Joodse Bijbel: Saul eerste Koning Israël

Joodse Bijbel: Saul eerste Koning Israël Het Joodse volk wil graag een koning om het volk gezamenlijk op te laten trekken tegen de vijanden. Samuël probeert het volk ervan af te zien omdat een koning vaak het volk onderdrukt. Maar op advies van G'd gaat hij toch een koning zalven. Het wordt Saul, een verlegen lange slungel uit de stam Benjamin. Saul maakt een goed begin door Nachash, de koning van de Ammonieten te verslaan.

De familie van Saul

In de kleine stam van Benjamin leeft een man die Kish heet. Hij heeft een zoon, een jonge lange man die Saul heet. Op een dag verdwaalt het vee van Kish. De vader van Saul vraagt Saul op zoek te gaan met één van zijn dienaren. Hij komt helemaal in Rama terecht maar vindt de ezels niet. Zijn trouwe dienaar zegt dat in Rama een dienaar van G'd woont en misschien kan deze vertellen waar te zoeken.

Samuëls eerste ontmoeting met Saul

Op de dag voordat Saul naar Rama komt, vertelt G'd aan Samuël de toekomstige koning de volgende dag te verwachten. Daarom maakt Samuël een maaltijd klaar en nodigt een paar gasten uit. Wanneer Saul de stad binnenkomt, benadert hij een man en vraagt hem waar de profeet woont. Die man blijkt Samuël te zijn. Deze laatste herkent Saul onmiddellijk als de man waarop hij wachtte. Samuël nodigt Saul uit voor de feestmaal en vertelt hem geen zorgen te maken over de ezels omdat deze gevonden zijn. Tegelijkertijd vertelt Samuël wat Saul te wachten staat. Saul is een bescheiden persoon en verwacht niet zo'n grote eer. Samuël neemt Saul mee naar huis en introduceert hem bij de andere gasten en samen feesten zij.

Saul gezalfd

De volgende morgen roept Samuël Saul bij zich en vergezelt hem en zijn dienaar naar de poort van de stad. De dienaar moet wachten op Saul en Samuël zegt tegen Saul: “Sta even stil, en ik zal je het woord van G'd laten horen.” Hij neemt een vaatje olie en giet het over Sauls hoofd en kust hem zeggende: “Zie, de Eeuwige heeft jou gezalfd om hoofd te zijn over Zijn erfenis!” Dan vertelt hij precies wat zal gebeuren bij de de terugkeer van Saul; hoe de ezels worden gevonden en hoe zijn vader Kish over zijn afwezigheid treurt. Hij informeert hem bovendien dat Saul op zijn weg naar huis in de Vallei van Tabor drie mannen zal ontmoeten die op weg zijn naar de heilige plaats Beth-El met offers in hun hand. Ze zullen hem twee van de broden geven die ze bij zich dragen. Tevens meldt Samuël hem dat hij Gibeath-Elohiem, waar een garnizoen Filistijnen gelegerd is, een ontmoeting zal hebben met een gezelschap profeten die de heuvel afdalen met een psalter, een taboret, een pijp en een harp. Ze profeteren allemaal: dan zal Saul de geest van G'd over zich krijgen en ook profeteren.

Op het moment dat Saul Samuël verlaat voelt hij zich een andere man. Spoedig komen twee mannen uit de richting van Rachels graf en informeren Saul over de gevonden de ezels, zoals Samuël voorspeld had. Ook ontmoet hij drie mannen van wie er één hem twee broden geeft. Bij Gibeath Elohiem ontmoet hij een aantal profeten. De geest van God daalt op Saul neer en hij vergezelt de profeten. Andere mensen herkennen Saul, maar hij vertelt hen niet dat hij tot koning is gezalfd.

Openbare selectie van een koning

Samuël roept mensen van alle stammen bijeen bij Mitzpa. Hij selecteert hun toekomstige leider door een lot. Het eerste lot valt op de stam Benjamim en de volgende op de familie Kish en vervolgens op Saul. Maar Saul heeft zich verstopt in de velden en wordt naar de verzamelde stammen gebracht. Hij steekt boven iedereen uit. De menigte roept: “lang leve de koning!” Samuël noemt de taken van de koning op. De Tora moet altijd bij de koning zijn waar hij ook gaat. Hij mag zich niet verwaand voelen. Hij mag niet de bloemetjes buiten zetten en moet constant de Tora bestuderen. Saul maakt geen haast en wacht op het juiste moment zijn functie te aanvaarden. Ondertussen keert hij naar huis terug in Gibeah met een aantal volgelingen.

Nachash, Koning van de Ammonieten

Nachash, koning van de Ammonieten heeft de stad Jabesh-Gilead bezet, in het gebied van de stam Benjamin, De bewoners proberen vrede te sluiten. Maar Nachash heeft één voorwaarde, namelijk dat bij iedere persoon één oog wordt uitgestoken. De Joden vragen zeven dagen bedenktijd. Ze zenden boodschappers naar hun broeders in Gibeah. Saul hoort het verschrikkelijke nieuws.

De eerste overwinning van Saul

De geest van G'd komt over Saul. Hij is woedend. Hij hakt twee ossen doormidden en stuurt ze door heel Israël. “Iedereen die Saul en Samuël niet volgen wacht dit lot.” Er wordt een leger van 330.000 man geformeerd. In drie compagnies gaat Saul de vijand tegemoet. De Ammonieten vluchten in verwarring. De overwinning verzekert de autoriteit van Saul. De bevolking vraagt aan Samuël of de doodstraf mag worden uitgevoerd tegen degenen die niet aan Sauls oproep voldeden. Maar Saul zegt dat niemand gedood zal worden. Er worden offers aan G'd gebracht.Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Tot welke stam behoort Saul?
  2. Wat komt Samuël Saul vertellen?
  3. Welke gave krijgt Saul naast het koningschap?
  4. Waarom moet de koning altijd de Tora bestuderen?
© 2010 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Joodse Bijbel: David de schaapsherder en GoliathJoodse Bijbel: David de schaapsherder en GoliathDavid is één van de beroemdste Joden in de geschiedenis. Hij wordt door Samuël tot koning gezalfd. Maar Koning Saul mag…
Bijbelverhalen: (Koning) DavidBijbelverhalen: (Koning) DavidDavid en de Bijbel. Bij veel mensen gaat er misschien wel een lichtje branden. Er zijn weinig personen in de Bijbel waar…
Joodse Bijbel: De dood van Koning SaulJoodse Bijbel: De dood van Koning SaulKoning Saul en zijn drie zonen, Jonathan, Abinadab en Malkishua vinden de dood tijdens hun strijd tegen de Filistijnen.…
Joodse Bijbel: Koning Saul wil David dodenJoodse Bijbel: Koning Saul wil David dodenNa de overwinning op Goliath is David enorm populair geworden. Koning Saul is jaloers op hem en wil hem doden. Jonathan,…

Geschiedenis Jodendom: Talmoed – ethiek / deugdenleerGeschiedenis Jodendom: Talmoed – ethiek / deugdenleerDe Talmoedgeleerden hebben de gave om de betekenis van de Tora geheel te doorgronden. Zij hebben die gave van God ontvan…
Torastudie: melk en vlees - Exodus 23:19Torastudie: melk en vlees - Exodus 23:19In Exodus 23:19 staat: 'Gij zult niet koken een bokje in de melk van zijn moeder'. Hieruit vloeit het verbod voort om me…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
  • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
  • Tenach
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 08-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.