Het Jodendom is een systeem van wetten - Waarom belangrijk?

Het Jodendom is een systeem van wetten - Waarom belangrijk? Veel mensen begrijpen niet waarom Joden de Wet (Tora) naleven. Ze denken dat Joden door het naleven van de wetten de liefde van God niet meer zien. Maar dat is een totaal verkeerde opvatting. De Tora is juist van God afkomstig en heeft als doel goede mensen en een betere wereld te creëren. De liefde van God staat dus centraal. De wetten bevatten elke levensfase: van kind tot volwassen. Omdat de Tora door God is opgesteld geldt deze eeuwig en kan niet vervangen worden.

De Tora in het kort: "Wat u niet wilt dan men u doet, doe dat ook een ander niet aan"

Rabbijn Hillel en rabbijn Sjammai werden eens uitgedaagd door een niet-Joodse man die over het Jodendom wilde leren.

De niet-Joodse man zei tegen rabbijn Sjammai: "Als u me de hele Tora leert terwijl ik op één been sta, dan word ik Joods." Rabbijn Sjammai werd boos en stuurde de man weg.

Toen ging de niet-Joodse man naar rabbijn Hillel en stelde hem dezelfde vraag: "Als u me de hele Tora leert terwijl ik op één been sta, dan word ik Joods." Rabbijn Hillel wist dat hij uitgedaagd werd en zei: "Wat u niet wilt dan men u doet, doe dat ook een ander niet aan. De rest van de Tora legt deze regel uit. Ga nu beginnen met de studie."


Jodendom is een systeem van wetten

Veel mensen begrijpen niet waarom Joden de Wet (Tora) naleven. Ze denken dat Joden door het naleven van de wetten de liefde van God niet meer zien. Maar dat is een totaal verkeerde opvatting. De Tora is juist van God afkomstig en heeft als doel goede mensen en een betere wereld te creëren. De liefde van God staat dus centraal. De wetten bevatten elke levensfase: van kind tot volwassen. Omdat de Tora door God is opgesteld geldt deze eeuwig en kan niet vervangen worden.

Het vreemde idee van christenen dat Jezus de Wet vervuld zou hebben en dat daarom de Tora niet meer nageleefd zou hoeven te worden is een erg onjoodse gedachte. Ieder mens is zelf verantwoordelijk voor zijn gedrag. De wetten kunnen dus niet door iemand anders vervuld worden zodat uzelf deze niet meer hoeft na te leven. Hoe moet u dan ooit leren hoe uw ouders te eren, hoe met andere mensen om te gaan, hoe mensen lief te hebben, etc.? Hier zijn toch echt wetten voor nodig.

Overigens gelden voor de hele mensheid de zeven wetten van Noach. Het is voldoende deze na te leven. Alleen voor Joden geldt de hele Tora, de 613 ge- en verboden.

Mitswa is plicht/gebod

Mitswa is een gebod. Dit betekent dat je verplicht bent om iets te doen. Deze verplichtingen (mtiswot) hebben tot doel goede mensen en een betere wereld te creëren.

De mitswot zijn terug te vinden in de Tenach en de Talmoed.

Tenach

De Tenach kent drie onderdelen: Tora (Wet), Newi'iem (Profeten) en Ketoewiem (Geschriften).
De Tora bestaat uit vijf onderdelen: Beresjiet (Genesis), Sjemot (Exodus), Wajikra (Leviticus), Bamidbar (Numeri) en Dewariem (Deuteronomium). Elke sjabbat wordt een parsja, gedeelte uit de Tora voorgelezen in de synagoge.
De Newi'iem beschrijft de geschiedenis en leer van de profeten. Elke sjabbat wordt de Haftara, gedeelte uit de Newi'iem voorgelezen.
De Ketoewiem handelt over de Joodse geschiedenis en filosofie.

613 mitswot

De Tora kent 613 mitswot. Deze moeten door de Joden allemaal worden nageleefd. Maar er zijn ook een aantal geboden die de hele mensheid heeft overgenomen, zoals 'U zult niet moorden' en 'Heb u naaste lief als u zelf.'

De Talmoed

De Talmoed is de Mondelinge Tora. Deze werd ook op de Sinaï geopenbaard, maar werd mondeling doorgegeven. Later is deze op schrift gesteld en bevat tevens uitleggingen van rabbijnen hoe de wetten in het dagelijks leven toe te passen. Meer over de Talmoed is te lezen in het artikel: Wat is de Mondelinge Tora?

Voorbeelden wetten uit de Talmoed

In de Tora staat: Heb uw naaste lief als uzelf. De Talmoed vult dat als volgt aan met de volgende mitswot:
  1. Laat de goede naam van uw naaste net zo belangrijk voor u zijn als die van uzelf.
  2. Laat de eigendommen van uw naaste net zo kostbaar voor u zijn als uw eigen spullen.

Lees verder

© 2009 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Joods religieuze boeken na de BijbelDe na-bijbelse literatuur wordt rabbijnse literatuur genoemd. Het is voor de meeste mensen ontoegankelijk omdat goede ke…
Birkat Hachama, één maal in de 28 jaar de zon lof aan zeggenBirkat Hachama is een Joodse gebedsritueel dat maar één keer in de 28 jaar gedaan wordt. Birkat Hachama wordt ook wel de…
Geschiedenis Tora: Hoofdafdelingen Misjna/TalmoedGeschiedenis Tora: Hoofdafdelingen Misjna/TalmoedDe Misjna geeft de Mondelinge Tora beknopt weer terwijl de Jeruzalem en Babylonische Talmoed de Misjna bediscussiëren en…
Het jodendom (religie)Het jodendom (religie)Het jodendom is een religie die de Tenach en Talmoed als belangrijkste bron heeft (het Oude Testament uit de Bijbel, zoa…

Bijbel: Het boek AmosBijbel: Het boek AmosAmosi is een van de zogeheten kleine profeten uit het Oude Testament. Ter gelijkertijd is het hoogstwaarschijnlijk de ee…
Joodse Bijbel: De verdeling van KanaänJoodse Bijbel: De verdeling van KanaänNa de verovering van Kanaän wordt het land verdeeld onder de twaalf stammen van Israël. De Levieten gaan in 48 steden wo…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Hurk, Pixabay

Reageer op het artikel "Het Jodendom is een systeem van wetten - Waarom belangrijk?"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

L. Boom, 13-09-2014 14:57 #2
"De wetten kunnen dus niet door iemand anders vervuld worden zodat uzelf deze niet meer hoeft na te leven. Hoe moet u dan ooit leren hoe uw ouders te eren, hoe met andere mensen om te gaan, hoe mensen lief te hebben, etc.? Hier zijn toch echt wetten voor nodig."

Ik wil u er op wijzen dat dit stuk tekst niet klopt. Ja, Christenen geloven dat Jezus de wet heeft vervuld, omdat mensen dat simpel weg niet kunnen. Maar dat wil niet zeggen dat Christenen geen wetten hebben! Ook al heeft Jezus de wet vervuld nog steeds moeten wij proberen ons zo veel mogelijk aan de wet, die door God gegeven is op de Sinai, te houden. Dit is dus dezelfde wet als die van de Joden. Wel is het zo dat de Christenen geen offers mee hoeven te doen, omdat Jezus zich al heeft opgeofferd. (Als Lam werd Hij ter slachting geleid) Maar de Christenen hebben zeker wel wetten waarin staat hoe mensen met God en hun naasten om moeten gaan. Reactie infoteur, 14-09-2014
Shalom,

-Voor niet-Joden (en dus ook christenen) gelden de Noachidische geboden (zie http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/88722-noachieden-belang-naleving-noachidische-geboden.html)

-De Tora is ALLEEN aan het Joodse volk geschonken op de berg Sinaï (zie Tora).

-In de Tora staat dat elk mens ZELF verantwoordelijk is voor zijn zonden: (Exodus 32:30-35 Mozes wil de zonden van het volk op zich nemen nadat deze het Gouden Kalf aanbad, maar God zegt tegen Mozes dat elk mens zelf moet sterven voor zijn eigen zonden). De Joodse Masjiach, die nog moet komen, zal alleen de zonden van de wereld als geheel op zich nemen en geen persoonlijke zonden.

-God accepteert geen mensenoffers (zie http://mijn-kijk-op.infonu.nl/mens-en-samenleving/57528-joodse-visie-akeida-izaak-versus-kruisiging-jezus.html)

Groet,

Etsel

H. Bravenboer, 15-09-2009 13:36 #1
Ik las uw tekst: 'het vreemde idee van Christenen dat Jezus de wet vervuld zou hebben"wist m.i. op onvoldoend kennus uwerzijds. Lees hierover de eerste hoofstukken van Romeinen waarin de wet als levensheiliging uit dankbaarheid voor de vervulling van de wet door de Zoon van God haar geldigheid blijft houden. Reactie infoteur, 15-09-2009
Dan is niet duidelijk waarom christenen de wet niet naleven en ze in Jezus geloven. De Tora verbiedt het geloof in een mens. God is geen mens en de mens is geen God.

Infoteur: Etsel
Laatste update: 04-07-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Jood zijn
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 2
Schrijf mee!