Joodse Bijbel: de opstand van Korach

Joodse Bijbel: de opstand van Korach Korach, één van de rijke leiders van de Levieten en een neef van Mozes en Aäron, voelt zich tekort gedaan in de verdeling van hoge priesterlijke onderscheidingen en leiderschap. Hij is jaloers op Mozes en Aäron, en ook zijn neef Elzaphan, die de leiding heeft van de Levieten, nadat de familie van Aäron verheven is tot de rang van de priesters (Kohaniem). Ze komen in opstand maar worden door G'd gestraft.

Joodse Bijbel met commentaar van Rashi

Per vers het commentaar van Rashi, de Joodse Bijbelcommentator die leefde van 1040-1105. Rashi wordt beschouwd als de leraar van de leraren. Door alle traditionele Joden wordt Rashi als autoriteit op het gebied van de Joodse Bijbel en de Talmoed beschouwd. Vandaar dat het belangrijk is om zijn commentaar op de Joodse Bijbel weer te geven. Rashi gebruikt nieuw Hebreeuws aangevuld met Oud Franse woorden. Zijn taalgebruik is soms wat orakelachtig kort. Voor nadere verklaring is het verstandig een orthodox Joodse rabbijn te raadplegen.

Korach en zijn metgezellen

Korach realiseert zich dat ondanks zijn rijkdom en invloed hij alleen weinig kan doen om het vertrouwen en geloof van het volk in Mozes en Aäron te ondermijnen. Daarom zoekt hij metgezellen in zijn campagne tegen hen. Korach gaat naar de mensen van de stam van Ruben. Hij trekt de leiders mee in zijn samenzwering. Onder de Reubenieten zijn twee mannen, Dathan en Abiram, die sinds hun tijd in Egypte probleemgevallen zijn. Zij zijn de eersten die deelnemen aan de partij van Korach. Hun campagne trekt 250 gerespecteerde leiders van het Joodse kamp in hun opstand. Zij voelen zich sterk genoeg om tegen het leiderschap van Mozes te ageren. Onder de dekmantel van vroomheid en gerechtigheid, beschuldigt Korach Mozes en Aäron van het opleggen van hun leiderschap aan de gemeenschap: Numeri 16:3: "Laat het u genoeg zijn, want de hele vergadering, zij allen zijn heiligen, en de Eeuwige is in hun midden. Waarom verheft gij u dan boven de gemeente van de Eeuwige?"

Commentaar van Rashi Numeri 16:3

U neemt teveel op uzelf: u hebt veel te veel grootsheid voor uzelf genomen.

zijn allen heilig: zij hoorden [de] woorden [van de geboden] op de Sinaï uit de mond van de Almachtige. - [Midrasj Tanchuma Korach 4]

Dus waarom voed je jezelf op: als je het koningschap voor jezelf hebt aangenomen, had je geen kehuna als je broer moeten kiezen. U hoorde niet alleen op de Sinaï: "Ik ben de Heer, uw God"; de hele gemeente hoorde het. - [Midrasj Tanchuma Korach 4]

Mozes vermaant de opstandelingen

Wanneer Mozes de openbare beschuldiging tegen hem hoort door leden van de stam Levi en hun metgezellen, bidt hij G'd om leiding in zijn nieuwe tegenspoed. Dan spreekt hij Korach en zijn partij toe en vertelt hen voor te bereiden voor de volgende dag, wanneer G'd toont wie Hem zou dienen als priesters. Allen offeren wierook voor G'd. G'd zal tonen welk offer Hij accepteert. Mozes spreekt privé met Korach en waarschuwt hem voor zijn jacht naar persoonlijke eer. Numeri16:8-9: "Hoor toch, gij Levieten! Is het u te weinig, dat de G'd van Israël u heeft afgezonderd van de vergadering Israëls om u tot Zich te doen naderen, om de dienst aan de tabernakel van de Eeuwige te verrichten en voor het aangezicht der vergadering te staan om hen te dienen?" Maar naar zijn woorden wordt niet geluisterd.

Commentaar van Rashi Numeri 16:8-9

Mozes zei ...: Hij begon zachtjes tegen hem te praten, maar toen hij zag dat hij [Korach] onvermurwbaar was [letterlijk halsstarrig], dacht hij [Mozes]: 'Voor de andere stammen [andere versies: de rest van de stam] zich bij hem voegen en met hem omkomen, ik zal ook met hen allen spreken. " Hij begon hen toen te vermanen [zeggende:]: "Luister naar mij, zonen van Levi." - [Midrasj Tanchuma Korach 6, Num. Rabba 18:9]

en om voor de gemeente te staan: om te zingen op het podium.

De wrok van Dathan en Abiram

Na zijn onsuccesvol gesprek met Korach wil Mozes met Dathan en Abiram, de leiders van de opstand onder de niet-Levieten, praten. Zij antwoorden echt met hun gewoonlijke arrogantie: Numeri 16:12-13 "Wij komen niet. Is het een kleinigheid, dat gij ons hebt opgevoerd uit een land, vloeiende van melk en honing, om ons te laten sterven in de woestijn, en wilt gij u ook nog als heerser over ons opwerpen?" Mozes is geschokt en hij bidt tot G'd de goddeloosheid van deze mensen voor de hele gemeenschap van Israël te tonen.

Commentaar van Rashi Numeri 16:12-13

Mozes stuurde: Van hieruit leiden we af dat men niet moet volharden in een geschil, omdat Mozes ze zocht om ze met vreedzame woorden te verzoenen. - [Midden. Tanchuma Korach 10, Sanh. 110a]

We gaan niet omhoog: hun eigen mond deed hen struikelen, [om te zeggen] dat ze alleen maar een ondergang zouden hebben. - [Midden. Tanchuma Korach 6, Num. Rabba 10]

Straf voor de rebellen

De volgende morgen verschijnen Korach en zijn metgezellen voor de Tabernakel met hun wierookvaten. Met hen komt de gehele gemeenschap om getuige te zijn. Dan zegt G'd tegen Mozes om de kinderen van Israël te bevelen zich af te scheiden van Korach en zijn metgezellen, uit angst dat zij hetzelfde noodlot zullen treffen. Opnieuw proberen Mozes en de Wijzen Dathan en Abiram hun zonden te berouwen. Dit is echter tevergeefs en Mozes beveelt de rest van de bevolking weg te gaan van de tenten van Dathan en Abiram. De mensen gehoorzamen.

Mozes zegt tegen de kinderen van Israël: Numeri 16:28-30 "Hieraan zult gij weten, dat de Eeuwige mij gezonden heeft om al deze daden te doen, en dat het niet mijn bedenksel is: indien deze zullen sterven, zoals ieder mens sterft, en over hen bezoeking zal worden gedaan, zoals ieder mens bezocht wordt, dan heeft de Eeuwige mij niet gezonden. Maar, indien de Eeuwige iets nieuws zal scheppen, zodat de grond zijn mond zal opensperren en hen verzwelgen met alles wat hen toebehoort, zodat zij levend in het dodenrijk zullen dalen, dan zult gij weten, dat deze mannen de Eeuwige gesmaad hebben." Nauwelijks is Mozes klaar, of de grond splijt onder hen en en verzwelgt Korach en zijn metgezellen en hun gezinnen. Ze worden levend begraven. En de mensen die toekijken vluchten weg. Dan komt er een vuur uit de hemel en verteert de 250 man die het reukwerk geofferd hebben.

Commentaar van Rashi Numeri 16:28-30

om al deze daden te doen: dat heb ik gedaan door het woord van G'd: om Aäron de kehuna gedolah te geven, zijn zonen de plaatsvervangende kehuna, en Elizaphan het hoofdmanagement van de Kohathieten.

de Heer heeft mij niet gezonden: Maar ik heb alles in mijn eentje gedaan, en hij [Korach] heeft gelijk als hij mij tegenwerkt. - [Midden. Tanchuma Korach 8, Num. Rabba 12]

Maar als… een creatie: een nieuwe.

de Heer schept: om hen te doden door een dood waarbij tot nu toe geen mens is gestorven. En wat is deze creatie? "En de aarde zal haar mond openen en ze verzwelgen." Dan zul je weten dat ze de Heilige hebben uitgedaagd, gezegend is Hij, en ik [Mozes] heb gesproken door G'ddelijk woord. Onze rabbijnen interpreteren het: Als er al een mond voor de aarde was geschapen vanaf de tijd van de zes scheppingsdagen, goed en wel, maar zo niet, laat G'd dan [nu een] scheppen. - [Midden. Tanchuma Korach, Sanh. 110a]

De bloeiende staf van Aäron

De volgende dag klagen sommigen kinderen van Israël over de vele doden. Hierop zendt G'd een plaag die vele duizenden rebellen doden.

De autoriteit van Aäron is openlijk bewezen, zodat zijn suprematie voor altijd verzekerd en erkend is. Elke stam moet een staf brengen waarop ieders naam staat; bij de stam Levi staat de naam Aäron. De staven worden aan Mozes gegeven, die ze meeneemt naar de Tabernakel. De stam wiens staf bloeit en bloesem voortbracht wordt beschouwd als speciaal gekozen door G'd. De volgende dag zien de priesters dat de staf van Aäron bloeit en bloesem voortbrengt. Iedereen is er nu van overtuigt dat Aäron het recht toekomt van het priesterschap.Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Waarom komt Korach in opstand tegen Mozes en Aäron?
  2. Wat doet Mozes?
  3. Wat gebeurt er met Korach en zijn metgezellen en hun gezinnen?
  4. Hoe wordt aangetoond dat Aäron recht heeft op het priesterschap?
© 2009 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Torastudie: Korach – Numeri 16:1Torastudie: Korach – Numeri 16:1Korach, "de zoon van Yitzhar, de zoon van Kehat, de zoon van Levi," roept een opstand tegen Mozes op. Hij wordt vergezel…
Torastudie: De vrouw van Mozes – Numeri 12:1Torastudie: De vrouw van Mozes – Numeri 12:1Tzipporah, de vrouw van Mozes, wordt een Koesjiet genoemd. Waarom wordt ze beschreven als een Koesjiet terwijl ze eigenl…
Joodse Bijbel: G'd openbaart Zichzelf aan MozesJoodse Bijbel: G'd openbaart Zichzelf aan MozesWanneer Mozes zijn vee hoedt in de woestijn verschijnt G'd bij een brandend braamstruikje waarvan de takken niet verschr…
Torastudie: de Levieten – Numeri 3:1-4:6Torastudie: de Levieten – Numeri 3:1-4:6In deze Torastudie bespreken we Numeri 3:1-2 (de generaties van Aharon en Mozes); Numeri 3:12 en 3:39 (de Levieten); Num…

Noachidische geboden/wetten: de Zeven Wetten van Noachmijn kijk opNoachidische geboden/wetten: de Zeven Wetten van NoachDe zeven noachidische geboden of wetten worden beschouwd als de minimale richtlijnen voor iedere beschaafde samenleving.…
Joodse Bijbel: de twaalf verspieders in KanaänJoodse Bijbel: de twaalf verspieders in KanaänTerwijl de kinderen van Israël hun kamp hebben opgeslagen bij Kadesh Barnea en het land Kanaän niet ver weg is, eisen ze…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
  • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
  • Tenach
Jehoeda (1.535 artikelen)
Laatste update: 05-07-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.