Dertien geloofspunten Maimonides 3: God is onlichamelijk

Joden geloven dat de Eenheid van God niet uit een lichaam bestaat, noch dat Hij onderworpen is aan een lichamelijke eigenschap. In Jesaja 40:18-25 staat dat God met NIETS te vergelijken is. Alleen als God een lichaam zou hebben dan zou Hij wel met andere lichamen te vergelijken zijn. Alle lichamelijke termen in de Joodse Bijbel die voor God gebruikt worden zijn metaforisch. De Tora spreekt in de taal van de mens. Maimonides (Rambam) over God is onlichamelijk.

Deuteronomium 4:15 en het derde geloofspunt van Maimonides

Het derde geloofspunt van de dertien geloofspunten van Maimonides is gebaseerd op Deuteronomium 4:15: “Want gij hebt generlei gedaante gezien”. Verder staat er dat geen afgodsbeelden gemaakt mogen worden noch van een man of vrouw, noch van enig ander wezen. Dit is de kern van de Tora die de Joden naleven: God is geen mens en de mens is geen God.

Het derde geloofspunt luidt:

Ik geloof er volledig aan dat Hij onlichamelijk is, Hij geen lichamelijke functies bezit en dat van Hem generlei voorstelling mogelijk is.

De beperkingen van tijd en ruimte

Het is erg belangrijk ons bewust te zijn van het feit dat God geen lichaam heeft. Zou God immers een lichaam hebben en dus ruimte bezetten, dan zou de mens vrij van Hem staan. Als God ruimte bezet, zou Hij beperkt zijn en grenzen hebben. Een fysiek wezen kan niet op twee plekken tegelijk zijn. Als God beperkt is door ruimte, dan zou de mens ontwijken aan Zijn bewustzijn. En als de mens aan Gods bewustzijn zou ontwijken, kan God niet meer aan de mensheid vertellen hoe te handelen. De mens zou zich kunnen verbergen voor de fouten die hij maakt en God zou die fouten niet kunnen vinden.

God is noch spiritueel noch materieel (fysiek)

Hoewel we God vaak beschouwen als een spiritueel Wezen (omdat we er geen andere woorden voor hebben), staat Hij toch ook los van de spiritualiteit. God is niet gebonden aan de grenzen van de spiritualiteit. God is noch fysiek noch spiritueel. De Eeuwige is niet gebonden aan tijd en ruimte. Alles is door God zelf geschapen: zowel het spirituele (de hemel) als het fysieke (de aarde c.q. universum); vergelijk Genesis 1:1. De hemel verwijst naar al het spirituele (engelen, “de troon van eer”, etc); de aarde verwijst naar al het materiële. De zielen van de mens, ook spirituele entiteiten, zijn eveneens geschapen. Het is dus onjuist te stellen dat God gelijk is aan spiritualiteit. Hij is uniek, de Schepper van de fysieke en spirituele werelden.

N.B. Christenen geloven in de Drie-eenheid. Daarmee stellen ze dus dat de Heilige Geest en Jezus onderdeel zijn van God (de Vader). Dit is een fundamentele en vooral hardleerse vergissing (hardleers omdat veel christenen de Joodse visie niet kunnen uitstaan c.q. niet willen luisteren naar de Joodse uitleg van de Tora, terwijl het Joodse volk toch de taak heeft de wereld te onderwijzen over de Ene God; niemand anders heeft die taak gekregen).
De Heilige Geest en Jezus zijn schepselen van God en behoren dus NIET tot Gods Eenheid die geheel los van de Schepping staat. De idee van de Drie-eenheid komt dan ook NIET voor in de Tora c.q. Tenach, ondanks dat christelijke theologen ons anders willen doen geloven. Zou dit wel het geval zijn dan zou God een onderdeel van Zijn eigen Schepping zijn. God is echter de Schepper, niet een schepsel. Jezus was een mens van vlees en bloed door God geschapen. Jezus was gebonden aan tijd en ruimte en stond volkomen los van God en heeft niets met Diens Eenheid te maken. De Enige God is NIET gebonden aan tijd en ruimte die Hij zelf geschapen heeft. Voor christenen en ook voor vele anderen is het gewoon heel erg moeilijk voor te stellen dat er Iets bestaat wat niet gedefinieerd kan worden met menselijke termen en dat dat Iets de kracht is achter de Schepping. Zonder die kracht zou de hele Schepping niet bestaan. Zij willen iets tastbaars hebben, het liefst een goddelijk persoon (Jezus) die ze kunnen aanbidden. Dat is makkelijker te begrijpen, maar heeft verder niets met God zelf te maken. Zolang christenen niet willen inzien dat God geen persoon is en dus ook geen zoon kan hebben, begrijpen ze de Tora niet en dienen ze een andere god. Een andere conclusie kunnen we helaas niet trekken.

Jesaja 40:18-25

In Jesaja 40:18-25 wordt gezegd dat God met NIETS te vergelijken is. Alleen wanneer God fysiek of spiritueel zou zijn is Hij wel te vergelijken. Maar dat is dus niet het geval. Conclusie is dat we God niet kunnen definiëren. We kunnen God alleen begrijpen in de relatie Schepper - geschapene.

Band met de Tora

Waarom behandelt Maimonides alleen het lichamelijke en niet het spirituele? Wanneer we God toch trachten lichamelijk te definiëren in onze eigen termen, dan zal de mens denken dat hij niet meer gebonden is aan de Tora, vanwege de beperkte God. Dit is niet het geval bij het definiëren van God in spirituele termen. Dit beïnvloedt niet onze oriëntatie in termen dat we ons aan Hem kunnen onttrekken of Hem niet dienen.

Lees verder

© 2010 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
De dertien geloofspunten van MaimonidesDe dertien belangrijkste grondslagen van de Joodse godsdienst, zoals die geformuleerd zijn door de grote codificator en…
Fiscale eenheid - de voordelen en de nadelenFiscale eenheid - de voordelen en de nadelenEen onderneming die bestaat uit meerdere vennootschappen kan er voor kiezen om voor deze vennootschappen een zogenaamde…
Israëls leger (8): IDF - Tsahal - Sayeret: speciale eenhedenIsraëls leger (8): IDF - Tsahal - Sayeret: speciale eenhedenSayeret betekent 'verkenningseenheid'. Deze eenheden binnen het Israëlische leger zijn gespecialiseerd in commando actie…
De fiscale eenheidDe fiscale eenheidEen fiscale eenheid houdt in dat er één belasting wordt gegeven over meerdere belastingplichtige lichamen. Dit kunnen du…

Drie-eenheid: Vader, Zoon & Heilige Geest in Oude TestamentDrie-eenheid: Vader, Zoon & Heilige Geest in Oude TestamentDrie-eenheid: de onderscheiden Personen, Vader, Zoon en Heilige Geest in het Oude Testament (Tenach). We bespreken de pl…
Drie-eenheid Bijbel: 3 Personen bij elkaar, godsnaam ElohimDrie-eenheid Bijbel: 3 Personen bij elkaar, godsnaam ElohimDe drie-eenheid in het Oude Testament (het eerste deel van de Bijbel): Vader, Zoon, Heilige Geest bij elkaar en de godsn…
Bronnen en referenties
  • Fundamentals and Faith: Insights into the Rambam's 13 Principles - rabbijn Yaakov Weinberg

Reageer op het artikel "Dertien geloofspunten Maimonides 3: God is onlichamelijk"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Rudi, 22-04-2010 12:47 #1
Beste Etsel,

Reken het de christenen a.u.b. niet te zwaar aan dat ze het concept van G'd niet 100% doorhebben. Hoe zij het ook zien het gaat in wezen om dezelfde G'd als deze van Abraham. Ook weten de christenen dat G'd geen persoon is. Het staat trouwens in de Cathechismus van de Katholieke kerk: 1. - Bovenal bemin één G'd (wel degelijk 1). Laat het dogma in het midden inzake Jezus en de Heilige Geest. In de opvatting van de christenen gaat het om een soort emanatie van deze ene G'd. Verkeerd of niet, G'd blijft G'd en het is dezelfde. Stellen dat ze daardoor een afgod aanbidden is een beetje kort door de bocht. Christenen bidden wel degelijk tot die ene G'd welke dezelfde is van Abraham en Mozes. De vergissing rond Jezus en de Heilige Geest is er later gekomen door toedoen van een later Concilie, eeuwen na Christus, die dit in een dogma stelden. Verdere vragen hieromtrent stellen was reeds een zonde en bijgevolg uitgesloten. Jezus zelf zou er, bij mijn aanvoelen, nooit hiermee akkoord gegaan zijn want hij was maar al te bekend met de Tora. Reken het de christenen ook niet te zwaar aan dat zij het niet ten volle begrijpen. Het gaat om indoctrinaties die al eeuwen lang er in "gedreund" zijn. Christenen zijn doorgaans ook geen theologen en houden zich doorgaans niet zo bezig met het bestuderen van de wetten van G'd. Toch vinden er ook bij hen werken plaats die getuigen van G'd's invloed: werken van barmhartigheid en naastenliefde.

mvg, Reactie infoteur, 22-04-2010
Beste,

Volgens het Jodendom mogen christenen in de drie-eenheid geloven. Zolang ze Joden maar niet proberen te bekeren tot hun geloof.

Groet,

Etsel

Infoteur: Etsel
Laatste update: 03-07-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Maimonides
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 1
Schrijf mee!