Kabbala: Adam de eerste kabbalist

Aan de hand van teksten uit de Tora (het boek Genesis) leren we u kennis maken met een kabbalistische kijk van Adam op de Schepping. Adam was de eerste Kabbalist. Kabbala is de ziel van de Tora en handelt over het mystieke. Kabbala kan alleen in combinatie met de Tora bestudeerd worden. Dit artikel is geïnspireerd op kennis uit de Kabbala in het bijzonder Sefer Jetsira plus de Tora (het boek Genesis).

Genesis 1:26-27

En God zei: laat ons de mens maken naar Ons beeld, naar Onze vorm; En God schiep de mens naar Zijn beeld, naar het beeld van God schiep Hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.

beeld – wat betekent naar het beeld van God geschapen?

God is nergens mee te vergelijken. Hij is noch fysiek noch spiritueel. Hoe kan God dan een mens naar Zijn beeld scheppen?

Het betekent dat de mens als zijn Schepper is: een gevoel van moraliteit en een vrije wil. Volgens de Kabbala reflecteert de mens in ziel en lichaam de spirituele infrastructuur van de werelden en de ketting orde van de Schepping. In Job 19:26 staat: ”Toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen.” Met andere woorden een onderzoek van de menselijke psychologie en fysiologie leidt tot het begrijpen van hun parallelle spirituele bron in de hogere rijken. De kabbalist verwijst naar het menselijk model en extrapoleert naar het Goddelijke. Adam was zich bewust van dit scheppingsproces. Zijn 'harde schijf' kende dit programma en hij sprak Hebreeuws, de taal van de schepping.

Genesis 1:3

En God zei: er zij licht.

God spreekt?

Hoe kan God spreken? Volgens de kabbala komt dit door contractie van het oneindige Licht en het kanaliseren in eindige Vaten. Dit is vergelijkbaar met een spreekproces. God trok massa energieën samen in scheppende pakketten en configureerde ze in de letters van het Alef-beth (het Hebreeuwse alfabet). Elke letter van het Alef-beth bevat Goddelijke kracht. Combinaties van letters vertegenwoordigen combinaties van Goddelijke Krachten die resulteren in de diversiteit van de Schepping. Er zijn 22 letter in het Alef-beth en 5 slotletters die de Sefer Jetsira vergelijkt met bouwblokken. Combinaties van deze stenen kunnen een enorm aantal 'huizen' gebouwd worden.

Genesis 2:19

Toen vormde de Eeuwige God uit de aardbodem al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels, en bracht het tot de mens, om te zien hoe hij het noemen zou; en zoals de mens elk levend wezen zou noemen, aldus zou zijn naam wezen.

Waarom moest Adam namen geven aan de dieren?

Adam nam de spirituele componenten van de creatieve geest waar die de dieren in leven bracht. Elk dier werd genoemd in overeenstemming met zijn spirituele configuratie. Alle wezens worden direct beïnvloed door hun Hebreeuwse namen alsook door de component letters van hun namen.

Adam nam in alles de Shechina (Goddelijke Inwoning) waar.

Genesis 2:7

Toen vormde de Eeuwige God de mens uit stof van de aardbodem en blies in zijn neus levensadem en de mens werd een levend wezen.

lichaam en ziel

Het lichaam van Adam werd gevormd uit de aarde; zijn ziel stamt van God. Volgens de Zohar vormt de ziel de innerlijke kracht van de mens.
In Job 31:2 staat: “Wat valt mij ten deel van Sjadai daarboven.
Vóór de zondeval van Adam waren ziel en lichaam in balans. Na de zondeval raakten beiden uit balans. Sindsdien is de mens bezig de schade te herstellen.

Genesis 2:16-17

En de Eeuwige God gebood de mens zeggende: van alle bomen van den hof moogt gij eten. Maar van den boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten; want op de dag dat gij daarvan eet, zult gij sterven.

het kwade – het vertrek van de Shechina

Vóór het eten van de verboden vrucht stond het kwade buiten de mens; na het eten werd het onderdeel van de mens zowel intern als extern. De Shechina (goddelijke inwoning) verdween van de wereld. De mens moest de schade zien te herstellen. Hij werd uit het paradijs gezet en moest God gaan zoeken. De nakomelingen van Adam gingen afgoden dienen. De Shechina trok zich steeds verder terug. Vanaf Adam vertrok de Shechina naar het eerste firmament; na de moord van kaïn op Abel naar het tweede firmament; door de zonde van Enosh zakte de Shechina naar het derde firmament en uiteindelijk bereikte de Shechina het zevende firmament.

Abraham leidde terugkeer Shechina in

Abraham startte het proces van terugkeer van de Shechina: van het zevende naar het zesde firmament. Izaäk van het zesde naar het vijfde firmament. Met de komst van Mozes en de bouw van de Tabernakel keerde de Shechina geheel terug; hier rustte de Shechina.

Shechina bepaalt de intensiteit van Goddelijkheid onder de wereldbevolking

Dat de Shechina zich terugtrok wil niet zeggen dat God zich terugtrok. Het betekent dat zonde ongevoeligheid voor de realiteit schept. Met terugkeer van de Shechina keert de gevoeligheid terug tot de ware realiteit. Dit proces wordt Tikkoen Olam genoemd: herstel van de wereld.
© 2010 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Lilith en Eva, de vrouwen van AdamLilith en Eva, de vrouwen van AdamWie Adam zegt, zegt Eva. Maar zij was niet de eerste vrouw en dus ook niet per se de enige (mythologische) stammoeder va…
God: een kabbalistische kijk op God ("licht") - Joodse visieGod: een kabbalistische kijk op God ("licht") - Joodse visieKabbala is de diepste dimensie van de Tora. Hier kunnen de fijnste subtiliteiten van Gods wijsheid gevonden worden. De w…
Kabbala: theoretische, meditatieve en praktische KabbalaDe studie van Kabbala kan onderverdeeld worden in drie basis gebieden: de theoretische, de meditatieve en de praktische.…
Adam en Lillith. Het verhaal van Adam's Eva en LillithAdam en Lillith. Het verhaal van Adam's Eva en LillithAdam en Lillith? Het is toch Adam en Eva? Het verhaal over Adam en Eva is een prachtig verhaal uit de Bijbel dat vertelt…

De religie van Iran - ZoroastrianismeZoroastrianisme is één van de oudste monotheïstische religies ter wereld. Het ontstond in Iran, maar men weet niet preci…
Joodse Bijbel: David op de vlucht voor Koning SaulJoodse Bijbel: David op de vlucht voor Koning SaulDavid is op de vlucht voor Saul. Hij vlucht naar het zuiden, de bergen van Judea. Hij heeft wapens en voedsel nodig die…
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 09-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.