Joodse Bijbel: De dood van Mozes

Joodse Bijbel: De dood van Mozes Mozes sterft in het land van de Moabieten. Hij mag het Beloofde Land niet binnengaan omdat hij eerder heeft gezondigd. Voor zijn dood wijst G'd hem zijn opvolger aan: Jozua. Ook neemt Mozes de hele Tora met de volk nog eenmaal door. Hij waarschuwt hen voor zonden tegen G'd en vermaant hen Zijn heilige geboden alle tijden na te leven. Mozes is de grootste mens die ooit op aarde heeft geleefd. Zijn profetie is van de allerhoogste orde.

Het einde van de woestijnreis

Wanneer de kinderen van Israël bij de Jordaan arriveren, staan ze tegenover Jericho. G'd beveelt een volkstelling. Er zijn meer dan 600.000 mensen ouder dan twintig jaar, naast de lezen van de familie Levi. Onder de volwassenen was er niet één, met uitzondering van Jozua en Kaleb, die ouder was dan twintig ten tijde van de exodus uit Egypte. De gehele oudere generatie was gestorven in de woestijn, gedurende de 40 jaar van rondzwerven, zoals door G'd was bepaald in straf voor hun rebellie.

De aanstelling van Jozua

In die tijd beveelt G'd aan Mozes om de berg Abariem op te gaan en te kijken naar het Beloofde Land, want zoals zijn broer Aäron, mag het het Beloofde land niet binnengaan, omdat zij G'ds bevel niet hadden gehoorzaamt in de Woestijn van Zin.

Mozes vraagt dan voor een opvolger om de kinderen van Israël het Beloofde land binnen te leiden. En G'd wijst zijn discipel Jozua aan. G'd beveelt Mozes zijn handen op het hoofd van Jozua te leggen om hem de volledige leiderschap te geven, en hem te presenteren aan Elazar en de gehele gemeenschap. Mozes kan nu in vrede sterven, tevreden dat zijn geliefde vee een waardige schaapsherder hebben.

Het afscheid van Mozes

Op de eerste dag van de elfde maand in het veertigste jaar na de Exodus begon Mozes de hele Tora voor de kinderen van Israël te herhalen. Hij waarschuwt hen voor zonden tegen G'd en vermaant hen Zijn heilige geboden alle tijden na te leven. Met het aanroepen van hemel en aarde als getuige, waarschuwt Mozes het volk Israël voor de onvermijdelijke ondergang als zij G'ds geboden niet nakomen. Zij zullen dan hun land verliezen, hun huizen, hun onafhankelijkheid, en zij zullen opgejaagd en vervolgd worden door een wrede wereld. maar G'd zal hen nooit helemaal verlaten. Op het dieptepunt van hun lijden, zullen zij opnieuw naar G'd keren, Hij zal redden en hen grotere glorie brengen dan voorheen.

Mozes schrijft de gehele vijf boeken van de Pentateuch, woord voor woord, zoals gedicteerd door God zelf. De Tora rol wordt in de heilige Ark geplaatst, naast de Stenen Tafelen.

De dood van Mozes

Mozes zegent het volk van Israël voor de laatste keer en beklimt de berg Nebo op de zevende dag van Adar in het jaar 2488. Hij staat op de top van Pisga tegenover Jericho en kijkt over het Heilige Land waar hij zo naar verlangt, maar hij niet zo binnen mogen op G'ds bevel. Dus sterft Mozes, G'ds trouwste dienaar en Israëls loyale schaapsherder in het land Moab. Mozes is 120 jaar wanneer hij sterft.

Mozes is de grootste mens die ooit op aarde heeft geleefd. Zijn profetie is van de allerhoogste orde. Hij is dichter bij G'd geweest dan ooit enig ander mens. G'd brengt zelf zijn heilige ziel naar de hemel en begraaft hem in een rots, verborgen voor alle mensen ogen.

Dertig dagen lang rouwen de kinderen van Israël om de dood van hun grootste leider. Maar ze wanhopen niet. Want ze hebben een waardige opvolger in Jozua.Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Waarom mag Mozes het Beloofde Land niet binnengaan?
  2. Wat was er gebeurt met de oudere generatie die uit Egypte was gevlucht?
  3. Wie wordt de opvolger van Mozes?
  4. Waar waarschuwt Mozes het volk voor?
  5. Door wie wordt Mozes begraven?

Lees verder

© 2009 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Joodse Bijbel: Jozua, waardig opvolger van MozesJoodse Bijbel: Jozua, waardig opvolger van MozesJozua volgt Mozes als leider op. Hij heeft de taak om het land Kanaän te veroveren en de Joden erin te vestigen. Jozua s…
Joodse Bijbel: G'd openbaart Zichzelf aan MozesJoodse Bijbel: G'd openbaart Zichzelf aan MozesWanneer Mozes zijn vee hoedt in de woestijn verschijnt G'd bij een brandend braamstruikje waarvan de takken niet verschr…
Joodse Bijbel: Amalek en JethroJoodse Bijbel: Amalek en JethroTerwijl de Israëlieten nog steeds in Refidim zijn, worden ze door de Amalekieten, een machtig strijdbaar volk en afstamm…
Torastudie: Wie is Jozua?  Numeri 13:16Torastudie: Wie is Jozua? Numeri 13:16Jozua wordt geboren als Hosea ben Nun in Egypte, in het jaar 2406 vanaf de schepping (1355 vóór de gewone jaartelling);…

Wat is de betekenis van zout op de offers in de Tempel?Wat is de betekenis van zout op de offers in de Tempel?Bij de offers die de priesters in de Tempel brachten, kwam zout aan te pas. Er mocht absoluut geen honing of gist gebrui…
Kabbala: de aartsvaders en het scheppingsprocesGenesis is eigenlijk een buitenbeentje in de Tora. Het bevat nauwelijks wetten en handelt voornamelijk over de aartsvade…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
  • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
  • Tenach

Reageer op het artikel "Joodse Bijbel: De dood van Mozes"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Etsel
Laatste update: 05-07-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Bijbelse geschiedenis/personen
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!