mijn kijk op

Pasen: overdenking tijdens vastentijd

Pasen: overdenking tijdens vastentijd Het Paasfeest is een feest waarop christenen gedenken dat Jezus Christus is gestorven en is opgestaan uit de dood. Het Paasfeest heeft oude wortels die terug gaan naar de tijd van het Oude Testament. 'Gij zult dit als voorschrift houden als een altoosdurende inzetting voor u en uw zonen'. (Exodus 12: 24) Opvoeden is niet iets wat je zomaar even doet. Het blijkt dan al helemaal geen feest te zijn maar een lijdensweg. Zeg nou zelf: daar kies je toch niet voor? Menig vader heeft hoofdbrekens om een goede relatie met zijn zoon in in stand te houden. Juist het eeuwenoude Paasfeest kan uitkomst bieden en geestelijke vernieuwing teweeg brengen.

Pasen. Feest tussen Vader en Zoon

Nadenken

Pasen is het belangrijkste heilsfeit van het christelijk geloof en we gaan er als een sneltrein aan voorbij. Zonder opstanding van Jezus Christus is gemeentezijn tevergeefs. Sluit de kerk nog wel aan bij jongeren? Zet eens alle feesten op een rijtje die we in de kerk vieren. Trek daar de feesten af die niet voor jongeren toegankelijk zijn. Het resultaat is één of twee jeugdavonden of jeugdzondagen met een thema. De tijd voor Pasen is de lijdenstijd. Tijd om na te denken wat we anders gaan doen. Het Paasfeest is namelijk een feest van verandering en vernieuwing. Net voor of tijdens de periode van Pasen verandert de natuur haar seizoen. Alles komt uit de ' winterslaap' en komt tot bloei.

Ter ere van God

Pasen is een feest ter ere van de God die grote daden doet. Tijdens de uittocht uit Egypte en de reis door de woestijn, laat God Zijn aanwezigheid zien aan het gehele volk. Deze dag zal een gedenkdag zijn. Het volk moet deze dag altijd gedenken door het paasfeest te vieren. De dag staat overigens niet op zichzelf. Zeven dagen moet men gedenken wat er in Egypte is gebeurd.

Doorvertellen

God geeft opdracht om op de eerste dag van het feest het oude zuurdeeg uit het huis te verwijderen. Zowel op de eerste dag als op de zevende dag moet het volk een heilige samenkomst hebben. Het feest moet van geslacht op geslacht gaan. Van vader op zoon (vers 24). De vaders moeten ten allen tijde en op alle plaatsen de heilige samenkomst vieren. Als het volk in het beloofde land zal zijn en de zonen aan de vaders zullen vragen wat dit allemaal te betekenen heeft, zullen de vaders antwoorden dat het ter ere van God is. Men zal wijzen op de grote gebeurtenis in Egypte. Deze grote daad van God moet van vader op zoon verteld worden.

Vaderlijke liefde

Vaders zouden graag wel anders willen maar ervaren vaak alsof men tegen een zeephelling oploopt. Verplaats je eens in Gods positie. God doet er alles aan om het de mens naar de zin te maken maar de mens is horend doof. God heeft het verlangen dat ieder mens een beelddrager wordt van Christus. Het paasfeest zoals in Exodus is beschreven vinden we terug in het evangelie van Mattheus, Marcus en Lucas. Het paaslam is nu Jezus Christus de Zoon van God. Hier komt de relatie Vader en Zoon weer terug. God heeft gezien dat we als mensen tegen een zeephelling op lijken te lopen.

Het paasfeest geeft blijk van Gods Vaderlijke liefde

Het feest staat symbool voor verandering. Vernieuwing van iets dat dood was. Bevrijding van iets dat gevangen was. Ontferming over iets dat afgeschreven was. Denk aan de gelijkenis van de Verloren Zoon. 'Hij was dood en is levend geworden, hij was verloren en is gevonden'. (Lucas 15: 32)

Maaltijd houden

Paulus roept de gemeente van Korinthe ook op om het anders te doen. ´uw roem deugt niet'...'een weinig zuurdeeg maakt het gehele deeg zuur'..'doe het oude zuurdeeg weg opdat gij een vers deeg moogt zijn. Want ook ons paaslam is geslacht: Christus. Laten wij dan feestvieren,...' (1 Korinthe 5:6-7) Paulus wijst hier op oude zonden in de gemeente. Door het belijden van zonden tijdens het paasfeest centraal te stellen, geeft de kerk ruimte voor geestelijke groei. Dat is een duidelijke voorwaarde die God aan het paasfeest stelt. De kerk legt soms teveel nadruk op het organiseren van een themadienst met pasen. Het gevaar is dat het paasfeest niet de diepgang krijgt waar het voor bedoeld is. We moeten nu niet gelijk denken dat het een saaie activiteit in de kerk moet zijn. Integendeel. Vier pasen met jongeren door een goede maaltijd te houden. Neem daar de tijd voor. Neem tijd om wederzijds elkaars zonden te belijden en zie in dat verband op het lijden van Christus.

Jongeren en Pasen

De opstanding van Jezus Christus reden om feest te vieren. Het belijden van zonden is niet prettig. Wel heilzaam. Jongeren hebben dat nodig. De kerk lijkt de laatste jaren 'moe' te zijn van het bedenken van thema's tijdens pasen. Jongeren lijken er niet extra door geboeid te worden. De kerk draait er te vaak om heen en vaders nemen weinig tijd voor de geestelijke zorg aan hun kinderen. Paulus schrijft in zijn brief aan de gemeente van Korinthe dat het gaat om reinheid en waarheid. (1 Korintje 5: 8) Durf te spreken over eerlijkheid en waarheid en spreek over de grote daden die God in uw leven heeft gedaan.Wees ook eerlijk als dat juist niet het geval is.
© 2009 - 2020 Hessel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Goede Week en PasenGoede Week en PasenHoe zat het ook alweer met de Goede Week en Pasen? Wat herdenken we? Wat vieren we? In dit artikel vindt u de Katholieke…
Op weg naar Pasen: bezinning en belijdenisOp weg naar Pasen: bezinning en belijdenisIn de traditie van het christelijk geloof zijn de 40 dagen voor Pasen een tijd van bezinning, verootmoediging en bovenal…
Pasen en liturgische vieringen rondom dat hoogfeestPasen en liturgische vieringen rondom dat hoogfeestHet hoogfeest van Pasen kent een aantal liturgische vieringen om die feestdag heen waardoor er sprake is van een paascyc…
Christelijke Feestdagen - PasenChristelijke Feestdagen - PasenPasen is een christelijk feest, echter de manier waarop de meeste mensen Pasen vieren (met eieren en de Paashaas) is nie…

De Wederopstanding van JezusDe Wederopstanding van JezusDrie dagen na de vreselijke dood van Jezus aan het kruis, ontdekte Maria de moeder van Jacobus, Johanna en Maria Magdale…
Het duizendjarig Vredesrijk: Heden of toekomst?Wat is het duizendjarig Vredesrijk? Op die vraag zijn verschillende antwoorden te geven. Wat vast staat is dat het rijk…
Bronnen en referenties
  • Tekst voor tekst bijbelverklaring
  • NBG 1951 Bijbelvertaling

Reageer op het artikel "Pasen: overdenking tijdens vastentijd"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Etsel (infoteur), 16-04-2009 21:17 #4
@Hessel,
Jesaja 53 moet je in de context van de Joodse Bijbel lezen. In die context heeft de tekst betrekking op Israël en niet op Jezus. In Jesaja 49:3 staat: "Gij zijt mijn knecht, Israël, in wie Ik Mij zal verheerlijken."

@ Hendrik,
Bof ik even dat ik niet in de christelijke God geloof. Lijkt me héél vervelend om in een God te moeten geloven die van gedachten verandert: eerst de Tora aanbieden en daarna deze weer intrekken en vervangen door een nieuw geloof in Jezus zogenaamd omdat het te moeilijk is voor Joden om de Tora na te leven. Wat heeft een mens aan zo'n onbetrouwbare God? Nu begrijp ik trouwens waarom je Jezus (een mens) als God beschouwt. Immers, alleen een mens kan van gedachten veranderen. Gelukkig is de Joodse God geen mens die van gedachten verandert. Als de Joodse God een belofte doet dan houdt hij zich daar ook eeuwig aan.

Overigens vraag ik me wel af wat de christelijke God gaat doen nu er zoveel christenen van hun geloof zijn afgevallen. Gaat de christelijk God besluiten dat het geloof in Jezus niet meer geldig is omdat zoveel christenen afvallig zijn? Of is jullie verbond met God wel voor eeuwig geldig? Zo ja, wat maakt jullie verbond dan specialer dan het eerste verbond dat God met de Joden sloot? Jullie verbond kan niet makkelijker zijn dan het Joodse verbond met God. Anders zouden er nooit zoveel mensen de brui aan geven. Dus kennelijk is het geloof in Jezus even lastig als het nakomen van de Tora.
Grappig is trouwens dat de islamitische God ook van gedachte is verandert. Alleen die God koos de christenen niet uit, maar de moslims als uitverkoren.

Tot slot zij opgemerkt dat Joden zichzelf niet als superieur beschouwen t.o.v. van niet-Joden. De Joodse God houdt evenveel van Joden als van niet-Joden. De enige reden dat God de Joden heeft uitverkoren is om God te dienen (andere volkeren hebben die zware taak niet, voor hen gelden slechts de zeven Noachidische geboden; ik heb daar nog een artikel over geschreven op InfoNu). De Joodse God vervolgt geen mensen. Het is een ethische God. De mens is immers naar het beeld van God geschapen en is dus gelijk aan elkaar.
Bij de christelijke en islamitische God bespeur ik echter haat tegenover Joden, anders verbreekt zo'n God een verbond niet en gaat hij een nieuw verbond aan (met hetzij christenen, hetzij moslims). En die haat verzin ik niet. Joden hebben twintig eeuwen lang geleden onder christelijke vervolgingen met miljoenen doden tot gevolg; en binnen de islam nemen Joden een inferieur positie in en momenteel voert de islam een oorlog tegen Israël.

Groet, Etsel Reactie infoteur, 18-04-2009
Dag Etsel,

In vind ik het heel leerzaam om met u over betreffende zaken na te denken. Laten we dat vooral op een goede wijze voortzetten. Begrijp goed dat ik het Jodendom een warm hart toedraag. U hebt gelijk dat christenen niet altijd juist hebben gehandeld tegenover Joden. Helaas is dat vandaag de dag nog zo. Christenen zijn verdeeld. Helaas. Dank zij God dat er christenen zijn die het wel anders willen. Om alle christenen onder één hoed te plaatsen vind ik niet goed. Ik denk ook niet dat christenen Jezus willen losweken van de Tora. In Christus blijft de Tora juist van kracht lijkt mij. Als ik van mijn kant zaken heb geschreven die niet juist waren, excuses daarvoor.
Het is trouwens niet de God van de christenen waarbij u die haat bespeurt. Het zijn de mensen die Anti-semitisch zijn. Trouwens, ik ben dat niet. Mijn God is dezelfde als die van u. Het verbond sloot God met alle mensen. En nee het is niet makkelijker dan dat van de Joden. Ik denk dat we niet veel van elkaar verschillen Etsel. De God van de bijbel is een God van alle mensen. Hij kan niet egoistisch zijn. Ik heb een toekomst verwachting. Als straks de Messias komt, en die gaat komen (bij leven of bij sterven) zal ik Hem voor de eerste keer gaan aanschouwen. En u waarschijnlijk ook. Het volk Israel leeft denk ik nog veel meer dan ik met die verwachting. Eens zal het er van komen. Dan zullen wij allen Hem erkennen als Koning Heer en Verlosser. Maranatha.

mvg Hessel

Hessel (infoteur), 15-04-2009 00:28 #3
Met de instelling van het Pascha wordt tevens een nieuw jaar vastgesteld. ´Deze maand zal u het begin der maanden zijn´Exodus 12:2 Niet alleen vanwege het overslaan van de huizen, maar ook vanwege de uittocht uit het slavenhuis. 'opdat gij al de dagen uws levens de uittocht uit het land Egypte gedenkt' Deut.16: 3. Want ook ons paaslam is geslacht: Christus. Laten wij dan feestvieren, … ' (1 Korinthe 5:6-7)

Wat betreft een gaaf paaslam; het Sanhedrin zag Jezus als Rabbi, een Joodse leraar die van God gezonden moest zijn. Dat blijkt uit het feit dat Nicodemus tegen Jezus zegt; 'Rabbi, wij weten dat Gij van God gekomen zijt als leraar; want niemand kan die tekenen doen, welke Gij doet, tenzij God met Hem is'Joh. 3: 1-2. Jezus was Dikaios. (Rechtvaardig)?bemoei u toch niet met die Rechtvaardige? Mat. 27: 19. Ook Jozef van Arimatea was overtuigd dat Jezus Dikaios was. Hij vroeg aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen begraven. Joh. 19: 38-42
'.zijn striemen is ons genezing geworden'Jes.53: 5

''', omdat Hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. Maar het behaagde de Heere Hem te verbrijzelen. Hij maakte Hem ziek. Wanneer Hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang hebben. Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe; door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, en hun ongerechtigheden zal Hij dragen. Jes. 53: 9-11

groet, Hessel

Jezus werd gerekend onder de moordenaars. Hij is de Zoon van God.

Hendrik (infoteur), 14-04-2009 20:25 #2
Etsel, in de bijbelpassages die jij aanhaalt was Jezus nog niet geboren en kon je dus nog niet via Hem de genade verwerven. Nu is Jezus wel gekomen en je kan alleen via Hem vergeving van zonden ontvangen. Dat geldt ook voor het joodse volk die Hem verworpen hebben.

Etsel (infoteur), 14-04-2009 17:27 #1
Hallo,

Je maakt helaas een kardinale fout door Jezus met het paaslam gelijk te stellen. Het Pesachlam heeft hier totaal niets mee te maken.

De exodus van het Joodse Volk uit de slavernij in Egypte meer dan 3000 jaar geleden werd voorafgegaan door de tien plagen die God de onderdrukkers had opgelegd. De laatste van deze plagen was het doden van de eerstgeboren zonen van de Egyptenaren. Het Pesachlam was een jaarlijks offer dat werd gegeten ter herinnering aan Gods overslaan van de huizen van de Israëlieten toen Hij de Egyptische eerstgeboren zonen doodde. Het Pesachlam heeft dus niets te maken met de vergeving van zonde (waar het 'paaslam' Jezus voor staat).

Tevens moet het Pesachlam helemaal gaaf zijn. Als je Jezus wilt vergelijken met het Pesachlam dan moeten we constateren dat Jezus niet gaaf was (een offer moet altijd gaaf zijn). Zo werd Jezus vóór zijn dood door de Romeinen geslagen. De wonden die dat teweeg bracht diskwalificeren Jezus als een legitiem offer. Daarnaast staat vermeld dat Jezus besneden is. Dit impliceert ook dat hij niet geschikt is als offer. Bovendien werd Jezus' zijde doorboord met een speer van een Romeinse soldaat. Ook deze wond maakt hem ongeschikt als offer.

Bovendien staat duidelijk in de Tenach dat HaShem mensenoffers verafschuwt (daarom mocht Abraham Izaäk ook niet doden). Mensenoffers zijn een heidens gebruik.

Tot slot staat nergens in de Bijbel dat men (alleen) via Jezus bevrijd kan worden van de zonden. De Tenach leert dat we altijd de mogelijkheid hebben vergeving van zonde te vragen door te bidden en door berouw (I Koningen 8:47-50; Hosea 14:1-3; II Kronieken 7:14; Ezechiël 18; Ezechiël 33:14-16; Jeremia 36:3; Jesaja 55:6-7; Jona 3:10; Daniël 4:27; Spreuken 16:6; etc.).

Groet, Etsel

Infoteur: Hessel
Laatste update: 29-06-2020
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 4
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.
Schrijf mee!