Duivel: Wie is Satan of Lucifer nou eigenlijk precies?

Voor de duivel bestaan er in de wereld heel veel verschillende namen. Lucifer, Satan, Beelzebub, de antichrist, het beest, 666, Mephisto. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Iedereen weet intuïtief wel wat er wordt bedoeld. Ook horen we vaak genoeg dat we moeten oppassen voor deze meneer. Maar wie of wat is de duivel nu eigenlijk echt? Wat weten we van die geheimzinnige figuur, die schijnbaar probeert om ons in verleiding te brengen? En gaan we in de nabije toekomst nog meer van hem horen?

Wie is de duivel of satan volgens de overlevering?

Lucifer wordt uit de hemel gezet

Het verhaal gaat dat ooit in de hemel een perfecte engel leefde, die Lucifer genoemd werd. Lucifer was mooi, slim en volmaakt. Hij straalde van schoonheid en zijn lichaam was bedekt met de mooiste kleren en juwelen. En hij had een goede toekomst voor zich. Hij was de lieveling van God en werkte in zijn troonzaal. Ze werkten nauw samen en overlegden vaak over wat er moest gebeuren.

Maar zo´n 6000 jaar geleden werd een meeting belegd tussen God en Jezus, waarvoor Lucifer niet was uitgenodigd. En trots en jaloezie verteerden hem. Hij probeerde de andere engelen te overtuigen dat het een schande was en dat hij veel meer waard was. Eén derde van de engelen was het met hem eens en schaarde zich aan zijn zijde. God probeerde Lucifer nog tot inkeer te brengen maar deze weigerde pertinent om zijn ongelijk toe te geven. God zette hem dan ook de hemel uit samen met alle engelen, die Lucifer in het verleden hadden gesteund.

Satan wordt tot werkelijkheid
Zodra Lucifer was verbannen, heette hij voortaan Satan. En hij en zijn engelen werden vanaf dat moment demonen genoemd. De duivel en zijn teamgenoten wonen in de wereld van de geesten en proberen vanaf daar mensen te beïnvloeden. Ze zijn wel aanwezig op aarde maar we kunnen ze op dit moment niet zien. Satan kent de zwakheden van mensen en probeert subtiel om ze in verleiding te brengen. En wanneer je daaraan toegeeft, stopt hij allemaal leugentjes in je hoofd, waarmee je jezelf kunt rechtvaardigen. Satan heet overigens niet alleen Satan maar ook Mephistoteles of Mephisto, Beelzebub maar natuurlijk ook gewoon de duivel.

De duivel op het toppunt van zijn kracht aan het werk

En dan verschijnt de duivel op aarde als het Beest

Het verhaal gaat nog verder, want het plan van Satan is om ons fysiek te komen bezoeken op aarde. Er wordt voorspeld dat hij dat zal doen in een stralend lichaam en dat hij zich zal voordoen als goed en goddelijk. Vanaf dan wordt hij het Beest of de antichrist genoemd. Er wordt gewaarschuwd voor het ten onrechte vertrouwen van het Beest, dat duizenden jaren de gelegenheid heeft gehad om na te denken over zijn snode plannen en enorm krachtig is geworden in de tussentijd.

Naar het schijnt zal het Beest (dat 666 als getal heeft) een heleboel ware dingen verkondigen maar dat vermengen met onwaarheden. De tien geboden zullen worden aangepast en mensen zullen worden overtuigd dat ze in de aangepaste vorm beter zijn dat dan dat ze waren. Het wordt heel moeilijk om het Beest als zodanig te herkennen.

Maar uiteindelijk winnen de good guys altijd

Gelukkig zou het uiteindelijk allemaal goed af moeten lopen en zou de duivel na 3,5 jaar op de aarde voor duizend jaar in een bodemloze put worden gegooid. Vanaf daar kan de de duivel helemaal geen mensen meer beïnvloeden. Dan wordt hij er nog even uitgelaten voor een laatste gevecht met God, waarbij de duivel heel toepasselijk in het vuur eindigt. Voor goed is nu het universum bevrijd van al het kwaad en de Satan.
© 2009 - 2020 Sterretje999, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
De valse messiah: Antichrist, Armilus en DajjalDe valse messiah: Antichrist, Armilus en DajjalDe drie Abrahamitische religies stellen dat er een eindtijd zal komen. In deze einde der tijden, zal er een valse messia…
Hexakosioihexekontahexafobie: fobie voor het getal 666Hexakosioihexekontahexafobie: fobie voor het getal 666Er zijn een aantal vreemde fobieën in de wereld. Zo bestaat er een fobie voor boeken, de zon en clowns. Waar deze fobieë…
Wat staat er in de Bijbel over de duivel of satan?Wat staat er in de Bijbel over de duivel of satan?In het schrijven over de satan of de duivel in de Bijbel is een ontwikkeling te zien. Aanvankelijk is er weinig aandacht…
Satan bestaat niet, ook niet in de bijbelAdam en Eva hadden het fantastisch in de tuin van Eden. In een heerlijk zonnetje aten ze fruit en aaiden ze de dieren. M…

De gelijkenis van de verloren zoon: Lucas 15 vers 19De gelijkenis van de verloren zoon: Lucas 15 vers 19Ik ben niet meer waard uw zoon te heten; stel mij gelijk met een uwer dagloners. (Lucas 15: 19) In de gelijkenis van de…
De 6 pijlers in islamDe 6 pijlers in islamDe 5 zuilen zijn erg belangrijk in de islam, niettemin hoort hier ook de 6 pijlers van de islam bij. De zes pijlers omva…
Bronnen en referenties
  • Satan/ Wikipedia
  • Lucifer, Satan and the Devil - MarkBeast
  • Satan, the devil and demons/ The Fallen Angels

Reageer op het artikel "Duivel: Wie is Satan of Lucifer nou eigenlijk precies?"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Anne, 10-08-2018 23:14 #10
Satan heeft vele namen, de oude slang uit het paradijs, de engel des lichts, Satan de Duivel.de Draak, Lucifer ja, de gevallen engel, de God van deze wereld, een Demon en de goddeloze, wordt ook wel genoemd. Satan de Duivel is de tegenstander van de ware God Jehovah. In Job 2: komt dit duidelijk aan het licht. Verder in Mattheus 4: waar Jezus op de proef werd gesteld door Satan, die hem alle koninkrijken der wereld aanbood, maar jezus wees dit van de hand. Jehovah uw God moet gij aanbidden en voor hem alleen heilige dienst verrichten. Verder 2 korinthiers 11: vers 12 tot 15. de engel des lichts. Ten slotte Openbaring 12: vanaf vers zeven. Waar een oorlog in de hemel uitbrak, Michael Jezus christus met zijn engelen vocht tegen de Draak met zijn engelen is Satan de Duivel. Die zegen vierde niet en werd met zijn engelen naar de aarde geslingerd. Waar wij nu de vruchten van de narigheid van plukken. De oorlogen de ziekten de aardbevingen natuur rampen enz enz.

Arno, 17-03-2018 11:58 #9
Ook lucifer is een aartsengel, de mens zou wel eens de duivel kunnen zijn en de aarde de hel.
God heeft lucifer geschapen, hij is dus goddelijk.

Anne, 18-07-2017 01:10 #8
Satan de Duivel is de gevallen engel. Lees het boek Job maar eens, Job 2: Later brak de dag aan waarop de zonen van de ware God kwamen om zich voor Jehovah te stellen, en voorts kwam ook Satan aldaar in hun midden om zich voor Jehovah te stellen.
Satan betekent tegenstrever!

Martin, 31-01-2017 17:56 #7
Mijn vrouw en ik zijn beiden Deïsten, in die zin dat we allebei geloven in een godheid, maar niet in die zin dat die ingrijpt op aarde zoals de meeste religies vertellen… het interessante aan dit gegeven is dat ik kom vanuit een katholieke opvoeding, en mijn vrouw vanuit een moslimopvoeding… Jahweh, Allah, 't is allemaal miserie en slachtingen, volkeren die anderen uitroeien in naam van één of andere god, die dan nog aanspoort om hier op aarde af te zien om je plaatsje in het paradijs te verdienen… aan de andere kant is er Lucifer, de favoriete engel van God die na een meningsverschil uit het paradijs werd gezet, en voortaan de naam Satan droeg… Valt het je niet op dat er geen enkel volk moordt in naam van Satan, enkel in naam van Jahweh (cfr. de kruistochten) en Allah (voorbeelden genoeg, teveel om op te noemen)? Wat satan zegt is gewoon dat het paradijs hier op aarde is en is wat je er van maakt… Het is ofwel dit laatste of geloven in 70 maagden (oude vrijsters) ofwel stoofvlees of rijstpap met gouden lepels… Aan iedereen de keuze.

Peter, 02-01-2016 15:04 #6
Het Latijnse woord 'lucifer' betekent letterlijk 'lichtbrenger'. In de Vulgaat (de Latijnse vertaling van de bijbel die vooral door de RK kerk wordt gebruikt), wordt het woord gebruikt als vertaling van het Griekse 'phoosphoros', dat 'lichtdrager' betekent, maar daar gaat het NOOIT over de duivel. In 1 Petr. 2:19 gaat het zelfs over Jezus.

Er is geen bijbels tekstmateriaal dat lucifer met de duivel associeert. De hele associatie is gebaseerd op de interpretatie dat Jesaja 14:12-14 en Ezechiël 28:14 in wezen niet over aardse koningen gaat (wat er letterlijk staat), maar over de duivel. De bijbeltekst geeft hier zelf geen directe aanleiding toe. De conclusie moet dan ook zijn, dat het gebruik van de 'naam' lucifer vooral berust op buitenbijbelse mythen.

Bovenstaande tekst gaat nog verder, door ook het 'beest' (eigenlijk zijn er twee) uit Openbaring gelijk te stellen met de duivel. Ook hiertoe geeft de bijbeltekst geen aanleiding. Het is meer inlegkunde dan uitlegkunde. Het is bekend dat keizer Nero 'het beest' werd genoemd. Nero was de eerste keizer die zichzelf als een god liet vereren. Bij iedere markt stond een beeld ter ere van hem. Je kon pas gaan handelen op de markt, als je eerst voor dat beeld (ook wel aangeduid met 'het beest') had gebogen. Je kreeg dan een merkteken op het voorhoofd en/of de hand en dat was het toegangsbewijs tot de markt. Klinkt het bekend? Het teken van het beest, zonder welke niemand kon kopen, of verkopen? Het was een groot probleem voor de christenen en de Joden, die voor geen andere god wilden buigen. Dit duidelijke historische gegeven maakt de tekst volledig duidelijk voor de toenmalige lezers, maar ook voor ons. Alle speculaties over een komende 'antichrist' (die uit weer een ander bijbelboek is geplukt), die gelijk zou zijn aan het beest, zijn dus overbodig om de tekst te begrijpen.

Gijs, 07-01-2015 22:36 #5
Openbaring 13 vers 17 geeft duidelijk aan dat zijn naam de getalswaarde 666 heeft
en vervolgens staat er in vers 18 hier is de wijsheid… die het verstand heeft rekene het getal van het beest.
In het Hebreeuws heeft elke letter een getalswaarde en zo heeft ook elke naam een getalswaarde. vandaag de dag is er iemand bekend wiens naam de getalswaarde 666 heeft. ook de andere uitspraken over tekenen en over zijn boodschap (o.a. zichzelf in de plaats van Christus stellen) komen overeen met deze persoon.

Eric, 04-02-2014 22:43 #4
Lucifer was zijn daadwerkelijk Engelen-naam.En hij kreeg de naam Satan toen hij uitgeworpen werd in dit gebied. Tijdens zijn val nam hij een heleboel andere Engelen mede, die in dit gebied de naam: demonen kregen. Hij werd de overste van deze wereld genoemd. Doch in zijn verdere val nam hij ook de mens mee, die toen nog in een
hemelse volmaakte harmonie leefden en als het ware hand in hand met god in dit (nog wel) paradijs leefden. Doch de Satan wist ook de mens te verleiden. En de mens viel in het koninkrijk van satan. En nam zich een stoffelijk gewaad aan. (Lichaam). Doch de duivel en zijn trawanten vertoeven nu nog steeds in het geestelijke helse aanzicht van dit grofstoffelijke van deze wereld. Hij zal echter met zijn trawanten ook in een stoffelijk kleed omhullen en ook in dit gebied zijn macht doen gelden. Hij is de overste dezer wereld.

Giamo, 04-11-2013 23:56 #3
@Fleur
U heeft vast het antwoord om nergens in te geloven beste Fleur? Uw reactie op dit artikel raakt kant noch wal in mijn optiek. Uwe keuze om alleen in u zelf te willen geloven is op zich al een geloof op een waardevol bestaan. Dit komt toch echt ergens vandaan. :-)

Fleur, 22-05-2013 14:33 #2
Al dit soort verhalen zijn gewoon verzonnen. Waar is het bewijs? Nergens. Dit alles wordt je aangepraat. Deze versie is el heel amateuristisch. Mensen die dit geloven geloven ook in sprookjes.

Sjors Don, 18-04-2012 17:57 #1
Reactie op de artikelen over Satan door Sjors Don 18-04-2012

Ik wil even wat recht zetten. Zoals enige verlichten onder uw intussen kunnen weten, is dat er nog al eens wat geroepen wordt over Satan dit, en Lucifer dat. Je kan er zelf lectuur over naslaan. Veel van die verhalen zijn door de eeuwen heen 'n eigen leven gaan leiden, maar niemand wil er iets van zeggen omdat ze ook zeggen dat Satan met de waarheid onder de armen komt, maar deze dan gebogen in het belang van zichzelf onderbouwt. Het is bv als met de rassen kwestie in Nederland, niemand durft meer iets te zeggen, of je ben algauw een rassist. Ja, een mens die apartheid nastreeft enzovoort, en nog meer van die woorden waarover je vroeger niets deed horen. En de wereld bestaat toch niet alleen in de afgelopen 20 jaar wel?
Ik vraag mij af, of mensen wel weten dat Lucifer ontsteker heet, Ja, dat Lucifer een geestelijk genen vaatwerk is, waarin alle kwaad toe-dragers zijn die tot nu toe geleefd hebben aan genen/ogen aanwezig zijn. Welken na hun overlijden hebben ingezien dat ze niet in Zijn hemel zijn, maar in de lucht en daarnaast in koppen van mensen, (die trouwens ook in de lucht steken) en dat deze overleden genen/ogen er alles voor over hebben om twist uit te schenken?

Waarom? Omdat ze hun nazaten in hun gelegen leerstellingen willen houden en niet in de waarheid waar ze na hun sterven ook zelf achter zijn gekomen. Het is een geestelijk gegeven, dat als je tijdens je beurt leven op aarde mensen zo ver hebt gekregen' dat ze in je leerstellingen zijn gaan geloven, jij dan op grond van die ingelegen leerstellingen zoals je deze in hen gelegen hebt, in de geestelijke wereld kan voortbestaan. Want anders is het knibbel knabbel knuistje wie krabbel er aan mijn huisje, als er uit al die betoverde mensen nazaten zijn opgestaan die er vraagtekens achter zijn gaan plaatsen. Want vergeet niet dat als ze dan niet ingrijpen zij ook zelf in de geestelijke wereld gewist zullen worden. Ze hebben er dus alle belang bij om hun oude luisteraars naar hun eerdere fabels met hun neuzen aan hun eigen gelegen voerbakken te houden. Daarbij gaan ze over lijken en uitbrekende wereld oorlogen enzovoort. Want wat mensen niet weten, is dat er meer overleden mensen/ogen in de lucht zijn, dan er nu op aarde miljarden live in het vlees nog beurt lopen. Nu het woord: Satan. Satan, betekent zaad aan-ganger. Het is iemand die zijn zaad aangaat niet dat van Jezus. Hoewel ook Jezus, dan wel Zijn verwezenlijking aan opgenomen genenzielen/ogen (als verborgen Lam van God in de huidige eindtijd) gaat net als Satan ook Zijn eigen zaad aan. Het woord: Satan, is dus in het ene geval iets negatiefs, maar in het ander geval iets positief. Toch' beide gaan aan.' Beide bestaan nu in één overste persoon aan eigen gade uit, die nu onder beurt lopende onder ons leven. En welken als personen in zichzelf om hun eigen roeping te kunnen volbrengen de nodige genenzielen/ogen al bijna geheel uit de wereld uitgenomen hebben uit de mensheid hun binnenste vandaan. Dit is het ongeoorloofde 666 > anti lichaam > (((?))) wat de symbolische oogst-kandelaar voorstelt met ook de naam Menora. Het gaat om ene lichaam-oogstwerk dat in het anti opgebouwd is gelegen en om een lichaam-oogstwerk dat in het Goden des vaders opgebouwd is gelegen. Het Lam is dus Zelf die kandelaar > (((+))) En de negatieve geladen geslepen persoon met zijn anti lichaam genen op aarde ziet er zo uit > (((?))) omdat deze niet gefundeerd is gelegen aan de Boom Gods, wat de boom uit de sokkel des levens is.
De Boom uit de Messias is gesokkeld en beslagen gelegen, die van de overste der anti christen niet. Deze heeft geen Boom en hangt dus in fantasie uit leerstellingen, dan wel in weerspiegeling mee met de echte Boom Gods Die het Lam nu is. De boemerang takken die er doorheen gestoken zijn, zijn de uitgeoogste nachtwaken aan genenzielen/ogen uit de mensheid vandaan, dit alweer sinds sept.1990. Drie keer moet het Lam aan de boemerang takken (die te samen zes uitstekingen hebben met ontstoken tuiten) degenen zielen/ogen ervoor ophalen. Te weten bij de eerste reeks van zes moest Hij de hemelse ware uitnemen uit de mensheid. En bij de tweede reeks van zes moest Hij de geestelijke ware uitnemen. Nu is Hij bezig de ware redelijke in de derde gang uit te nemen, waarover Zijn haan ook beslist nog zal gaan kraaien.

Elke reeks kost Hem 8 jaar om het goed te doen. Drie keer 6 reeksen, is dus drie maal 666. En in Zijn geval positieve oogst. De ander is een papegaaien oogst zonder de Boom en de sokkel Gods eraan onder. Zij is het 666 waar men zo bevreesd over is. Beest is het oude woord voor Beast, wat het beste van de wereld melkmarkt is, dat politiek gezien in Brussel is gevestigd. Hemel betekent Hem-el of ook wel Zijn-el. Bijbel, betekent belletje erbij >Bij(((bel))) God dit buiten als er geen Beweger Jahweh mee bedoelt wordt. Toen het woord: Die, nog voor het woord: Wrocht stond, voor het derde woord in goede-over-wrocht stond >G.O.D. Wel' Ik ben weg. Vergeef mijn taal foutjes, want ik ben met zoveel talen te gelijk bezig. Groet van Sjors Don

Infoteur: Sterretje999
Laatste update: Januari 2012
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Reacties: 10
Schrijf mee!