Kabbala: Abraham kabbalist - Sefer Jetzira

Tien generaties na Noach verscheen Abraham op het toneel. Hij was de zoon van Terach uit Mesopotamië. Terach diende afgoden in het rijk van koning Nimrod. Abraham ontdekte dat dit niet klopte. Het was vreemd om goden van steen en hout te aanbidden. Het werd hem steeds duidelijker dat er één kracht moest zijn die alles regelde. Abraham was een echte kabbalist die de ziel van de Tora bestudeerde. Hij schreef het boek Sefer Jetzira (het boek van formatie).

Ivri = Hebreeër = aan de andere kant

Abraham werd een Ivri (Hebreeër) genoemd. Ivri betekent 'aan de andere kant'. De wereld was aan de ene kant, terwijl hij alleen aan de andere kant stond met zijn geloof in Eén God. Nimrod gooide Abraham in een brandende oven maar Abraham wist dit te overleven. Daarna begon hij zijn geloof in het openbaar te verkondigen. Abraham was een groot filosoof en astroloog. In de Talmoed staat dat Abraham in zijn hart een groot astroloog was en dat vele koningen naar hem luisterden. Op zijn zeventigste verhuisde Abraham naar Haran. Daar sprak God tot hem en instrueerde hem naar het Beloofde Land te gaan. God vertelde Abraham dat zijn lot en die van zijn nakomelingen de invloed van de sterren zou overschrijden. Om die reden hield Abraham op met astrologie.

Sefer Jetzira

In het Heilige Land ontmoette Abraham Malki Tzedek, koning van Shalem. Hij was een priester van God (Genesis 14:18). Volgens de Joodse wijzen was Malki Tzedek de zoon van Noach, Shem. Shem onderwees Abraham de mystieke traditie. Abraham schreef daarop het boek Sefer Jetzira (het boek van formatie), één van de fundamentele werken van de Kabbala.

Abraham kende de spirituele Tora

Volgens de Talmoed studeerden de aartsvaders aan de academies van Shem en Eber. Zij leerden de hele Tora voordat deze later aan de Joden werd gegeven op de Sinaï. Hoe was dit mogelijk? Zij hielden zich aan de Tora in spirituele vorm. Pas met de komst van Mozes waren fysieke handelingen via de mitswot mogelijk. Om een voorbeeld te geven: de Zohar (Kabbalistisch boek) meldt dat het verhaal van Jakob en Laban met de gestreepte, gevlekte, witte en zwarte schapen overeenkomt met het aanleggen van de tefillien (gebedsriemen).

Mysteries

Abraham was volledig op de hoogte van magische gebruiken en afgoderij die uit deze mysteries ontwikkeld konden worden. Abraham heeft een verhandeling van 400 hoofdstukken geschreven over afgoderij. Hij doceerde de mysteries aan de kinderen van zijn bijvrouwen. Dit is gebaseerd op het vers van Genesis 25:6 waarin staat: “Maar aan de zonen der bijvrouwen, die Abraham had, gaf Abraham geschenken.” Deze geschenken bestonden uit occulte mysteries die zich vervolgens verspreidde naar Oost-Azië. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in veel religies in Azië kabbalistische ideeën zijn terug te vinden. Eén van de bekendste voorbeelden is de zin die tovenaars gebruiken ”Abracadabra”. Dit is Aramees en is een uitbreiding van het Hebreeuwse abra = ik zal scheppen / k'adabra = als ik zal spreken. Dit is allemaal terug te vinden in Sefer Jetzira.

Bekering door Abraham en Sara

Abraham heeft duizenden mensen bekeerd tot het monotheïstische geloof. Hij gebruikte daarvoor zijn vriendelijkheid door gasten uit te nodigen en over het ware geloof te vertellen. Abraham bekeerde de mannen en Sara de vrouwen. Zo werden vele zielen onder de vleugels van de Shechina gebracht.

Izaäk en Jakob

Izaäk zette het heilige werk van Abraham voort. Izaäk toonde enorme beheersing en zelfopoffering bij de Akeida (het vastbinden van Izaäk). Jakob, de zoon van Izaäk studeerde 14 jaar in de academie van Shem en Eber en reisde toen af naar zijn oom Laban in Mesopotamië. Op zijn reis sliep hij op de plek waar later de Tempel gebouwd zou worden. Hij had daar een droom over een ladder en engelen. Dit is een droom vol met kabbalistische mysteries. In ballingschap kreeg hij twaalf zonen die later de stammen van Israël zouden gaan vormen. Hij komt uiteindelijk in Egypte terecht waar hij een studiehuis opricht waar hij zijn zoon Levi in de traditie onderwijst. De stam Levi zou de priesters van Israël gaan leveren. Mozes is de achterkleinzoon van Levi en behoort dus tot de stam van de priesters.
© 2010 - 2021 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
God: Abraham introduceert geloof in Eén God - Joodse visieGod: Abraham introduceert geloof in Eén God - Joodse visieAbraham is de persoon die de mensheid kennis laat maken met een transcendente God die Eén is, die onafhankelijk is, die…
Kabbala: de aartsvaders als archetypenGenesis is eigenlijk een buitenbeentje in de Tora. Het bevat nauwelijks wetten en handelt voornamelijk over de aartsvade…
Abraham zien bij 50 jaar: hoezo?Abraham zien bij 50 jaar: hoezo?Abraham zien bij 50 jaar. Een Abraham of Sarah krijgen, gebeurt op een 50e verjaardag en gaat vaak gepaard met een speci…
God: Adam - Abraham - Mozes - wij - Joodse visieGod: Adam - Abraham - Mozes - wij - Joodse visieNa de blunder van Adam maakt God een nieuw Verbond met zijn schepsel in de persoon van Abraham. Nog weer later schenkt G…

Jezus & geweld: Geldbuidel, reistas, zwaard (Lucas 22:35-38)Jezus & geweld: Geldbuidel, reistas, zwaard (Lucas 22:35-38)Jezus was een revolutionair en helemaal geen vredelievende man. Hoewel de geboorte van Jezus werd aangekondigd met 'vred…
Jezus in het jodendomMiljoenen mensen geloven vandaag de dag dat Jezus de Messias was. Hun geloof gaat zover dat ze menen dat Jezus God zelf…
Jehoeda (1.614 artikelen)
Laatste update: 09-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.