Torastudie: heffing Tabernakel - Exodus 25:2-8

Torastudie: heffing Tabernakel - Exodus 25:2-8 De Shechina (Goddelijke inwoning) verbleef in de Tabernakel. Na de zondeval van Adam verdween de Shechina naar het eerste firmament. Generaties na Adam trok de Shechina steeds verder weg tot het zevende firmament. Met de komst van Abraham werd een begin gemaakt met de terugkeer van de Shechina. Met de komst van Mozes keerde de Shechina weer helemaal terug en verbleef in de Tabernakel. In dit artikel worden Joods bronnen aangehaald: de commentaren op de Tora (zie onder aan het artikel).

Exodus 25:2-8

Spreek tot de kinderen Israëls, dat zij Mij een heffing zullen nemen; van iedereen, wiens hart hem aanspoort, zult gij Mijn heffing aannemen. En dit is de heffing, die gij van hen zult aannemen: goed, en zilver en koper; En purperblauwe en purperrode en karmozijnkleurige wol en byssus en geitenhaar. En roodgeverfde ramsvellen en Thachashvellen en Shitta-hout; Olie voor de luchter, specerijen voor de zalfolie en voor de wierook der kruiden; Shohamstenen en stenen om in te zetten voor de bovenmantel en voor het borstschild. En zij zullen Mij een heiligdom maken, opdat Ik wone in hun midden.

Tekst in het Hebreeuws

ב דַּבֵּר אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִקְחוּ-לִי תְּרוּמָה מֵאֵת כָּל-אִישׁ אֲשֶׁר יִדְּבֶנּוּ לִבּוֹ תִּקְחוּ אֶת-תְּרוּמָתִי. ג וְזֹאת הַתְּרוּמָה אֲשֶׁר תִּקְחוּ מֵאִתָּם זָהָב וָכֶסֶף וּנְחֹשֶׁת. ד וּתְכֵלֶת וְאַרְגָּמָן וְתוֹלַעַת שָׁנִי וְשֵׁשׁ וְעִזִּים. ה וְעֹרֹת אֵילִם מְאָדָּמִים וְעֹרֹת תְּחָשִׁים וַעֲצֵי שִׁטִּים. ו שֶׁמֶן לַמָּאֹר בְּשָׂמִים לְשֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה וְלִקְטֹרֶת הַסַּמִּים. ז אַבְנֵי-שֹׁהַם וְאַבְנֵי מִלֻּאִים לָאֵפֹד וְלַחֹשֶׁן. ח וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם.

Exodus 25:2

Spreek tot de kinderen Israëls, dat zij voor Mij een heffing zullen nemen.

Verheffen van de ziel

Ieder geschapen entiteit heeft een Goddelijke vonk in zich dat de ziel vormt, de spirituele functie en ontwerp. Wanneer we iets gebruiken om God te dienen, penetreren we haar harnas van werkelijkheid, openbaren en realiseren haar Goddelijke essentie. Dus we verheffen deze 'vonken' en verenigen ze met hun Bron.

Exodus 25:3-7

Goud, zilver en koper....

Materialen voor Mishkan corresponderen met componenten van de mens en de hemelen

De materialen die gebruikt worden voor de Mishkan corresponderen met componenten van de mens.
 • goud = ziel
 • zilver = lichaam
 • koper = stem
 • blauw = aderen
 • paars = vlees
 • rood = bloed
 • vlas = darmen
 • geitenhaar = haar
 • roodgeverfde ramsvellen = huid van het gezicht
 • tachash huid = schedel
 • shitta-hout = de beenderen
 • olie voor licht = de ogen
 • kruiden voor zalfolie en voor zoete wierook = neus, mond en tong
 • shoham stenen en parels = de nieren en het hart

Rabbi Samuël zei: De materialen gedoneerd voor de Mishkan corresponderen met de hemelen.
 • goud = zon
 • zilver = maandagkoper = de westelijke horizon bij zonsondergang
 • blauw = hemel
 • paars = wolken
 • rood = regenboog
 • vlas = de serafiem
 • geitenhaar = het sterrenbeeld
 • roodgeverfde ramsvellen = donder
 • tachash huid = bliksem
 • shitta-hout = vallende sterrenbeeld
 • olie voor licht = zeven planeten
 • kruiden voor zalfolie en voor zoete wierook = dauw en regen
 • shoham stenen en parels = hagel en sneeuw

God zei: "Mijn woonplaats is in de hemelen; als jullie een Heiligdom voor mij maken zal ik er in wonen."

De Mishkan is het equivalent van het universum

schepping eerste dag: “U spant de hemel uit als een tentdoek.” (Psalm 104:2)
het maken van de Mishkan: “Maak banen van geitenhaar voor een tent die over de Tabernakel heen komt.” (Exodus 26:7)

schepping tweede dag: “Er moet midden in het water een gewelf komen dat de watermassa's van elkaar scheidt.” (Genesis 1:6)
het maken van de Mishkan: “Het voorhangsel vormt de scheiding tussen het heilige en het allerheiligste.” (Exodus 26:33)

schepping derde dag: “Het water onder de hemel moet naar één plaats stromen.” (Genesis 1:9)
het maken van de Mishkan: “Maak een bronzen wasbekken op een bronzen onderstel, voor de wassingen.” (Exodus 30:18)

schepping vierde dag: “Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen.”(Maak een Menorah van zuiver goud.” (Exodus 25:31)

schepping vijfde dag: “Langs het hemelgewelf moeten vogels vliegen.” (Genesis 1:20)
het maken van de Mishkan: “En hun (cherubiem) vleugels moeten gespreid zijn.” (Exodus 25:20)

schepping zesde dag: mens geschapen om aarde te bewaren en te bewerken.
Het maken van de Mishkan: God zei tegen Mozes: Breng je broer Aaron (om de dienst te leiden in het heiligdom.” (Exodus 28:1)

op de zevende dag: “Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid...God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte Hij van heel zijn scheppingswerk.” (Genesis 2:1-3)
het maken van de Mishkan: “Zo werd het werk aan de Tabernakel, de ontmoetingstent, voltooid....En Mozes de laatste hand legde aan het opbouwen van de tabernakel....zo heiligde hij alles.” (Exodus 39:32-43; Numeri 7:1)

Exodus 25:3

Goud

goud voor de Mishkan

Het was de wereld niet waard om goud te gebruiken. Dus waarom werd het geschapen? Voor de Mishkan.

Exodus 25:8

En zij zullen Mij een heiligdom maken, opdat ik wone in hun midden.

woonplaats

God verlangt een woonplaats in de lagere wereld.

doel van de Schepping

Dit is waar de mens voor bestemd is; dit is het doel van zijn schepping en de schepping van de werelden, hogere en lagere, dat er een woonplaats voor God gemaakt wordt in de lagere wereld.

met ieder van hen

Er staat niet “Ik zal erin wonen,” maar “Ik wone in hun midden,” met elk één van hen.

koning en zijn dochter

Er was eens een koning die één dochter had. En één van de andere koningen trouwde haar. Toen die koning naar zijn land terug wilde keren, zei haar vader tegen hem: “Mijn dochter die ik je heb gegeven is mijn enige dochter; ik kan haar niet loslaten. Maar ik kan ook niet tegen je zeggen: “Neem haar niet, want ze is je vrouw. Ik vraag je daarom één gunst. Waar je ook naar toegaat, maak een kamer voor me klaar zodat ik bij je kan wonen, want ik kan mijn dochter niet verlaten.”

Op dezelfde manier zegt God tegen Israël: “Ik heb jullie de Tora gegeven, ik kan haar niet scheiden, en ik kan jullie ook niet vertellen haar niet mee te nemen. Ik vraag jullie een gunst: waar jullie ook heengaan, maak een huis voor me waarin Ik kan wonen.”
© 2010 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat is het doel van het leven? - een woning voor GodIn het tweede deel van 'Wat is het doel van het leven?' aandacht voor een woning voor God. We hebben eerder gezien dat d…
Jodendom: de acacia – hout van dwaasheidJodendom: de acacia – hout van dwaasheidDe acacia wordt veelvuldig in de Joodse Bijbel genoemd. In het Hebreeuws wordt de boom aangeduid als 'shitah' dat 'buige…
Wat was de Mishkan (Tabernakel) – Exodus 25:8?Wat was de Mishkan (Tabernakel) – Exodus 25:8?De Tabernakel (Mishkan in het Hebreeuws) was volgens de Tora/Bijbel het tijdelijke heiligdom waarin de g'ddelijke aanwez…
Kabbala: Mozes kabbalist - ziel van de ToraVoor veel mensen is Mozes alleen maar bekend als ontvanger van de wetten, het lichaam van de Tora. Maar God schonk niet…

Tehilliem: Psalm 25 - een Joodse uitlegTehilliem: Psalm 25 - een Joodse uitlegDe verzen in deze psalm zijn gerangschikt volgens het Hebreeuwse alef-bet, met uitzondering van de letters Bet, Wav en K…
Noachieden: uitverkoren als voorbeeldfunctie - Exodus 19:3-6Noachieden: uitverkoren als voorbeeldfunctie - Exodus 19:3-6In Exodus 19:3-6 staat dat God de Joden 'koos' om als koninkrijk van priesters en een heilige natie op te treden. Het ga…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Tdjgordon, Pixabay
 • Mishkan: a) the tabernacle or temporary Sanctuary in which the Divine Presence dwelled during the Jews’ journeys through the desert; b) the portion of the tabernacle and the Temple building before the Holy of Holies which contained the inner altar, the table for the showbread, and the menorah
 • Midrash: (a) the classical collection of the Sages’ homiletic teachings on the Torah, on the non-literal level of derush; (b) any one such teaching
 • Psalms: the Book of Psalms, alternatively, several Psalms
 • Tabernacle: the temporary Sanctuary in which the Divine Presence dwelled during the Jews’ journeys through the desert
 • Holy of Holies: the inner chamber of the Temple where the Divine Presence was most revealed; contained the Holy Ark, was only entered by the High Priest on Yom Kippur
 • Menorah: a) The seven-branched gold candelabra in the Temple. b) The eight-branched menorah (candelabra) kindled on Chanukah commemorating the miracle of Chanukah.
 • Moses: (a) (1393-1273 BCE) Greatest prophet to ever live. Son of Amram and Jochebed, younger brother of Miriam and Aaron. Born in Egypt and raised by Pharaoh’s daughter. Fled to Midian, where he married Zipporah. Deployed by G-d to Egypt to liberate the Israelites. Visited ten plagues upon Egypt, led the Israelites out, and transmitted to them the Torah at Mt. Sinai. Led the Israelites for forty years while they traveled in the desert, all the while performing astonishing miracles and wonders. Died in the Plains of Moab, and succeeded by his disciple Joshua. (b) A common Jewish name.
 • Aaron: (a) (1397-1273 BCE) Son of Amram and Jochebed, brother of Miriam and Moses. Moses’ partner and spokesman in his mission to free the Israelites from Egypt. First High Priest and patriarch of the Priestly Family. A man who loved peace and always sought to bring conflicting parties to reconciliation. Died in the desert, shortly before the Israelites entered Canaan. (b) A common Jewish name.
 • Midrash Rabbah: a compilation of Midrashic interpretations of the Pentateuch and certain other Biblical books, composed in the fourth century
 • Schneur Zalman of Liadi: 1745-1812, founder and first Rebbe of the Chabad branch of chassidism, known also as the "Alter Rebbe," “the Rav,” and as Baal HaTanya; lived in Li'ozna and Liadi, White Russia; author of Tanya, a classic text of the chassidic tradition, and Shulchan Aruch HaRav, a code of Jewish law
 • Shelah: acronym for Shnei Luchot HaBrit, a major halachic, ethical and mystical work by Rabbi Yeshayahu Horowitz (c. 1565-1630); also used to refer to the author himself
Jehoeda (1.535 artikelen)
Laatste update: 14-07-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 12
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.