Top 10 christenvervolging 2009: China, Nigeria, Noord-Korea

Top 10 christenvervolging 2009: China, Nigeria, Noord-Korea International Christian Concern (ICC) brengt ieder jaar een rapport uit over de 10 landen die het meest actief christenen hebben vervolgd. Ze noemen dit rapport het 'Hall of Shame report'. Ze klagen de landen aan die christenen vervolgen en ze proberen aandacht te vragen voor de penibele situatie waarin veel christenen verkeren. ICC hoopt dat media-aandacht de sitiuatie van veel christenen zal verbeteren. Dit artikel is een samenvatting van het rapport over het jaar 2009.

De doelen van 'International Christian Concern'

De organisatie International Christian Concern (ICC) heeft de volgende doelen:
 1. Het verlenen van bijjstand aan de vervolgde kerk in de gehele wereld door het smokkelen van bijbels, het opleiden van voorgangers en (toekomstige) kerkleiders, het zorgdragen voor de families van voorgangers die gedood zijn of opgesloten zitten in de gevangenis, en kerkplanting.
 2. Het opkomen voor de vervolgde kerk. ICC is een pleitbezorger voor de vervolgde kerk in de Amerikaanse politiek op alle niveau's.
 3. Bewustwording: ICC ervaart het als noodzaak om mensen te informeren over het bestaan en de ernst van de christenenvolging wereldwijd. Dit doet zij onder andere door middel van een website (www.persecution.org), die dagelijks wordt bijgewerkt en verhalen en achtergrondinformatie bevat over de vervolging van christenen overal ter wereld.

Werkzaam in 14 landen

Momenteel is ICC in 14 landen werkzaam. Hier zijn een paar voorbeelden.
 • Sri Lanka: ICC heeft bemiddelingspogingen ondernomen om de vervolging van christenen op Sri Lanka te beëindigen.
 • China / Cuba / Vietnam: ICC ondersteunt in deze ondrukkende landen ondergrondse predikanten.
 • Pakistan: ICC exploiteert een safehouse (veiligheidshuis) voor vrouwen en jonge meisjes die het slachtoffer zijn geworden van verkrachting. Ontvoering en verkrachting zijn de dagelijkse realiteit voor christelijke vrouwen in dit islamitische land.

Over het 'Hall of Shame'-rapport

In het jaarlijkse 'Hall of Shame'-rapport probeert ICC een nauwkeurig beeld te geven van de top-tien van landen die de meest ernstige wreedheden tegenover christenen hebben uitgevoerd. Het rapport probeert de aandacht te vestigen op het lot van vervolgde christenen en de daders publiekelijk te veroordelen. Voor elk land in dit verslag, analyseert ICC de historische, politieke, culturele en religieuze omstandigheden en presenteert ze een persoonlijke getuigenis van een christen die is of wordt vervolgd. Vervolging van christenen komt over de gehele wereld voor, maar er wordt zelden over bericht in de reguliere media. Christenen hebben vanwege hun geloof in God intimidatie, discriminatie, deportatie, opsluiting, verkrachting, marteling, moord en andere vormen van vervolging te verduren. ICC meldt dat de christelijke vervolging ook in 2009 op een alarmerend hoog niveau plaatsvindt. De communistische en de voormalige communistische landen staan steeds minder vijandig tegenover het christendom, uitgezonderd Noord-Korea. Tegelijk blijft de vervolging in islamitische landen stijgen.

Top 10

Hieronder worden in vogelvlucht de tien landen besproken die zijn opgenomen in het rapport. De volgorde waarin we ze bespeken is willekeurig.

Top 10 christenvervolging 2009: China, Nigeria, Noord-Korea

Land:Eritrea: Sinds 1993 onafhankelijk van Ethiopië.
Ligging:In het oosten van Afrika, in het noordwesten grenzende aan aan Soedan, in het zuiden aan Ethiopië, in het zuidoosten aan Djibouti en in het oosten en noordoosten aan de Rode Zee.
Staatshoofd:President Isaias Afworki
Politieke situatie of staatsvorm:De People's Front for Democracy and Justice (PFDJ) regeert het land en heeft alle andere politieke partijen uitgesloten.
Religieuze meerderheid:Islam
Totale bevolking:5.647.168
Aantal christenen:2.600.000
De situatie van christenen:Het communistische regime beperkt de vrijheid van godsdienst en controleert bijna elk aspect van de samenleving met ijzeren hand. Persvrijheid en andere fundamentele rechten van de mens zijn ook aan banden gelegd. Als onderdeel van haar repressieve beleid, vaardigde het land in 2002 een decreet uit die alle religieuze organisaties anders dan de Eritrese Orthodoxe Kerk, de Rooms-Katholieke Kerk, de Evangelisch Lutherse Kerk en de islam, verbood. De overige religieuze organisaties, waaronder verschillende evangelische kerken, werden gedwongen ondergronds te gaan en veel van hun leden werden gevangengenomen. Maar ook leden van de getolereerde kerken zijn niet immuun voor vervolging; een aantal leiders van de geregistreerde kerken zitten vast.
Momenteel worden er meer dan 3000 christenen onder erbarmelijke omstandigheden gevangengehouden. Veel christenen zijn verlamd geraakt of gedood in de gevangenis als gevolg van marteling en gebrek aan medische hulp.
Trend:De situatie verergert.

Land:Pakistan: Op 14 augustus 1947 gesticht teneinde Indiase moslims een eigen staat te geven.
Ligging:Op het Indische subcontinent, grenzend aan de landen India, Afghanistan, Iran, China en aan de Arabische Zee.
Staatshoofd:President Asif Ali Zardari
Politieke situatie of staatsvorm:Islamitische republiek, meerpartijenstelsel.
Religieuze meerderheid:Islam
Totale bevolking:176.242.949
Aantal christenen:2.800.000 (sommige schattingen lopen op tot 8.800.000)
De situatie van christenen:Sektarisch geweld (van islamitische radicalen) gericht op christenen is de laatste jaren dramatisch toegenomen. Pakistaanse blasfemiewetten worden vaak misbruikt om christenen te veroordelen. Moslimbendes vallen vaak christenen aan die worden verdacht of valselijk worden beschuldigd van godslastering. Bij deze gewelddadige aanvallen worden christenen gedood en kerken en huizen in brand gestoken.
Trend:De situatie is gelijk gebleven.

Land:Islamitische Republiek Iran: Tot en met 1935 officieel Perzië geheten.
Ligging:Het Midden-Oosten. Het grenst aan Irak, Turkije, Armenië, Azerbeidzjan, Turkmenistan, Afghanistan en Pakistan.
Staatshoofd:President Mahmoud Ahmadinejad
Politieke situatie of staatsvorm:Het land heeft zowel een theocratische als een 'democratische' regering, doch de theocratische regering trekt aan de touwtjes.
Religieuze meerderheid:Islam - sjiieten
Totale bevolking:66.429.284
Aantal christenen:Sommige ramingen tegen 1.000.000 (300.000 geregistreerd; UNHCR)
De situatie van christenen:Twintig jaar geleden steeg de vervolging van christenen. Dit hing samen met de zogeheten Islamitische Revolutie van 1979. Er was een piek in de jaren '90 toen meerdere prominente kerkleiders gevangen werden genomen en geëxecuteerd werden. In 2009 was er opnieuw een golf van onderdrukking van christenen middels gevangenschap, marteling en verkrachting. Het is de Iraanse regering er alles aan gelegen om het aantal christenen binnen haar grenzen terug te dringen. Het is geen verrassing dat de totalitaire islamitische dictatuur het christendom beschouwt als bedreiging voor haar religieuze en politieke systeem.
Trend:De situatie verergert.

Land:Democratische Volksrepubliek Korea (Noord-Korea): Vanaf 1910 geannexeerd door Japan. Na de overgave van Japan in 1945 werd Korea verdeeld: het zuidelijke deel werd bezet door de Verenigde Staten en het noorden door de Sovjet-Unie. Op 9 september 1948 werd de Democratische Volksrepubiek Korea uitgeroepen en Noord-Korea werd daarmee een zelfstandige staat.
Ligging:Noord-Oost-Azië. Het land grenst aan de landen China, Rusland en Zuid-Korea en aan de Gele Zee en de Japanse Zee.
Staatshoofd:Kim Jong Il
Politieke situatie of staatsvorm:communistische staat; 'one-man-dictatuur'.
Religieuze meerderheid:Persoonlijkheidscultus: de 'Grote Leider' Kim Il-Sung (de eerste president van Noord-Korea) en de 'Geliefde Leider' Kim Jong-Il (zoon en opvolger van Kim Il-Sung) worden in Noord-Korea als goden vereerd.
Totale bevolking:22.665.345
Aantal christenen:Onbekend
De situatie van christenen:De dictator Kim Jong Il regeert met ijzeren hand. Religieuze vrijheid en mensenrechten zijn non-existent in Noord-Korea. Het is het meest gesloten land ter wereld, waardoor het erg moeilijk is om betrouwbare informatie te verkrijgen over de christelijke bevolking. Rapporten geven aan dat veel christenen zijn opgesloten in werkkampen. Sommige schattingen hebben het over 200.000 gevangen. Religieuze praktijken zijn verboden in Noord-Korea. Er is geen enkele vrijheid van godsdienst. De regering onderneemt allerlei activiteiten om christenen op te sporen. Zo worden bijvoorbeeld ondergrondse kerken geïnfiltreerd. Gevangengenomen christenen worden gemarteld en uitgehongerd. Volgens de organisatie Open Doors, die christenen steunt die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt, is Noord-Korea de onbetwistbare nummer 1 wat betreft de vervolging van christenen.
Trend:De situatie is gelijk gebleven.

Land:Federale Republiek Somalië: De voormalige Britse kolonie werd in 1960 onafhankelijk.
Ligging:Het land ligt in de Hoorn van Afrika en grenst aan Djibouti, Ethiopië en Kenia.
Staatshoofd:President Sheikh Sharif Sheikh Ahmed
Politieke situatie of staatsvorm:Somalië heeft sinds 1991 geen functionerende centrale overheid. Er is weliswaar een Somalische overgangsregering (Transitional Federal Government), doch islamitische milities hebben grote delen van het land in handen.
Religieuze meerderheid:Islam
Totale bevolking:9.832.017
Aantal christenen:6.000 tot 9.000
De situatie van christenen:Somalië staat synoniem voor geweld sinds de ineenstorting van de Somalische regering in 1991. Het land wordt sinds jaar en dag geteisterd door hongersnood, chaos, wetteloosheid, corruptie, oorlog en meedogenloze wreedheden. Verschillende islamitische opstandelingen en krijgsheren vechten om de controle van bepaalde gebieden. De internationaal erkende federale overgangsregering van Somalië heeft slechts de controle over een zeer klein gedeelte van de hoofdstad Mogadishu. Al-Shabab, een islamitische opstandelingengroep, controleert een groot deel van Zuid-en Centraal Somalië en voert een meedogenloze oorlog in een poging de macht over het land te krijgen. Deze groepering wil in het gehele land de sjaria invoeren. Al-Shabab heeft als doelstelling alle christenen uit te roeien. Mensen die de sjaria overtreden, staan soms wrede en onmenselijke straffen te wachten, zoals geseling, handamputaties en executie door steniging. In 2009 zijn meer dan een dozijn christenen die openlijk voor hun geloof uitkwamen gedood. Vaak waren het bekeerlingen vanuit de islam. Op apostasie staat de doodstraf.
Trend:De situatie verergert.

Land:Republiek India
Ligging:Zuid-Azië
Staatshoofd:President Prathibha Patil
Politieke situatie of staatsvorm:Federale Republiek; democratie.
Religieuze meerderheid:Hindoeïsme
Totale bevolking:1.166.079.217
Aantal christenen:24.000.000
De situatie van christenen:Hindoe-nationalistische partijen en organisaties, zoals de Bharatiya Janata Partij (BJP) en de Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) houden zich bezig met antichristelijke activiteiten door te pleiten voor beleid dat christenen discrimineert. Sommige leden nemen het initiatief tot gewelddadige aanvallen tegen christenen, moslims en andere minderheden. Extremistische hindoe-nationalisten bevorderen de ideologie van Hindoetva, een geloof dat India alleen behoort aan Hindoes. Er hebben zich meerdere incidenten van extreem geweld tegen christenen voorgedaan in India. In 2008 werden meer dan 100 christenen gedood en meer dan 50.000 raakten ontheemd nadat ze waren aangevallen door hindoe-radicalen. De Hindoes die verdacht werden van de aanslagen zijn vrijgesproken door de rechter wegens gebrek aan bewijs en de politie heeft nagelaten goed onderzoek uit te voeren. Naast het geweld, hebben christenen ook te maken met discriminatie van ambtenaren.
India blijft op de top tien ergste vervolgers lijst dankzij voortdurende gewelddadige aanvallen tegen christenen. Bronnen geven aan dat in 2009 er gemiddeld drie aanvallen per week tegen christenen plaatsvonden. Het ICC meldt dat hoewel de aanvallen in intensiteit niet vergelijkbaar zijn met de andere top tien landen, de omvang van de vervolging in India wijdverbreid is en miljoenen gelovigen treft.
Trend:De situatie verergert.

Land:Koninkrijk Saoedi-Arabië
Bron: Buho07, Wikimedia Commons (Publiek domein)Bron: Buho07, Wikimedia Commons (Publiek domein)
Ligging:Midden-Oosten en Azië. Het is gelegen op het Arabisch Schiereiland en grenst aan Jordanië, Irak, Koeweit, de Perzische Golf, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten, Oman, Jemen en Bahrein.
Staatshoofd:Koning Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud
Politieke situatie of staatsvorm:Het land wordt bestuurd door de verschillende koningen van het Huis van Saoed op basis van de sharia.
Religieuze meerderheid:Islam
Totale bevolking:28.686.633
Aantal christenen:1,2 miljoen (in meerderheid buitenlanders)
De situatie van christenen:ICC vermeldt dat Saoedi-Arabië een uniek geval is en niet mag worden vergeleken met andere landen die zijn opgenomen in deze top 10. Hoewel de Saoedische regering haar christelijke minderheid onderdrukt, is dit niet de reden dat het land vermeld wordt in de top 10. Saudi-Arabië verdient volgens ICC deze vermelding voor haar rol in de financiering van externe terroristische organisaties als Al-Qaeda, de Moslim Broederschap en Hamas, en doordat het land het intolerante wahabisme, haar eigen conservatieve versie van islam, wereldwijd exporteert.
Het wetboek van Saoedi-Arabië is gebaseerd op de islamitische sharia-wetgeving. In Saoedi-Arabië wordt geen andere godsdienst erkent dan de soennitische islam. Er is niet één enkel openbaar kerkgebouw te vinden en christenen worden gedwongen ondergronds bijeen te komen. Bekeerlingen tot het christendom zijn vaak het slachtoffer van eerwraak en rechtbanken bestraffen afvalligen met de doodstraf als ze weigeren terug te keren naar de islam.
Trend:De situatie is gelijk gebleven.

Land:Socialistische Republiek Vietnam
Ligging:Vietnam ligt in Zuidoost-Azië en wordt in het noorden begrensd door China, door Cambodja in het zuidwesten en door Laos in het noordwesten.
Staatshoofd:President Nguyen Minh Triet
Politieke situatie of staatsvorm:De Communistische Partij van Vietnam maakt in feite de dienst uit in het land. Oppositiepartijen zijn in Vietnam niet toegestaan.
Religieuze meerderheid:Officieel atheïst, religieuze minderheden bestaan voornamelijk uit boeddhisten en katholieken.
Totale bevolking:86.967.524
Aantal christenen:6.200.000
De situatie van christenen:Vietnam is een communistische staat die strenge beperkingen oplegt aan alle christelijke activiteiten. Het christendom wordt beschouwd als een westerse religie dat een bedreiging vormt voor de communistische autoriteiten. ICC heeft een lijst samengesteld van meer dan 300 christenen die gevangen worden gehouden door de communistische regering. Het regime in de gevangenis is zeer zwaar; religieuze en politieke gevangenen vinden vaak de dood als gevolg van marteling en verhongering.
Trend:De situatie verergert.

Land:Federale Republiek Nigeria: Het noorden en het zuiden van Nigeria werden door het Britse koloniale bestuur samengesmeed tot één land, ondanks de grote verschillen in religie en cultuur tussen de het noordelijke en het zuidelijke deel. Nigeria werd officieel in 1960 onafhankelijk.
Ligging:Het Afrikaanse land ligt aan de Zuid-Atlantische Oceaan (Golf van Guinee) en de buurlanden zijn Benin, Niger, Tsjaad en Kameroen.
Staatshoofd:President Umaru Yar'Adua
Politieke situatie of staatsvorm:Federale presidentiële republiek.
Religieuze meerderheid:Christenen en moslims. Het noorden van Nigeria kent een islamitische en het zuiden een christelijke meerderheid.
Totale bevolking:149.229.090
Aantal christenen:75.000.000
De situatie van christenen:Sinds een decennium geleden in 12 noordelijke Nigeriaanse staten de sharia is ingevoerd, hebben christelijke minderheden in dat deel van het land waar de wetten van Allah gelden geweld moeten doorstaan van islamitische bendes en militanten. Het lijden van de christelijke minderheid wordt versterkt door het discriminerende beleid van de islamitische ambtenaren in het Noorden. Deze discriminatie betreft ondermeer beperkingen ten aanzien van het bouwen van nieuwe gebedshuizen en ze worden gediscrimineerd wat betreft werkgelegenheid en opleidingsmogelijkheden.
In 2009 werden christenen geconfronteerd met afschuwelijke aanslagen die werden gevoerd door de islamitische extremistische groep, Boko Haram, ook wel de Nigeriaanse 'Taliban' genoemd. Deze terroristen voerden een jihad tegen christenen en overheidsfunctionarissen, waarbij verschillende onschuldige burgers werden gedood, onder wie drie predikanten omdat zij weigerden zich te bekeren tot de islam. Ook vernietigde deze groep meer dan 20 kerken. Boko Haram streeft ernaar een strikte vorm van de sharia in geheel Nigeria in te voeren. Ledern van de islamitische sekse Izala, hebben aanvallen tegen christenen in de Noord-Nigeriaanse stad Bauchi uitgevoerd. Elf mensen werden gedood en meer dan 3000 raakten ontheemd als gevolg van deze sektarische aanvallen.
Als de regering een oogje blijft toeknijpen, bestaat de kans dat Noord-Nigeria steeds meer zal uitgroeien tot een broedplaats van radicale islamitische ideologieën, waardoor de vervolging van christenen zal intensiveren.
Trend:De situatie is gelijk gebleven.

Land:Volksrepubliek China
Ligging:China ligt in Oost-Azië en in het oosten ligt het tegen Rusland en Noord-Korea, in het noorden tegen Rusland en Mongolië, in het westen tegen Tadzjikistan, Kirgizië, Kazachstan, Pakistan en Afghanistan, en in het zuiden tegen India, Nepal, Bhutan, Myanmar, Laos en Vietnam.
Staatshoofd:president Hu Jintao
Politieke situatie of staatsvorm:Het land is een éénpartijstaat waarbij de absolute macht bij de Communistische Partij van China ligt.
Religieuze meerderheid:Officieel Atheist.
Totale bevolking:1.338.612.968
Aantal christenen:sommige schattingen spreken over meer dan 100 miljoen, ongeveer 7% van de bevolking.
De situatie van christenen:Het ICC meldt dat de vervolging in China op zo’n niveau ligt, dat het gerechtvaardigd is dat China een plaats heeft in de top tien lijst. Daarbij merkt ICC wel op dat de vervolging door de jaren heen wel aanzienlijk is afgenomen. Het ICC verwacht dat deze daling geleidelijk zal worden voortgezet.
In 2009 zagen we een voortzetting van de vervolgingspraktijken. Net zoals in het verleden, blijft de Chinese overheid optreden tegen huisgemeenten en andere christelijke evenementen. Dit kan leiden tot het arresteren van gelovigen en plaatsing in een zogeheten heropvoedingskamp zonder terechtzitting.
Trend:De situatie is gelijk gebleven, maar over de lange termijn gesproken is de situatie verbeterd.Fotoverantwoording: 'Christians outside their destroyed home in Gojra, Punjab, August 2009' op http://undhimmi.com

Lees verder

© 2010 - 2020 Tartuffel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Ranglijst Christenvervolging 2011 van Open DoorsRanglijst Christenvervolging 2011 van Open DoorsElk jaar komt Open Doors met de Ranglijst Christenvervolging, waarin in één oogopslag te zien is in welke landen christe…
Amerikaanse terreurlijstNa de aanslag op 9/11 werd er door de Amerikaanse een lijst opgesteld met terroristische organisaties die door Amerika g…
De Arabische wereld: wat is de Arabische wereld?Veel mensen denken bij de Arabische wereld aan de Islamitische landen. Maar het islamitische land Turkije is bijvoorbeel…
Boekrecensie: Oorlog op afstand – Aaldert van SoestrecensieBoekrecensie: Oorlog op afstand – Aaldert van Soest'Oorlog op afstand' (2007) is een boek (scriptie voor de studie Internationale Betrekkingen) van Aaldert van Soest over…

De Griekse godsdienst: smeltkroes van culturen en godenDe Griekse godsdienst: smeltkroes van culturen en godenHet Griekse rijk was een smeltkroes van verschillende culturen en religieuze opvattingen. De invloed van de vele omringe…
Joodse Bijbel: Abimelech, Tola, Jair en JeftaJoodse Bijbel: Abimelech, Tola, Jair en JeftaNa de dood van Gideon komt Abimelech aan de macht die bijna al zijn broers laat ombrengen. Alleen de jongste broer, Joth…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay
 • http://www.idop.org/icc.html
 • http://www.persecution.org/suffering/pdfs/ICCTop10Report.pdf
 • http://www.persecution.org/suffering/about.php
 • http://undhimmi.com/2009/11/01/how-muslims-in-pakistan-use-law-to-persecute-christians/
 • http://www.opendoors.nl
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Eritrea
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Pakistan
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Iran
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Korea
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Somalie
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/India
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Saudi-Arabi%C3%AB
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Vietnam
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Nigeria
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Volksrepubliek_China
 • Afbeelding bron 1: Buho07, Wikimedia Commons (Publiek domein)

Reageer op het artikel "Top 10 christenvervolging 2009: China, Nigeria, Noord-Korea"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Tartuffel
Laatste update: 28-11-2016
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Vervolging christenen
Bronnen en referenties: 17
Schrijf mee!