment waren Mozes en de meest simpele Jood gelijkwaardig: gelijkwaardig in het niet in staat zijn Gods wijsheid te bevatten met het eigen verstand en gelijkwaardig in dat God hen dit verstand als geschenk gegeven had.

Er had dus een transitie plaatsgevonden van actief begrijpen van de Tora naar een passieve ontvangst van een geschenk van Boven. Om die reden moesten de Joden op de eerste Sivan een kampement oprichten waarin ze handelden als één man met één hart.

Na de eerste Sivan kwamen vijf dagen van actieve voorbereiding. Nu kwamen de verschillen weer naar boven: Mozes, Aharon, de priesters en het gewone volk. Ieder moest op eigen niveau de essentie van de Tora toepassen.

Nadere toelichting op bovenstaande Joodse commentaren

In het Jodendom wordt bij het bestuderen van de Tora geen onderscheid gemaakt tussen de geleerde en de eenvoudige man. De Tora is voor elke Jood bestemd. Ieder moet de Tora op zijn eigen niveau bestuderen en uitvoeren. De Tora is dus niet het eigendom van een geselecteerd groepje chachamiem (wijzen). Ieder mens is gelijk wat betreft zijn band met God. God kijkt niet naar geleerdheid, talent, etc. God kijkt alleen hoe elk individu Hem op zijn eigen niveau dient. Elk mens is immers uniek en elk mens vindt op zijn eigen unieke manier de waarheid. Ieder mens wordt ook met unieke uitdagingen in zijn leven geconfronteerd die met behulp van de Tora aangepakt dienen te worden. De één leeft in armoedige omstandigheden, de ander bulkt van het geld; de één is zijn hele leven chronisch ziek, de ander is zijn hele leven kerngezond; de één is rabbijn, de ander een eenvoudige boer; etc. Dit impliceert ook dat ieder mens zelf verantwoordelijk is voor zijn doen en laten. Daarom oordeelt God op ieders afzonderlijke zonden en kunnen anderen niet die zonden op zich nemen. Daarom ook heeft God de mens met een vrije wil geschapen en kan ieder mens zelf bepalen of ze God wel of niet dient c.q. niet of wel zondigt.Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
 1. Waarom zei Mozes niets tegen het Joodse volk op de eerste Sivan?
 2. Beschrijf wat er gebeurde in de periode van de 2de tot en met 6de Sivan.
 3. Wat betekende de openbaring op de Sinaï voor het Joodse volk?
 4. Beschrijf het verschil tussen het kampement bij de Sinaï en de andere kampementen in de woestijn.
 5. Wat is het verschil tussen de Tora vóór en na de Sinaï?
 6. Waarin is de mens gelijk en waarin verschilt deze van elkaar?
 7. Wat is het verschil tussen de eerste Sivan en de vijf dagen die daarna kwamen?

Lees verder

© 2010 - 2023 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Torastudie: Sluiten Verbond - Exodus 24:1-7Torastudie: Sluiten Verbond - Exodus 24:1-7De Joodse commentatoren verschillen van mening over de tijd waarin de gebeurtenissen die zich afspelen in de Tora plaats…
Joodse symbolen: tsietsiet, kwasten - teken aan de kledingJoodse symbolen: tsietsiet, kwasten - teken aan de kledingJoodse symbolen: tsietsiet, gedenkkwast of kwasten - teken aan kleding, symbool aan het gewaad. De tsietsiejot (enkelvou…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Tdjgordon, Pixabay
 • Rebbe Menachem Mendel Schneerson
Jehoeda (522 artikelen)
Laatste update: 13-07-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.