Vergiffenis vragen voordat het Jom Kippoer is

Jom Kippoer is de Grote Verzoendag voor de Joden. Wie iets goed te maken heeft moet dat voor deze speciale dag doen. En wie zijn kans verkijkt omdat de ander overlijdt, heeft zijn kans voor altijd verkeken. Alles over Jom Kippoer en de Grote Verzoendag. En over de werking van Jom Kippoer, de periode waarin het Jom Kippoer is en het vasten tijdens Jom Kippoer.

Wat is Jom Kippoer?

God kan in het Joodse geloof vergiffenis schenken voor wat er mis is gegaan met betrekking tot Zichzelf, maar niet voor wat er mis is gegaan met betrekking tot die medemens. In de Joodse religie kan de medemens dat alleen maar zelf. Omdat ieder mensen regelmatig nalatig is en regels en wetten overtreedt is er Jom Kippoer. Jood en Jodin vragen daarin vergiffenis en komen tot inkeer. Op Rosj Hasjana (het Joodse nieuwjaar) beoordeelt de Eeuwige ieder mens. In de periode tussen Rosj Hasjana en Jom Kippoer kan de Eeuwige op andere gedachten worden gebracht door gebed, inkeer en liefdadigheid. Op Jom Kippoer wordt het Goddelijke oordeel of te wel de lotsbeschikking voor het komende jaar bezegeld.

Wanneer is het Jom Kippoer?

In 2010 was Jom Kippoer van vrijdagavond 17 september 19.30 uur tot zaterdag 18 september om 20.33 uur. Tijdens die periode wordt er gevast, Joden onthouden zich van seks, ze wassen zich niet en er worden geen leren zaken gedragen.

Diensten tijdens Jom Kippoer

Op Jom Kippoer worden er in de sjoels (synagogen) diensten gehouden. Er is een korte sjoeldienst op vrijdagavond en een lange die in het begin van de ochtend start en duurt tot 20.33 uur. Daarbij worden een aantal derasjot (preken) gehouden. De dienst in Sjoel op Jom Kippoer eindigt met het blazen op de sjofar of de ramshoorn. De gebeden tijdens de diensten zijn gericht op het bevestigen van Gods koningschap en op het afsmeken van Zijn vergiffenis. Ze eindigen in hoop op een jaar dat in alle opzichten goed zal zijn.

Wel vasten niet naar sjoel komen tijdens Jom Kippoer

Hoewel niet alle Joden op Jom Kippoer naar sjoel gaan om deel te nemen aan de diensten, vast het merendeel wel van hen op deze speciale dag. Vaak is dat zo’n traditie dat mensen zelfs als ze niet meer de synagoge bezoeken dat nog wel blijven doen. Het breken van het vasten gebeurt overigens meestal thuis met familie, vrienden en kennissen. Er is dan vaak veel eten op een mooi gedekte tafel. Dit breken van het vasten van Jom Kippoer wordt ook wel “aanbijten” genoemd.

Hoe belangrijk is Jom Kippoer voor de Joden?

Jom Kippoer is voor Joden een erg belangrijke dag. Iedere jood is zich op de Grote Verzoendag bewust van het feit dat de Eeuwige bepaalt wie zal leven, wie zal sterven en hoe mensen zullen leven.

Waarom is er zo weinig aandacht voor Jom Kippoer in Nederland?

Het suikerfeest van de moslims kennen veel Nederlanders inmiddels wel. Er zijn zelfs tv-programma’s waarin het feest wordt gevierd. Jom Kippoer is echter relatief onbekend. Dit komt door de holocaust. Er zijn door die verschrikkingen in de Tweede Wereldoorlog zoveel joden gedood dat ze in Nederland niet meer een gemeenschap vormen die zich heel erg profileert. In landen als België, Duitsland, Engeland en in de VS is veel meer belangstelling voor de Joodse Grote Verzoendag.

Het goed maken met mensen voor Grote Verzoendag

Joden geloven dat je met mensen met wie je in conflict leeft het goed moet maken voor Grote Verzoendag. Daarvoor heeft iemand de tijd totdat de ander is overleden. Als de ander is gestorven dan is de kans verkeken. Bovendien mag de ander de vergiffenis twee keer weigeren. Weigert de persoon in kwestie voor de derde keer de vergiffenis dan begaat de ander een overtreding, waarvoor hij of zij verantwoording moet afleggen tegenover de Eeuwige. Dan staat ook de schuld niet meer op de rekening van degene die vergiffenis vroeg.
© 2010 - 2020 Singalees, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Torastudie 169: Jom Kippoer/Poeriem – Leviticus 16:5Torastudie 169: Jom Kippoer/Poeriem – Leviticus 16:5Hoewel Jom Kippoer en Poeriem totaal van elkaar verschillen noemt de Zohar Jom Kippoer een dag als Poeriem. Jom Kippoer…
Torastudie 123: Ketoret (wierook) en tesjoeva – Exodus 30:35Torastudie 123: Ketoret (wierook) en tesjoeva – Exodus 30:35Mensen kunnen onder alle omstandigheden God dienen en tesjoeva (berouw) tonen. De meest heilige plek en het meest heilig…
Jodendom: Joodse maand Elloel/Eloel/Elul: zelfreflectieDe laatste maand van de Joodse (Hebreeuwse) kalender is de belangrijkste maand van het jaar. De maand heet Elloel (Eloel…
Toelichting op 613 mitswot: positieve geboden 41-60Toelichting op 613 mitswot uit de Tora. In dit artikel aandacht voor de 41-60 positieve geboden: het toegevoegde Shabbat…

99 namen van Jezus99 namen van JezusIn de Bijbel worden er veel meer namen voor Jezus gebruikt dan alleen Jezus Christus. De namen zijn ervoor om een beschr…
De film Agora en de hedendaagse godsdienst discussiemijn kijk opDe film Agora en de hedendaagse godsdienst discussieDe film Agora (2009) zal niet bij velen bekend zijn. Toch speelt deze film in op een zeer actuele discussie in onze hede…
Bronnen en referenties
  • Friesch Dagblad

Reageer op het artikel "Vergiffenis vragen voordat het Jom Kippoer is"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Singalees
Laatste update: November 2010
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!