Torastudie 114: Waarom zijn we hier? - Exodus 25:8

Torastudie 114: Waarom zijn we hier? - Exodus 25:8 De grootste vraag waar de mensheid mee worstelt is: waarom zijn we hier? Joodse bronnen geven verschillende antwoorden. De Talmoed: om de Schepper te dienen; de Moessar: het verfijnen van het karakter; Zohar: zodat we de Schepper kennen; Rabbi Isaac Luria: zodat God ons Zijn goedheid kan geven; Chassidisme: om voor God een woonplaats te maken in de lagere wereld. Doel is om de egocentrische wereld te verheffen. In dit artikel aandacht voor de Chassidische visie zoals uitgedragen door Rebbe M.M. Schneerson. Tevens vindt u de visie van Etsel.

Een woonplaats voor God in de lagere wereld

Omdat er niets anders dan God bestaat, lijkt het vreemd te veronderstellen dat God een woonplaats nodig heeft in de lagere wereld. Toch kan het zo zijn dat God in de lagere wereld aanwezig is zonder er zich thuis te voelen.

De materiële wereld is niet een gastvrije wereld voor God. Kenmerk van de materiële wereld is het egocentrisme. Alle schepsels zijn gericht op zelfbehoud. Het enige dat fout is aan dit egocentrisme is dat het de waarheid dat er achter ligt vertroebelt: de waarheid dat de Schepping niet een een doel op zichzelf is, maar een product en voertuig van haar Schepper. Om die reden moeten we de aard van de Schepping veranderen. In plaats van een op zichzelf gerichte entiteit moet het zich op iets richten dat groter is dan haar zelf. Elke keer als we een materieel object gebruiken in de dienst van God bereiken we zo'n transformatie: bijvoorbeeld het maken van gebedsriemen, het geven van geld aan liefdadigheid, het bestuderen van de Tora. Zo verandert ons doel in het leven van “Ik besta” naar “Ik besta om mijn Schepper te dienen.” Het doel van het leven is om te geven, niet om te ontvangen. Het gaat er om God te kennen, niet om verrijking van de eigen kennis.

De grens van het ego

Er zijn twee stappen om de wereld een woonplaats voor God te maken:
  1. het materiële verheffen (tot een vat van Goddelijkheid)
  2. deze vaten gebruiken om de Goddelijke wil te dienen.

De eerste stap is de belangrijkste om een huis voor God te bouwen. Zo wordt in het boek Exodus een belangrijk deel gewijd aan het bouwen van een heiligdom. Er wordt zelfs veel herhaald. De 15 materialen worden niet minder dan 3 keer genoemd. Alles wordt in detail weergegeven: in de instructies van God aan Mozes en opnieuw in het verslag van de bouw van het Heiligdom.

Net zoals het belangrijk is het Heiligdom te bouwen zo moet ook ieder mens vaten maken voor Goddelijkheid. Dit is nog belangrijker dan Goddelijkheid in onze levens brengen.

Als God slechts een gastvrije omgeving had gewild dan hoefde Hij zich niet druk te maken om de materiële wereld; dan was de spirituele wereld genoeg voor Hem geweest. Het gaat God om de uitdaging van de transformatie zelf en dat gebeurt in de eerste stap waarin iets materieels wordt omgezet in het Goddelijke. De tweede stap is slechts het verwezenlijken van het potentieel.

Het maken van vaten

Wanneer een persoon God in zijn of haar leven wil introduceren moet deze zijn/haar prestaties het ego nog overstijgen. Het aanleggen van gebedsriemen is niet de eerste stap. De eerste stap is het leven open te stellen voor de intimiteit met het Goddelijke zodat deze persoon een vat voor Goddelijkheid wordt. Daarna wordt invulling gegeven aan het vat door gebedsriemen aan te leggen.

Met andere woorden door ons egoïsme opzij te zetten kunnen we de wereld tot een woonplaats voor God maken.

Visie van Etsel

In de bovenstaande visie van Rebbe Menachem Mendel Schneerson kan ik me geheel vinden. Het is kenmerkend voor het Jodendom dat niet gekozen wordt voor ascetisme maar juist het verheffen van het materiële. De stoffelijke wereld is op zich niet slecht, maar moet over de grenzen van het egocentrisme heen getild worden. Het goede leven op aarde staat centraal. Het goede leven kan bereikt worden door God te dienen. God dienen is geen slaafse opdracht, maar juist een gunst en een bevrijding. Wanneer we kijken naar de Joodse geschiedenis, dan zien we dat God de Joden bevrijd heeft van slavernij in Egypte. Dat was niet alleen fysieke slavernij maar ook slavernij van het materiële c.q. het ego. God wilde de Joden hiervan bevrijden. Door het verheffen van het materiële in het spirituele komt de mens pas echt vrij. Het gaat dus om een win-win situatie waarbij de wereld een woonplaats wordt voor God waarin zowel God als de mens zich thuis voelen. Veel mensen denken dat ze God niet nodig hebben en dat een wereld zonder God ook mooi kan zijn. Maar dat is zelfbedrog. Ieder mens weet dat de wereld zonder God een puinhoop is en dat de mensen dan slaaf zijn van de stoffelijke wereld c.q. het egocentrisme. Wij mensen hebben ontelbaar veel oorlogen gevoerd. Veel leed hebben we ons zelf aangedaan omdat we dachten het zonder God beter te weten. We zijn in dat opzicht erg eigenwijs en maken het onszelf lastiger dan noodzakelijk is. Daarom zullen we nu alles op alles moeten zetten om de wereld te maken tot een woonplaats voor God. Dit kan alleen door naleving van de Tora. God heeft immers de aarde geschapen aan de hand van de Tora.

Lees verder

© 2010 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
God: Abraham introduceert geloof in Eén God - Joodse visieGod: Abraham introduceert geloof in Eén God - Joodse visieAbraham is de persoon die de mensheid kennis laat maken met een transcendente God die Eén is, die onafhankelijk is, die…
Torastudie 177: fruitboom/grijsheid – Leviticus 19:23-32Torastudie 177: fruitboom/grijsheid – Leviticus 19:23-32Twee zaken komen in deze Torastudie aan de orde. De fruitboom kan gezien worden als vertegenwoordiger van de hele Schepp…
Geschiedenis Jodendom: Israël als Uitverkoren VolkGeschiedenis Jodendom: Israël als Uitverkoren VolkVeel mensen begrijpen niet het begrip 'Israël als Uitverkoren Volk'. Ze denken dat Israël boven de andere volken staat.…
Wat is het doel van het leven? - de schepping van de mensWaarom leven we en wat doen we in deze wereld? Het antwoord kunnen we vinden in de Tora. Tora betekent instructie. De To…

Joodse Bijbel: David de schaapsherder en GoliathJoodse Bijbel: David de schaapsherder en GoliathDavid is één van de beroemdste Joden in de geschiedenis. Hij wordt door Samuël tot koning gezalfd. Maar Koning Saul mag…
Leiding door de Heilige GeestLeiding door de Heilige GeestLeiding door de Heilige Geest, betekent horen en luisteren naar de Stem van God. Het kan moeilijk zijn om ons af te stem…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Tdjgordon, Pixabay
  • Rebbe M.M. Schneerson - Likkutei Sichot

Reageer op het artikel "Torastudie 114: Waarom zijn we hier? - Exodus 25:8"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Etsel
Laatste update: 10-07-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Torastudie
Bronnen en referenties: 2
Schrijf mee!