Bewijs bestaan God: door getuige openbaring van God

Bewijs bestaan God: door getuige openbaring van God Bij een rechtbank is het sterkste bewijs dat iets gebeurde of bestond een ooggetuigenverslag. Zien is geloven. U kunt zien niet vergelijken met horen. Het feit dat 3 miljoen Joden getuigen waren van de openbaring van God op de berg Sinaï is een sterk bewijs dat God bestaat. Het is een sterker bewijs dan in het christendom waarbij één man of een groep discipelen beweerden een openbaring te hebben, of bij de Islam (Mohammed) en het Boeddhisme.

Openbaring van God - Rabbijn Nissan Dovid Dubov

Pesach

Eén van de belangrijkste feesten in het Jodendom is Pesach. Dit wordt overal door Joden op bijna dezelfde wijze gevierd. Op Seider-avond zit de hele familie bij elkaar en verhalen over de uittocht uit Egypte. Het is een avond vol rituelen en de Haggada is hierbij de gids. Overal wordt hetzelfde verhaal verteld. Iedereen heeft het over de Tien Plagen en niet de Elf Plagen. Iedereen is het er over eens dat de Joden Egypte verlieten en na 49 dagen voor de Berg Sinaï stonden en naar de Tien Geboden luisterden.

Dat iedereen het hier over eens is, komt niet omdat het in een boek (de Tora) staat, maar omdat het van generatie op generatie is overgeleverd en het gebaseerd is op de ervaring van de gehele natie. Daarom blijft het een onbetwist historisch feit.

Openbaring op de Sinaï

Ondanks dat de Joden over de aarde verspreid werden, bleef het verhaal intact. Met alle kinderen mee gerekend stonden ongeveer 3 miljoen Joden voor de Berg Sinaï om de openbaring van God aan te horen. Het ontkennen van dit feit is hoogst onwetenschappelijk. Het feit dat 3 miljoen Joden getuigen waren van de openbaring van God op de berg Sinaï is een sterk bewijs dat God bestaat. Het is een sterker bewijs dan in het christendom waarbij één man of een groep discipelen beweerden een openbaring te hebben, of bij de Islam (Mohammed) en het Boeddhisme.

Niet aan één man (Mozes), maar aan het gehele Joodse volk

Als God zich alleen geopenbaard zou hebben aan Mozes, dan zou het discutabel geweest zijn. De openbaring moest daarom aan het hele Joodse volk gericht zijn. Ondanks al de wonderen die plaats vonden toen de Joden uit Egypte bevrijd werden, zou er toch ruimte zijn voor scepsis. Vooral latere generaties zouden gaan twijfelen. Daarom was de openbaring bij de Sinaï aan het hele volk noodzakelijk. Zo kon iedere Jood hetzelfde ervaren als Mozes had ervaren. Daarom waren de Joden er honderd procent van overtuigd dat Mozes het woord van God overbracht.

Joden waren geen ongeletterde slaven

Het is belangrijk te melden dat de Joden uit die tijd geen ongeletterde slaven waren. Onder hen waren grote wijzen, priesters, architecten en bouwers van piramides die huidige architecten versteld doen staan. Zij waren een geleerd volk en tevens ook erg koppig. Als het een verzonnen verhaal zou zijn geweest dan zouden anderen dat zeker hebben verworpen.

Openbaring Sinaï een historisch feit

Als één getuige in een rechtbank al het grootste bewijs is, hoe sterk is dan het bewijs van een hele natie die getuige is geweest. Dat moet gewoon een wetenschappelijk bewijs zijn van het bestaan van God. Zelfs al kunnen we God niet zien, toch zijn onze voorouders getuigen geweest en hebben het zowel mondeling als schriftelijk overgebracht. God communiceerde op een erg persoonlijke manier met de Joden: "Ik ben de Here uw God die u uit het land Egypte heeft gebracht en die nu tegen u praat."

Shema, Hoor O Israël

Via het Shema getuigen de Joden van het bestaan van God, een bestaan welke ervaren is door onze voorouders en die is doorgegeven aan de volgende generaties.Visie van Etsel

Voortbordurend op het Shema, waarin staat dat God Eén is en dus de Enige werkelijkheid die bestaat, is het van belang te realiseren dat we God moeten definiëren in Zijn definities We kunnen God niet definiëren met onze eigen wetten van logica en rede. Deze zijn immers door God zelf geschapen. Aan Mozes gaf God aan wie Hij was: “Ik ben, die Ik ben” (Exodus 3:14). Dit impliceert dat God bestaat omdat Hij bestaat. God kent geen oorzaak. Niets ging aan Hem vooraf. De spirituele en fysieke werelden die God geschapen heeft bestaan niet in hun eigen werkelijkheid. Zij vormen een uitbreiding van goddelijke energie.

Het bovenstaande stuk gebaseerd op gegevens uit het boek “Key Jewish FAQ's” van Nissan Dovid Dubov, gaat over de openbaring op de berg Sinaï aan het Joodse volk. Nu zult u zich misschien afvragen wat wij daaraan hebben. Wij waren er immers niet bij. Waarom openbaart God zich niet aan ieder mens in alle tijden? Dat doet God ook. Hij heeft de niet-Joden de Noachidische geboden gegeven en aan de Joden de Tora. In Deuteronomium 28:10 staat: “Alle volken der aarde zullen zien dat de naam van de Eeuwige over u afgegeven is, en zij zullen voor u vrezen.”

Door naleving van de geboden door Joden en niet-Joden kunnen mensen één worden met God. Door het bestuderen van de Bijbel leren we één te worden met Gods wijsheid. Zo openbaart God zich dus aan ieder mens, zelfs wanneer deze niet bij de openbaring op de berg Sinaï aanwezig is geweest. Elk individu kan tot het hoogste besef komen dat de werkelijkheid van onze beperkte wereld anders is dan Gods absolute werkelijkheid. We komen zo tot de conclusie dat er niets anders naast God bestaat.

De Bijbel geeft antwoord op de zin van het leven, namelijk de vraag wat God van ons leven verlangt. We moeten niet naar ons eigen 'ik' luisteren, maar naar de 'Ik' van God. Het gaat erom God te dienen en niet om de redding van de mens zoals veel christenen ten onrechte denken.

Lees verder

© 2009 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Torastudie 102: Onder de berg Sinaï - Exodus 19:17Torastudie 102: Onder de berg Sinaï - Exodus 19:17Op de zesde dag van de maand Sivan in het Joodse jaar 2448 verzamelde het hele Joodse volk zich aan de voet van de berg…
Joodse filosofie – Heschel: De paradox van SinaïHoe kon de mens de verpletterende aanwezigheid van God bij de berg Sinaï doorstaan? In Exodus 33:20 en Deuteronomium 4:3…
Dertien geloofspunten Maimonides 7: Mozes grootste profeetIn het Jodendom wordt Mozes als de grootste profeet beschouwd. Hij werd door God uitverkoren en had een grotere kennis d…
Joodse filosofie – Heschel: Openbaring op de SinaïBij de Openbaring op de berg Sinaï ontstond het Joodse volk. De stem van God overweldigde de Joden. Het was een gebeurte…

Het Kruis en de relikwieën van JezusAangenomen wordt dat de plek Golgotha in het oude Jeruzalem de plaats is waar Jezus Christus gestorven is aan het kruis.…
De brief van Paulus aan Galaten 6 vers 7mijn kijk opDe brief van Paulus aan Galaten 6 vers 7'Dwaalt niet God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten' Galaten 6: 7 Je moet ergens n…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Tdjgordon, Pixabay
  • Key Jewish FAQ's - Nissan Dovid Dubov
  • Zinvol leven - Menachem Mendel Schneerson
  • God zoekt de mens - Abraham Joshua Heschel
  • Artikelen Etsel - zie links in dit artikel

Reageer op het artikel "Bewijs bestaan God: door getuige openbaring van God"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Klaas, 09-09-2010 22:28 #12
Vraag mij al heel lang af als God werkelijk bestaat. Was Hij/Zij in staat het hele universum te scheppen. Waar komt god zelf vandaan, hij/zij moet toch ook geschapen zijn, maar het raadsel is, hoe kan Hij/Zij onstoffelijk zijn. Van al wat bestaat is er materie, dus God ook! Reactie infoteur, 11-09-2010
God staat buiten onze definities: geen materie, geen ruimte, geen tijd, etc.

Machmoed Elchalid, 11-12-2009 12:48 #11
Hpi Etsel,

Bij het herlezen van waar we het over hebben gehad, kom ik tot de conclusie dat ik hier en daar fel ben geweest… was niet de bedoeling. Ik moet toegeven Etsel dat ik aardig wat van jou heb geleerd… dank daarvoor en excuses als ik hier en daar onrespectvol overkwam… aan de hand van je reacties weet ik dat je een zeer verlicht persoon bent. Ik ben je erkentelijk voor de toon in je discussies.

groet,
Machmoed Reactie infoteur, 11-12-2009
Hallo Machmoed,

Geeft niet. Ik begreep je wel. Je kwam niet zo fel over.

Groet, Etsel

Machmoed Elchalid, 18-08-2009 11:37 #10
Wllicht Etsel, kun je mij ook uitleggen met welk doel God ook het kwade heeft geschapen. Ik geloof dat God is die Hij is en niet is wat we willen dat Hij zou zijn. Dit simpele feit is bijna op alles van toepassing. Het heelal is wat het is en is niet wat we willen dat hij is. De enige reden die de mens kan aanvoeren voor het bestaan van iets hogers is dat de mens zijn oorsprong nog steeds niet kan achterhalen/verklaren en zoals vele filosofen al naar voren hebben gebracht. Iets dat in beweging is, is in beweging gezet. Het in beweging zetten van iets heeft in de cosmos altijd al een doel gehad. Ook toen men dacht dat het niet zo was. Neem nu onze melkwegstelsel… er zijn er miljoenen/miljarden van. Tot voor kort wist niemand dat er in elk melkwegstelsel een zwart gat zit. De enige beschavingen die hier expliciet van uit gaan zijn de hindoe's en de maya's. Zij noemen dit het geboortekanaal. Dit is inderdaad waar. Bij de vorming van sterrenstelsels is een zwart gat onlosmakelijk verbonden. Steeds vaker lijken sommige culturen in het verleden meer te weten dan wij nu weten. De monotheistische religies zijn wat dat betreft minder nauwkeurig en gaan uit van een te menselijke God. ook weet men sinds niet al te lange tijd dat de aarde niet bijzonder is in de zin dat er vele, vele planeten moeten zijn die op aarde lijken. Wiskundig gezien kan er maar één bron zijn die alles in gang heeft gezet. Wiskundig gezien is het ook zo dat God onvoorstelbaar ingenieus is. Wij mensen zien God zoals we onszelf zien, vandaar de verschillen in religies. Als God inderdaad ongelooflijk machtig is en wijs wat ik geloof, waarom kiest god voor zo'n moeilijke weg om zijn boodschap aan zijn mensheid over te brengen. Om kort te gaan… God hebben we gekortwiekt door de God voor te stellen als religies dat doen. God is zoveel meer. Ongelooflijk achterlijk door te geloven dat God aanbidding nodig heeft. Ongelooflijk raar door te stellen dat er naar God maar één weg is. Iemand die verliefd is ziet ook alleen maar de mooie dingen, zo ook met orthodoxe gelovigen. Zodra de bril afgaat ziet men alles in verhouding en ziet men pas dat een religie niet meer is dan een mening van enkelen of groepen, een politieke partij. God bestaat and that's all there is. Natuurlijk wil je graag geloven dat hij tot abraham en mozes en al de profeten heeft gesproken, maar dit zijn sprookjes en heeft ook geen toegevoegde waarde voor ons huidige tijd. Reactie infoteur, 18-08-2009
Hallo,

Het belangrijkste is dat we God dienen. Het gaat boven het menselijke verstand uit te weten wat God is. Daarom is dienen belangrijker dan geloven in God. Dit klinkt misschien wat vreemd, omdat je je afvraagt hoe we God kunnen dienen als we er misschien nauwelijks in kunnen geloven. Maar het belangrijkste in het dienen van God ligt gelegen in het feit dat Hij wil dat de wereld geneest. In dat opzicht zal uiteindelijk ook al het kwade overwonnen worden.

Lees verder: http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/37055-welk-belang-heeft-een-almachtige-god-dat-wij-hem-dienen.html

Groet, Etsel

Machmoed Elchalid, 13-08-2009 12:36 #9
"Er is overigens geen aparte kracht Satan. Satan mag alleen in opdracht van God handelen. God is de enige Absolute Realiteit die er bestaat". Precies… alles komt voort uit één bron, het goede en het slechte. Reactie infoteur, 13-08-2009
Gelukkig zijn we het hier met elkaar over eens.

Groet, Etsel

Machmoed Elchalid, 24-07-2009 09:46 #8
Iedreen heeft hier op aarde een taak. Daar hoef je geen verbond aan te gaan met God. Het verbond gaat Hij aan op het moment dat hij ons schept. Wij zijn nooit dwalend geweest. Het is onderdeel van de reis. Net als in het dierenrijk onrecht lijkt te zijn, is het bij de mensheid ook schijn dat er goed en kwaad is. Het is een onderscheid van mensen. Scheppen is vernietigen en vernietigen is scheppen. God zou God niet zijn als Hij geen twist had met de tegenstrever de Satan/Sajtaan/Iblies. Hij heeft een twist met Satan en niet de mens. God geeft de mens de schuld van zijn leiden terwijl Hij almachtig is en het dus kon voorkomen of hun vergeven uit liefde. Dit alles is niet gebeurt en zitten we onze straf uit volgens de leer. Ik zeg ONZIN! Vroeger geloofde ik ongeveer wat jij geloofde, totdat je filosofeert, evangeliseert en beredeneert en heel veel leest, dan valt het kwartje en toets je nog eens alle wegen. Alle wegen leiden naar één conclusie. Het is menselijk en menselijk alléén. Reactie infoteur, 24-07-2009
Het klopt dat iedereen een taak heeft. Dat leert het Jodendom ook. Maar daarom bestaat er nog wel een verbond tussen God en het Joodse volk. De Joden hebben een andere aparte taak.

Er is overigens geen aparte kracht Satan. Satan mag alleen in opdracht van God handelen. God is de enige Absolute Realiteit die er bestaat.

Groet, Etsel

Machmoed Elchalid, 22-07-2009 12:25 #7
Ik zeg niet dat de joden dat hebben gedaan (van vele goden tot één), maar is een ontwikkeling van vele duizenden jaren. Het uitverkoren zijn van een volk is een lachertje en is puur politiek. Dat christenen bepaalde zaken negatief probeerden/proberen te portretteren is juist een bewijs dat hier zaken hoger worden geacht dan God en dus incongruent en dus niet waar. Reactie infoteur, 22-07-2009
Abraham was stichter van het Jodendom. Daar heeft hij niet duizenden jaren over gedaan. De mens was sinds de zondeval van Adam echter de weg kwijtgeraakt. Met Abraham sloot God weer een nieuw verbond.
Zie verder:
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/26047-god-abraham-introduceert-geloof-in-een-god-joodse-visie.html

Uitverkoren zijn betekent een taak hebben. Het wil niet zeggen dat je beter of speciaal bent. Zie verder:
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/6947-de-joden-het-uitverkoren-volk.html

Machmoed Elchalid, 21-07-2009 11:31 #6
Alleen religieuze Joden die dag en nacht de Tora naleven weten wat het Jodendom inhoudt. Je zegt het eigenlijk zelf. Religie gaat uit van dat gegeven waar jij het over hebt en dan is het logisch dat zij geloven dat ze afstammen van abraham. Gek dat Abraham ook voor komt in de bibliotheek van Ebla in het huidie Serie dat ongeveer 5000 jaar oud is met de God Baal. Jodendom is een samensmelting van vele geloofssytemen waarbij vele goden in één zijn versmolten. Het Judaisme is breder dan je denkt. Sommige verhalen zijn werkelijk belachelijk. De God is een wraakzuchtige en jaloerse God in tegenstelling tot de God van de Nieuwe Testament en de Allah zit een beetje in het midden hiervan. De vraag is alleen hoe God zich in zo'n korte tijd kan manifesteren onder drie verschillende karaters. Terwijl wij weten en voelen dat God/Allah eeuwig is en onveranderlijk. Reactie infoteur, 21-07-2009
Ik denk dat je een totaal verkeerd beeld heb van het Jodendom.

God is geen samensmelting van vele goden. God kan namelijk niet gedefinieerd worden in menselijke maatstaven. God is Eén en geen veelvoud van Eén.

Ook is de Joodse God geen wraakzuchtige God. Dat laatste is geïntroduceerd door christenen die een verkeerd beeld van het Jodendom wilden creëren omdat ze jaloers waren dat de Joden Uitverkoren zijn.

Groet, Etsel

Machmoed Elchalid, 20-07-2009 08:55 #5
Dan zou ik me toch meer verdiepen in de wetenschappelijke studies die gedaan zijn in het kader van het christendom en jodendom. De conclusie en men denkt dat het ook bij de islam zo is gegaan is dat er altijd eerst een volk is en daaruit ontstaat een overtuiging/religie/geloofsysteem etc. Dit is een feit… bij cvhristenen is dat precies zo gegaan en waarschijnlijk ook bij de islam. Reactie infoteur, 20-07-2009
De christenen en islamieten vormen geen volk. De Joden vormen daarentegen wel een volk.

Er hoeft geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan te worden. Joodse geleerden weten allang dat het Joodse volk ontstaan is door Abraham die het Jodendom stichtte.

Wetenschappers hebben over het algemeen weinig kennis van het Jodendom. Alleen religieuze Joden die dag en nacht de Tora naleven weten wat het Jodendom inhoudt.

Machmoed Elchalid, 17-07-2009 10:53 #4
Het spijt me, maar je ziet waar het om gaat helaas niet en dan beweren dat God je leidt. Waarom laat Hij jou zo in het duister? Begrijp je echt niet wat ik bedoel of hou je je van de domme. Elke keer weer en waarom kunnen joden… etc. Ik zeg waarom wel en waar staat het en je geeft geen antwoord. Waarom zeg je gewoon niet ik geloof dat zij getuige zijn geweest want dan zijn we klaar. Je wil van een overtuiging een feit maken en dat gaat je niet lukken. Je verdraait ook de feiten. Wetenschappelijk is al aangetoont dat er altijd eerst het volk is en hieruit ontstaat een geloofssysteem ontleed en verderontwikkeld uit andere geloofssystemen. Het joodse volk was er dus eerder dan het jodendom. Reactie infoteur, 17-07-2009
"Het joodse volk was er dus eerder dan het jodendom."

Dat is onmogelijk. Zonder Jodendom bestaat er geen Joods volk. Het Jodendom definieert het Joodse volk.

Het enige dat klopt is dat Abraham er eerder was dan het Jodendom dat Abraham stichtte. Maar Abraham is geen volk. Het Joodse volk kwam voort uit het nageslacht van Abraham.

Machmoed Elchalid, 16-07-2009 14:01 #3
"Dus als ik je goed begrijp, kan de Holocaust ook niet meer bewezen worden als alle overlevenden eenmaal zijn overleden": Hierover is genoeg geschreven en er zijn nog steeds mensen die hiervan getuige zijn geweest. Dit kan dus niet ontkent worden.
"En we kunnen dus ook niet bewijzen dat de profeet Mohammed geleefd heeft, omdat alle mensen uit zijn tijd inmiddels zijn overleden en we nu dus geen getuigen meer hebben":
Ik plaats de vraag terug: als hij heeft bestaan, waarom is er geen enkele bron te vinden uit zijn tijd? Waarom zijn alle overleveringen 150 jaar tot 300 jaar daarna genoteerd? En waarom hebben grootheden (byzantium/perzen) deze persoonlijkheid niet gekend. Vindt je het zelf niet een heel klein beetje belachelijk? Ik denk dat je de materie niet kent.
Niemand kan bewijzen dat de profeet als beschreven in de overleveringen heeft bestaan. Er zijn geen primaire bronnen die zijn bestaan bevestigen. Alle bronnen zijn uit de tweede en derde hand en er is geen enkele bron uit de tijd van de (vermeende) profeet zelf. Dat Arabieren een heilsgeschiedenis hebben opgezet en een persoon opgevoerd hebben die vele gelijkenissen heeft met de heigeschiedenis van Mozes en Jezus… tja dat hebben ze afgekeken omdat het werkt en niet omdat het 'de waarheid' is. Het is verre van historisch. Het zijn meestal stichtelijke verhalen. Nogmaals: toont uw bewijs als gij waarachtig zijt; om maar in religiueze termen te vervallen.

Ik vind dat je erom heen draait. Je stelt vragen terwijl je niet in die positie zit omdat jij een bewering doet dat op los zand is gebaseerd. Jij bent diegene die moet bewijzen dat de joden getuige zijn geweest van iets dat historisch niet na te gaan is. Sterker nog… het hele verhaal van Mozes is een geloofskwestie. Waar zijn de tien geboden in de vorm van tabletten… nooit gevonden. Waar is de ark des verbonds… nooit gevonden! Ik zou ook kijken naar national geographic en uncovering the bible waar alle mythen worden gestaafd of ontkracht. Er is nog geen enkele mythe bevestigd en bijna allen ontkracht. Ik wacht op de bewijsvoering van de getuigenis opdat ik zelf ook getuige mag zijn. Succes! Reactie infoteur, 16-07-2009
Als het geen bewijs zou zijn en slechts een verzonnen verhaal, dan is het vreemd dat het Joodse volk nog steeds bestaat.

Het kan niet zo zijn dat de Bijbel eerst een sprookje is (met Abraham werd het Joodse volk gesticht) en dat uit dat sprookje plotseling een echt Joods volk tevoorschijn komt. Op welk moment is de geschiedenis van het Joodse volk dan echt geworden? Als Abraham en Mozes niet hebben bestaan, wanneer kwam het Joodse volk dan wel in beeld? Er moet toch ergens een begin zijn?

En waarom zouden de Joden geen getuigen kunnen zijn geweest van de openbaring van God in de Sinaï? Waren ze dan allemaal psychotisch? Het gaat om 3 miljoen mensen. Waren die dan allemaal gek?

Etsel

Machmoed Elchalid, 15-07-2009 17:04 #2
Waarom zou het Joodse volk geen getuige kunnen zijn geweest? Volgens mij begrijp jij niet wat authentieke bronnen zijn en in religies zijn bronnen altijd het probleem geweest. Het verhaal dat jij schetst is subjectief en niet historisch te bewijzen. Je hebt dus een geloofskwestie (alle religies zijn slechts geloofkwesties) en feitelijke, historische gebeurtenissen die door geschiedkundigen in de tijd zelf zijn genoteerd. Waar haal jij dus die onzin vandaan. Wie zegt dat zij getuigen zijn geweest en je kan geen antwoord geven behalve de vraag terugplaatsen en stel jij: Waarom zou het joodse volk… etc. Ik zeg toch niet dat ze geen getuige zijn geweest, maar slechts dat wat jij schets niet waar kan zijn want is het niet zo dat je een bewijs moet hebben. Het bewijs van mensen die al eeuwen lang dood zijn, is dus geen bewijs. Bewijs dient zoveel mogelijk objectief te zijn. Kom dus met je bewijs en zit niet mensen te indoctrineren met een leugen. Je hebt gelijk als je kan bewijzen dat ze er getuige van zijn geweest en dat zul je nooit kunnen. Reactie infoteur, 15-07-2009
Dus als ik je goed begrijp, kan de Holocaust ook niet meer bewezen worden als alle overlevenden eenmaal zijn overleden.

En we kunnen dus ook niet bewijzen dat de profeet Mohammed geleefd heeft, omdat alle mensen uit zijn tijd inmiddels zijn overleden en we nu dus geen getuigen meer hebben.

Machmoed Elchalid, 24-06-2009 15:29 #1
Het geschetste verhaal is werkelijk te belachelijk voor woorden. Waar haalt iemand toch zulke redeneringen. Omdat het joodse volk getuige is geweest… oh ja! Volgens wie of wat waren zij getuige… Oh ja het staat in de geschriften en oh ja deze geschriften zijn wetenschappellijk al ontmaskerd als zijnde niet van Moses afkomstig maar door eeuwen heen door vele verschillende schrijvers… dus is mijn vraag volgens wie of wat zijn de israelieten getuige van God. Ik gebrijp ook niet dat men dit seriues bedoelt. Jodendom, Christendom, islam = vergane glorie. God is voor iedereen die in hem gelooft. De onzinnigheid om in voorgaande profeten te geloven is niet des gods omdat wij dat eenmaal niet kunnen weten maar slechts weten wat ons verteld wordt door mensen. Wij weten slechts wat ons verteld is (ook in de vorm van literatuur en lectuur). Verre van wetenschappelijk. Reactie infoteur, 24-06-2009
Waarom zou het Joodse volk geen getuige kunnen zijn geweest? Dat kan jij toch niet bepalen? Bovendien gaat het om 3 miljoen mensen en niet slechts 1 persoon. Zijn 3 miljoen mensen soms schuldig aan een leugen?

Als jij getuige bent van een moord, kan ik toch niet voor jou gaan bepalen dat dit niet waar is omdat ik er niet bij was?

Infoteur: Etsel
Laatste update: 12-07-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Bewijs bestaan God
Bronnen en referenties: 5
Reacties: 12
Schrijf mee!