Joodse Bijbel: De dood van Mozes

Joodse Bijbel: De dood van Mozes Mozes sterft in het land van de Moabieten. Hij mag het Beloofde Land niet binnengaan omdat hij eerder heeft gezondigd. Voor zijn dood wijst G'd hem zijn opvolger aan: Jozua. Ook neemt Mozes de hele Tora met de volk nog eenmaal door. Hij waarschuwt hen voor zonden tegen G'd en vermaant hen Zijn heilige geboden alle tijden na te leven. Mozes is de grootste mens die ooit op aarde heeft geleefd. Zijn profetie is van de allerhoogste orde.

Joodse Bijbel met commentaar van Rashi

Per vers het commentaar van Rashi, de Joodse Bijbelcommentator die leefde van 1040-1105. Rashi wordt beschouwd als de leraar van de leraren. Door alle traditionele Joden wordt Rashi als autoriteit op het gebied van de Joodse Bijbel en de Talmoed beschouwd. Vandaar dat het belangrijk is om zijn commentaar op de Joodse Bijbel weer te geven. Rashi gebruikt nieuw Hebreeuws aangevuld met Oud Franse woorden. Zijn taalgebruik is soms wat orakelachtig kort. Voor nadere verklaring is het verstandig een orthodox Joodse rabbijn te raadplegen.

Het einde van de woestijnreis

Wanneer de kinderen van Israël bij de Jordaan arriveren, staan ze tegenover Jericho. G'd beveelt een volkstelling. Er zijn meer dan 600.000 mensen ouder dan twintig jaar, naast de lezen van de familie Levi. Onder de volwassenen was er niet één, met uitzondering van Jozua en Kaleb, die ouder was dan twintig ten tijde van de exodus uit Egypte. De gehele oudere generatie was gestorven in de woestijn, gedurende de 40 jaar van rondzwerven, zoals door G'd was bepaald in straf voor hun rebellie.

De aanstelling van Jozua

In die tijd beveelt G'd aan Mozes om de berg Abariem op te gaan en te kijken naar het Beloofde Land, want zoals zijn broer Aäron, mag het het Beloofde land niet binnengaan, omdat zij G'ds bevel niet hadden gehoorzaamt in de Woestijn van Zin.

Mozes vraagt dan voor een opvolger om de kinderen van Israël het Beloofde land binnen te leiden. En G'd wijst zijn discipel Jozua aan. G'd beveelt Mozes zijn handen op het hoofd van Jozua te leggen om hem de volledige leiderschap te geven, en hem te presenteren aan Elazar en de gehele gemeenschap. Mozes kan nu in vrede sterven, tevreden dat zijn geliefde vee een waardige schaapsherder hebben. Deuteronomium 3:28: Maar beveel Jozua en versterk hem en moedig hem aan, want hij zal voor dit volk oversteken, en hij zal hun het land laten erven dat je zult zien.

Commentaar van Rashi Deuteronomium 3:28

Maar beveel Jozua: wat betreft de last, de lasten en de ruzies [inherent aan leiderschap].

en versterk hem en moedig hem aan: met uw woorden, zodat hij niet ontmoedigd raakt, zeggende: "Net zoals mijn leraar werd gestraft, zo zal ik voor hen gestraft worden." Ik verzeker hem [zegt G'd] dat hij zal oversteken [voor dit volk] en hij zal [hen] [het land] laten erven. (zie Sifrei)

want hij zal oversteken: als hij voor hen oversteekt, zullen zij het land beërven, en zo niet, dan zullen ze het niet beërven. Dus inderdaad, we ontdekken dat toen Jozua sommigen van het volk tegen Ai stuurde en hij achterbleef, "de mannen van Ai hen sloegen" (Jozua 7:5). En toen hij op zijn gezicht viel, zei G'd tegen hem: קוּם-לָךְ: geschreven קֻם [zonder een “vav”, zodat het gelezen kan worden קָם], dat wil zeggen, jij staat in jouw plaats en zendt Mijn kinderen naar oorlog [die deze nederlaag veroorzaakte]. Waarom val je op je gezicht? Heb ik uw meester, Mozes, dit niet verteld: "Als hij [Jozua] oversteekt, zullen zij oversteken, maar zo niet, dan zullen ze niet oversteken"? (Sifrei)

Het afscheid van Mozes

Op de eerste dag van de elfde maand in het veertigste jaar na de Exodus begon Mozes de hele Tora voor de kinderen van Israël te herhalen. Hij waarschuwt hen voor zonden tegen G'd en vermaant hen Zijn heilige geboden alle tijden na te leven. Met het aanroepen van hemel en aarde als getuige, waarschuwt Mozes het volk Israël voor de onvermijdelijke ondergang als zij G'ds geboden niet nakomen. Zij zullen dan hun land verliezen, hun huizen, hun onafhankelijkheid, en zij zullen opgejaagd en vervolgd worden door een wrede wereld. maar G'd zal hen nooit helemaal verlaten. Op het dieptepunt van hun lijden, zullen zij opnieuw naar G'd keren, Hij zal redden en hen grotere glorie brengen dan voorheen.

Mozes schrijft de gehele vijf boeken van de Pentateuch, woord voor woord, zoals gedicteerd door God zelf. De Tora rol wordt in de heilige Ark geplaatst, naast de Stenen Tafelen.

De dood van Mozes

Mozes zegent het volk van Israël voor de laatste keer en beklimt de berg Nebo op de zevende dag van Adar in het jaar 2488. Hij staat op de top van Pisga tegenover Jericho en kijkt over het Heilige Land waar hij zo naar verlangt, maar hij niet zo binnen mogen op G'ds bevel. Deuteronomium 34:4: En de Heer zei tegen hem: 'Dit is het land dat ik aan Abraham, Izak en Jakob heb gezworen, zeggende:' Ik zal het aan je nageslacht geven. 'Ik heb het je met je ogen laten zien, maar je mag daar niet oversteken.' Dus sterft Mozes, G'ds trouwste dienaar en Israëls loyale schaapsherder in het land Moab. Mozes is 120 jaar wanneer hij sterft.

Commentaar van Rashi Deuteronomium 34:4

zeggende: 'Ik zal het aan uw nageslacht geven', ik heb het u laten zien: zodat u [Mozes] kunt gaan en tegen Abraham, Isaak en Jakob kunt zeggen: 'De eed dat de Heilige, gezegend is Hij. , zwoer je - Hij heeft het vervuld! " Dit wordt bedoeld met het woord "zeggen" [dat wil zeggen, Mozes zou dit tegen hen moeten zeggen] (Ber. 18b) "Om deze reden" [zegt G'd tegen Mozes] "Ik heb het u laten zien. Er is echter voor Mij een decreet uitgevaardigd, dat u daar niet zult oversteken, want anders zou Ik u in leven houden totdat u Israël geïmplanteerd en gevestigd zou zien in het Land, en dan zou u het hun gaan vertellen [de voorvaderen] . "

Mozes is de grootste mens die ooit op aarde heeft geleefd. Zijn profetie is van de allerhoogste orde. Hij is dichter bij G'd geweest dan ooit enig ander mens. G'd brengt zelf zijn heilige ziel naar de hemel en begraaft hem in een rots, verborgen voor alle mensen ogen.

Dertig dagen lang rouwen de kinderen van Israël om de dood van hun grootste leider. Maar ze wanhopen niet. Want ze hebben een waardige opvolger in Jozua.Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Waarom mag Mozes het Beloofde Land niet binnengaan?
  2. Wat was er gebeurt met de oudere generatie die uit Egypte was gevlucht?
  3. Wie wordt de opvolger van Mozes?
  4. Waar waarschuwt Mozes het volk voor?
  5. Door wie wordt Mozes begraven?

Lees verder

© 2009 - 2021 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Torastudie: Wie is Jozua? – Numeri 13:16Torastudie: Wie is Jozua? – Numeri 13:16Jozua wordt geboren als Hosea ben Nun in Egypte, in het jaar 2406 vanaf de schepping (1355 vóór de gewone jaartelling);…
Torastudie: Verspieders en de vrije keuze – Numeri 13:2Torastudie: Verspieders en de vrije keuze – Numeri 13:2Op initiatief van G'd werden 12 verspieders naar Kanaän gestuurd, zoals beschreven in Numeri 13. Maar in Deuteronomium 1…
Torastudie: het plan van Jitro - Exodus 18:17-19Torastudie: het plan van Jitro - Exodus 18:17-19Waarom werd hij Jitro (zijn toevoeging) genoemd? Omdat Jitro (de schoonvader van Mozes) een hoofdstuk aan de Tora toevoe…
Joodse Bijbel: Jozua, waardig opvolger van MozesJoodse Bijbel: Jozua, waardig opvolger van MozesJozua volgt Mozes als leider op. Hij heeft de taak om het land Kanaän te veroveren en de Joden erin te vestigen. Jozua s…

Wat is de betekenis van zout op de offers in de Tempel?Wat is de betekenis van zout op de offers in de Tempel?Bij de offers die de priesters in de Tempel brachten, kwam zout aan te pas. Er mocht absoluut geen honing of gist gebrui…
Kabbala: de aartsvaders en het scheppingsprocesGenesis is eigenlijk een buitenbeentje in de Tora. Het bevat nauwelijks wetten en handelt voornamelijk over de aartsvade…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
  • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
  • Tenach
Jehoeda (1.615 artikelen)
Laatste update: 07-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.