Bewijs bestaan God: door getuige openbaring van God

Bewijs bestaan God: door getuige openbaring van God Bij een rechtbank is het sterkste bewijs dat iets gebeurde of bestond een ooggetuigenverslag. Zien is geloven. U kunt zien niet vergelijken met horen. Het feit dat 3 miljoen Joden getuigen waren van de openbaring van God op de berg Sinaï is een sterk bewijs dat God bestaat. Het is een sterker bewijs dan in het christendom waarbij één man of een groep discipelen beweerden een openbaring te hebben, of bij de Islam (Mohammed) en het Boeddhisme.

Openbaring van God - Rabbijn Nissan Dovid Dubov

Pesach

Eén van de belangrijkste feesten in het Jodendom is Pesach. Dit wordt overal door Joden op bijna dezelfde wijze gevierd. Op Seider-avond zit de hele familie bij elkaar en verhalen over de uittocht uit Egypte. Het is een avond vol rituelen en de Haggada is hierbij de gids. Overal wordt hetzelfde verhaal verteld. Iedereen heeft het over de Tien Plagen en niet de Elf Plagen. Iedereen is het er over eens dat de Joden Egypte verlieten en na 49 dagen voor de Berg Sinaï stonden en naar de Tien Geboden luisterden.

Dat iedereen het hier over eens is, komt niet omdat het in een boek (de Tora) staat, maar omdat het van generatie op generatie is overgeleverd en het gebaseerd is op de ervaring van de gehele natie. Daarom blijft het een onbetwist historisch feit.

Openbaring op de Sinaï

Ondanks dat de Joden over de aarde verspreid werden, bleef het verhaal intact. Met alle kinderen mee gerekend stonden ongeveer 3 miljoen Joden voor de Berg Sinaï om de openbaring van God aan te horen. Het ontkennen van dit feit is hoogst onwetenschappelijk. Het feit dat 3 miljoen Joden getuigen waren van de openbaring van God op de berg Sinaï is een sterk bewijs dat God bestaat. Het is een sterker bewijs dan in het christendom waarbij één man of een groep discipelen beweerden een openbaring te hebben, of bij de Islam (Mohammed) en het Boeddhisme.

Niet aan één man (Mozes), maar aan het gehele Joodse volk

Als God zich alleen geopenbaard zou hebben aan Mozes, dan zou het discutabel geweest zijn. De openbaring moest daarom aan het hele Joodse volk gericht zijn. Ondanks al de wonderen die plaats vonden toen de Joden uit Egypte bevrijd werden, zou er toch ruimte zijn voor scepsis. Vooral latere generaties zouden gaan twijfelen. Daarom was de openbaring bij de Sinaï aan het hele volk noodzakelijk. Zo kon iedere Jood hetzelfde ervaren als Mozes had ervaren. Daarom waren de Joden er honderd procent van overtuigd dat Mozes het woord van God overbracht.

Joden waren geen ongeletterde slaven

Het is belangrijk te melden dat de Joden uit die tijd geen ongeletterde slaven waren. Onder hen waren grote wijzen, priesters, architecten en bouwers van piramides die huidige architecten versteld doen staan. Zij waren een geleerd volk en tevens ook erg koppig. Als het een verzonnen verhaal zou zijn geweest dan zouden anderen dat zeker hebben verworpen.

Openbaring Sinaï een historisch feit

Als één getuige in een rechtbank al het grootste bewijs is, hoe sterk is dan het bewijs van een hele natie die getuige is geweest. Dat moet gewoon een wetenschappelijk bewijs zijn van het bestaan van God. Zelfs al kunnen we God niet zien, toch zijn onze voorouders getuigen geweest en hebben het zowel mondeling als schriftelijk overgebracht. God communiceerde op een erg persoonlijke manier met de Joden: "Ik ben de Here uw God die u uit het land Egypte heeft gebracht en die nu tegen u praat."

Shema, Hoor O Israël

Via het Shema getuigen de Joden van het bestaan van God, een bestaan welke ervaren is door onze voorouders en die is doorgegeven aan de volgende generaties.Visie van Jehoeda

Voortbordurend op het Shema, waarin staat dat God Eén is en dus de Enige werkelijkheid die bestaat, is het van belang te realiseren dat we God moeten definiëren in Zijn definities We kunnen God niet definiëren met onze eigen wetten van logica en rede. Deze zijn immers door God zelf geschapen. Aan Mozes gaf God aan wie Hij was: “Ik ben, die Ik ben” (Exodus 3:14). Dit impliceert dat God bestaat omdat Hij bestaat. God kent geen oorzaak. Niets ging aan Hem vooraf. De spirituele en fysieke werelden die God geschapen heeft bestaan niet in hun eigen werkelijkheid. Zij vormen een uitbreiding van goddelijke energie.

Het bovenstaande stuk gebaseerd op gegevens uit het boek “Key Jewish FAQ's” van Nissan Dovid Dubov, gaat over de openbaring op de berg Sinaï aan het Joodse volk. Nu zult u zich misschien afvragen wat wij daaraan hebben. Wij waren er immers niet bij. Waarom openbaart God zich niet aan ieder mens in alle tijden? Dat doet God ook. Hij heeft de niet-Joden de Noachidische geboden gegeven en aan de Joden de Tora. In Deuteronomium 28:10 staat: “Alle volken der aarde zullen zien dat de naam van de Eeuwige over u afgegeven is, en zij zullen voor u vrezen.”

Door naleving van de geboden door Joden en niet-Joden kunnen mensen één worden met God. Door het bestuderen van de Bijbel leren we één te worden met Gods wijsheid. Zo openbaart God zich dus aan ieder mens, zelfs wanneer deze niet bij de openbaring op de berg Sinaï aanwezig is geweest. Elk individu kan tot het hoogste besef komen dat de werkelijkheid van onze beperkte wereld anders is dan Gods absolute werkelijkheid. We komen zo tot de conclusie dat er niets anders naast God bestaat.

De Bijbel geeft antwoord op de zin van het leven, namelijk de vraag wat God van ons leven verlangt. We moeten niet naar ons eigen 'ik' luisteren, maar naar de 'Ik' van God. Het gaat erom God te dienen en niet om de redding van de mens zoals veel christenen ten onrechte denken.

Lees verder

© 2009 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Torastudie: Onder de berg Sinaï - Exodus 19:17Torastudie: Onder de berg Sinaï - Exodus 19:17Op de zesde dag van de maand Sivan in het Joodse jaar 2448 verzamelde het hele Joodse volk zich aan de voet van de berg…
Joodse filosofie – Heschel: De paradox van SinaïHoe kon de mens de verpletterende aanwezigheid van God bij de berg Sinaï doorstaan? In Exodus 33:20 en Deuteronomium 4:3…
Dertien geloofspunten Maimonides 7: Mozes grootste profeetIn het Jodendom wordt Mozes als de grootste profeet beschouwd. Hij werd door God uitverkoren en had een grotere kennis d…
Joodse filosofie – Heschel: Openbaring op de SinaïBij de Openbaring op de berg Sinaï ontstond het Joodse volk. De stem van God overweldigde de Joden. Het was een gebeurte…

Het Kruis en de relikwieën van JezusAangenomen wordt dat de plek Golgotha in het oude Jeruzalem de plaats is waar Jezus Christus gestorven is aan het kruis.…
De brief van Paulus aan Galaten 6 vers 7mijn kijk opDe brief van Paulus aan Galaten 6 vers 7'Dwaalt niet God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten' Galaten 6: 7 Je moet ergens n…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Tdjgordon, Pixabay
  • Key Jewish FAQ's - Nissan Dovid Dubov
  • Zinvol leven - Menachem Mendel Schneerson
  • God zoekt de mens - Abraham Joshua Heschel
  • Artikelen Etsel - zie links in dit artikel
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 22-08-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 5
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.