mijn kijk op

Joodse identiteit - assimilatie & antisemitisme

Assimilatie is wanneer niet-Joden zoveel van Joden houden dat ze met ze willen trouwen. Antisemitisme is wanneer niet-Joden ons zoveel haten dat ze ons willen doden. Door beide processen wordt het Joodse volk bedreigd. Het enige antwoord hierop is dat Joden zich moeten blijven vastklampen aan de Tora. Dat is wat God wil en zo wil God de boodschap van het monotheïsme de wereld in brengen. Alleen op die wijze kan het Joodse volk haar taak volbrengen.

Het Joodse volk ontstaan bij de openbaring op de Sinaï

Hoewel Abraham gezien wordt als de eerste Jood, is het Joodse volk pas ontstaan tijdens de openbaring op de Sinaï. Daar ontvingen 3 miljoen Joden de wetten van God die voor hen bestemd waren. Met de ontvangst van de wetten werd het Joodse volk formeel gevormd. Het Joodse volk zou alleen blijven voorbestaan als de Joden de wetten nakwamen. Telkens wanneer de wetten werden overtreden strafte God het volk. Eén van de belangrijkste voorschriften betreft het niet mengen met andere volkeren en andere religies. God waarschuwt hier vele malen voor in de Tora. De wetten van de Tora zijn eeuwig geldig en mogen niet gewijzigd worden. Vele malen werden de Joden zowel van buitenaf als van binnenuit bedreigd. Het bekendste voorbeeld van dreiging van binnenuit betreft de tragedie met de Gouden Kalf. Veel niet-Joden die met de Joden waren weggetrokken uit Egypte maakten een Gouden Kalf om deze te aanbidden. Zij probeerden Joden over te halen ook het Gouden Kalf te aanbidden. Iedereen die het beeld aanbad werd gedood.

Joodse manier van leven revolutionair

De Joodse manier van leven kan als een revolutie worden beschouwd. Het Jodendom transformeert gewone levens in levens van betekenis. Het houden van de Shabbat is een moment in de week dat aangeeft dat het leven een veel grotere betekenis heeft dan dagelijkse sleur om geld bij elkaar te verdienen. De koshere wetten herinneren ons eraan dat we niet slechts dieren zijn om onszelf te voeden maar dat het eten zelf een heilige aangelegenheid is. Een mezoeza aan de deurpost vertelt de buitenwereld dat een Joods huis voor een hoger doeleinde gebouwd is.

De Joodse wetten laten zien dat de mens een partner is van God in de Schepping. Het doel van die wetten is om de hemel op de aarde te creëren. Hoe beter de Joden de wetten naleven hoe sneller de Masjiach komt en hoe sneller de taak is voltooid. De wereld kan alleen maar op een hoger plan worden gebracht als de mens zichzelf verheft. Ieder mens moet dus bij zichzelf beginnen. Joden moeten ook bij zichzelf beginnen. De grootste dreiging komt niet zozeer van buitenaf maar juist van binnenuit. Wanneer Joden besluiten de Tora niet meer strikt na te leven door de Joodse godsdienst vaarwel te zeggen, zal de taak niet meer volbracht kunnen worden. Alleen wanneer Joden vasthouden aan hun identiteit kan geen enkele dreiging van buitenaf schade toebrengen. Zelfs de nazi's zijn er niet in geslaagd het Joodse volk helemaal te elimineren.

Het Nederlandse volk wil eigen identiteit behouden

Voor ik wil ingaan op het behoud van de Joodse identiteit wil ik eerst duidelijk maken wat hiermee bedoeld wordt aan de hand van een voorbeeld dichtbij huis.

Nederland kent een grote groep moslims. De meeste autochtone Nederlanders hebben hier niet al te veel problemen mee zolang de moslims zich maar houden aan de Nederlandse wetten. Er zijn dan ook speciale inburgeringscursussen om moslims zo goed mogelijk te laten integreren.
Zou er op enig moment een andere situatie ontstaan waarbij moslims gaan eisen dat de sharia (islamitische wetgeving) in Nederland wordt ingevoerd waar iedereen zich aan moet houden, dan zouden de autochtone Nederlanders zich enorm bedreigd gaan voelen in hun identiteit. Zij zouden zich dan gaan verzetten omdat ze niet onder moslim wetten willen leven. Ze redeneren dat als moslims dat graag willen ze maar naar moslim landen moeten gaan vertrekken.

Het Joodse volk wil eigen identiteit behouden

Al duizenden jaren leven vele Joden conform de Tora wetten die het Joodse volk hebben gevormd. De Joodse leiders, de rabbijnen, zijn degenen die er op toegezien hebben dat die identiteit gehandhaafd bleef. Hoewel het christendom en de islam een aantal elementen van het Jodendom hebben overgenomen verschillen de drie religies toch enorm veel van elkaar. Om de Joodse identiteit te kunnen blijven handhaven is het niet de bedoeling dat het Jodendom ideeën van de islam of het christendom gaat overnemen. Zou het Jodendom bijvoorbeeld het christelijke dogma van de erfzonde overnemen (dat niet in de Tora wordt genoemd) dan verandert de Joodse religie radicaal. Dan zou naleving van de Tora in een heel ander daglicht komen te staan. Wetten zouden dan anders geïnterpreteerd gaan worden. Joden zouden dan op eens tot een mens (Jezus) moeten bidden om verlost te kunnen worden van zonden in plaats van rechtstreeks bidden tot God zoals ze al duizenden jaren gewend waren. Alle Joodse feesten zouden een christelijke invulling gaan krijgen. Op Pesach stelt het Pesachlam niet meer de Egyptische afgod voor, maar Jezus. De zondag (de dag waarop Jezus uit de dood opstond) zou de plaats in gaan nemen van de Shabbat (de dag waarop God rustte van de Schepping). Kortom, heel veel wetten zouden een andere invulling gaan krijgen of zelfs komen te vervallen. Dit zou indruisen tegen Gods bevel om de Tora niet te wijzigen omdat deze voor eeuwig geldt en onveranderlijk is. Met andere woorden Joden zouden tegen God zondigen wanneer ze christelijke ideeën zouden overnemen.

Klein casestudie: de Messiaanse Joden en het Joodse volk

Messiaanse Joden die Jezus als messias aanvaard hebben willen bij het Joodse volk blijven horen. Orthodoxe (conservatieve en liberale) rabbijnen willen hier niets van weten. Het zou immers tot grote praktische problemen leiden die de Joodse traditie ernstig zouden aantasten en waarbij dus gezondigd gaat worden (zie hierboven). Bovendien dreigt het grote gevaar dat christenen zich ook nog eens inhoudelijk met het Jodendom gaan bemoeien waardoor het Joodse geloof nog verder uitgehold wordt. Om zo maar een aantal problemen uit de losse pols op te noemen:
  1. Religieuze Joden houden er andere gebruiken op na dan Messiaanse Joden. Om één voorbeeld te noemen: Messiaanse Joden bidden tot Jezus, terwijl religieuze Joden dit niet doen. Bij de gewone Joden zal er verwarring ontstaan: moeten we nu tot Jezus bidden of rechtstreeks tot God? Wie heeft er gelijk?
  2. Moet het Jodendom een bekeringsgodsdienst gaan worden zoals het Evangelie vereist of juist niet? Zo ja, wie gaan de niet-Joden bekeren: de Joodse Rabbijnen of de Messiaans Joodse rabbijnen c.q. dominees? Moeten de mannelijke bekeerlingen gedoopt of besneden worden? Wat moeten de bekeerlingen leren: de Tora of ook het Nieuwe Testament?
  3. Kunnen alleen Joden en Messiaanse Joden aanspraak maken op Israël of kunnen christenen dit nu ook? Met andere woorden waar moet je de grens leggen tussen Messiaanse Joden en christenen die allebei in Jezus geloven?
  4. Als een Messiaanse Jood met een christelijke vrouw trouwt moet die laatste zich dan tot het Jodendom bekeren om ook Joods te worden? Zo niet, hoe zit het dan met de kinderen?
  5. Mogen alleen mensen bekeerd worden die Jezus als Messias accepteren of juist niet? In het eerste geval worden de Messiaanse Joden uiteindelijke de meerderheid binnen het Joodse volk; in het laatste geval blijven de andere Joden de meerderheid vormen.
  6. Zullen christenen het Joodse volk accepteren als zijnde het Uitverkoren volk wanneer een deel ervan Jezus geaccepteerd heeft? Zo ja, welke speciale taak hebben die Messiaanse Joden anders dan de christenen?

Deze lijst is nog lang niet compleet. Het is feitelijk ook een onzinnige lijst omdat het uiteraard nooit uitgeprobeerd zal worden. Het verleden heeft altijd aangetoond dat wanneer bepaalde groepen Joden zich anders gaan gedragen dan de hoofdstroming, deze automatisch niet meer bij het Joodse volk behoren. In Nederland zal uiteraard ook niet geëxperimenteerd gaan worden met de sharia om te kijken of de Nederlandse identiteit dan toch nog bewaard blijft. De weerstand daar tegen zal zo groot zijn dat het automatisch tot verdeeldheid leidt.

De conclusie luidt dus dat de Joodse identiteit alleen gehandhaafd kan blijven wanneer de Joden de Tora blijven naleven en geen ideeën over gaan nemen van andere religies.
© 2010 - 2021 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Boekrecensie: Joodse identiteit  Prof. dr. I.B.H. AbramrecensieBoekrecensie: Joodse identiteit Prof. dr. I.B.H. AbramOver Joodse identiteit is altijd veel te doen. Prof. dr. I.B.H. Abram heeft er een boekje over geschreven. Hij definieer…
Joodse identiteit: behoren tot Am Jisraeel / het Joodse volkJoodse identiteit: behoren tot Am Jisraeel / het Joodse volkHet Joodse volk heet in het Hebreeuws 'Am Jisraeel'. De Joden werden na de ontvangst van de Tora een volk. Ze gingen in…
Joodse identiteit: waarom wordt een Jood 'Jood' genoemd?Er zijn vele namen die in het Jodendom gebruikte worden. Israël, Jacob, Efraïm, om er een paar te noemen. Maar waarom bl…
De joodse achtergrond van de Franse schrijver Marcel ProustDe joodse achtergrond van de Franse schrijver Marcel ProustMarcel Proust (1871-1922) was zonder twijfel één van de meest invloedrijke schrijvers van de vroege twintigste eeuw. Nog…

Christendom in Turkije: geschiedenis christenen in TurkijeChristendom in Turkije: geschiedenis christenen in TurkijeChristenen wonen sinds de eerste eeuw toen het christendom opkwam in de regio die thans het huidige Turkije is. Veel…
Jezus hield zich aan de Wet en was zonder zonde: so what?Jezus hield zich aan de Wet en was zonder zonde: so what?Eerder verscheen het artikel 'Jezus hield zich volledig aan de joodse wet (Tora)'. Dit naar aanleiding van critici die s…
Jehoeda (1.613 artikelen)
Laatste update: 09-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.