Het oude Hebreeuwse verbond van God met mensen

Het oude Hebreeuwse verbond van God met mensen Het Hebreeuwse woord voor verbond is 'beriet', wat taalkundig moeilijk te verklaren is. Een verbond heeft het karakter van een verdrag. In het Oude Testament komen drie soorten verdragen voor tussen mensen onderling: het Pariteitverdrag, de Koninklijke toekenning en het Vazalverdrag. Een verbond in de context van de Bijbel is een belofte van God aan mensen. Het kan zijn dat een verbond wordt gesloten maar ook weer beëindigd. Maar ondanks dat kan er een onderliggende eeuwigheid belofte in schuil gaan. Het is immers de intentie van God om de mensen goed te laten leven en te beschermen. Het hoeft niet zo te zijn dat een verbond stopt maar het zijn slechts stappen die gemaakt worden naar de uiteindelijke vervulling van iets groters.

Drie soorten verbond

 1. Het pariteitsverdrag regelt de verhouding tussen gelijkwaardige partners. Ze noemen elkaar ‘broeders’ (Genesis 21: 27; 26: 31; 31: 44-54; 1 Kon. 15: 19; 20:32-34) David en Jonathan hadden een pariteitsverdrag. Het pariteitsverdrag heeft wederzijdse verplichtingen.
 2. Een Koninklijke toekenning wordt door de koning gegeven aan een trouwe dienaar. De toekenning is blijvend en onvoorwaardelijk. De erfgenamen konden er ook profijt van hebben mits zij even trouw waren als hun vader
 3. Het vazalverdrag is een verdrag wat na een oorlog de overwinnaar kon aanbieden aan de verliezer. De verliezer werd niet gedood maar kwam in een afhankelijkheidspositie van de overwinnaar. De verliezer moest aan verplichtingen voldoen maar kon wel rekenen op bescherming. In Genesis 14 lezen we dat Kedor-Laomer met enkele vazallen optrekt tegen de koningen van Sodom en Gomorra

Keuze tussen verdrag en verbond

God kiest voor de twee laatste vormen van verdrag tussen God en mens. De bijbel kiest voor het woord verbond waarbij meer nadruk komt te liggen op de goedheid en barmhartigheid van God ten opzichte van de mens.

Vertaling van het woord verbond

Het Griekse woord voor verbond is diatheke. Een diatheke is een beschikking die eenzijdig wordt aangesteld, in het Latijn is dat Testamentum en krijgt dan de betekenis van een laatste wilsbeschikking, van de stervende of overledene.

Het verbond van God met Adam, Noach , Abram en Mozes

In Genesis 6: 18 komen we voor het eerst het woord verbond tegen, het verbond met Noach maar het gaat verder terug naar Genesis 1. Adam en Eva krijgen van God de opdracht om zich aan afspraken met God te houden. Als ze dat niet doen dan zullen ze sterven. Niet direct maar door het niet nakomen van afspraken met God, wordt de mens sterfelijk. God sluit met Noach een verbond voor dat Hij de aarde zal verwoesten vanwege de toenemende zonden van de mensen. (Gen. 6) De kern van de belofte is dat Noach vanuit het geloof de Ark klaar zal maken waarmee de mens en dier gered zal worden van de ondergang en Gods toorn.

Eenzijdig verbond van God

God zet Zijn heilswerk voort in de persoon van Abram. Genesis 12:1-3. Hij zal de vader zijn van een groot nageslacht. God belooft Abram, nadat hij lange tijd kinderloos zal blijven, een zoon zal krijgen. God en Abram sluiten een verbond. Genesis 15. Dit verbond is éénzijdig. God gaat alleen tussen de gedeelde dieren door.(Genesis 15:17) Volgens Jeremia 34: 18-20 is dit een gebruikelijk ritueel. Het wijst op de (dodelijke) gevolgen van de instemmende partij. G.J. Wenham geeft de voorkeur aan de betekenis dat de offerdieren Israël voorstellen en de roofvogels de heidenen. Op die manier wil God duidelijk maken welke gevolgen het verbreken van een verbond met Hem heeft. Niet als een strenge straf maar tot bescherming en ontferming voor de mens.

Wederkerig verbond tussen God met mensen

Deze bescherming komt tot uiting in het feit dat het verbond op dit moment eenzijdig is en koninklijk van aard is. In Genesis 17 wordt echter duidelijk dat het om een wederkerig verbond gaat. God verwacht gehoorzaamheid van Abram. Genesis 17. Mozes hoort in de brandende braamstruik op de berg Sinai Gods stem. Exodus 3. God heeft aan het volk laten zien dat Hij nakomt wat Hij heeft beloofd. Het volk is uit Egypte verlost en ze mogen zijn eigendom, zijn sieraad zijn. God wil een verbond met hen aangaan maar dan moeten ze alleen Hem dienen (Het Sinaitische verbond).
© 2009 - 2020 Hessel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
God: Adam - Abraham - Mozes - wij - Joodse visieGod: Adam - Abraham - Mozes - wij - Joodse visieNa de blunder van Adam maakt God een nieuw Verbond met zijn schepsel in de persoon van Abraham. Nog weer later schenkt G…
Het Oude Testament (Christendom)Het Oude Testament speelt een belangrijke rol binnen het Christendom. Het Oude Testament is het eerste gedeelte van de C…
De eerste vijf boeken van de bijbelDe eerste vijf boeken van de bijbelWie de bijbel leest, begint meestal bij het begin. Om deze reden hier een korte inhoud van de eerste vijf boeken van de…
Geschiedenis Jodendom: Israël als Uitverkoren VolkGeschiedenis Jodendom: Israël als Uitverkoren VolkVeel mensen begrijpen niet het begrip 'Israël als Uitverkoren Volk'. Ze denken dat Israël boven de andere volken staat.…

Het verbond van God met mensen: verbreking en herstelHet verbond van God met mensen: verbreking en herstelEen verbond heeft het karakter van een verdrag. God sluit een verbond met mensen. Hij doet dat door het geven van de Tie…
Verloren zoon: eten van Johannesbrood (Lucas 15:16)Verloren zoon: eten van Johannesbrood (Lucas 15:16)'En hij begeerde zijn buik te vullen met de schillen, die de varkens aten; doch niemand gaf ze hem'. Lucas 15:16. De jon…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: GiselaFotografie, Pixabay
 • Reader Theologie Oude Testament
 • The New Bible Dictionary. J.D. Douglas, F.F. Bruce, J.I. Packer, R.V.G. Tasker, D.J. Wiseman. ISBN 0 85110 608 0
 • Importantia Studiebijbel. Het Nieuwe Testament. Statenvertaling met Strong-coderingen. Grieks-Nederlands Lexicon. Uitgever Teologia Importantia Publishing. ISBN 978-90-5719-142-8
 • Statenvertaling Jongbloed
 • Nieuwe Bijbel Vertaling NBG
 • The Holy Bible Authorised (King James) Version. Cambridge University Press
 • E. Italie. Bijbels Hebreeuws Nederlands Woordenboek.3e druk. De Haan Boeken. ISBN 90-802325-1-3
 • F.J. Pop. Bijbelse woorden en hun geheim. Boekencentrum. ISBN 90-239-1221-7
 • Korte Verklaring der Heilige Schrift. Genesis door dr. G. Ch. Aalders.
 • Korte verklaring van de Heilige Schrift. Het boek Exodus. Tweede deel. Dr. W. H. Gispen.

Reageer op het artikel "Het oude Hebreeuwse verbond van God met mensen"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Hessel
Laatste update: November 2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 11
Schrijf mee!