mijn kijk op

Noachieden: God schiep de mens met de neiging tot zonde

God gaf aan de profeet Elia toe dat Hij het was die Adam en Eva liet zondigen. God heeft de mens geschapen met een neiging te zondigen. God had een plan (de Tora) opgesteld en vervolgens het heelal geschapen. De mens kreeg de opdracht om de aarde te bewerken en te onderhouden maar al op de eerste dag zondigden Adam en Eva tegen God. Daardoor ontstond een chaos van goed en kwaad. God wilde dit ook zodat de mens via berouw naar Hem toe kan groeien. Dit artikel is gebaseerd op Joodse geschriften. Het artikel geeft duidelijkheid hoe Joden tegen de Zondeval aankijken (die anders is dan de christelijke visie waar men gelooft in de erfzonde en dat de mens tot zonde gedoemd is). Zonde is een instrument van God om de mens naar Hem toe te laten groeien. Dit wil niet zeggen dat God wil dat de mens zondigt, maar het vormt een uitdaging voor de mens om niet te zondigen zodat hij een morele overwinning kan behalen en hij God behaagt. Uitgangspunt hierbij is dat de mens uit vrije wil kan kiezen om wel of niet te zondigen. De vrije wil is het grootste geschenk dat God aan zijn schepsels heeft gegeven. Hiermee toont God Zijn oneindige liefde voor de mens die Hij naar Zijn beeld heeft geschapen. Dat wil zeggen dat de mens dezelfde eigenschap als God bezit: morele beslissingen nemen. De mens is dus NIET tot zonde gedoemd, want dan zou hij een robot van God zijn en niet naar Zijn beeld geschapen zijn.


Het maken van winst

Het doel van een bedrijf is om winst te maken. De zakenman opereert op twee niveaus:
  1. Op het manifest niveau: de zakenman zoekt stabiliteit en controle. Hij probeert risico's te vermijden.
  2. Op het onderbewuste niveau: de zakenman wil gegrepen worden door het onverwachtse. Hier ligt grotere winst dan ooit door analisten voorspeld kan worden. Dit laatste is de grootste motivatie voor de zakenman om zaken te doen.

Gods zaken strategie: de Tora

God heeft de Schepping volgens een plan geschapen. Dit plan heet de Tora. In het Tora plan staat wat wel en niet gedaan moet worden, en wat wel en niet moet gebeuren. Dit plan is noodzakelijk om de winst te verzekeren. Maar op de eerste zaken dag gaat het al mis: Adam en Eva zondigen. Er ontstaat chaos van goed en kwaad in de geordende wereld waarin ze geboren waren.

Toch is dit wat God wilde. Zo heeft Hij de mens geschapen. Want het is het berouw van de mens dat de grootste winst oplevert. Er bestaat geen grotere liefde dan liefde van veraf. Wanneer een ziel ver van God verwijderd is moet het een grotere poging ondernemen om terug te keren. Zo ontstaat een grotere liefde tot God dan in een veilige omgeving waar niet gezondigd wordt.

Desondanks is een zonde niet iets wat God wil. Tevens moet afgevraagd worden of God Zijn plan bereikt had als de mens niet gezondigd had.

Wat Gods doel is

Om te begrijpen wat Gods doel is moeten we weer teruggaan naar de zakenman. Er zijn twee niveaus waarop hij opereert: het manifest niveau en het onderbewuste niveau.

Op het manifest niveau is de wereld ontworpen aan de hand van de Tora. In de Tora staat dat in het hart van de mens de neiging van de zonde is geschapen om onze conformiteit aan de goddelijke wil betekenis te geven. Hoe kan God anders de goddelozen straffen en de rechtvaardigen belonen?

De bedoeling is niet om te zondigen, maar het gaat om het potentieel. We moeten de mogelijkheid hebben tegen de goddelijke wil in te gaan zodat als we niet zondigen dit een morele overwinning voor ons betekent en een bron van plezier voor God is. Wanneer we de mogelijkheid hebben om verkeerde dingen te doen, dan hebben onze goede daden juist extra betekenis. Er moet dus een risico aanwezig zijn, maar we moeten het vermijden.

Op het onderbewuste niveau geldt dat als er toch gezondigd wordt God ons de mogelijkheid geeft om berouw te tonen zodat de winst groter is dan in het plan (de Tora) staat. Zo wil God investeren in het menselijk leven. Het begaan van zonde betekent dus absoluut niet het einde. Gods genade is oneindig groot en biedt elke zondaar om oprechte berouw te tonen. Let wel: het is geen spelletje. Het is niet mogelijk om opzettelijk te zondigen om daarna berouw te tonen. God kent onze gedachten!

Visie van Jehoeda over het begrip 'zonde'

Er zijn slechts weinig mensen die hun hele leven zonder zonde leven. Zij worden tzaddikiem (rechtvaardigen) genoemd. De meeste mensen zijn echter beinoniem (de gewone mensen) die wel zondigen. Zij zijn niet goddeloos zoals de rasha, maar zij hebben wel de neiging om te zondigen.

God heeft de mens geschapen. Hij heeft de mens ook geschapen met de neiging om te zondigen. Hiermee wordt NIET het zondigen goed gepraat, maar geeft slechts aan dat de mens het potentieel heeft te zondigen. Met behulp van naleving van de Tora kunnen we voorkomen dat we zondigen. Dat is een grote morele overwinning voor ons en dat behaagt God ten zeerste. God wil namelijk dat we uit vrije wil voor Hem kiezen.

Zou de mens gedoemd zijn te zondigen (erfzonde), zoals de christenen geloven, dan heeft de mens geen vrije wil meer om voor God te kiezen. Hij kan dan ook géén morele overwinning behalen en God behagen. Geloof in Jezus die de zonde wegneemt, levert geen persoonlijke overwinning voor de mens op (nog los van het feit dat niemand de zonde van een ander mens op zich kan nemen).

Maar zelfs wanneer de mens toch zondigt, biedt God de mogelijkheid om weer terug te keren. Omdat de mens dit uit vrije wil kan doen is de winst groter dan wanneer hij in een veilige omgeving blijft. Eigenlijk biedt God de beinoni (gewone mens) een grotere liefde dan de tzaddiek (rechtvaardige) die in een veilige omgeving blijft. Want een mens die terugkeert tot God is als een verloren zoon die door Zijn vader enorm gemist werd.
© 2010 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Zonden in de islamZonden in de islamIn de meeste religies is de zonde een ernstige handeling tegen de morele wetten van de godsdienst. Het impliceert dat je…
Torastudie: ultieme eenheid  Leviticus 16:30Torastudie: ultieme eenheid Leviticus 16:30De Tien Dagen van tesjoeva (berouw, terugkeer) zijn de meest plechtige dagen van het jaar. Ze liggen volgens de Talmoed…
Torastudie: offeren - Leviticus 1:1-2Torastudie: offeren - Leviticus 1:1-2De jonge Joodse kinderen beginnen de Torastudie met Leviticus. Dit komt omdat ze nog puur (zonder zonde) zijn, zo puur a…
Wat is het doel van het leven? - de schepping van de mensWaarom leven we en wat doen we in deze wereld? Het antwoord kunnen we vinden in de Tora. Tora betekent instructie. De To…

Joodse identiteit Messiaanse Joden: waarom deze behouden?Joodse identiteit Messiaanse Joden: waarom deze behouden?Joodse identiteit Messiaanse Joden: waarom Joodse identiteit behouden? Messiaanse Joden, ook wel Messiasbelijdende Joden…
Vermeende antisemitische teksten in Evangelie naar MatteüsVermeende antisemitische teksten in Evangelie naar MatteüsEr wordt beweerd dat het antisemitisme haar oorsprong heeft in het Nieuwe Testament. Zo schrijft Uri Yosef dat een toene…
Bronnen en referenties
  • Lubavitcher Rebbe
Jehoeda (1.535 artikelen)
Laatste update: 10-07-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.