InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Religie > Wat zegt de Bijbel over lijden en troost

Wat zegt de Bijbel over lijden en troost

Wat zegt de Bijbel over lijden en troost Lijden en troost zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Mensen kunnen lijden door bijvoorbeeld een sterfgeval of een ernstige ziekte. Gelukkig staat het lijden niet op zichzelf. Vanuit het evangelie van Jezus Christus ontvangen we een boodschap die troost kan geven. Tijdens het paasfeest staat het lijden centraal. In navolging daarop de uitstorting van de Heilige Geest, de Trooster. Door het lijden van Jezus Christus is er hoop tot stand gekomen waarin de gelovige troost kan vinden.

Pathein

Het Griekse woord voor lijden is pathein. Dit woord komt vanaf het Hebreeuwse pascha. Het pascha is ingesteld toen de Israëlieten door God uit Egypte werden bevrijd. Lijden is als het ware een inbreuk in deze wereld. God had de wereld goed gemaakt. Door de zonde zijn er allerlei vormen van lijden in deze wereld gekomen. In het Nieuwe Testament staat het lijden van Jezus centraal.

Lijden in het Nieuwe Testament

Het woord lijden komt veelvuldig voor in het Nieuwe Testament. Jezus Christus is gekruisigd en heeft daardoor moeten lijden. Het lijden doortrekt het hele christendom. Paulus schrijft er vaak over omdat hij zelf veel moest lijden omdat hij het evangelie van Jezus Christus verkondigde.

Bijbelverzen met het woord ‘lijden’.

 • Mattheus 15: 21
 • Mattheus. 17: 12
 • Markus. 8: 31
 • Markus. 9: 12
 • Lucas. 9: 22
 • Lucas. 15: 14
 • Lucas. 17: 25
 • Lucas. 22: 15
 • Lucas. 24: 26
 • Lucas. 24: 46
 • Handelingen. 1: 3
 • Handelingen. 3: 18
 • Handelingen 9: 16
 • Handelingen. 17: 3
 • Handelingen 26: 23
 • Romeinen. 8: 17- 18
 • 1 Korinthe. 4: 11
 • 1 Korinthe. 12: 26
 • 2 Korinthe. 1: 5- 7
 • Filippenzen. 1: 29
 • Filippenzen. 3: 10
 • Filippenzen. 4: 12
 • Kolossenzen. 1: 24
 • 2 Timotheus. 1: 8
 • 2 Timotheus. 2:3
 • 2 Timotheus. 3: 11
 • 2 Timotheus. 4: 5
 • Hebreeën. 2: 9-10
 • Hebreeën. 2: 18
 • Hebreeën. 5: 8
 • Hebreeën. 9: 26
 • Hebreeën. 10: 32
 • Jakobus. 5: 10
 • 1 Petrus. 1: 11
 • 1 Petrus. 2: 20
 • 1 Petrus. 3: 14
 • 1 Petrus. 3: 17
 • 1 Petrus. 4: 13
 • 1 Petrus. 4: 19
 • 1 Petrus. 5: 1
 • 1 Petrus. 5: 10
 • 2 Petrus. 2: 13
 • 1 Johannes. 3: 17
 • Openbaring. 9: 5

Parakleet: Hij die troost geeft

Oude Joodse rabbijnen noemden Jezus Christus de trooster. Jezus noemt de Heilige Geest de Trooster, de Vervanger. (Joh. 14: 26, Joh.15: 26, Joh. 16: 7) In het Grieks wordt de Heilige Geest de Parakleet genoemd. Dit betekent letterlijk: de erbij geroepene, helper, pleitbezorger. De Heilige Geest neemt na de hemelvaart de plaats van Jezus in bij en naast de apostelen.

Aansporen om troost te geven

Het Griekse woord parakletos is een wijd begrip. Het kan ook betekenen: aansporen, leren, onderwijzen, bemoedigen, vermanen, krachtige toespraak, bidden. Troosten doe je door naast iemand te komen, niet er boven. Je spoort de ander aan om door te gaan. Het is goed om stil te staan bij een bepaalde gebeurtenis maar je kunt iemand helpen om aan te sporen om vooruit te kijken. Jezus beloofde dat de mensen niet alleen zijn.

Vervuld lijden

De Heilige Geest is naar de aarde gestuurd om te troosten. In het Grieks staat er dat het geen klein beetje troost is maar een stortvloed. De Heilige Geest is uitgestort. In het Bijbelboek Handelingen lezen we op verschillende plaatsen dat er sprake is van ‘volledig vullen’ totdat het overstroomt.

Bijbelverzen met het woord ‘troost’

 • Lucas 16: 25
 • Johannes. 11: 19
 • Johannes. 11: 31
 • Romeinen 12: 8
 • Romeinen. 15: 4-5
 • 2 Korinthe. 1: 3- 7
 • 2 Korinthe. 7: 4
 • Kolossenzen. 4: 11
 • 1 Thessalonicensen. 4: 18
 • 1 Thessalonicensen. 5: 11
 • Filipensen. 1: 7
© 2010 - 2019 Hessel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Competenties voor diagnostiek in het pastoraatCompetenties voor diagnostiek in het pastoraatKan diagnostiek alleen in de medische praktijk worden toegepast of ook in het pastoraat? Paul Pruyser heeft een boek ges…
Het leven van Maria MagdalenaMaria Magdalena nam een bijzondere plaats in in het leven van Jezus Christus. Als zijn meest geliefde leerling, staat Ma…
Verzorging en ziekenzalving als troost bij sterven en rouwVerzorging en ziekenzalving als troost bij sterven en rouwDe zorg voor lijdende medemensen behoort tot de oudste opdrachten die de christelijke kerkgeschiedenis kent. Jezus spree…
De vier evangelisten: Matteüs, Marcus, Lucas en JohannesDe vier evangelisten: Matteüs, Marcus, Lucas en JohannesIn het Nieuwe Testament van de Bijbel wordt het verhaal van Jezus verteld. Vier evangelisten beschrijven het leven van J…
De Bijbel (Christendom)De Bijbel. Het is een van de oudste en meest verkochte boeken ooit. Mensen weten echter nog veel niet over de Bijbel. Ho…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay
 • Bijbel
 • Bijbels Grieks woordenboek

Reageer op het artikel "Wat zegt de Bijbel over lijden en troost"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Hessel
Laatste update: 27-10-2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!