Tora (wet): christelijke misvattingen + het leven in geloof

Tora (wet): christelijke misvattingen + het leven in geloof Christelijke misvattingen over de Tora worden besproken. Binnen het christendom heeft zich de onjuiste opvatting postgevat, dat het geloof de Tora (wet, of beter: 'onderwijzing') overbodig maakt. Paulus beweert echter het tegendeel in Romeinen 3:31, waar staat dat het geloof de wet (Tora) niet overbodig maakt, maar juist bevestigt.

christelijke misvattingen over de Tora


De scheiding der wegen van Joden en christenen

Rond 135 n. Chr. bestond de kerk hoofdzakelijk uit christenen uit de heidenen, ofschoon er nog steeds een grote groep Joodse gelovigen was. Na de Joodse opstand onder leiding van Bar-Kochba, waren er steeds minder niet-Joodse gelovigen bereid met hun Messiasbelijdende Joodse broeders te lijden onder de toorn van de Romeinen. Ze waren er alles aan gelegen aan Rome te tonen dat ze geen Joodse sekte waren. Er speelden daarnaast nog andere factoren een rol in de verwijdering tussen de gelovigen uit de heidenen en de Joodse gelovigen. Zo voerde het rabbijnse Judaisme de zegenbede 'tegen de afgescheidenen' (ketters) of 'tegen de booswichten' in als onderdeel in van het Amida-gebed in de synagoge. Algemeen wordt aangenomen dat deze bede in zijn nieuwe gedaante gericht was tegen de messiaanse Joden. Het werd als een lakmoesproef gebruikt door de rabbijnen. Een messiaanse Jood kon alle overige 18 coupletten van de Amidah reciteren, maar ze konden geen vloek uitspreken tegen Jesjoea HaMashiach. Personen die dit vers niet uitspraken vielen daarmee door de mand en konden wegens heresie worden geëxcommuniceerd (cherem). Hier namen ook niet-Joodse christenen aanstoot aan, waardoor de kloof werd vergroot.

Allengs ontwikkelde zich volgens Ariel en Dívorah Berkowitz in de kerk een anti-Joodse leer, hetgeen gevoed en versterkt werd door de groeiende antisemitische houding en anti-Joodse tirades van sommige kerkleiders die flink van leer konden trekken tegen de Joden. De Britse onderzoeker Elizabeth Boddens Hosang concludeerde onlangs in haar proefschrift dat de christelijke kerkvaders niet anti-Joods blijken te zijn geweest, maar bezorgd over de populariteit van de Joodse kerk (synagoge) onder christelijke gelovigen. Zij stelt dat de scheiding der wegen van Joden en christenen zich pas in de vroege Middeleeuwen voltrok en niet, zoals nog vaak wordt aangenomen, in de eerste eeuwen van de jaartelling, toen het christendom zich verspreidde binnen het Romeinse Rijk.[1]

Hoe dan ook, gaandeweg heeft de afwijzende houding van de kerk jegens de Joden erin geresulteerd dat geen gelovige het nog in zijn hoofd haalde om een van de voorschriften van de Tora te volgen en anderen te leren dat ook te doen, zoals het vieren van de Joodse feesten in het licht van de vervulling ervan door Jezus. De Tora werd steeds meer negatief geïnterpreteerd.

De ware Tora is het leven in geloof

Christelijke misvattingen over de Tora zijn gebaseerd op verkeerde interpretaties van diverse Bijbelgedeelten, voornamelijk uit de brieven van Paulus. Ariel en Dívorah Berkowitz willen de traditie van leugens doorbreken door de waarheid er tegenover te stellen. Zij bespreken enkele cruciale gedeelten uit de Beriet Chadasja (Nieuwe Testament), die vaak in stelling zijn gebracht tegen de Tora en komen met een Bijbelgetrouwe uitleg die recht doet aan de woorden van Paulus en laat zien wat het betekent te leven uit de Tora.

  • "Een echt Bijbels geloof is een vertrouwen op God dat altijd leidt tot een veranderd leven. De Tora beschrijft (net als de Beriet Chadasja) hoe een veranderd leven eruit ziet. Ze brengt geen veranderd leven teweeg. Dat is het wonderbaarlijke werk van God, dat voortvloeit uit zijn genade."

  • "Het doel waarop de Tora mikt, is het erkennen van en vertrouwen op de Masjiach, die hen [mensen die de gerechtigheid van God proberen te verkrijgen] op grond van dit vertrouwen de gerechtigheid geeft die ze verlangen. [De] gerechtigheid die de Tora biedt, [kan] door Hem en alleen door Hem verkregen kan worden."

Ariel en Dívorah Berkowitz laten voorts zien dat de ware Tora het leven in geloof is. Rav Sjaoel (Paulus) waarschuwt in zijn brieven voor de wettische neiging van de mens: het proberen onze verlossing te bewerkstelligen, verdienen of behouden door gehoorzaamheid aan de wet. Jakov (Jakobus) verdiept ons inzicht in de ware Tora door gelovigen voor te houden dat ze niet alleen naar de boodschap moeten luisteren, maar haar ook in praktijk moet brengen (Jakobus 1:22). In de daaropvolgende twee verzen staat: "Want wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt: hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruitzag." Het Woord van God is de spiegel waarin we zien wie we zijn en hoe we moeten leven. De Tora leert wat ware gerechtigheid is en hoe deze in de praktijk moet worden gebracht.

Ik sluit af met een citaat uit het boek van Ariel en D´vorah Berkowitz:

  • "Onze echte vijand [was] de zonde en niet de Tora. Omdat we een nieuwe schepping zijn in de Masjiach, is onze verhouding tot de zonde totaal veranderd. Voordat we Masjiach kenden, was de Tora een boek dat er vooral toe diende om ons te veroordelen, omdat we het volgden in een poging onze rechtvaardigheid te verdienen. Masjiach heeft ons echter laten zien dat we rechtvaardigheid niet kunnen verdienen. Het is een gave van God aan iedereen die gelooft in het zoenoffer en de opstandig van de Masjiach. Nadat we in de Masjiach gaan geloven, is de Tora dan ook voor ons geworden wat het altijd al had moeten zijn: een heilig, rechtvaardig en goed boek."

Noot:
  1. Joods-christelijk schisma veel later dan aangenomen: http://www.scienceguide.nl/200809/joods-christelijk-schisma-veel-later-dan-aangenomen.aspx (voor de laatste keer geraadpleegd op 24 maart 2010).

Lees verder

© 2010 - 2020 Tartuffel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
De dertien geloofspunten van MaimonidesDe dertien belangrijkste grondslagen van de Joodse godsdienst, zoals die geformuleerd zijn door de grote codificator en…
Geschiedenis Tora: Wat is de Tora?Geschiedenis Tora: Wat is de Tora?De Tora kan zowel in beperkte als ruime zin worden opgevat. Strikt genomen slaat de Tora op de eerste vijf boeken van Mo…
Invloed christendom in NederlandHet christendom is al eeuwen lang de meest voorkomende godsdienst in Nederland. In de Middeleeuwen draaide alles in Nede…
Joodse filosofie - Chabad 3: een rustige vredige geestEen liberale Joodse rabbijn was onder de indruk van de rust en vredige geest van de chassidiem. Hij vroeg zich af of dit…

Pesach: de betekenis van vrijheid - uit vrije wil God dienenDe echte betekenis van vrijheid is niet om te doen en laten wat we willen, maar om vrijwillig God te dienen. In Egypte w…
Het offer van Jezus Christus aan het kruis een mensenoffer?Het offer van Jezus Christus aan het kruis een mensenoffer?De dood van Jezus Christus aan het kruis is een schending van het gebod tegen mensenoffers, zo beweert Rabbi Stuart Fede…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Unsplash, Pixabay
  • Ariel & D'vorah Berkowitz: De Tora: ontdek opnieuw wat de eerste vijf bijbelboeken betekenen voor de gemeente en voor u; Gideon, Hoornaar, 2e druk, september 2002.
  • Joods-christelijk schisma veel later dan aangenomen: http://www.scienceguide.nl/200809/joods-christelijk-schisma-veel-later-dan-aangenomen.aspx (voor de laatste keer geraadpleegd op 24 maart 2010).
  • Zwi Sadan. De herontdekking van het Joodse Nieuwe Testament - Onder de wet. In: Israel Today, maart 2015, p37.

Reageer op het artikel "Tora (wet): christelijke misvattingen + het leven in geloof"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Tartuffel
Laatste update: Februari 2016
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Tora voor christenen
Bronnen en referenties: 4
Schrijf mee!