Joodse Bijbel: De verdeling van Kanaän

Joodse Bijbel: De verdeling van Kanaän Na de verovering van Kanaän wordt het land verdeeld onder de twaalf stammen van Israël. De Levieten gaan in 48 steden wonen, waaronder de vrijsteden. Zij zijn de leraren van Israël en doen dienst in de Tempel. De Tabernakel wordt naar Silo gebracht dat het spiritueel centrum wordt van het volk Israël. Aan het einde van zijn leven neemt Jozua afscheid van het volk en dringt er bij hen op aan om de Tora na te leven en G'd te blijven dienen. De Joden beloven dat te doen.

Joodse Bijbel met commentaar van Rashi

Per vers het commentaar van Rashi, de Joodse Bijbelcommentator die leefde van 1040-1105. Rashi wordt beschouwd als de leraar van de leraren. Door alle traditionele Joden wordt Rashi als autoriteit op het gebied van de Joodse Bijbel en de Talmoed beschouwd. Vandaar dat het belangrijk is om zijn commentaar op de Joodse Bijbel weer te geven. Rashi gebruikt nieuw Hebreeuws aangevuld met Oud Franse woorden. Zijn taalgebruik is soms wat orakelachtig kort. Voor nadere verklaring is het verstandig een orthodox Joodse rabbijn te raadplegen.

Vrijsteden

Na 7 jaar van continue oorlog, verdeelt Jozua het veroverde land onder de verschillende stammen. Ruben, Gad en de helft van de stam Manasse hebben hun deel al gehad aan de andere kant van de Jordaan. Levi krijgt geen stuk grond. In plaats daarvan krijgen de Levieten 48 steden door het gehele land Israël, onder hen de vrijsteden, waar een onbedoelde doder een schuilplaats kan vinden. Naast de dienst in de Heilige Tempel, worden de Levieten de leraren van Israël.

Een belofte die nagekomen wordt

Dan roept Jozua de stammen van Ruben en Gad en de halve stam van Manasse bij zich. Zij hebben hun belofte aan Mozes gehouden en vochten schouder aan schouder met hun broers voor de verovering van het land Kanaän. Als blijk van waardering, vertelt Jozua hen dat ze vrij zijn naar huis kunnen terugkeren. Voordat ze afscheid nemen dringt Jozua erop aan dat ze de Tora naleven en zich vasthouden aan de G'd van Israël.

Silo: het spiritueel centrum

De Tabernakel wordt verplaatst van Gilgal naar Silo dat zo het spiritueel centrum wordt van Israël voor vele jaren. De stammen Ruben, Gad en de halve stam Manasse vertrekken en bereiken spoedig de rivier de Jordaan. Voordat ze oversteken besluiten ze een altaar op te richten aan de westzijde van de rivier als een herinnering aan de solidariteit van de kinderen van Israël. Dit nieuws bereikt spoedig Silo. De andere stammen zijn bang dat een tweede altaar de eenheid van Israël zal aantasten. Maar dat is niet zo. Silo blijft het enige erkende spirituele centrum van Israël. Jozua 18:1: En de hele vergadering van de kinderen Israëls kwam bijeen in Silo, en zette daar de tent der samenkomst op. En het land werd voor hen onderworpen.

Commentaar van Rashi Jozua 18:1

en zetten daar de tent van ontmoeting op: die ze in de woestijn hadden gebouwd. Er was geen plafond, maar een stenen constructie beneden en gordijnen erboven. Dit hebben we geleerd in Tract. Zeb.

En het land werd voor hen onderworpen: sinds de Tabernakel permanent was gevestigd, werd het land veel gemakkelijker voor hen om te veroveren.

Jozua's afscheidswoorden

Jozua is al een oude man. Alle Joden hebben zich echter nog niet gevestigd op een toegewezen stukken land. De toekomst is vol gevaren. Er bestaat gevaar voor assimilatie met de Kanaänieten en hun perverse praktijken. Jozua roept de wijzen bijeen en waarschuwt hen te waken tegen assimilatie met de heidense inwoners van Kanaän. De bevolking moet zich meer bezighouden met de studie van de Tora en de voorschriften nakomen. Alleen wanneer Israël zich loyaal toewijdt aan de Tora kunnen ze verzekerd zijn van een gezond nationaal bestaan.

Twee jaar voor zijn dood roept Jozua alle Joden op naar Sichem te komen. In de aanwezigheid van de gehele gemeenschap herhaalt hij de geschiedenis van Israël vanaf haar geboorte tot heden. Hij zegt tegen de Joden: "Kies wie jullie willen dienen: de G'd van jullie voorvaderen of de god van de Amorieten in wier land jullie wonen. Ik en mijn familie kies in ieder geval voor G'd." De Joden beloven oprecht om ook voor G'd te kiezen.

Jozua sterft

Op de leeftijd van 110 sterft Jozua en wordt begraven in Timnath-Sera in het Efraïm Gebergte. De bevolking blijft in diepe rouw achter. Jozua 24:29-30: En het was na deze dingen dat Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van de Heer, stierf, honderdtien jaar oud. En zij begroeven hem in de grens van zijn erfenis in Timnath-Serah, dat is op de berg Efraïm, aan de noordkant van de heuvel van Gaash.

Commentaar van Rashi Jozua 24:29-30

in Timnath-serah: zo was de naam. Elders noemt de Schrift Timnath heres, omdat ze een figuur van de zon op zijn graf plaatsen. [חֶרֶס betekent zon, zoals in Richteren 8:13, 14:18, Job 9: 7.] Dat wil zeggen, dit is degene die ervoor zorgde dat de zon stil stond. En iedereen die er langs loopt, zegt: Wee deze die zo'n grote prestatie verrichtte en stierf. Anderen zeggen: de naam was Timnath-heres, en waarom werd hij Timnath-serah genoemd? Omdat zijn vruchten zouden rotten (מַסְרִיחִין) vanwege hun grote rijkdom.

van de heuvel van Gaash: leert ons dat de heuvel naar hen toe stormde (גָּעַשׁ) om hen te doden, omdat ze hem niet behoorlijk loven.Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Welke stam krijgt geen stuk land toegewezen?
  2. Aan welke beloften hebben de stammen Ruben en Gad en de halve stam Manasse zich gehouden?
  3. Wat is het spiritueel centrum van Israël?
  4. Wat zegt Jozua in zijn afscheidswoorden?
  5. Waar wordt Jozua begraven?
© 2009 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat was de Mishkan (Tabernakel) – Exodus 25:8?Wat was de Mishkan (Tabernakel) – Exodus 25:8?De Tabernakel (Mishkan in het Hebreeuws) was volgens de Tora/Bijbel het tijdelijke heiligdom waarin de g'ddelijke aanwez…
Joodse Bijbel: Koning David regeert over IsraëlJoodse Bijbel: Koning David regeert over IsraëlDavid wordt in Hebron tot koning gekroond. Hij is bij alle inwoners van Israël geliefd. Na 7,5 jaar in Hebron te hebben…
Jodendom: de acacia – hout van dwaasheidJodendom: de acacia – hout van dwaasheidDe acacia wordt veelvuldig in de Joodse Bijbel genoemd. In het Hebreeuws wordt de boom aangeduid als 'shitah' dat 'buige…
Wat is het doel van het leven? - een woning voor GodIn het tweede deel van 'Wat is het doel van het leven?' aandacht voor een woning voor God. We hebben eerder gezien dat d…

Het Jodendom is een systeem van wetten - Waarom belangrijk?Het Jodendom is een systeem van wetten - Waarom belangrijk?Veel mensen begrijpen niet waarom Joden de Wet (Tora) naleven. Ze denken dat Joden door het naleven van de wetten de lie…
De apartheid in Zuid-Afrika en de kerken, 2e helft 20e eeuwDe speciale relatie Nederland – Zuid-Afrika, die bestaat sinds Jan van Riebeeck de Kaapkolonie stichtte, ligt ongetwijfe…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
  • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
  • Tenach
Jehoeda (1.535 artikelen)
Laatste update: 05-07-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.