Noachieden: uitverkoren als voorbeeldfunctie - Exodus 19:3-6

Noachieden: uitverkoren als voorbeeldfunctie - Exodus 19:3-6 In Exodus 19:3-6 staat dat God de Joden 'koos' om als koninkrijk van priesters en een heilige natie op te treden. Het gaat hier niet om een verwijzing naar de Kohaniem, de afstammelingen van Aäron, maar om het hele volk Israël. Het doel is om God naar de mensen te 'brengen' en het volk dichter bij God. Door het goede voorbeeld te geven -het naleven van de wetten- kunnen de Joden bereiken dat andere naties dit voorbeeld volgen. Mensen bekeren werkt averechts en kent het Jodendom dan ook niet.

Exodus 19:3-6

En Mozes steeg opwaarts tot God; en de Eeuwige riep hem toe van de berg, zeggende: zo zult gij zeggen tot het huis van Jakob en zult gij te kennen geven de kinderen Israëls. Gij hebt gezien, wat Ik Egypte heb aangedaan en Ik droeg u op arendsvleugelen en Ik bracht u tot Mij. Welnu, indien gij luisteren zult naar Mijn stem en in acht zult nemen Mijn verbond, dan zult gij Mij het dierbaarst wezen van alle volkeren, want van Mij is geheel de aarde. En gij zult Mij zijn een koninkrijk van priesters en een heilig volk; dit zijn de woorden die gij spreken zult tot de kinderen Israëls.

Iedere Jood moet heilig zijn

De priesterlijke taak houdt in dat iedere Jood heilig moet zijn en zich moet toeleggen op naleving Tora en de mitswot. Op die manier kan hij een succesvolle ambassadeur zijn naar de buitenwereld toe. In het Bijbelboek Jesaja staat dat het Joodse volk een licht voor de naties moet zijn.

Iedere Jood moet zich realiseren tot het Joodse volk te horen en de taak te vervullen. Ondanks dat het Joodse lichaam in ballingschap is, is de ziel dat niet. Daarom kan de taak gewoon vervuld worden. Niet iedereen zal een even grote taak hebben. Belangrijke personen zoals rabbijnen oefenen een zwaardere taak uit omdat zij meer mensen kunnen beïnvloeden. Zij hebben de Goddelijke Voorzienigheid over hen. Toch moet niet gedacht worden dat een enkel individu geen invloed kan uitoefenen. Doel is de realisatie van een wereld waarin ”Elk schepsel zal erkennen dat U hem geschapen heeft en elke ademende ziel zal verklaren, 'God, de God van Israël is Koning, en Zijn heerschappij staat boven alles'” (gebeden Rosh Hashana)

Niet bij macht of kracht maar met de geest

Het Joodse volk mag niet door macht of kracht de boodschap van God verkondigen, maar slechts door Zijn geest. In dat opzicht verschilt het Jodendom sterk van het christendom en de islam die altijd veel geweld hebben gebruikt om mensen te bekeren. Het Jodendom stelt dat de fysieke krachten zijn onderworpen aan de spirituele krachten die oneindig zijn.

Een goed voorbeeld is de regeerperiode van Koning Salomo. Het Joodse volk vormde toen een voorbeeldfunctie voor de omliggende landen. Het was de maan in haar volheid. Net zoals de maan verschillende perioden ondergaat, zo ondergaat het Joodse volk dit ook en is het soms sterker en soms minder sterk als voorbeeldfunctie. Dat laatste was sterk het geval tijdens de christelijke vervolgingen toen Joden geen voorbeeld konden zijn.

De reputatie van Salomo's wijsheid wekte een groot verlangen op onder koningen en leiders om van deze wijsheid te leren. Salomo kreeg de wijsheid door gebed. Gods 'ogen' zijn constant op Israël gericht, van het begin tot het einde van het jaar. Dit is wat vrede bracht tussen het rijk van Salomo en de omliggende landen.

Dit voorbeeld bewijst dat wanneer Joden volgens de Tora leven er echte vrede heerst. De naties zullen Israël volgen.

Lees verder

© 2010 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Geschiedenis Jodendom: Israël als Uitverkoren VolkGeschiedenis Jodendom: Israël als Uitverkoren VolkVeel mensen begrijpen niet het begrip 'Israël als Uitverkoren Volk'. Ze denken dat Israël boven de andere volken staat.…
Kabbala 3: Mozes kabbalist - ziel van de ToraVoor veel mensen is Mozes alleen maar bekend als ontvanger van de wetten, het lichaam van de Tora. Maar God schonk niet…
Joodse filosofie – Heschel: Israëls verplichtingDe wortel van het Joodse geloof is een innerlijke verknochtheid aan geheiligde gebeurtenissen; geloven is gedenken o.a.…
Joodse Bijbel: Rehabeam en Abijah van JudaJoodse Bijbel: Rehabeam en Abijah van JudaJudea is trouwer aan G'd dan het Koninkrijk Israël. De religieus Joodse traditie houdt 125 jaar stand. Toch zondigt Koni…

Torastudie 113: heffing Tabernakel - Exodus (25:2-8)Torastudie 113: heffing Tabernakel - Exodus (25:2-8)De Shechina (Goddelijke inwoning) verbleef in de Tabernakel. Na de zondeval van Adam verdween de Shechina naar het eerst…
Torastudie 112: Sluiten Verbond - Exodus 24:1-7Torastudie 112: Sluiten Verbond - Exodus 24:1-7De Joodse commentatoren verschillen van mening over de tijd waarin de gebeurtenissen die zich afspelen in de Tora plaats…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Hurk, Pixabay

Reageer op het artikel "Noachieden: uitverkoren als voorbeeldfunctie - Exodus 19:3-6"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Etsel
Laatste update: 09-07-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Joden/Noachieden
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!