Joodse Bijbel: Simson de Nazireeër en Richter

Joodse Bijbel: Simson de Nazireeër en Richter Simson is één van de grote helden van de Joden. Hij is een Nazireeër die met zijn lange haar over enorme krachten bezit. Hij strijdt tegen de Filistijnen, de vijand van Israël. Steeds wint hij de strijd. Dan wordt Delila zijn vrouw en zij weet Simsons geheim van zijn kracht te ontfutselen. Zijn haar wordt afgeknipt en Simson verliest zijn kracht. Toch geeft G'd hem nog één keer zijn kracht terug en Simson sterft tezamen met duizenden Filistijnen.

Filistijnse onderdrukking

De Kanaänietische culturen hebben grote invloed op het Joodse leven. De bevolking vervreemdt zich van de Tora. G'ddelijke straf komt nu van het westen: de Filistijnen. Zij zijn afstammelingen van reuzen rassen die eens in het bezit waren van Kanaän. Zij vormen nu een machtige natie. Zij bewegen meer landinwaarts waar het grond vruchtbaarder is. Vele jaren vormen zij een constante bedreiging voor Israël. De Israëlieten zijn verzwakt door afgodendienst en verdeeldheid. Zij worden vaak verslagen door de Filistijnen. Vooral de stam Dan heeft er onder te lijden, maar ook de rest van de natie voelt het juk. Ze schreeuwt om hulp.

Simson de Nazireeër

De verlosser voor de Joden komt van de stam Dan. In het plaatsje Zora woont Monoah en zijn vrouw. Ze hebben geen kinderen. Dan verschijnt een engel die zegt dat de vrouw zwanger zal worden van een baby die uiteindelijk de Joden zal reden van de Filistijnen. De jongen zal vanaf zijn geboorte toegewijd zijn G'd te dienen als Nazireeër. Zijn haar wordt nooit geknipt. De vrouw is verbaasd en vertelt het haar man. Ze bidt om een nieuwe verschijning van de engel. Die verschijnt opnieuw nu aan zowel de vrouw als de man.

In de loop der tijd wordt Simson geboren. Hij merkt al op jonge leeftijd dat hij enorme kracht bezit. Eens komt hij een leeuw tegen en scheurt deze uiteen. Simson realiseert zich dat hij met zijn kracht zijn volk moet helpen.

Simsons eerste wapenfeiten

Op één van zijn eerste tochten gaat hij naar Timna. Daar ontmoet hij een Filistijns meisje dat hij tot zijn vrouw wil maken. Zijn ouders waarschuwen hem dit niet te doen. Maar nadat ze Joods is geworden trouwt hij met haar. Wanneer hij op weg gaat naar Timna om zijn bruiloft te vieren passeert hij de plek waar hij de leeuw heeft gedood. Hij ontdekt er bijen die in het karkas hun bijenkorf hebben gebouwd. Hij neemt wat honing en eet het. Op de bruiloft zijn veel jonge Filistijnen, vrienden en familie van zijn vrouw. Hij legt dertig van hen een raadsel voor: “Uit de eter kwam voedsel en uit de sterkte kwam zoetigheid.” Als zij het raadsel oplossen zullen ze een shirt en een gewaad krijgen. Zo niet dan moeten zij hem 30 shirts en 30 gewaden geven. Omdat ze niet in staat zijn het raadsel op te lossen verzoeken ze de bruid van Simson hem het antwoord te ontfutselen en dit aan hem door te geven. Simson vertelt het antwoord aan zijn bruid en op de laatste feestdag zeggen de mannen: “Wat is zoeter dan honing; wat is sterker dan een leeuw?” Simson is woest omdat hij weet dat zijn vrouw het antwoord heeft doorgespeeld. Hij gaat naar Ashkelon waar hij 30 Filistijnen afslacht en hun kleding meeneemt. Deze geeft hij aan de dertig mannen. Dan keert hij terug naar zijn vaders huis in Zorah.

Meerdere wapenfeiten

Simson keert ten tijde van de graanoogst terug en eist zijn vrouw op. Maar haar vader heeft haar aan iemand anders uitgehuwelijkt en biedt hem haar jongere zus aan. Simson is woest. Hij vangt driehonderd vossen, bindt de staarten van twee paar vossen aan elkaar en steekt deze in brand. Daarna laat hij de vossen door de wijngaarden en olijfgaarden rennen. De angstige Filistijnen vragen zich af wie dit heeft gedaan. Wanneer ze er achter komen dat Simson dit heeft gedaan, branden ze het huis van zijn schoonvader af. Simsons vrouw en schoonvader komen om. Simson slacht uit wraak vele Filistijnen af. Dan keert hij terug naar het gebied van Juda en sluit zichzelf op in de grotten van Etam. De Filistijnen eisen dat de mannen van Juda hem arresteren. Op suggestie van Simson binden de mannen van Juda hem vast met koorden en brengen hem als gevangene naar het Filistijnse kamp. De Filistijnen zijn verheugt. Maar dan valt de geest van de Eeuwige op Simson en hij bevrijdt zich van de koorden. Hij pakt de kaak van een ezel en slacht er duizend Filistijnen mee. Hij noemt de plek Ramat Lechi. Simson is uitgeput en bidt G'd om hulp en plotseling is er een bron met water.

Simson wordt erkend als Richter

Simson wordt nu erkend als Richter. Hij zorgt er voor dat Israël twintig jaar in vrede kan leven. Op een nacht zwerft hij rond door Gaza. Zijn vijanden omringen de muren en sluiten de poorten af met het doel om hem de volgende morgen te doden. Maar Simson draagt de poorten weg naar de top van een heuvel nabij Hebron.

Delila

Ondertussen is Simson getrouw met Delila. De Filistijnen beloven Delila een grote beloning als zij het geheim ontdekt van de kracht van Simson. Simson vindt geen rust wanneer Delila constant bij hem zeurt. Eens vertelt hij haar dat hij vastgebonden moet worden met zeven natte touwen. Dan zal hij een normaal persoon worden. Nadat ze hem heeft vastgebonden roept ze plotseling: “Daar zijn de Filistijnen.” Simson richt zich op en scheurt de touwen. Een aantal keren bedriegt hij haar met verkeerde informatie. Omdat hij te veel zelf vertrouwen krijgt om van deze kwade vrouw weg te vluchten, stort hij zijn hart bij haar uit en legt haar uit dat de mysterie van zijn kracht ligt in zijn haren. Delila voelt dat hij dit keer de waarheid spreekt. Wanneer Simson slaapt laat ze zijn haren af knippen. Dan roept ze: “Simson de Filistijnen!” Simson wordt wakker en denkt met gemak de Filistijnen van zich af te kunnen slaan. Maar de kracht ontbreekt hem. De Filistijnen nemen hem gevangen, steken zijn ogen uit en brengen hem naar Gaza waar hij met ijzeren kettingen om graan moet malen in de gevangenis.

Simsons laatste wapenfeit

De Filistijnen zijn in feeststemming en danken hun god Dagon. Tijdens een feest in de tempel van de god Dagon zijn duizenden mensen bijeen. Simson wordt uit de gevangenis gehaald. Hij moet voor hen zingen en dansen. Een jongen leidt Simson tussen twee pilaren die het kolossale gebouw steunen. Simson bidt tot God en vraagt Hem nog eenmaal zijn kracht terug te geven. Hij wil samen met de Filistijnen sterven. G'd verhoort zijn gebed. Simson duwt de pilaren omver en sterft samen met de Filistijnen. Later wordt het lichaam van Simson begraven in de begraafplaats van zijn vaders.

Het beeld van Micha

Verspreiding van afgodendienst

In deze tijd is er geen koning in Israël en iedereen doet wat goed was in hun ogen. Micha, een Efraïmiet, bekent aan zijn moeder dat hij elfhonderd shekel heeft gestolen. Ze wil het zilver wijden aan een beeld. Nu geeft ze het zilver aan de vinder die het omzet in afgodenbeelden. Deze worden in het huis van Micha gezet. Micha huurt een jonge Leviet in, Jonathan, die zijn priester wordt. Jonathan wordt later priester van de stam Dan die aanvankelijk geen gebied had om te wonen. Zij nemen de stad Laish in en noemen de stad Dan. Daar zetten ze het beeld op. Ze geloven in de valse priester Jonathan en dienen de afgoden in plaats van G'd.Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Wie zijn de Filistijnen?
  2. Waarom wordt Israël zo vaak aangevallen door de Filistijnen?
  3. Wat is bijzonder aan Simson?
  4. Wat gebeurt er op weg naar zijn bruiloft in Timna?
  5. Noem een aantal wapenfeiten van Simson.
  6. Wat wil Delila van Simson weten?
  7. Wat is Simsons laatste wapenfeit?

Lees verder

© 2010 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Simson en Delila (Rechters 16): een narratieve exegeseSimson en Delila (Rechters 16): een narratieve exegeseSimson is de sterke Israëliet die tegen de Filistijnen strijdt. Het Bijbelboek Rechters, vroeger Richteren genoemd, vert…
Rembrandt van Rijn, schilder van bijbelse taferelenRembrandt van Rijn, schilder van bijbelse taferelenRembrandt van Rijn heeft veel religieuze schilderijen vervaardigd. Ook tijdens zijn laatste levensjaren schilderde hij i…
De Filistijnen in oude tijdenDe Filistijnen in oude tijdenNa de mislukte inval in de delta van Beneden-Egypte omstreeks 1179 v.Chr. werden de Filistijnen verspreid en vestigden z…
Jodendom en voeding: ascetisme – onthoudingVoor veel religieuze mensen is het de kunst de balans te vinden tussen wat een mens nodig heeft en hedonisme. In dit ver…

In de islam staat op geloofsafval (apostasie) de doodstrafIn de islam staat op geloofsafval (apostasie) de doodstrafIn de islam staat op geloofsafval of apostasie de doodstraf - In de islam geldt apostasie of geloofsafval als één van de…
Waarom eten katholieken vis op vrijdag?Waarom eten katholieken vis op vrijdag?Waarom eten katholieken vis op de vrijdag? Die vraag wordt in dit artikel beantwoord. In katholieke gezinnen is het erg…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
  • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
  • Tenach

Reageer op het artikel "Joodse Bijbel: Simson de Nazireeër en Richter"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Maaike, 01-03-2018 12:03 #2
Het verhaal ken ik wel en de zwakheid voor de verkeerde vrouwen, wordt duidelijk. Wat ik zoek is het antwoord op mijn vraag: Simson tuint er met open ogen in… Delila waarschuwt duidelijk zijn vijanden om hem te pakken en alsnog vertelt hij Delila uiteindelijk de waarheid. Daar kan ik onmogelijk bij. Waarom? Is dat wat er wordt bedoeld als ik lees dat Simson teveel vertrouwt op zijn eigen kracht? Op de kracht die hij van G-d kreeg?

Hoogmoed is volgens mij de ergste zonde omdat die zorgt voor afstand van de Almachtige. Hoogmoed maakte dat Lucifer viel. Hoogmoed gaat eenheid tegen die Liefde verlangt. Liefde verlangt naar eenheid. Hashem is liefde. Alsnog kan ik er niet bij dat het zo gaat. Wie verklaart dit voor mij? Reactie infoteur, 01-03-2018
Het beste kan je je vraag voorleggen aan een rabbijn: http://www.chabad.org/asktherabbi/default_cdo/jewish/Ask-the-Rabbi.htm

Zandbergen (infoteur), 11-02-2012 11:45 #1
Wat ik een beetje mis in deze beschrijving zijn Simsons lustgevoelens die hem regelmatig in de problemen brengen. Hij kiest zijn vrouwen (en hoeren) niet erg zorgvuldig. Gelukkig gebruikt God deze zwakheid als manier om de Filistijnen te verslaan. Simson is een held, maar een met menselijke kanten. Dit maakt zijn geschiedenis geloofwaardiger

Infoteur: Etsel
Laatste update: 06-07-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Bijbelse geschiedenis/personen
Bronnen en referenties: 3
Reacties: 2
Schrijf mee!