Joodse Bijbel: Israëls beproevingen in de woestijn

Joodse Bijbel: Israëls beproevingen in de woestijn De kinderen van Israël hebben voor bijna een geheel jaar hun kamp bij de Berg Sinaï gehad, wanneer de wolkenzuil voor de eerst opstijgt, over de Tabernakel. Meteen zetten de kinderen van Israël hun reis voort. Volgens het bevel van G'd, zetten de Joden hun reis door tot zij de Woestijn van Paran bereiken. Ondertussen worden de Joden aan beproevingen blootgesteld. Maar steeds weer biedt G'd de helpende hand.

Vertrek uit de Sinaï

De kinderen van Israël hebben voor bijna een geheel jaar hun kamp bij de Berg Sinaï gehad, wanneer de wolkenzuil voor de eerst opstijgt, over de Tabernakel. Meteen zetten de kinderen van Israël hun reis voort. Volgens het bevel van G'd, zetten de Joden hun reis door tot zij de Woestijn van Paran bereiken.

De mensen vragen om vlees

De vermoeidheid begint een rol te spelen. Het Egyptische uitschot dat met de Israëlieten is meegereisd begint de ontevredenheid onder de Joden te voeden. Spoedig beginnen de kinderen te jammeren over het 'verloren paradijs' van Egypte en de ontberingen van de woestijn. Ze klagen: "Wie geeft ons vlees te eten? Wij denken terug aan de vis, die wij in Egypte aten om niet, aan de komkommers en de meloenen, het look, de uien en het knoflook. Maar nu drogen we uit, er is in het geheel niets, wij krijgen alleen dit manna te zien."

Mozes luistert naar het gejammer met verdriet en hij bidt tot G'd. De Eeuwige luistert naar zijn gebed. Hij beveelt Mozes zeventig wijzen te selecteren die G'd goddelijke geest zou schenken; zij zullen de last dragen om het volk te leiden. G'd belooft ook dat het volk het vlees zal krijgen waar ze om smeken, maar dat het naar hen komt als een bittere straf. "De Eeuwige zal u vlees geven en gij zult eten. Gij zult het niet één dag eten en geen twee dagen, geen vijf dagen, geen tien dagen en geen twintig dagen, maar een volle maand lang, totdat het uw neus uitkomt en gij er van walgt - omdat gij de Eeuwige hebt veracht, die in uw midden is en aldus voor zijn aangezicht hebt gejammerd: Waarom toch zijn wij uit Egypte getrokken?"

Mozes is verbaasd dat er zoveel dieren zullen zijn om alle mensen eten te geven. Maar G'd zegt: "Zou de hand van de Eeuwige te kort zijn?"

Er steekt een sterke wind op en blaast kwakkels in het kamp. Het volk verzamelt alle dieren en eet tot ze verzadigd is. Maar de Eeuwige treft hen met een plaag. De plaats wordt Kivroth-hattaavah genoemd, omdat men daar het gulzige volk begraven heeft.

De zeventig wijzen

De zeventig wijzen worden geselecteerd om de last op de schouders van Mozes te verlichten. In die tijd gebeurt een episode die het karakter van Mozes in al zijn puurheid en grootheid reflecteert. Twee van de geselecteerde mannen die kandidaten voor het leiderschap zijn blijven in het kamp, want G'd heeft om slechts 70 mannen gevraagd, terwijl er 72 kandidaten geselecteerd zijn van de twaalf stammen, van elke stam zes. Eldad en Medad vallen af, maar toch blijft de geest van G'd op hen rusten en zij beginnen te profeteren dat Mozes zal sterven voordat het volk het land Israël zal binnentrekken. En zij zeggen dat Jozua de kinderen van Israël Kanaän binnen zal leiden. Jozua klaagt hierover bij Mozes. Maar Mozes vertelt hem: "Wilt gij voor mij ijveren? Och, ware het gehele volk des Heren profeten, doordat de Eeuwige Zijn geest op hen gave!"

De zonde van Mirjam

Als de tijd verstrijkt beginnen Mirjam en Aäron, die naast Mozes de grootste leiders en profeten in Israël zijn, onvriendelijk over Mozes te praten. God hoort dit en zegt: "Hoor nu mijn woorden. Indien u onder een profeet is, dan maak Ik, de Eeuwige, Mij een gezicht aan hem bekend, in een droom spreek Ik met hem. Niet aldus met mijn knecht Mozes, vertrouwd als hij is in geheel mijn huis. Van mond tot mond spreek Ik met hem, duidelijk en niet in raadselen, maar hij aanschouwt de gestalte des Heren. Waarom hebt gij u dan niet ontzien tegen mijn knecht Mozes te spreken?"

Op hetzelfde moment ontdekt Mirjam dat ze lepra heeft. Aäron smeekt Mozes tot G'd te bidden en Mozes doet het meteen. G'd zegt dat Mirjam zeven dagen uit het kamp moet blijven; daarna zal ze genezen zijn en mogen terugkeren.Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Wanneer vertrekt het volk Israël bij de Berg Sinaï?
  2. Waarom klaagt het volk?
  3. Waarom worden zeventig wijzen aangewezen?
  4. Welke zonde begaat Mirjam?

Lees verder

© 2009 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Joodse Bijbel: Kinderen van Israël in de woestijnJoodse Bijbel: Kinderen van Israël in de woestijnDe laatste jaren in de woestijn zijn zwaar voor de kinderen van Israël. Wanneer Mirjam sterft, houdt de waterbron op. De…
Torastudie 97: wat Jithro hoorde - Exodus (18:1)Torastudie 97: wat Jithro hoorde - Exodus (18:1)Sommige Sjabbatot zijn speciaal. Zo ook de Sjabbat waarin gelezen wordt over de gebeurtenis op de berg Sinaï. Opvallend…
Torastudie 192: God spreekt tot Mozes – Numeri 1:1-2Torastudie 192: God spreekt tot Mozes – Numeri 1:1-2De Tora is in de Sinaï woestijn -die aan niemand toebehoorde- aan het Joodse volk gegeven. Opvallend is dat de Tora niet…
Jodendom: waarom is de Berg Sinaï niet meer heilig?Jodendom: waarom is de Berg Sinaï niet meer heilig?Er bestaan veel theorieën over de locatie van de Berg Sinaï maar geen is zelfs bijna overtuigend. Hoe komt het dat de Jo…

Bewijs genoeg... Wat is er feitelijk over Jezus bekend?Bewijs genoeg... Wat is er feitelijk over Jezus bekend?Bewijs genoeg... Wat is er feitelijk over Jezus bekend? - Lee Strobel, voormalig rechtbankverslaggever van de krant de C…
Joodse filosofie - Chabad 4: begrijpen wat we niet begrijpenHet geloof van een Jood is een functie van het bestaan van zijn ziel. Aan de andere kant zijn er tijden dat ons verstand…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
  • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
  • Tenach

Reageer op het artikel "Joodse Bijbel: Israëls beproevingen in de woestijn"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Etsel
Laatste update: 31-08-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Bijbelse geschiedenis/personen
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!