Joodse Bijbel: Jozua, waardig opvolger van Mozes

Joodse Bijbel: Jozua, waardig opvolger van Mozes Jozua volgt Mozes als leider op. Hij heeft de taak om het land Kanaän te veroveren en de Joden erin te vestigen. Jozua stuurt de inwoners drie keuzen: het land verlaten, overgeven en vrede maken, of vechten. De stam van de Girgoshites accepteren de eerste keuze. De 31 andere koningen kiezen ervoor om te vechten. Voordat de verovering begint stuurt Jozua drie spionnen. Deze komen bij Rachab terecht. Die vertelt hen dat de inwoners heel bang zijn.

Jozua, waardig opvolger van Mozes

Na de dood van Mozes, neemt de stam van Efraïm de verantwoordelijkheid op zich van de stammen van Israël. Zoals zijn voorganger, bezit Jozua de kwaliteiten van een leider, generaal en leraar, die noodzakelijk zijn om het land Kanaän te veroveren en de Joden er te vestigen. Jozua heeft wel angst voor zijn taak. Heeft Mozes zijn opbrengsten van zijn leiderschap niet verloren vlak voor het binnengaan van het Beloofde Land? Wat kan Jozua verwachten? Wat kan hij op 82-jarige leeftijd verwachten bij zo'n campagne? Maar Jozua weet echter dat zolang hij de Tora en de leerstellingen opvolgt, hij succesvol zal zijn.

Eén maand na de dood van Mozes, bereiden de Joden zichzelf voor op de invasie van Kanaän. Jozua stuurt de inwoners drie keuzen: het land verlaten, overgeven en vrede maken, of vechten. De stam van de Girgoshites accepteren de eerste keuze. De 31 andere koningen kiezen ervoor om te vechten.

Twee spionnen: Pinchas en Kaleb

Jozua zendt twee spionnen, Pinchas en Kaleb, om eerste hand informatie te krijgen over hoe de Kanaänieten het nieuws van de ophanden zijnde invasie ontvangen. De mannen gaan op weg en komen in de herberg van Rachab, bij de muur van de stad Jericho. Wanneer het nieuws van hun komst de koning bereikt, zendt deze onmiddellijk boodschappers naar Rachab en smeekt haar de vreemdelingen aan hem te overhandigen. Maar Rachab verstopt hen onder het dak van haar huis en wanneer de boodschappers van de koning komen, vertelt ze dat de vreemdelingen de stad hebben verlaten en dat ze niet weet waar ze naar toe zijn gegaan. Ze dringt er bij de boodschappers op aan om de vreemdelingen snel te achtervolgen. Deze gaan snel naar hun forten bij de Jordaan. Dan zegt Rachab tegen Pinchas en Kaleb: "Ik weet dat de Eeuwige jullie het land heeft gegeven en dat alle inwoners van het land bang voor jullie zijn. Want we hebben gehoord hoe de Eeuwige de Rode Zee splitste toen jullie uit Egypte kwamen, en wat jullie deden met de twee koningen van de Amorieten aan de andere kant van de Jordaan, die jullie vernietigd hebben. En zodra wij deze dingen hoorden, smolten onze harten en zonk de moed ons in de schoenen; want de Eeuwige uw G'd, Hij is de G'd van de hemel en de aarde. Daarom vraag ik jullie mij en mijn familieleden en alles wat we hebben te sparen."

Belofte aan Rachab

De spionnen beloven aan Rachab, haar familie te sparen. Dan laat Rachab hen uit de raam ontsnappen via een touw uit het raam, over de muur van de stad. Zij adviseert hen zich te verstoppen in de bergen voor drie dagen. De mannen vragen Rachab, voordat ze vertrekken, een rode draad uit haar raam te hangen, zodat de veroveraars weten dat zij daar woont en dat haar en haar familie niets aangedaan mag worden. Rachab belooft dit te doen en de mannen vertrekken. Wanneer ze bij Jozua aankomen, vertellen zij hun informatie: "De Eeuwige geeft het land in onze handen, want alle inwoners sidderen van angst."Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Welke stam neemt de leiding over na de dood van Mozes?
  2. Wanneer zal Jozua succesvol zijn bij de uitvoering van zijn taak?
  3. Welke opties biedt Jozua de inwoners van Kanaän?
  4. Waarom stuurt Jozua twee spionnen naar Kanaän?
  5. Op welke wijze worden de spionnen geholpen door Rachab?

Lees verder

© 2009 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Torastudie: Wie is Jozua?  Numeri 13:16Torastudie: Wie is Jozua? Numeri 13:16Jozua wordt geboren als Hosea ben Nun in Egypte, in het jaar 2406 vanaf de schepping (1355 vóór de gewone jaartelling);…
Rachab van Jericho, stammoeder van Jezus volgens MatteüsRachab van Jericho, stammoeder van Jezus volgens MatteüsRachab is de tweede vrouw die genoemd wordt in het geslachtsregister van Jezus. In totaal noemt de evangelist Matteüs vi…
Torastudie: Verspieders en de vrije keuze  Numeri 13:2Torastudie: Verspieders en de vrije keuze Numeri 13:2Op initiatief van G'd werden 12 verspieders naar Kanaän gestuurd, zoals beschreven in Numeri 13. Maar in Deuteronomium 1…
Joodse Bijbel: de twaalf verspieders in KanaänJoodse Bijbel: de twaalf verspieders in KanaänTerwijl de kinderen van Israël hun kamp hebben opgeslagen bij Kadesh Barnea en het land Kanaän niet ver weg is, eisen ze…

Wat is de betekenis van zout op de offers in de Tempel?Wat is de betekenis van zout op de offers in de Tempel?Bij de offers die de priesters in de Tempel brachten, kwam zout aan te pas. Er mocht absoluut geen honing of gist gebrui…
Kabbala: de aartsvaders en het scheppingsprocesGenesis is eigenlijk een buitenbeentje in de Tora. Het bevat nauwelijks wetten en handelt voornamelijk over de aartsvade…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
  • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
  • Tenach

Reageer op het artikel "Joodse Bijbel: Jozua, waardig opvolger van Mozes"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Etsel
Laatste update: 05-07-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Bijbelse geschiedenis/personen
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!