Joodse Bijbel: de opstand van Korach

Joodse Bijbel: de opstand van Korach Korach, één van de rijke leiders van de Levieten en een neef van Mozes en Aäron, voelt zich tekort gedaan in de verdeling van hoge priesterlijke onderscheidingen en leiderschap. Hij is jaloers op Mozes en Aäron, en ook zijn neef Elzaphan, die de leiding heeft van de Levieten, nadat de familie van Aäron verheven is tot de rang van de priesters (Kohaniem). Ze komen in opstand maar worden door G'd gestraft.

Korach en zijn metgezellen

Korach realiseert zich dat ondanks zijn rijkdom en invloed hij alleen weinig kan doen om het vertrouwen en geloof van het volk in Mozes en Aäron te ondermijnen. Daarom zoekt hij metgezellen in zijn campagne tegen hen. Korach gaat naar de mensen van de stam van Ruben. Hij trekt de leiders mee in zijn samenzwering. Onder de Reubenieten zijn twee mannen, Dathan en Abiram, die sinds hun tijd in Egypte probleemgevallen zijn. Zij zijn de eersten die deelnemen aan de partij van Korach. Hun campagne trekt 250 gerespecteerde leiders van het Joodse kamp in hun opstand. Zij voelen zich sterk genoeg om tegen het leiderschap van Mozes te ageren. Onder de dekmantel van vroomheid en gerechtigheid, beschuldigt Korach Mozes en Aäron van het opleggen van hun leiderschap aan de gemeenschap: "Laat het u genoeg zijn, want de hele vergadering, zij allen zijn heiligen, en de Eeuwige is in hun midden. Waarom verheft gij u dan boven de gemeente van de Eeuwige?"

Mozes vermaant de opstandelingen

Wanneer Mozes de openbare beschuldiging tegen hem hoort door leden van de stam Levi en hun metgezellen, bidt hij G'd om leiding in zijn nieuwe tegenspoed. Dan spreekt hij Korach en zijn partij toe en vertelt hen voor te bereiden voor de volgende dag, wanneer G'd toont wie Hem zou dienen als priesters. Allen offeren wierook voor G'd. G'd zal tonen welk offer Hij accepteert. Mozes spreekt privé met Korach en waarschuwt hem voor zijn jacht naar persoonlijke eer. "Hoor toch, gij Levieten! Is het u te weinig, dat de G'd van Israël u heeft afgezonderd van de vergadering Israëls om u tot Zich te doen naderen, om de dienst aan de tabernakel van de Eeuwige te verrichten en voor het aangezicht der vergadering te staan om hen te dienen?" Maar naar zijn woorden wordt niet geluisterd.

De wrok van Dathan en Abiram

Na zijn onsuccesvol gesprek met Korach wil Mozes met Dathan en Abiram, de leiders van de opstand onder de niet-Levieten, praten. Zij antwoorden echt met hun gewoonlijke arrogantie: "Wij komen niet. Is het een kleinigheid, dat gij ons hebt opgevoerd uit een land, vloeiende van melk en honing, om ons te laten sterven in de woestijn, en wilt gij u ook nog als heerser over ons opwerpen?" Mozes is geschokt en hij bidt tot G'd de goddeloosheid van deze mensen voor de hele gemeenschap van Israël te tonen.

Straf voor de rebellen

De volgende morgen verschijnen Korach en zijn metgezellen voor de Tabernakel met hun wierookvaten. Met hen komt de gehele gemeenschap om getuige te zijn. Dan zegt G'd tegen Mozes om de kinderen van Israël te bevelen zich af te scheiden van Korach en zijn metgezellen, uit angst dat zij hetzelfde noodlot zullen treffen. Opnieuw proberen Mozes en de Wijzen Dathan en Abiram hun zonden te berouwen. Dit is echter tevergeefs en Mozes beveelt de rest van de bevolking weg te gaan van de tenten van Dathan en Abiram. De mensen gehoorzamen.

Mozes zegt tegen de kinderen van Israël: "Hieraan zult gij weten, dat de Eeuwige mij gezonden heeft om al deze daden te doen, en dat het niet mijn bedenksel is: indien deze zullen sterven, zoals ieder mens sterft, en over hen bezoeking zal worden gedaan, zoals ieder mens bezocht wordt, dan heeft de Eeuwige mij niet gezonden. Maar, indien de Eeuwige iets nieuws zal scheppen, zodat de grond zijn mond zal opensperren en hen verzwelgen met alles wat hen toebehoort, zodat zij levend in het dodenrijk zullen dalen, dan zult gij weten, dat deze mannen de Eeuwige gesmaad hebben." Nauwelijks is Mozes klaar, of de grond splijt onder hen en en verzwelgt Korach en zijn metgezellen en hun gezinnen. Ze worden levend begraven. En de mensen die toekijken vluchten weg. Dan komt er een vuur uit de hemel en verteert de 250 man die het reukwerk geofferd hebben.

De bloeiende staf van Aäron

De volgende dag klagen sommigen kinderen van Israël over de vele doden. Hierop zendt G'd een plaag die vele duizenden rebellen doden.

De autoriteit van Aäron is openlijk bewezen, zodat zijn suprematie voor altijd verzekerd en erkend is. Elke stam moet een staf brengen waarop ieders naam staat; bij de stam Levi staat de naam Aäron. De staven worden aan Mozes gegeven, die ze meeneemt naar de Tabernakel. De stam wiens staf bloeit en bloesem voortbracht wordt beschouwd als speciaal gekozen door G'd. De volgende dag zien de priesters dat de staf van Aäron bloeit en bloesem voortbrengt. Iedereen is er nu van overtuigt dat Aäron het recht toekomt van het priesterschap.Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Waarom komt Korach in opstand tegen Mozes en Aäron?
  2. Wat doet Mozes?
  3. Wat gebeurt er met Korach en zijn metgezellen en hun gezinnen?
  4. Hoe wordt aangetoond dat Aäron recht heeft op het priesterschap?

Lees verder

© 2009 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Torastudie: Korach  Numeri 16:1Torastudie: Korach Numeri 16:1Korach, "de zoon van Yitzhar, de zoon van Kehat, de zoon van Levi," roept een opstand tegen Mozes op. Hij wordt vergezel…
Joodse Bijbel: G'd openbaart Zichzelf aan MozesJoodse Bijbel: G'd openbaart Zichzelf aan MozesWanneer Mozes zijn vee hoedt in de woestijn verschijnt G'd bij een brandend braamstruikje waarvan de takken niet verschr…
Achtergronden bij de brief van JudasAchtergronden bij de brief van JudasIn de brief van Judas worden veel verwijzingen gemaakt naar personen en plaatsen die in het Oude Testament voorkomen. Zo…
Torastudie: De vrouw van Mozes  Numeri 12:1Torastudie: De vrouw van Mozes Numeri 12:1Tzipporah, de vrouw van Mozes, wordt een Koesjiet genoemd. Waarom wordt ze beschreven als een Koesjiet terwijl ze eigenl…

Noachidische geboden/wetten: de Zeven Wetten van Noachmijn kijk opNoachidische geboden/wetten: de Zeven Wetten van NoachDe zeven noachidische geboden of wetten worden beschouwd als de minimale richtlijnen voor iedere beschaafde samenleving.…
De 5 zuilen van de IslamDe 5 zuilen van de IslamBij elke religie zijn er wel bepaalde kernpunten die iedereen kent, zoals het Wievl van Dharma in het Boeddhisme en de T…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
  • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
  • Tenach

Reageer op het artikel "Joodse Bijbel: de opstand van Korach"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Etsel
Laatste update: 09-09-2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Bijbelse geschiedenis/personen
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!