Is het mogelijk in God te geloven met zoveel lijden?

Is het mogelijk in God te geloven met zoveel lijden? Mensen zijn snel geneigd om te zeggen dat God niet bestaat wanneer ze veel narigheid om hen heen zien. Maar dan zou je ook kunnen stellen dat God wel bestaat wanneer je goede dingen om je heen ziet gebeuren. Er zijn twee soorten lijden: het eerste lijden wordt veroorzaakt door de mens; het tweede lijden wordt veroorzaakt door de natuur. God is niet schuldig aan het door mensen veroorzaakte lijden. Maar het lijden veroorzaakt door de natuur wordt door iets veroorzaakt wat alleen God weet.

Het Acht uur journaal

David en Sharon kijken naar het Acht uur Journaal. Bij het noemen van de hoofdpunten wordt al meteen duidelijk dat er geen leuke onderwerpen behandeld zullen worden. Het eerste onderwerp betreft een aardbeving in Iran. Er blijken duizenden doden te zijn gevallen. En de nieuwslezer meldt dat er nog vele slachtoffers onder het puin liggen. Beelden van huilende verdwaasde mensen komen de huiskamer binnen. Sharon heeft moeite om niet zelf mee te gaan huilen. David kijkt sprakeloos toe en zegt: "We boffen maar dat we in Nederland niet zo snel een zware aardbeving krijgen." Sharon knikt, maar zegt niets. Na een paar minuten volgt het tweede onderwerp. Het gaat om een zelfmoordaanslag in Israël. Hierbij zijn 24 doden gevallen. De slachtoffers zaten allemaal in een bus die op weg was van Jeruzalem naar Haifa. De bus is helemaal uiteengereten. Hulpverleners bieden de gewonden eerste hulp. De dodelijke slachtoffers worden afgevoerd. David en Sharon komen vaak in Israël en leven helemaal mee met de gebeurtenis. "Moet je zien", zegt David. "Deze doden hadden voorkomen kunnen worden. De aanslag was nergens voor nodig. Bij de aardbeving in Iran gaat het om natuurgeweld. Natuurlijk ook heel erg, maar daar valt moeilijk iets tegen te doen." In het derde onderwerp wordt de dood van een baby gemeld. De baby was getroffen door een onbekende ziekte waar de artsen nog geen medicijn voor hadden. "Ongelooflijk", zegt Sharon. "De baby heeft maar een paar maanden mogen leven. Hoe kan God zoiets toestaan! God maakt het ons wel erg lastig om in Hem te geloven."

Het door mensen veroorzaakte lijden

Veel menselijk lijden wordt veroorzaakt door de mensen zelf. In het bovenstaande verhaaltje noemde ik de zelfmoordaanslag op de bus in Israël. De aanslag werd veroorzaakt door een mens en niet door God. Er zijn ook nog vele andere voorbeelden te bedenken: de dronken automobilist die iemand dodelijk aanrijdt, een vliegtuigmonteur die verzuimt de motoren van een vliegtuig te controleren waardoor het vliegtuig neerstort, iemand die een brandende sigaret op de grond gooit waardoor een heel bos afbrandt, iemand die een ander met een mes vermoordt, etc.

We kunnen onmogelijk stellen dat God hiervoor verantwoordelijk is. Het Jodendom stelt dat de mens de vrijheid heeft hoe zich te gedragen. De mens kan dus zelf voor het goede of het kwade kiezen. Hier kan God niet verantwoordelijk voorgesteld worden.

Het door de natuur veroorzaakte lijden

Het andere soort lijden wordt veroorzaakt door de natuur. In bovenstaande verhaaltje haalde ik tweede voorbeelden aan: een aardbeving en ziekte. Wij mensen kunnen niet verklaren waarom God dit toelaat. Zelfs de grote Joodse wijzen hebben geen antwoord op dit lijden. De ene mens wordt wel getroffen door de aardbeving en de ander niet; de ene mens sterft als gevolg van een ziekte en de ander geneest. We weten niet waarom dit zo is. Dit lijden is zeer verwarrend voor de mens. Er is een verhaal in de Tenach dat over lijden gaat en waarin ook de vraag gesteld wordt waarom. Dit is het verhaal van Job.

Het verhaal van Job

In het verhaal van Job komt de vraag aan de orde: Waarom laat God onschuldige mensen lijden?

Job is een zeer gelovig en rechtvaardig man en komt alle wetten God na. Toch wordt hij door vele tragische gebeurtenissen getroffen. Al zijn kinderen overlijden en zelf krijgt hij een ziekte met allemaal bulten op zijn lichaam. Hij ervaart geestelijke en lichamelijke pijn. In zijn wanhoop roept hij God aan: "Ik wil weten waarom dit lijden gebeurt. Waarom word ik getroffen?"
God geeft in een wervelwind een moeilijk te begrijpen antwoord:
"Waar was je toen Ik de aarde schiep?
Zeg het Mij als je zo knap bent...
Was je er bij toen ik de zee een halt toeriep...?
Heb jij gezien waar sneeuw ligt opgeslagen...?
Geef jij het paard zijn kracht...?
Toon jij de havik hoe hij moet vliegen...?"


God spreekt helemaal niet over Jobs lijden. In plaats daarvan vraagt God of Job de mysteries van het heelal kent. God wil hiermee aangeven dat alleen Hij kan begrijpen waarom alles gebeurt. Job accepteert het antwoord van God.

Waarom krijgen goede mensen met lijden te maken?

Hoewel Job het antwoord van God accepteert, zullen veel mensen dat niet doen. Zij zullen weinig troost vinden in het antwoord van God aan Job. Daarom is het eens verstandig te kijken wat Joodse filosofen hebben gezegd.

God helpt lijdende mensen op een indirecte manier

Er is een bekende Joodse uitspraak: "Mensen zijn de taal van God". Hiermee wordt bedoeld dat mensen elkaar kunnen troosten. Zij doen dit namens God. Zo worden sommige problemen de wereld uit geholpen. Soms wagen mensen hun leven om andere mensen te helpen.

Ook kunnen lijdende mensen op hun beurt andere mensen weer helpen. Zo kan een invalide persoon andere mensen leren veilig te duiken.

Lijden leert ons om betere mensen te worden. Zo kan het lopen op krukken je meer waardering doen opbrengen voor mensen die verlamd zijn.

Toch weet alleen God waarom lijden echt bestaat. Wel is duidelijk dat lijden niet wil zeggen dat God niet zou bestaan. We moeten proberen om het lijden te verlichten en kennis te nemen van Gods wegen.

Lees verder

© 2009 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Spaans, Duits, Engels & Frans journaal kijken, Waar kan dat?Spaans, Duits, Engels & Frans journaal kijken, Waar kan dat?Wanneer je het vak Frans, Duits, Engels of Spaans volgt op de middelbare school, en wanneer je hier moeite mee hebt, zou…
Frans leren: Tips en trucsFrans leren: Tips en trucsHoewel je bij Duits veel begrippen kunt afleiden van onze eigen taal omdat het hier ook om een Germaanse taal gaat, is d…
Uitleg over het BoeddhismeIedereen heeft wel eens gehoord van het Boeddhisme, maar niemand kan echt vertellen wat het precies inhoud en wat de bel…
Economie: WelvaartEconomie: WelvaartUitleg over de vraag: wat is economie? In dit artikel leggen we het derde antwoord uit: Economie is (oa) welvaart. Wat i…

Joodse Bijbel: De val van JerichoJoodse Bijbel: De val van JerichoNa het wonder bij de rivier de Jordaan, gebeurt een volgend wonder. Een paar kilometer ten westen van Gilgal ligt de sta…
De Heilige Geest in het Oude en Nieuwe TestamentDe Heilige Geest in het Oude en Nieuwe TestamentDe Heilige Geest is de ´adem´ van God. Zonder het werk van de Heilige Geest is het uitgesloten dat de mens zijn leven op…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay
  • Prager en Lepoff

Reageer op het artikel "Is het mogelijk in God te geloven met zoveel lijden?"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Martine77 (infoteur), 12-10-2012 12:57 #3
Prachtig artikel dat de kracht van het geloof weergeeft. Hier wordt het vooral vanuit een Joods standpunt weergegeven, maar als paganist zou ik zeggen dat de mens altijd medeverantwoordelijk is voor zijn lijden. Die aardbeving is inderdaad een teken van natuurgeweld, maar men kan zich ook de vraag stellen waarom mensen de natuur tarten door ergens te gaan wonen waar tectonische platen actief zijn. Op ziekten heeft men ook geen vat, maar ik geloof altijd dat elk lijden bestaat om een groter lijden te voorkomen en dat het lot de weg van het minste kwaad is. Moest die baby bijvoorbeeld overleefd hebben, dan zou het misschien een gevaarlijk seriemoordenaar geworden zijn. Het is altijd de weg die niet niet kent, die je niet kan verklaren. Reactie infoteur, 14-10-2012
Dag,

Zoals je kunt lezen in het artikel is de mens zeker ook zelf schuldig aan het lijden in de wereld. Wat betreft het natuurgeweld (zoals een aardbeving) is de mens daar inderdaad voor een deel schuldig aan, maar ook voor een groot deel niet. Tegenwoordig hebben we kennis waar tektonische platen actief zijn, maar die kennis hadden mensen vroeger niet en hadden zich al in zo'n gebied gevestigd. Het is natuurlijk praktisch onmogelijk om hele grote bevolkingsgroepen alsnog te laten verhuizen naar andere plekken. En wat als een aardbeving op zee plaatsvindt en dit leidt tot een tsunami? Daar kan de mens weinig/niets tegen ondernemen behalve een waarschuwingssignaal en de mensen tijdig het gebied laten ontvluchten.

Wat betreft je voorbeeld van de baby die een ziekte niet overleeft en dat daardoor misschien voorkomen is dat hij/zij een seriemoordenaar wordt, deel ik die visie niet. Een mens wordt goed geboren - de ziel is zuiver. Zaken als een goede opvoeding en voortijdige signalering spelen een belangrijke rol om te voorkomen dat iemand seriemoordenaar wordt, alhoewel ik me realiseer dat dit niet 100% zekerheid geeft.

Groet,

Etsel

Rudi, 20-04-2010 14:42 #2
Ooit las ik een soortgelijk verhaaltje waarbij iemand geconfronteerd wordt met het lijden. En opstandig vraagt hij aan G'd: "Waar bent u nu met uw wonderen? Waarom staat u dit lijden toe? Wat doet u er aan?". Waarop G'd hem antwoordde: "Maar ik heb u toch geschapen!". Boodschap is dat wij de instrumenten van G'd zijn en dat wij door zijn ingrijpen in staat zijn het lijden te verzachten en misschien ooit ook uit de wereld te verbannen. Ik ga dan ook met bovenstaand akkoord. :-)

Zandbergen (infoteur), 22-06-2009 22:57 #1
Het mooie van Jezus is dat God in Hem een deelgenoot van het lijden wilde worden: God staat niet boven het lijden, Hij was bereid zijn Zoon te geven die net als ons deel had aan het lijden, in het bijzonder door het kruis. Het lijden vindt zijn oorzaak door de zondeval, door welke de wereld onder een vloek is komen te liggen, met als ultieme gevolg de dood. Op een dag zal God alle lijden op deze wereld stoppen, maar Hij heeft de oorzaak ervan, de zonde, al verzoend door het bloed van zijn Zoon. Wie in Hem gelooft zal eeuwig leven ontvangen, zegt Jezus zelf niet: Ik ben de opstanding.Alle gelovigen uit Israel en de wereld zullen dan een nieuw lichaam ontvangen, gelijk aan Jezus, dat niet onderhevig is aan ziekte, pijn en lijden. Er is hoop! Reactie infoteur, 23-06-2009
Als u de Tora zou begrijpen dan weet u dat God Eén is. Dit betekent dat er niets anders bestaat dan God. God omvat dus alles, ook het lijden. Het is niet mogelijk om een apart onderdeel van het lijden te maken. De enige reden dat de schepping een onafhankelijk bestaan ervaart is omdat God zich heeft 'teruggetrokken' vanuit het perspectief van de schepping/mens. Maar in werkelijkheid bestaat er niets anders dan God. Het wel of niet bestaan van Jezus voegt dus niets bij aan God. Er is dus altijd hoop omdat God nooit verandert.

Groet, Etsel

Infoteur: Etsel
Laatste update: 04-07-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Jood zijn
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 3
Schrijf mee!