InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Religie > Wat is de relatie tussen religie en biologie

Wat is de relatie tussen religie en biologie

Wat is de relatie tussen religie en biologie De publicatie van Darwin, The origin of Species, heeft veel verandering gebracht in de visie op de invloed van religie en biologie. Intelligent Design is een variant om geloof en wetenschap met elkaar te verbinden. De wetenschap komt steeds tot nieuwe inzichten dat religie en het geloof van mensen ingeschapen zijn. De belangrijkste functie voor het leven op aarde is om te overleven. Zonder dat zou er weinig tot geen leven op aarde mogelijk zijn.

Carter

De wetenschapper Carter vindt het creationisme een fundamentalistische leer die de scheppingstheorie uit het bijbelboek Genesis aanhangt. Hij is van mening dat wetenschap creationisme aanhangt omdat:
 • het Creationisme te voorzien van intellectuele status
 • het opnemen van wetenschappelijke ideeën in het conservatieve geloof

Intelligent design

Een recente poging om wetenschap en schepping te verenigen is die in de vorm van intelligent design. (net als een horloge gemaakt is door een horlogemaker) Tot begin 20e eeuw ging elke discussie over evolutie en het zoeken naar biologische bronnen van complex gedrag. Het instinct werd hiervoor aangewezen als bron. Instinct verwijst naar niet aangeleerd gedrag met een fysiologische basis. God heeft religie ingeplant dus is er een religieus instinct.

Is religie erfelijk?

De vraag of religie erfelijk is (in de genen) of beïnvloedbaar is door de omgeving is onderzocht door het bestuderen van tweelingen. Door de tweelingen te scheiden was men nog niet overtuigd omdat er weinig verschillen in een landelijke cultuur zijn. Met andere woorden; men zou alsnog beïnvloed kunnen zijn door de omgeving. Religieuze aansluiting is cultuur gebonden. Genetische factoren hebben matige invloed. Onderzoek wijst uit dat er een indirect verband bestaat tussen religie en erfelijkheid.

Hersenen

De hersenen zijn ‘ontworpen’ om voor veel of meerdere zaken te dienen waar ze eigenlijk niet voor zijn gemaakt. Hiervoor gebruiken we de term acceptatie. Volgens Darwin is het doel van zijn theorie tweeledig wat tegelijk de essentie is van natuurlijke selectie:
 • om te overleven
 • om te vermenigvuldigen.

Basisbehoefte van religie

Religie voldoet aan drie basisbehoeften:
 • Cognitief: behoefte aan zingeving
 • Motiverend: behoefte aan beheersing
 • Sociaal: behoefte aan relaties

Schematisch

In een schema ziet dat er asl volgt uit:
Evolutie en genetica= zingeving, controle en sociaal= religie

Verschillende visies

 • Maslow> behoefte om te begrijpen is deel van menselijke natuur. Zoeken naar zingeving en kennis, is stimulator om te overleven.
 • Darwin: plezier is voorwaarde voor natuurlijke selectie.
 • Brewer: groepsleven is voorwaarde voor overleven.
 • Batson: religieuze verwantschap bevordert sociaal gedrag.
 • Hardy: is iets anders van mening en keerde de theorie van Darwin om: niet de fysieke verandering brengt gedragsverandering voort maar religieuze ervaring is kernelement die de aanpassing helpt en betrokken is bij natuurlijke selectie. Kritiek: Hardy geeft niet aan hoe die selectie in zijn werk gaat.
 • Boyer: gaat uit van universele cognitieve processen. Religieuze ideeën helpen te overleven. Ervaringen uit verleden beperken huidige denken.
 • Wilson: vader van de socio-biologie. Religie is betrokken bij evolutionaire verandering en genetische voorrang. Voorbeeld> religieuze leiders en onderwerping van aanhang.
 • White en Watt: zwakke relatie religie en epilepsie. Specifieke link met temporaal of slaap-kwab epilepsie.
 • Ramachandran en Blakeslee: epileptische periodes hebben God geassocieerde mentale inhoud met invloed van TLE en het limbische systeem. Religieuze ervaring is niet genetisch bepaald. Er zijn circuits in het brein die betrokken zijn bij religieuze ervaring.
 • Ogata en Miyakawa; hersenstructuren zijn beschikbaar voor emotioneel en ervaringsleer, deze worden ook gebruikt voor religie. Menselijk gedrag wordt bepaald door de genen. De nadruk van de evolutietheorie doet wetenschappers richten op de genetische bepaling van menselijk gedrag.

Neuro-theorie

De Neuro-theorie is van mening dat er een directe verbinding is tussen religie en biologische aspecten. De grondlegger van deze theorie is dr. Newberg. Hij is van mening dat de menselijke geest is verbonden met het stimuleren van religieuze overtuigingen. Onderzoek toont aan dat er activiteit is in verschillende hersenstructuren tijdens gebed of religieuze ervaringen. Dit laat echter alleen zien dat de hersenen betrokken zijn in cognitieve, emotionele en motorieke gebieden zoals ook bij ander gedrag voorkomt. Hier blijkt niet uit dat deze hersenactiviteit exclusief voor religie is ontwikkelt.

Ritueel

Ritueel is een centraal onderdeel in religie en heeft invloed op woorden en gedrag. Het basisdoel van ritueel is communicatie. Volgens Leach bevat ritueel veel info die essentieel is voor overleven. Rappaort denkt dat religie is voortgekomen uit ritueel.
Enkele kenmerken van rituelen:
 • vermindert agressie en seksuele impulsen
 • stimuleert en beheerst emotie
 • rituelen blijven in stand omdat mensen ze willen
 • ritueel wijst erop hoe dingen moeten zijn Smith
 • genezingsrituelen verminderen angst en onzekerheid

Gebed

Gebed is een speciaal soort ritueel en ook bij gebed is er neurobiologisch correlatie waar te nemen. Enkele kenmerken van gebed zijn:
 • Doel van gebed: veranderende staat van bewustzijn
 • Benson: gebed is fysiologisch en psychologisch heilzaam. Wordt door onderzoek ondersteunt dat geloof, angst, bloeddruk en depressie verlaagt.
 • Benson stelt dat evolutie het brein heeft voorbedraad voor religie. D.w.z. dat geloof in God helpt om te overleven.
 • Visie op gebed: emotie regulatie strategie.

Hersenactiviteit

Wetenschappers associëren religieuze ervaring met het limbische systeem dat verbonden is emotionele expressie. PET scans hebben activiteit van cognitieve gebieden aangetoond in de frontale en pariëtale kwabben. Azari is van mening dat religieuze ervaring waarschijnlijk een cognitief proces is dat gebruik maakt van bestaande neurale verbindingen tussen de frontale en pariëtale hersenkwabben.

Vergeving en de biologische gevolgen van vergeving

Kenmerken van vergeving zijn:
 • Vergeving is een primair deel van religie.
 • Gebrek aan vergevingsgezindheid correleert positief met vijandigheid
 • Onderzoek toont aan dat er een verband bestaat tussen vijandigheid en stress en ziekten of problemen met hart en bloedvaten.
© 2009 - 2019 Hessel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Intelligent Design - De strijd tussen Darwin en GodJarenlang woekerde de strijd tussen het Darwinisme en het creationisme, korte pauzes van zachte rust hebben plaatsgevond…
Verband tussen religie en biologie in de evolutietheorieVerband tussen religie en biologie in de evolutietheorieToen Darwin in 1859 zijn boek The Origin of Species publiceerde, werd dit onmiddellijk een doelwit voor conservatieve re…
Gebruiken rond sterven en dood: protestants christendomGebruiken rond sterven en dood: protestants christendomGebruiken verschillen per cultuur en per religie, gebruiken rond sterven en dood verschillen dus ook. Hier wil ik de geb…
Biologie Uitgelegd - EvolutieEvolutie is een belangrijk proces. Welke theorien bestaan er over evolutie en hoe kun je bijvoorbeeld bewijzen dat een s…
De rol van religie tussen genetica en evolutieDe rol van religie tussen genetica en evolutieDe rol van evolutie ten opzichte van religie wordt indirect uitgedrukt in wat religie doet voor mensen. Evolutie heeft d…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: PublicDomainPictures, Pixabay
 • Samenvatting hoofdstuk 3 Psychology of Religion; an emperical approach

Reageer op het artikel "Wat is de relatie tussen religie en biologie"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Hessel
Laatste update: 02-12-2017
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 2
Schrijf mee!