De betekenis van de Heilige Tempel voor de Joden

De betekenis van de Heilige Tempel voor de Joden De Joodse Heilige Tempel bestaat al 2000 jaar niet meer. Toch staat de Tempel centraal in het Joodse denken. Aan het einde van de Jom Kippoer dienst en na afloop van de Seider op Pesach zingen de Joden: volgend jaar in Jeruzalem. De hoop op het Messiaanse tijdperk en de bouw van de Derde Tempel zijn nauw met elkaar verbonden. De Masjiach zal zich vóór het jaar 6000 openbaren (we leven nu in 5769 (2009)).

Jeruzalem en de Tempel

Volgens de Talmoed geleerde Maharasja wordt een bepaalde politieke vrijheid in het land Israël aangekondigd voor de komst van de Masjiach. Ramban en Redak vermelden verder dat de Joodse ballingen (kibboets galoejot) terugkeren naar Israël. De Talmoed zegt dat het land gecultiveerd zal worden vóór de komst van de Masjiach. Voordat de Masjiach komt moet eerst het grootste deel van de Joden in Israël wonen. Dit is nog niet gebeurd.

Pesach, Sjawoeot en Soekot

Vroeger gingen alle Joden drie maal per jaar naar Jeruzalem. Dit was een mitswa (alijat regel = pelgrimstocht). Tijdens het eerste, tweede, vierde en vijfde jaar van de Sjemieta-cyclus (duurt zeven jaar) werd negen procent van de bruto landbouwomzet gespaard om hier eten mee te kopen in Jeruzalem tijdens de pelgrimstocht.

Goddelijke inspiratie

De drie vakanties werden gebruikt om Goddelijke inspiratie op te doen. De banden met God en de mede-Joden werden aangehaald. De Tempel verenigde de Joden en deze nationale eenheid richtte zich op God.

Tien wonderen

De Goddelijke genade was duidelijk zichtbaar. In de parsja Teroema van rabbijn Evers worden tien wonderen gemeld:
 1. Nimmer heeft een vrouw een miskraam gehad door de reuk van het offervlees.
 2. Nimmer is het offervlees bedorven
 3. Nimmer kwam een vlieg in het slachthuis
 4. Nimmer heeft een hogepriester op Jom Kippoer een pollutie gehad (waardoor hij onrein zou worden en geen dienst zou kunnen doen)
 5. Nimmer doofde de regen het vuur van het opgestapelde hout op het altaar.
 6. Nimmer sloeg de wind de rookkolom neer.
 7. Nimmer werd er iets verkeerds gevonden aan de omer (bepaalde maat voor de eerste gerst), nog aan de twee broden (van de eerste tarwe), nog aan de twaalf broden (die altijd aanwezig moesten zijn op de tafel in het Heiligdom).
 8. Men stond dicht opeen gedrongen, maar er was ruim plaats om te knielen.
 9. Nimmer heeft een slang of schorpioen in Jeruzalem letsel veroorzaakt.
 10. Nimmer zei de één tot de ander: "Er is geen plaats meer voor mij in Jeruzalem om te overnachten." (Pirké Awot 5:8)

Het geestelijk doel van de Tempel

In de stad vindt de groei van de beschaving plaats. Daarom staat de Tempel ook in de stad (Jeruzalem). De stad is de voedsel voor de geest, terwijl het platteland de voedsel voor het lichaam is. In het Jodendom gaat het om het ontwikkeling van een relatie met God. Jeruzalem was de hoogste realisatie van het stadsbegrip vanwege de presentie van de Tempel.

Dier als plaatsvervangend offer

Een dier werd geofferd om de band van de zondige mens met het Opperwezen te herstellen. De offeraar legde zijn hand op het hoofd van het offerdier om symbolisch aan te geven dat het dier zijn plaats innam. De mens heeft de mogelijkheid zichzelf te perfectioneren. Wanneer een mens zondigt identificeert hij zich met een dier, dat geen verstandelijke vermogens heeft. Op een dieper niveau bestaat een mens uit een dierlijk en Goddelijk element. Deze staan constant met elkaar in conflict. Wanneer men zich niet aan de Tora houdt overheerst het dierlijke element. Door een dier te offeren wordt het dier ook zelf verheven. Zo wordt het dierlijke van de mens onder de heerschappij van het Goddelijke gebracht. Het doden van dieren staat gelijk aan moord, tenzij het voor consumptie of offer is. Anno 2009 offeren we niet meer. Maar vanwege onze zonden zouden we eigenlijk dagelijks offers moeten brengen. Wij snakken naar geestelijke bevrijding en spirituele verheffing.

Lees verder

© 2009 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Toelichting op 613 mitswot: positieve geboden 41-60Toelichting op 613 mitswot uit de Tora. In dit artikel aandacht voor de 41-60 positieve geboden: het toegevoegde Shabbat…
De Joodse Tempel: wat was de Joodse Heilige Tempel?De Joodse Tempel: wat was de Joodse Heilige Tempel?De Heilige Tempel (in het Hebreeuws Beit Hamikdash) was een grote met meerdere verdiepingen tellende bouwsel dat het ker…
Waarom de Westelijke Muur in Jeruzalem heilig is voor JodenWaarom de Westelijke Muur in Jeruzalem heilig is voor JodenDe Klaagmuur in Jeruzalem is wereldberoemd. De Klaagmuur (Westelijke Muur) - in het Hebreeuws 'HaKotel'- is heilig voor…
De komst van de Masjiach (messias) bespoedigenDe komst van de Masjiach (messias) bespoedigenEr zijn een aantal manieren om de komst van de Masjiach te bevorden voor zijn laatste dag. In het algemeen gesproken bet…

De religie van de KeltenDe Kelten, die leefden in de ijzertijd, geloofden in goden en godinnen en goede en kwade geesten. Religie liep als een r…
De Dode Zeerollen, apocriefe geschriften uit de oudheidDe Dode Zeerollen, apocriefe geschriften uit de oudheidIn 1947 werd in Qumran een ontdekking gedaan die vooral de religieuze wereld op zijn grondvesten deed schudden. In elf v…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Stinne24, Pixabay
 • Rabbijn Evers - Parsja Teroema 28 februari 2009

Reageer op het artikel "De betekenis van de Heilige Tempel voor de Joden"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Rudi, 28-04-2010 08:17 #3
Beste Etsel,

Ik vind uw website héél prachtig en u steekt er veel werk in. Uw artikelen zijn vaak een grote opheldering inzake het joodse denken. Ik waardeer dan ook uw bereidheid om mijn opmerkingen te plaatsen en er eveneens een antwoord op te geven. Doch wel een beetje te snel want hierdoor komt u in conflict met uw eigen artikelen. Zo in zake de bloedoffers. Als ik een aantal paragrafen mag aanhalen uit ondervernoemd artikel: "De prioriteit van de dierlijke offers nam af ten tijde van de vernietiging van de Eerste Tempel. In de tijd dat Jezus werd geboren woonde zo'n 80 procent van de Joden buiten Palestina. Zij maakten zich niet druk om bloedoffers. Toen de Tempel was herbouwd gaven ze jaarlijks financiële giften voor het handhaven van de Tempel en het land. Maar zij maakten geen bloedoffers omdat de Bijbel expliciet vermeld dat er geen bloedoffers nodig zijn voor het vergeven van zonden."
en: "De reden dat er ook geen bloedoffers noodzakelijk waren, was omdat de armen geen dieren konden offeren. God sluit armen niet uit om offers te brengen. In Leviticus 5:11-13 staat: "Indien echter zijn draagkracht ontoereikend is voor twee tortelduiven of twee jonge duiven, dan zal hij als offergave voor de zonde die hij gedaan heeft, een tiende efa fijn meel ten zondoffer brengen. Hij zal er geen olie op gieten en er geen wierook bij voegen, want het is een zondoffer. Hij zal het tot de priester brengen, en de priester zal daarvan een handvol nemen als gedenkoffer en het op het altaar in rook doen opgaan op de vuuroffers des Heren; het is een zondoffer. Zo zal de priester verzoening over hem doen voor de zonde die hij in een van deze dingen begaan heeft, en het zal hem vergeven worden. En het zal, evenals het spijsoffer, voor de priester zijn."
Uit uw eigen artikelenreeks maak ik op dat de joden het bloedoffer volledig terzijde hebben geschoven en dat dit bijgevolg ook volledig onnodig zal zijn bij de heropbouw van de derde tempel. Dat laatste zou gebeuren bij het verschijnen van de Messiah die de voleinding zal inluiden. Omdat de schepping van G'd dan haar perfectie zal bereikt hebben heeft G'd niet langer behoefte aan bloedoffers want de mens zal niet langer zondig zijn. En dat op zich is het grootste offer. Niet? :-)

mvg, Reactie infoteur, 28-04-2010
Beste Rudi,

Ik maak gebruik van verschillende Joodse bronnen. Er bestaan verschillende visies over een aantal zaken. Ook in de Talmoed zult u tegenstrijdige opmerkingen vinden. Dat is op zich niet erg. Bij mijn artikelen zullen dus ook verschillende visies naar voren komen.

Het christendom kent ook verschillende interpretaties. Zo beschouwen katholieken Maria als heilig, terwijl de protestanten dit niet doen.

Belangrijkste uit het artikel over de bloedoffers is te realiseren dat volgens het Jodendom God geen mensenoffers accepteert. Vergelijk het vastbinden van Izaäk (akeida) met de kruisiging van Jezus. Izaäk mocht uiteindelijk niet gedood worden. God accepteert geen mensenoffers.

Groet, Etsel

Rudi, 27-04-2010 12:38 #2
Beste Etsel,
Is dit niet in tegenspraak met uw artikel: http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/18704-joodse-visie-jezus-hoefde-geen-bloedoffer-te-brengen.html? Daarin wordt gesteld dat bloedoffers on-bijbels zijn. Reactie infoteur, 27-04-2010
Wat betreft een mensenoffer is dit on-bijbels.

Rudi, 22-04-2010 20:29 #1
Beste Etsel,

in uw artikelenreeks stelt u dat de offerdienst in de Tempel nu vervangen is door een persoonlijke boetedoening. Het offeren van de eigen dierlijke lusten vervangen nu de offergaven van dieren van toen. Stel nu dat de derde tempel opgebouwd wordt. Betekend dit dat de offergaven van dieren dan opnieuw zal plaatsvinden, dus opnieuw bloedoffers? Of zal dit niet langer nodig zijn? Is daar een visie op?

mvg, Reactie infoteur, 22-04-2010
Beste,

Ja, daar is een visie op. Dieren zullen gewoon weer geofferd worden. God vraagt om dergelijk offers. En de Joden bidden al 2000 jaar voor herstel Tempel en het opnieuw doen offeren van dieren.

Groet,

Etsel

Infoteur: Etsel
Laatste update: 03-07-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Tempel
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 3
Schrijf mee!