Joodse Bijbel: De verdeling van Kanaän

Joodse Bijbel: De verdeling van Kanaän Na de verovering van Kanaän wordt het land verdeeld onder de twaalf stammen van Israël. De Levieten gaan in 48 steden wonen, waaronder de vrijsteden. Zij zijn de leraren van Israël en doen dienst in de Tempel. De Tabernakel wordt naar Silo gebracht dat het spiritueel centrum wordt van het volk Israël. Aan het einde van zijn leven neemt Jozua afscheid van het volk en dringt er bij hen op aan om de Tora na te leven en G'd te blijven dienen. De Joden beloven dat te doen.

Vrijsteden

Na 7 jaar van continue oorlog, verdeelt Jozua het veroverde land onder de verschillende stammen. Ruben, Gad en de helft van de stam Manasse hebben hun deel al gehad aan de andere kant van de Jordaan. Levi krijgt geen stuk grond. In plaats daarvan krijgen de Levieten 48 steden door het gehele land Israël, onder hen de vrijsteden, waar een onbedoelde doder een schuilplaats kan vinden. Naast de dienst in de Heilige Tempel, worden de Levieten de leraren van Israël.

Een belofte die nagekomen wordt

Dan roept Jozua de stammen van Ruben en Gad en de halve stam van Manasse bij zich. Zij hebben hun belofte aan Mozes gehouden en vochten schouder aan schouder met hun broers voor de verovering van het land Kanaän. Als blijk van waardering, vertelt Jozua hen dat ze vrij zijn naar huis kunnen terugkeren. Voordat ze afscheid nemen dringt Jozua erop aan dat ze de Tora naleven en zich vasthouden aan de G'd van Israël.

Silo: het spiritueel centrum

De Tabernakel wordt verplaatst van Gilgal naar Silo dat zo het spiritueel centrum wordt van Israël voor vele jaren. De stammen Ruben, Gad en de halve stam Manasse vertrekken en bereiken spoedig de rivier de Jordaan. Voordat ze oversteken besluiten ze een altaar op te richten aan de westzijde van de rivier als een herinnering aan de solidariteit van de kinderen van Israël. Dit nieuws bereikt spoedig Silo. De andere stammen zijn bang dat een tweede altaar de eenheid van Israël zal aantasten. Maar dat is niet zo. Silo blijft het enige erkende spirituele centrum van Israël.

Jozua's afscheidswoorden

Jozua is al een oude man. Alle Joden hebben zich echter nog niet gevestigd op een toegewezen stukken land. De toekomst is vol gevaren. Er bestaat gevaar voor assimilatie met de Kanaänieten en hun perverse praktijken. Jozua roept de wijzen bijeen en waarschuwt hen te waken tegen assimilatie met de heidense inwoners van Kanaän. De bevolking moet zich meer bezighouden met de studie van de Tora en de voorschriften nakomen. Alleen wanneer Israël zich loyaal toewijdt aan de Tora kunnen ze verzekerd zijn van een gezond nationaal bestaan.

Twee jaar voor zijn dood roept Jozua alle Joden op naar Sichem te komen. In de aanwezigheid van de gehele gemeenschap herhaalt hij de geschiedenis van Israël vanaf haar geboorte tot heden. Hij zegt tegen de Joden: "Kies wie jullie willen dienen: de G'd van jullie voorvaderen of de god van de Amorieten in wier land jullie wonen. Ik en mijn familie kies in ieder geval voor G'd." De Joden beloven oprecht om ook voor G'd te kiezen.

Jozua sterft

Op de leeftijd van 110 sterft Jozua en wordt begraven in Timnath-Sera in het Efraïm Gebergte. De bevolking blijft in diepe rouw achter.Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Welke stam krijgt geen stuk land toegewezen?
  2. Aan welke beloften hebben de stammen Ruben en Gad en de halve stam Manasse zich gehouden?
  3. Wat is het spiritueel centrum van Israël?
  4. Wat zegt Jozua in zijn afscheidswoorden?
  5. Waar wordt Jozua begraven?

Lees verder

© 2009 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Joodse Bijbel: Koning David regeert over IsraëlJoodse Bijbel: Koning David regeert over IsraëlDavid wordt in Hebron tot koning gekroond. Hij is bij alle inwoners van Israël geliefd. Na 7,5 jaar in Hebron te hebben…
Wat is het doel van het leven? - een woning voor GodIn het tweede deel van 'Wat is het doel van het leven?' aandacht voor een woning voor God. We hebben eerder gezien dat d…
Bijbel (Tenach) - kunst in de TenachBijbel (Tenach) - kunst in de TenachIn de kunstuitdrukkingen van het volk Israël zijn invloeden van zijn directe omgeving terug te vinden. Een wezenlijk pro…
Joodse Bijbel: Samuël de Profeet en RichterJoodse Bijbel: Samuël de Profeet en RichterWanneer Hanna uiteindelijk een zoon krijgt, Samuël, brengt ze deze na een paar jaar naar de Hoge Priester Eli waar hij i…

Het Jodendom is een systeem van wetten - Waarom belangrijk?Het Jodendom is een systeem van wetten - Waarom belangrijk?Veel mensen begrijpen niet waarom Joden de Wet (Tora) naleven. Ze denken dat Joden door het naleven van de wetten de lie…
De apartheid in Zuid-Afrika en de kerken, 2e helft 20e eeuwDe speciale relatie Nederland Ė Zuid-Afrika, die bestaat sinds Jan van Riebeeck de Kaapkolonie stichtte, ligt ongetwijfe…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
  • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
  • Tenach

Reageer op het artikel "Joodse Bijbel: De verdeling van Kanaän"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Etsel
Laatste update: 05-07-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Bijbelse geschiedenis/personen
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!