Joodse Bijbel: Jozua, waardig opvolger van Mozes

Joodse Bijbel: Jozua, waardig opvolger van Mozes Jozua volgt Mozes als leider op. Hij heeft de taak om het land Kanaän te veroveren en de Joden erin te vestigen. Jozua stuurt de inwoners drie keuzen: het land verlaten, overgeven en vrede maken, of vechten. De stam van de Girgoshites accepteren de eerste keuze. De 31 andere koningen kiezen ervoor om te vechten. Voordat de verovering begint stuurt Jozua drie spionnen. Deze komen bij Rachab terecht. Die vertelt hen dat de inwoners heel bang zijn.

Joodse Bijbel met commentaar van Rashi

Per vers het commentaar van Rashi, de Joodse Bijbelcommentator die leefde van 1040-1105. Rashi wordt beschouwd als de leraar van de leraren. Door alle traditionele Joden wordt Rashi als autoriteit op het gebied van de Joodse Bijbel en de Talmoed beschouwd. Vandaar dat het belangrijk is om zijn commentaar op de Joodse Bijbel weer te geven. Rashi gebruikt nieuw Hebreeuws aangevuld met Oud Franse woorden. Zijn taalgebruik is soms wat orakelachtig kort. Voor nadere verklaring is het verstandig een orthodox Joodse rabbijn te raadplegen.

Jozua, waardig opvolger van Mozes

Na de dood van Mozes, neemt de stam van Efraïm de verantwoordelijkheid op zich van de stammen van Israël. Zoals zijn voorganger, bezit Jozua de kwaliteiten van een leider, generaal en leraar, die noodzakelijk zijn om het land Kanaän te veroveren en de Joden er te vestigen. Jozua heeft wel angst voor zijn taak. Heeft Mozes zijn opbrengsten van zijn leiderschap niet verloren vlak voor het binnengaan van het Beloofde Land? Wat kan Jozua verwachten? Wat kan hij op 82-jarige leeftijd verwachten bij zo'n campagne? Maar Jozua weet echter dat zolang hij de Tora en de leerstellingen opvolgt, hij succesvol zal zijn. Jozua 1:2: Mozes, mijn dienaar, is gestorven; en sta nu op, steek deze Jordaan over, u en dit hele volk, naar het land dat Ik de kinderen van Israël geef.

Commentaar van Rashi Jozua 1:2

Mozes, mijn dienaar, is gestorven: als hij zou leven, zou ik hem verkiezen. De rabbijnen interpreteren deze passage als een verwijzing, niet naar Mozes, de leider, maar naar Mozes de Wetgever, betreffende de 3000 wetten die werden vergeten tijdens de rouwperiode om Mozes. Jozua kwam en vroeg de Heer om hem deze wetten te herhalen. Zei hem de Heilige, gezegend is Hij: Mozes, Mijn dienaar is gestorven, en de Tora wordt bij zijn naam genoemd, wat voor jou impliceert dat het onmogelijk is [ze aan jou over te brengen]. Ga naar buiten en houd ze bezig met krijgshandelingen.

Eén maand na de dood van Mozes, bereiden de Joden zichzelf voor op de invasie van Kanaän. Jozua stuurt de inwoners drie keuzen: het land verlaten, overgeven en vrede maken, of vechten. De stam van de Girgoshites accepteren de eerste keuze. De 31 andere koningen kiezen ervoor om te vechten.

Twee spionnen: Pinchas en Kaleb

Jozua zendt twee spionnen, Pinchas en Kaleb, om eerste hand informatie te krijgen over hoe de Kanaänieten het nieuws van de ophanden zijnde invasie ontvangen. De mannen gaan op weg en komen in de herberg van Rachab, bij de muur van de stad Jericho. Wanneer het nieuws van hun komst de koning bereikt, zendt deze onmiddellijk boodschappers naar Rachab en smeekt haar de vreemdelingen aan hem te overhandigen. Maar Rachab verstopt hen onder het dak van haar huis en wanneer de boodschappers van de koning komen, vertelt ze dat de vreemdelingen de stad hebben verlaten en dat ze niet weet waar ze naar toe zijn gegaan. Ze dringt er bij de boodschappers op aan om de vreemdelingen snel te achtervolgen. Deze gaan snel naar hun forten bij de Jordaan. Dan zegt Rachab tegen Pinchas en Kaleb: Jozua 2:9-13 "Ik weet dat de Eeuwige jullie het land heeft gegeven en dat alle inwoners van het land bang voor jullie zijn. Want we hebben gehoord hoe de Eeuwige de Rode Zee splitste toen jullie uit Egypte kwamen, en wat jullie deden met de twee koningen van de Amorieten aan de andere kant van de Jordaan, die jullie vernietigd hebben. En zodra wij deze dingen hoorden, smolten onze harten en zonk de moed ons in de schoenen; want de Eeuwige uw G'd, Hij is de G'd van de hemel en de aarde. Daarom vraag ik jullie mij en mijn familieleden en alles wat we hebben te sparen."

Commentaar van Rashi Jozua 2:9-13

noch bleef er (of verrees) geest meer: En er bleef geen geest meer over, zelfs niet om bij een vrouw te liggen. [Dit was Rachab duidelijk] omdat, zoals de rabbijnen zeiden: er was geen prins of heerser die geen betrekkingen had met Rachab, de hoer. Ze was tien jaar oud toen de Israëlieten uit Egypte vertrokken, en ze bedreef veertig jaar lang hoererij.

een waar teken: dat u zult maken, zodat wanneer u komt en de stad verovert, u het teken herkent en mij laat leven.

Belofte aan Rachab

De spionnen beloven aan Rachab, haar familie te sparen. Dan laat Rachab hen uit de raam ontsnappen via een touw uit het raam, over de muur van de stad. Zij adviseert hen zich te verstoppen in de bergen voor drie dagen. De mannen vragen Rachab, voordat ze vertrekken, een rode draad uit haar raam te hangen, zodat de veroveraars weten dat zij daar woont en dat haar en haar familie niets aangedaan mag worden. Rachab belooft dit te doen en de mannen vertrekken. Wanneer ze bij Jozua aankomen, vertellen zij hun informatie: "De Eeuwige geeft het land in onze handen, want alle inwoners sidderen van angst."Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Welke stam neemt de leiding over na de dood van Mozes?
  2. Wanneer zal Jozua succesvol zijn bij de uitvoering van zijn taak?
  3. Welke opties biedt Jozua de inwoners van Kanaän?
  4. Waarom stuurt Jozua twee spionnen naar Kanaän?
  5. Op welke wijze worden de spionnen geholpen door Rachab?
© 2009 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Torastudie: Wie is Jozua?  Numeri 13:16Torastudie: Wie is Jozua? Numeri 13:16Jozua wordt geboren als Hosea ben Nun in Egypte, in het jaar 2406 vanaf de schepping (1355 vóór de gewone jaartelling);…
Torastudie: Verspieders en de vrije keuze  Numeri 13:2Torastudie: Verspieders en de vrije keuze Numeri 13:2Op initiatief van G'd werden 12 verspieders naar Kanaän gestuurd, zoals beschreven in Numeri 13. Maar in Deuteronomium 1…
Joodse Bijbel: De dood van MozesJoodse Bijbel: De dood van MozesMozes sterft in het land van de Moabieten. Hij mag het Beloofde Land niet binnengaan omdat hij eerder heeft gezondigd. V…
Bijbel (Tenach) - Overlevering & MasoraBijbel (Tenach) - Overlevering & MasoraDe Tora is door Mozes via God ontvangen en is sindsdien overgeleverd. De overlevering geldt ook voor de overige Bijbelbo…

Wat is de betekenis van zout op de offers in de Tempel?Wat is de betekenis van zout op de offers in de Tempel?Bij de offers die de priesters in de Tempel brachten, kwam zout aan te pas. Er mocht absoluut geen honing of gist gebrui…
Kabbala: de aartsvaders en het scheppingsprocesGenesis is eigenlijk een buitenbeentje in de Tora. Het bevat nauwelijks wetten en handelt voornamelijk over de aartsvade…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
  • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
  • Tenach
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 08-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.