Joodse Bijbel: De val van Jericho

Joodse Bijbel: De val van Jericho Na het wonder bij de rivier de Jordaan, gebeurt een volgend wonder. Een paar kilometer ten westen van Gilgal ligt de stad Jericho omringd door dikke muren. De Joden belegeren een week lang Jericho. Zij bestormen de stad niet, maar lopen op bevel van God een week lang zeven keer rond de stad. Voorop lopen de priesters met de Heilige Ark terwijl ze blazen op de ramshoorns. Op de zevende dag, de Sjabbat, gaan ze zeven keer rond de stad, waarop de muren ineenstorten.

Joodse Bijbel met commentaar van Rashi

Per vers het commentaar van Rashi, de Joodse Bijbelcommentator die leefde van 1040-1105. Rashi wordt beschouwd als de leraar van de leraren. Door alle traditionele Joden wordt Rashi als autoriteit op het gebied van de Joodse Bijbel en de Talmoed beschouwd. Vandaar dat het belangrijk is om zijn commentaar op de Joodse Bijbel weer te geven. Rashi gebruikt nieuw Hebreeuws aangevuld met Oud Franse woorden. Zijn taalgebruik is soms wat orakelachtig kort. Voor nadere verklaring is het verstandig een orthodox Joodse rabbijn te raadplegen.

Het wonder wordt herhaald

Net zoals het wonder van de Rode Zee waar het water zich splitste, zo kunnen de kinderen van Israël nu door de droge rivierbedding de Jordaan oversteken. Jozua 3:17: En de priesters die de ark van het verbond van de Heer droegen, stonden stevig opgesteld op het droge land in het midden van de Jordaan, en heel Israël trok over op het droge, totdat het hele volk de Jordaan volledig was overgestoken. De mensen kijken vol ontzag naar Jozua zoals ze vol ontzag naar Mozes hadden gekeken. Twaalf mannen, één van iedere stam, dragen twaalf stenen van de bedding van de Jordaan naar een plek aan de waterkant, waar zij een monument oprichten ter herinnering aan de historische en wonderbaarlijke gebeurtenis. De mensen vestigen zich in Gilgal aan de westelijke kust van de Jordaan waar zij de Tabernakel neerzetten voor veertien jaar tot het land Kanaän veroverd en verdeeld is.

Commentaar van Rashi Jozua 3:17

en de priesters: stonden aan de oever van de Jordaan.

in het midden van de Jordaan: en zolang ze stonden, stroomden de bovenwateren niet stroomafwaarts, en gedurende deze tijd staken alle mensen over op de droge grond.

stevig geregeld: precies tegenover elkaar staan.

De val van Jericho

Na het wonder bij de rivier de Jordaan, gebeurt een volgend wonder. Een paar kilometer ten westen van Gilgal ligt de stad Jericho omringd door dikke muren. De Joden belegeren een week lang Jericho. Zij bestormen de stad niet, maar lopen op bevel van G'd een week lang zeven keer rond de stad. Voorop lopen de priesters met de Heilige Ark terwijl ze blazen op de ramshoorns. Op de zevende dag, de Sjabbat, gaan ze zeven keer rond de stad, waarop de muren ineenstorten. Jozua verbiedt de Israëlieten spullen voor zichzelf te nemen. Maar Achan, van de stam Juda, kan de verleiding niet weerstaan en eigent zich een aantal dingen toe. G'd wordt boos en zorgt ervoor dat het Joodse leger wat tegenslagen krijgt te verwerken totdat de misdaad wordt ontdekt. Achan wordt later met de dood bestraft. Daarna volgt de verovering van Kanaän zonder misstap. Jozua 7:20-21: En Achan antwoordde Jozua en zei: Ik heb inderdaad gezondigd tegen de Here, de G'd van Israël, en aldus heb ik gedaan. Toen ik onder de buit een fraai Babylonische kledingstuk zag, en tweehonderd sikkelen zilver, en een gouden wig van vijftig sikkelen, toen begeerde ik ze en nam ze; en zie, ze zijn verborgen in de aarde in het midden van mijn tent, en het zilver eronder.

Commentaar van Rashi Jozua 7:20-21

En Achan antwoordde: Hij zag de kinderen van Juda [zijn stam] bijeenkomen voor oorlog [in trouw voor een van henzelf]; en zei [tegen zichzelf]: Het is beter dat ik alleen sterf, dan dat vele duizenden Israëls worden gedood.

en zo en zo heb ik gedaan: ook met andere toegewijde dingen in de tijd van Mozes, zoals er staat: "en ik zal hun steden wijden."

Toen ik zag tussen de buit: ik dacht na over wat in de Tora staat: "En gij zult eten, zij plundert van uw vijanden."

een Babylonische kledingstuk: Zoals de Targoem weergeeft: een Babylonische kledingstuk, want elke soeverein die geen paleis in het land van Israël had verworven, ondervond geen voldoening van zijn regering, zoals wordt gezegd: 'En ik geef u een begeerd land, een erfenis gewenst door menigten van naties. " En de koning van Babylonië had een paleis in Jericho, en wanneer hij hier zou komen, zou hij ze dragen (sic).

Verovering door strategie

Met drieduizend man ging Jozua de oude stad Ai veroveren. Ai is al bekend sinds de reizen van Abraham door het land. Ai wordt in eerste instantie niet veroverd omdat de misdaad van Achan nog niet ontdekt was. Er worden 36 Joden gedood. Jozua bidt tot G'd en zuivert het Joodse kamp van de misdaad van Achan. Dan onderneemt hij een tweede poging. De stad wordt vanuit het westen en oosten aangevallen. De stad wordt in brand gezet en de vijand wordt volledig verslagen.

De berg Gerizim en de berg Ebal

In overeenstemming met het bevel van de Tora plaatst Jozua zes stammen op de berg Gerizim en zes op de berg Ebal, met de wijzen van de Levieten en priesters in de vallei er tussen. De zegens en de vloeken worden aan hen voorgelezen en zij antwoordden allen 'Amen'.

De Gibeonieten pleiten voor vrede

Spoedig na de verovering van Ai komt een delegatie van ambassadeurs naar Jozua. Zij verklaren vrede te willen met Israël. De Joodse leider zegt vrede te willen en de boodschappers keren gelukkig terug. Spoedig komt Jozua er achter dat ze uit Gibeon kwamen. Toch respecteert hij het akkoord.

De zon staat stil bij Gibeon

Wanneer de andere volkeren van Kanaän horen van de overgave van Gibeon, trekken zij daar met vijf legers naar toe. Jozua komt met een leger te hulp. De verwarring bij de vijand is groot, ook door hagelstenen. Het is vrijdag en Jozua is bang dat de strijd tot en met de Sjabbat gaat duren. Hij bidt dat de zon niet ondergaat voordat de strijd is gewonnen. En de zon blijft 24 uur op de plek, totdat de Israëlieten de gehele overwinning hebben. De vijf koningen van Kanaän worden opgehangen en een aantal steden veroverd, waaronder Makkeda, Libna, Gezer, Eglon, Hebron en Devir. Jozua 10:12-13: Toen sprak Jozua tot de Heer op de dag dat de Heer de Amorieten voor de kinderen van Israël uitleverde, en hij zei voor de ogen van Israël: 'Zon, sta stil op Gibeon en de maan in het dal van Ajalon.' En de zon stond stil en de maan bleef staan, totdat de mensen zich op hun vijanden hadden gewroken. Staat dit niet in het boek Jashar? (wat is de Tora)? Dus de zon stond stil in het midden van de hemel, en ze haastte zich niet om precies een hele dag onder te gaan.

Commentaar van Rashi Jozua 10:12-13

Toen sprak Jozua: Hij reciteerde een lied in plaats van de zon, aangezien hij de zon gebood "Zwijg", d.w.z. zwijg [door u te onthouden] van het reciteren van [uw] lied. En zolang het stil is, staat het stil en gaat het niet verder in zijn baan, gedurende de hele tijd van zijn revolutie reciteert het [zijn] lied. De eenvoudige uitleg van het vers is echter (דּוֹם) is een uitdrukking van wachten, zoals: "als ze dit tegen ons zeggen: 'wacht!'" (דּוֹמוּ), en dus "wacht (דּוֹם) op de Heer."

en maan in het dal van Ajalon: In die tijd stond de maan tegenover het dal van Ajalon, dat ver van Gibeon ligt, want Gibeon ligt binnen de grens van Benjamin [in het zuiden], en Ajalon ligt binnen de grens van Dan [in het noorden].

Staat het niet [al] geschreven in het boek Jashar?: Deze kwestie is geschreven in de Tora [d.w.z. de Pentateuch] dat Jakob tegen Jozef zei: "Zijn zaad [van Efraïm] zal de natiën vervullen." Wanneer? Op de dag dat de zon stilstond voor Jozua, was de hele wereld vervuld van Jozua's roem, en de zon stond stil in het midden van de hemel, en het haastte zich niet om precies een hele dag onder te gaan."

Maar de gojiem doen nog één poging de Israëlieten tegen te houden. Jabin, koning van Hazor, besluit de opmars te stoppen. Het zendt boodschappers naar de valleien in het zuiden, naar de oostelijke heuvels, en naar de koninkrijken die aan de zeekust liggen. Hij beveelt de aanvoerders met hun legers naar het noordelijke meer van Merom te gaan. Maar Jozua vertrouwt op G'ddelijke hulp en verslaat de laatste weerstand van de inwoners van Kanaän.

Alles bij elkaar heeft Jozua 31 koningen en hun steden verslagen.Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Hoe komt het volk Israël Kanaän binnen?
  2. Hoe lang duurt het voordat Kanaän is veroverd en verdeeld?
  3. Hoe wordt Jericho veroverd?
  4. Waarom wordt Ai niet tijdens de eerste keer overwonnen?
  5. Hoe voorkomt Jozua dat niet op Shabbat wordt gevochten?

Lees verder

© 2009 - 2021 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De roos van Jericho, opstandingsplantenDe roos van Jericho, opstandingsplantenDrie planten staan bekend onder de naam ‘de roos van Jericho’. Deze planten zijn allemaal opstandingsplanten, wat beteke…
Leven in extreme droogte: cactussen, roos van JerichoLeven in extreme droogte: cactussen, roos van JerichoDe meeste organismen op aarde hebben veel water nodig, maar toch zijn er een aantal planten die het wonderbaarlijk goed…
Rachab van Jericho, stammoeder van Jezus volgens MatteüsRachab van Jericho, stammoeder van Jezus volgens MatteüsRachab is de tweede vrouw die genoemd wordt in het geslachtsregister van Jezus. In totaal noemt de evangelist Matteüs vi…
Joodse Bijbel: zonen van Achab, Elisa, JehoramJoodse Bijbel: zonen van Achab, Elisa, JehoramAhaziah volgt zijn vader Achab op. Zijn koningschap duurt slechts kort. Hij sterft aan verwondingen zoals door de profee…

Torastudie: Mirjam - tamboerijnen - Exodus 15:20Torastudie: Mirjam - tamboerijnen - Exodus 15:20De Joden hadden het zwaar te verduren in Egypte. Ze werden als slaaf wreed behandeld. Farao besloot zelfs de eerstgebore…
Is het mogelijk in God te geloven met zoveel lijden?Is het mogelijk in God te geloven met zoveel lijden?Mensen zijn snel geneigd om te zeggen dat God niet bestaat wanneer ze veel narigheid om hen heen zien. Maar dan zou je o…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
  • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
  • Tenach
Jehoeda (1.615 artikelen)
Laatste update: 07-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.