InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Religie > De onzin van een oerknal
mijn kijk op

De onzin van een oerknal

Een oerknal berust slechts op vage aannames en heel veel geloof. Juist bij mensen die zo graag alles zeker willen weten, wordt er blind vertrouwd op wetenschap en op vage theorieen over het ontstaan van de aarde. In dit artikel leg ik uit waarom de aarde nooit door een knal is ontstaan en waarom er wel een schepper moet zijn. Dit is mijn kijk op de oerknal. Hoewel dit natuurlijk mijn kijk is op de werkelijkheid steekt u toch veel op: Zo leert u dat de schepping een geordend geheel is, dat er een God is, dat de wetenschap ook niet alles weet en dat er mensen blind op staren. Ik leg u uit dat er wel een God moet zijn. Het verdedigen van het geloof noemt men wel apologetiek, met redelijke argumenten de ongelovige te overtuigen van het bestaan van God. Ook hier is veel overgeschreven met name door R.C Sproul. De folder: Schepping of evolutie is een moderne manier om apolegetiek te bedrijven.

Blind geloof

Als u dit leest zit u achter een pc of een laptop. Aan het maken van die latop of pc zit heel veel werk. Tot het maken van de losse onderdelen, het in elkaar zetten van het ding en het programmeren van alle programma's. En wat dacht u van het schrijven van dit artikel. Dacht u dat de woorden per toeval zomaar zo op mijn scherm waaiden? Nee, natuurlijk niet! Of wat dacht u ervan als u op een instrument speelt of naar muziek luistert. Onderstelt men dan ook dat de muziek bij toeval of door evolutie zo ontstaan is? Nee, ik denk dat niemand dat doet, maar toch omarmen veel atheisten wel de evolutie theorie die dit leert. En ik dacht juist dat de atheisten zo de mond vol hadden van eerst zien dan geloven. Maar als de atheisten eens wat beter zouden kijken dan zouden ze diep van binnen weten dat hun geloof ik een oerknal en in evolutie verder dan de waarheid is dan de aarde van de alle verste ster. Want het is en blijft een geloof, want wie heeft de oerknal ooit waargenomen? Het is blindelings vertrouwen op de wetenschap. Men heeft een lakse houding: De wetenschap lost de vragen wel voor mij op. Waar het vroeger de kerk was voor de gelovigen is dat voor de ongelovigen nu vaak de wetenschap. Maar deze wetenschap is daar ook niet uit, er zijn meer stromingen binnen de evolutietheorie dan dat er kerken zijn.

Regels

Natuurkundigen weten dat het heelal en ook de aarde bestaat uit allerlei wetten. Zo bestaat er de zwaartekracht, maar ook tal van andere wetten die in deze schepping zitten ingebakken. Het is net als de computer, ook die bestaat als het ware uit allemaal wetten. Als ik op de toetsen druk komen de letters op mijn scherm, als ik op de aanknop druk gaat het ding aan. Daar is over na gedacht, iemand heeft dat apparaat zo gemaakt dat er gebeurt wat er moet gebeuren. Precies zo heeft de Schepper van hemel en aarde dat met zijn schepping gedaan. Neem nu het zaad van de meloen. Als die geplant wordt krijg je een meloen, de Schepper heeft ook de zwaartekracht ingevoerd zodat wij niet allemaal van de aarde zouden we gezweven. Hij heeft er voor gezorgd dat er water is en dingen groeien, de afstand tussen de zon is precies goed. Op geen andere planeet is leven mogelijk. De tempraturen zijn hier precies goed om te kunnen leven.Natuurlijk is er door het toedoen van de mens veel ontregeld geraakt, maar dat doet niets af aan het feit dat de Schepper in den beginne alles perfect gemaakt heeft.

Eeuwige Schepper

Alles heeft dus een begin. Mensen willen verklaren wat het allereerste begin is. Maar mensen proberen onder het idee van een Schepper uit te komen, omdat dit zou betekenen dat er iemand groter en machtiger is dan zij en men niet wil buigen. De Schepper van hemel en aarde staat buiten zijn schepping zelf. Net als een programma maker zelf geen programma is en een schrijver geen boek. Waarom gaan sommigen er vanuit dat een schepping zichzelf kan maken? Ook dit slaat als een tang op een varken.
De enige verklaring blijft dat er een Schepper is die alles gemaakt heeft en alles geordend heeft. Al het leven op aarde zit aan weten en regels in elkaar en het is onmogelijk dat iets uit zichzelf kan ontstaan. Daarom is er maar een oplossing:
Een eeuwige ondoorgrondelijke Schepper heeft het leven gemaakt. Deze Schepper staat ook buiten onze tijdrekening om, hij is immers eeuwig, waarom zou Hij zich aan tijd moeten binden? Hij is de bedenker van tijd en ruimte. God is ook een God van orde en daarvan getuigt de schepping. Niet door toeval en chaos bij elkaar gebracht.
Als er geen God was, dan waren wij er ook nooit geweest.

Pil van Drion

De verschrikkelijke pil van Drion( lees mijn artikel hierover) kan alleen maar bedacht zijn door iemand die geen weet wil hebben van een Schepper. Want er bestaat geen excuus om niet te weten dat er geen Schepper is. Daar getuigt namelijk de schepping van en daarnaast leert de Bijbel ons dat ieder mens een geweten heeft. Men kan echter het geweten negeren en geheel in zonden blijven leven. Maar dat neemt niet weg dat het geweten ons heeft aangesproken.

Deeltjesversneller

Men probeert iets na te bootsen wat niet bestaat. Er is nooit een oerknal geweest. Duizenden boeken met vage theorien worden gelezen en aanbeden. Men heeft de mond vol van allerlei snufjes die ons dichterbij de waarheid brengen, maar wie er naar luistert komt er alleen maar verder van af te staan. De waarheid is geopenbaard in de bijbel, door middel van de profeten en door de evangelisten die van God zelf de boodschap kregen en deze verwoorden. Onderzoekers staan versteld van de accuraat heid van de bijbel. Archeologen, wetenschappers die zich liever down-to-earth houden vinden ook wel eens botten van oorlogen die men kan dateren op een gebeurtenis beschreven in de bijbel. Dit kan vaak erg exact gebeuren. Natuurlijk zijn er ook archeologen die twee botten vinden en denken dat de aapmens gevonden is. Dat is hetzelfde als twee planken vinden en zeggen dat je de ark van Noach hebt gevonden bijvoorbeeld.
© 2010 - 2018 Hendrik, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Hoe is de Aarde ontstaan? Het verhaal van onze planeet!Hoe is de Aarde ontstaan? Het verhaal van onze planeet!Vele mensen vinden het maar normaal dat wij hier vandaag de dag leven en dat wij rondlopen op planeet Aarde. En eigenlij…
Heelal, planeten, sterren etc,Heelal, planeten, sterren etc,Het heelal is een grote ruimte met planeten, sterren, zwarte gaten, meteoren. Het zonnestelsel is een van de stelsels me…
Bewijs voor de OerknalBewijs voor de OerknalWaarom gelooft de wetenschap dat de Oerknal verantwoordelijk was voor het ontstaan van het Heelal? In dit artikel wordt…
Wat zijn neutrino's?De neutrino: een ongrijpbaar deeltje dat overal onaangetast doorheen reist met de snelheid van het licht. Een deeltje da…
Oerknal: ontstaan van de aarde en tijd en ruimteOerknal: ontstaan van de aarde en tijd en ruimteHet ontstaan van de aarde: het begon met het heelal. En de oerknal. Een oerknal die in werkelijk niet uit een knal besto…

Reageer op het artikel "De onzin van een oerknal"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Ron M., 04-11-2017 14:16 #21
Als alles per definitie een begin of een oorzaak moet hebben om te kunnen bestaan, wat is dan de oorzaak van het bestaan van een god? Als het antwoord daarop is dat een god noch een begin of oorzaak nodig heeft om te bestaan, dan is dat in tegenspraak met je stelling dat alles een begin heeft. Sorry, maar dat houdt geen steek, of je moet onweerlegbaar bewijs hebben dat die uitzondering bevestigt.

Ron M.

Lionleo, 03-08-2016 06:02 #20
Quatsch! God bestaat niet. Probeer het probleem eens van twee kanten te benaderen. Opschrift in de tempel van de Egyptische 'God'heid Neith: ik was, ik ben en ik zal zijn. M.a.w. er is geen begin en geen einde, het heelal is! Misschien waren ze 5000 jaar geleden wel wijzer dan nu. Jammer, geen Apocalyps. Dat de wetenschap niet alwetend is ben ik met u eens, immers ooit was de aarde plat. Neem me niet kwalijk dat ik even gereageerd heb, maar ik heb nu éénmaal een hekel aan ideologieën.

Peter, 05-09-2015 18:13 #19
Er wordt in het artikel beweerd dat er een eeuwige schepper bestaat en dat deze schepper buiten de tijd staat. Dit zegt absoluut niets, het is een aanname zonder inhoud. Een stelling kun je geloofwaardig maken door het inhoud te geven, te verklaren hoe iets kan. Dan sta je sterk, maar dit wordt in het artikel niet gedaan. Het tegendeel kan wel verklaard worden, namelijk dat god niet buiten de tijd staat en daarom ook niet eeuwig kan zijn.

Als iets bestaat, bestaat er tijd. God is iets en hoe gods wereld er ook uit mag zien, hier bestaat dus ook tijd. Ook schiep god volgens velen de wereld in 6 dagen. Hier is dus sprake van tijd, zelfs als mensen dat volgens vele gelovigen niet al te letterlijk moeten nemen. God moet er ook over nagedacht hebben iets te scheppen, dit neemt tijd. God ziet ook alles wat wij tijd gebonden mensen doen. Zelfs god heeft hier tijd voor nodig, zelfs als dit wezen tijd zou kunnen inkorten. God staat dus niet buiten de tijd. Dit maakt het eeuwig bestaan van een god onmogelijk.
Iemand kan nu voor het gemak in jaren gaan rekenen. God bestond èèn triljard jaren terug dus al. We nemen er nog eens èèn triljard jaren bij, en god bestond toen ook al. Neem gelijk eens èèn triljard, triljard, triljard, enzovoort jaren terug in de tijd, het maakt niet uit, god bestond toen ook al. Degene die dit leest begrijpt zeker waar dit toe leid. Er zal nooit een begin zijn. De vraag is nu; Hoe kan een levend wezen met gevoelens altijd al hebben bestaan?
Als dit niet verklaard kan worden is de vraag gerechtvaardigd; Wie schiep de schepper? Meerdere bekende atheisten, zoals Richard Dawkins, Sam Harris, en de overleden Christopher Hitchens zijn er door gelovigen op gewezen dat deze vraag niet juist is, omdat god eeuwig zou zijn. Dan zal er eerst uitgelegd moeten worden hoe god eeuwig kan zijn voordat er gezegd kan worden dat de vraag niet juist is.

Het verwondelijke is dat velen die in een eeuwige god geloven niet willen aannemen dat de ruimte met materie altijd al heeft bestaan. Ruimte moet er noodzakelijk altijd zijn, ook als er geen materie en energie zou zijn, want er moet iets zijn waar materie en energie in kan. En hoe zou iemand iets kunnen voorstellen dat geen ruimte is? Iets wit in plaats van zwart of zo? Maar dat zou dan ook weer iets zijn. Hoe de materie daar komt is de grote vraag, maar dat weet geen mens. Energie is te verklaren en kun je krijgen doordat elementen met elkaar in aanraking komen, ook door wrijving van kleine deeltjes. Hoe dan ook, materie is niet levend, zoals god, en meer aannemelijk dat dit altijd al heeft bestaan dan een levend wezen met gevoelens.

Alex Visser, 24-07-2015 11:09 #18
De gehele natuurwetenschap met hun onderzoeken zijn momenteel gericht op de oerknal en de evolutietheorie, bv via de Kepler- en Hubble telescopen en de deeltjesversneller van CERN.
Alle geleerden en daarbij vele nobelprijs-winnaars houden zich daar mee bezig en er is geen enkele universiteit die de schepping door een Schepper bestudeerd, omdat zoiets absurd is en totaal onbewezen. Er zijn juist veel bewijzen dat dit niet kan!
Men kan gewoon constateren dat er nu sterren ontstaan en weer verdwijnen. Men kan aan de tijd van 2 miljoen jaar die het licht van de Andromedanevel nodig heeft gehad om ons te bereiken zien dat het heelal ontzettend veel ouder is dan 5000 jaar. Zojuist is er weer een ster met een planeet ontdekt die precies op onze zon met aarde lijkt. Nog even en men vindt een planeet met leven.
Waarom zou een God een gigantisch heelal scheppen met miljarden melkwegstelsels met elk 100 miljard sterren met planeten als er maar 1 stom planeetje is (de aarde ) in een uithoekje van ons melkwegstelsel waar hij een plan mee heeft?
Stap maar snel uit de Middeleeuwen mensen, want we leven nu in de 21e eeuw!

Sebastiaan, 16-05-2015 17:42 #17
In dit artikel kan je lezen wat de bewijzen voor de oerknal zijn: http://wetenschap.infonu.nl/sterrenkunde/49203-bewijs-voor-de-oerknal.html

Ik heb het niet zelf geschreven. In het eerste stukje staat wat de theorie inhoudt en daarna komen drie bewijzen.

Louwie, 13-01-2015 12:53 #16
Van nature is de mens een pionier. Deze eigenschap is, volgens u, ons door God gegeven. Maar zoals u weet staat de bijbel niet vol met wetenschap over hoe de zeeën te navigeren. Laat staan dat er een leidraad is die ons helpt om op de maan te landen.
We hebben de wetenschap nodig om onze nieuwsgierigheid te belonen. Dat heeft ons gebracht waar we nu zijn. En volgens u mogen we dus aannemen dat God het zo bedoeld heeft. Vervolgens proberen we uit nieuwsgierigheid wetenschappelijk te bepalen waar we vandaan komen. Wie zegt nu dat dat niet mag? Bent u dat, of is dat God.

Als er een wetenschapper ooit een andere betere goed onderbouwde theorie bedenkt zal ik daarvoor buigen. Als een moslim u probeert te overtuigen van zijn geloof. Zou u buigen?

Hein, 10-01-2015 12:07 #15
Wat een onzinnig verhaal zeg.

De auteur is duidelijk niet op de hoogte van de evolutietheorie. en van welke wetenschappelijke theorie ook. en terwijl hij de wetenschap blind geloof verwijt, Geloof hij zelf blind in de bijbel en de schepping.

Louwie, 07-01-2015 11:42 #14
De bijbel zegt dat de aarde veel jonger is dan wetenschappers beweren. Gelovigen houden het bij zo n 5000 tot 6000 jaar. Hallo… Heeft God bij de schepping voor de lol al die dino botten onder de grond gestopt.

Ook snap ik het stukje' oerknal is onzin 'niet. Juist daar zijn wetenschappers en gelovigen het over eens. Namelijk eerst was er niets. Wetenschappers zeggen dat het een singulariteit was. Gelovigen zeggen dat God zijn woord sprak. Desalniettemin… er was licht.

Hilde, 25-09-2014 16:58 #13
Als er een god bestond dan zou hier op aarde ook wel iets van "magie" merkbaar moeten zijn. Nou, ik heb nog nooit een engeltje zien rondvliegen of mensen zien opstaan uit de dood. Wetenschap bestaat niet uit alleen maar vage theorieën, als iets bewezen is door middel van jarenlang onderzoek dan is het gewoon een feit. Gelovigen hebben de neiging om overal alleen maar omheen te draaien. Geloof is ontstaan omdat men niet beter wist (vroeger geloofde men toch ook in heksen, en nu? Precies ja. Niet dus) Het is nou eenmaal heel complex allemaal en als mensen steun vinden bij hun geloof dan moeten ze ook vooral blijven geloven juist. Ik vind het alleen heel erg ver gaan als je andere mensen gaat opdragen om hetzelfde te geloven als jij of als er geloofsoorlogen worden gevoerd. Reactie infoteur, 27-10-2014
God en magie hebben niet noodzakelijk met elkaar te maken. Het christelijk geloof maakt een ontwikkeling door in de tijd. Als u de Bijbel kent en leest dan zult u dat ook opmerken. Gelovigen draaien als het goed is nergens omheen, maar staan midden in het leven, aangezien we ook geloven dat God het geschapen heeft en dat Hij Zijn goede geboden heeft gegeven. Dat is waar ik in geloof en waar ik uit probeer te leven. Geloven is verbonden met vertrouwen in God en in Zijn Zoon Jezus. Lees eens het evangelie door in het geheel en vraag jezelf af wat je er van vindt. Je hoeft vooraf niet aan te nemen dat het waar is, maar kijk eens wat het bij je oproept.

Crusoe, 30-08-2014 06:22 #12
In mijn opleiding in de Kern Fysica heb ik herhaaldelijk moeten merken dat thesen aan elkaar worden gebreid om zo toch maar een kloppend gegeven te krijgen.
Ik ben tot geloof gekomen juist doordat men met allerlei gefantaseerde invullingen probeert het geloof te bestrijden.
Stel dat het heel ar altijd al is geweest, hoe kan dat?
Ik leerde juist dat er een ontwikkeling in de materie is en dat het ergens een start heeft gemaakt, maar waar dan?
Dus was het er niet altijd?
Een oerknal is ook onzin want waaruit zou die oerknal moeten zijn ontstaan? Uit een ondeelbaar energiedeeltje zo immens klein, in de Fysica is juist zo'd deeltje niet te vinden maar wel in de gedachten van mensen. Zelfs in de vele vele vele experimenten kwam niet dat onbekende deeltje te voorschijn.
Hoe het wel precies is gegaan? Ik ken niet de Schepping instrumenten die God gebruikte maar wel staat er Hij God sprak en het was er! Hoe Hij dat deed? Ik zou het niet weten en het gaat veel verder dan het stumperen wat wij doen om te kunnen verklaren. In ieder geval zou het logisch zijn Zijn grootheid te erkennen en er paf bij te staan want onze beste / hoogste geleerden zijn gewoon klungels. Ik dacht in het begin dat ik wat was, sjonge sjonge ik nota bene kende de deeltjes leer en zou het de wereld laten zien, maar het bleek IJdelheid, alles is IJdelheid zoals prediker in de Bijbel reeds schreef.
Hierin kwam ik tot de erkentenis van Zijn Grootheid. Onze Schepper is geen oud mannetje maar is zonder leeftijd en kan zich openbaren zoals Hij wil. Voor de drie eenheid kies ik vaak het volgende; een kanaal met water, daarop het ijs en daarboven een nevel drie verschillende vormen van het water dat de basis is van alle drie. Dit als Vader Zoon en heilige Geest waarvan de Vader de basis het kenmerk is van alle drie.
Vriendelijke groet en blijf uitzien naar het deel van de Vader Jezus Christus, wie mij ziet, ziet de vader, wie de vader ziet, ziet mij.
Weldra zal Hij komen, het rijk van de Antichrist gaat zich al vormen, vandaar de oorlog in Oekraïne.
Turkije is NAVO lid en als zij een oorlog beginnen met Israël zal heel Europa mee doen om tegen Israël te vechten zo als in de Bijbel staat beschreven en weet dat de nieuwe NAVO bevelhebber Rasmussen zeer anti Israël is ja zelfs antisemitisch tot op de bot. Dus zodra Turkije roept wil hij al graag gaan terwijl Brussel langzaam aan ook al zover is. Maar voor dat het kwaad zich kan ontplooien zal de rechtvaardige worden weg geraapt / weg gerukt = opname van de gemeente.

Ik zal graag u ontmoeten in de opgenomen gemeente.

Dries, 30-06-2014 10:28 #11
Jij zegt dat we de oerknal niet moeten geloven vanwege het fijt dat niemand dit waarnam.
maar wie nam waar hoe god de wereld schiep?

Karima, 15-01-2014 14:41 #10
Ik vind het mooi geschreven! Er bestaat geen inherente tegenstelling tussen wetenschap en geloof in het Koranische model. Islam wordt beschouwd als een volledige manier van leven, en wetenschap bedrijven, onderzoek doen, kennis verwerven, zijn essentiële onderdelen van deze manier van leven. Meer dan 1.000 Koranische verzen - dat is bijna een zesde van de Goddelijke Boodschap aan Mohamed - hebben met wetenschap te maken.
En voor diegene die eerst wil zien en dan geloven… De Koran vraagt geen blind aanvaarden, maar moedigt een dynamische verhouding aan tot de werkelijkheid en schrijft daarvoor bevraging en observatie voor. De koran is een feitelijk boek, nooit herschreven, en bestaan geen nieuwe testamenten.

Kortom: Geloof en wetenschap zijn in de Islam innig verbonden. Geloof moedigt wetenschap aan en NET DOOR wetenschap verdiept het geloof. Dat de Koran kan blijven gelezen worden in het licht van moderne wetenschappelijke kennis en die kennis niet moet tegenspreken, maakt dat de drempel om wetenschap te beoefenen in elk geval laag blijft liggen en dat er vanuit de Koran geen enkel bezwaar kan zijn dat moslims zich verdiepen in moderne wetenschap.

Henk, 08-01-2014 14:22 #9
Hoi,
ik hou mijn werkstuk over de oertijd. daar is ook een gedeelte geschreven over het ontstaan van de aarde. zelf ben ik wel gelovig, dus kan ik dit goed gebruiken. nog bedankt.

m.v.g.

henk

Bert, 19-07-2013 15:29 #8
Beste lezers,

Op zich zou het een aardige discussie kunnen zijn met een iets beter verhaal dan dit. Mensen geloven ergens in dat is een mooi iets. Het heet nog steeds geloven en niet zeker weten. Persoonlijk geloof ik niet, kan mij echter wel voorstellen dat andere mensen het wel doen. Veel geloven proberen vaak andere theorieën te ontkrachten door hele vreemde conclusies of zelfs onwaarheden. De wetenschap moet zich beter bewijzen en alle kleine gaatjes worden opgezocht om aan te tonen dat de gelovige gelijk heeft. Blijf bij jezelf. Wanneer u ergens in gelooft dan is dat uw volste recht. Echter probeer nu niet anders denkende te overtuigen dat Alleen u gelijk heeft. U weet het echter ook niet zeker anders zou er niet zoveel strijd zijn en waren er vast meer bewijzen. Zoals de zwakheden in de evolutie theorie zo is ook de bijbel zeker niet waterdicht. Zoals iemand al zei het is een verhaal dat al duizenden jaren door verteld is en opgeschreven is. Waar of niet het is een mooi boek. Maar lees door de regels heen maak uw eigen conclusie en deel deze met de mensen die dit willen horen. Ik vind de gedachte heel mooi achter de bijbel alleen ben ik een beetje bang voor de gods extremisten.
Als ik u was zou ik een keer gaan kijken bij de deeltjesversneller in Zwitserland toch maar heel mooi dat God ons het brein en de materialen meegegeven heeft om dit te maken.
Sommige dingen kunnen wij n(nog) niet verklaren omdat we de kennis niet hebben. Dat zal naar verloop van tijd veranderen en wellicht weten wij ooit het antwoord op deze discussie.

Met vriendelijke groet

Bert

Mau, 06-02-2013 10:25 #7
Dan heb ik een vraag aan alle evolutie-deskundigen: Er wordt vaak gezegd dat de zeedieren longen en pootjes hebben gekregen en dat dieren zich lichamelijk aanpassen aan hun omgeving, zoals een dikkere vacht of scherpe ogen, of juist het verlies van bijv een staart. maar wie zegt ze dat die aanpassing nodig is? de natuur? de natuur is een verzamelnaam voor alles wat groeit, bloeit en doodgaat en heeft geen centraal denkvermogen. De eerste organismen waren waterdieren, die eitjes legden. Hoe kan het dan dat er na verloop van tijd voor meerdere voorplantingssystemen is" gekozen"? Is het vanzelf gegaan dat de een eieren legt en de ander zwanger wordt? Over de oerknal: er was niets en dat is ook nog ontploft. hoe kan dat dan? Ik ben heb zelf voor mijn werk anatomie en fysiologie bestudeert, en het lichaam van mensen zelf zit al te complex in elkaar om te denken dat dit "vanzelf" is gekomen. Nog een laatste vraag: wat was er dan eerder in de evolutie: de kip of het ei?

(:, 27-12-2012 02:53 #6
Echt heel dit artikel is onzin, vooral het laatste stukje. Eerst zeg je dat de atheisten overal blind in geloven maar daarna zeg je dat in de bijbel de enige waarheid staat want dat is gebaseerd op wat profeten van 'god' hadden door gekregen als boodschap. Maar hoe weet u dat die profeten die informatie van 'god' hebben doorgekregen die profeten konden ook gewoon gestoorde gekken zijn die aan een of andere gedrags stoornis leden of gewoon opzoek waren naar roem. De bijbel is een leuk sprookjes boek met verhalen die eigenlijk geen een wel denkend mens zou moeten geloven om dat is gebaseerd op nonsens. Zo als een van de slimste mensen ooit al eens heeft gezegt ' geloof is een zwakte van de mens' simpelweg omdat christenen en andere gelovigen niet zonder die houvast kunnen en daarom de waarheid niet onder ogen kunnen zien.

Richard, 29-07-2012 18:28 #5
Veel mensen zeggen dat het bewezen is. alleen dit is een foute uitdrukking. je kunt het namelijk niet aantonen. ze denken het aan te kunnen tonen. wie zegt dat de berekeningen etc kloppen.

wil jullie even ergens aan herinneren
vroeger dacht men dat de wereld plat was.

er is niemand van ons die er bij is geweest. dus bewijzen zijn het niet het is alleen een geloof dat de wetenschapper het goed berekend heeft.
evengoed is het een geloof. dat miljard jaar geleden er een bepaald diersoort heeft geleefd. we zijn er niet bij geweest. dus echt bewijs is er niet

is er trouwens niemand die zich kan voorstellen dat het heelal er altijd al was… (waarom moet het zijn onstaan)…

Jacob, 30-11-2011 23:27 #4
Wie zegt dat Wetenschap en creationisme niet samengaat met religie? Wetenschap is een categorie waarin mensen iets willen weten en snappen. Er op vertrouwen dat de aarde is ontstaan door een God is net zo goed een wetenschappelijke theorie als andere theorieen als een big bang theorie, een doppler effect of een evolutietheorie. In alle gevallen vertrouwen mensen erop dat hun theorie waar is. Bij big bang theorie denkt men zeker te zijn dat er door een extreem hoge hitte en samenpersing en een hele lange tijdslijn de verklaring is van hoe wij nu leven, waarom wij leven en wat het nut van leven is. Op basis van wat wetenschappers veronderstellen en laten zien wordt geloofd en bevestigd wat waar is(koolstofmeting). Echter is moet je in het achterhoofd houden dat deze hele theorie net 100 jaar oud is en dat de Gods-ontkenning (atheisme) net nieuw is. Er leven op dit moment 6 a 7 miljard mensen op deze aarde waarvan 90% gelooft dat er een God is. Dit doet men al meer dan 4000 tot 5000 jaar. Als deze mensen allemaal geloven dat tijd, heelal, hemel, aarde, water, aarde, mensen en dieren, insecten, bacterien, microben, neutronen, en zelfs het leven, de ziel en het brein met alle connecties binnen in ons lichaam heeft geschapen, wie ben jij dan om te zeggen dat God niet bestaat en dat bovenstaand betoog niet waar is en niet onder wetenschap valt? Echte wetenschap is God onderkennen en herkennen erkennen! God is de schepper van alles.

Marco, 23-10-2011 03:17 #3
U schrijft een artikel en bent niet op de hoogte van de huidige wetenschap. De evolutie is al lang aangetoont en bewezen. Alles evolueert. Gelovigen gaan uit van oude boeken die tientallen keren zijn herschreven. Natuurlijk staan er leuke leerzame verhaaltjes in. Maar om in een schepper te geloven is wel heel erg makkelijk. Durf eens wat verder te kijken dan uw neus lang is!

Randy1991 (infoteur), 17-10-2010 21:31 #2
Even reageren op jouw reactie. Één priester verwoordt niet de waarheden van het katholieke geloof. Vergelijk het als met het misbruik dat heeft plaatsgevonden met kinderen door priesters, dit wil toch ook niet zeggen dat alle priesters zo zijn?

Wel ben ik het volkomen met je eens dat dit artikel onder een ander kopje hoort te staan, misschien is het kopje 'mijn kijk op.' beter hiervoor?

Henk, 28-04-2010 19:10 #1
Dit artikel hoort niet onder het kopje 'wetenschap' maar onder religie o.i.d. De schrijver geeft meerdere malen blijk niet te weten waar hij het over heeft (evolutie heeft niks met de big bang te maken om maar 'ns iets te noemen).
De bijbel heeft bar weinig te melden over cosmologie, en wat er in het oude testament staat moet natuurlijk niet letterlijk geintrepeerd worden. Overigens komt het idee van de oerknal van een katholieke priester
(zie http://en.wikipedia.org/wiki/Georges_Lema%C3%AEtre ) om maar even aan te geven dat geloof niet in de weg hoeft te zitten om de natuur en cosmos te begrijpen, in tegenstelling tot de indruk die dit artikel geeft.

Infoteur: Hendrik
Gepubliceerd: 10-04-2010
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Reacties: 21
Mijn kijk op…
Deze rubriek bevat artikelen welke naast objectieve informatie ook een mening en/of ervaring beschrijven.
Schrijf mee!