Joodse Bijbel: De Tabernakel - het Heiligdom

Joodse Bijbel: De Tabernakel - het Heiligdom Op de dag dat Mozes terugkeert van de Berg Sinaï met de twee Stenen Tafelen, verzamelt hij de hele gemeenschap van Israël rond hem en vertelt hen dat G'd hem heeft bevolen een plaats van aanbidding te bouwen, of een Tabernakel, die een zichtbaar embleem is van G'ds aanwezigheid in het midden van Israël. G'd zal in hun midden wonen. Voor dit doel vraagt G'd hen vrijwillig, goud, zilver, koper, kostbare stenen, wol en linnen te doneren.

De architecten, Bezalel en Oholiav

Twee mannen, Bezalel en Oholiav, die begiftigd zijn met goddelijke wijsheid en artistieke kennis, worden aangewezen als architecten voor de constructie van de Tabernakel. Zij en anderen voeren het beeld en plan uit dat G'd aan Mozes heeft getoond.

Plan van het heiligdom

De Tabernakel bestaat uit een tent dat van plaats tot plaats kan worden verplaatst. Een artistiek geweven gordijn (de Porochet) versierd met Cheroebiem, die omhoog gehouden worden door vier houten pilaren met goud, scheidt de tent in twee delen. De voorkant wordt de Heilige Plaats genoemd, en de binnenkant wordt het Heilige der Heiligen genoemd.

De muren van het heiligdom zijn gemaakt van houten platen die rusten in zilveren pijpen, bedekt met fijn goud. Het dak en de buitenmuren zijn bedekt met dure tapijten en huiden. Voor de ingang in het heiligdom hangt een artistiek geweven gordijn. De tent van de Tabernakel staat in brede binnenplaats, gesloten door gordijnen gesteund door pilaren.

Het heiligdom

Aan de zuidkant van de binnenplaats, tegenover de ingang, staat het Altaar van brandoffer, gemaakt van 'shittiem', hout bedekt met koper. Achter het altaar (tussen het altaar en de Tabernakel), staat de wasbekken, waar de priesters zich moeten wassen voor het heiligdom binnen te gaan.

In de Tabernakel, aan de noordelijke kant, staat de Tafel, gemaakt van 'shittiem', hout bedekt met puur goud en met een gouden kroon rondom. Op deze tafel liggen de twaalf toonbroden, die elke Sjabbat door verse toonbroden worden vervangen. In het zuiden, staat de Kandelaar, gemaakt van puur goud en versierd met allerlei bloemen; haar zeven lampen worden elke avond aangestoken. In het midden van de kamer is het wierook altaar, gemaakt van 'shittiem', hout bedekt met goud. Daarop worden elke dag, 's ochtends en 's avonds, de fijnste kruiden aan G'd geofferd

De twee Stenen Tafelen worden in de Ark bewaard. De Ark is bedekt met puur goud. De Heilige Ark staat in het Heilige der Heiligen. Er zitten gouden ringen aan de hoeken zodat het door palen gedragen kan worden als het kamp zich verplaatst.

De priesters

Aäron en zijn vier zonen

G'd kiest Aäron en zijn vier zonen, Nadab, Abihu, Elazar en Ithamar als de priesters die in de Tabernakel dienen namens het Joodse volk. De eerst geborenen die oorspronkelijk zijn aangewezen om priesters van G'd te zijn, hebben hun privilege verloren als gevolg van de zonde van het Gouden Kalf. De hele stam Levi is vrij van die zonde. Daarom selecteert G'd de stam Levi en heiligt het om Hem te dienen in het Heiligdom.

Kleding

De kleding van de gewone priesters bestaat uit een witte linnen tunica, broek, gordel en een witte tulband. De Hoge Priester heeft nog extra versieringen om duidelijk te maken dat hij hoger in rang is. Dit is inclusief de Tzitz, een plaat van puur goud, die hij op zijn voorhoofd draagt. Het wordt vastgehouden door een blauwe draad. Op deze versiering staan de woorden: "Heiligheid aan de Heer". Zij verklaren dat de drager geheel toegewijd is aan de dienst van G'd. Ook draagt hij de Ephod boven zijn tunica. Het is gemaakt van de fijnste textiel, niet alleen van blauw en karmozijnrood, maar ook van gouden draden. Het ligt vast op de schouders door twee onyx-stenen met goud. Op deze stenen staan de namen van de twaalf stammen, zes op iedere steen, in volgorde van leeftijd; en de Hoge Priester draagt deze stenen als de 'stenen van herinnering' voor de kinderen van Israël wanneer hij voor G'd staat. Aan de Ephod is de Borstplaat van Beslissing gevestigd, door twee gouden kettingen die op het hart rusten. Op de borstplaat zitten twaalf kostbare stenen in vier gelijke rijen; en in de stenen staan de namen van de twaalf stammen van Israël gegraveerd. Daar zijn de Uriem en Tummiem geplaatst, die de Hoge Priester raadpleegt over belangrijke zaken, zoals het wel of niet oorlog gaan voeren, en andere kwesties betreffende de welvaart van het hele volk. In deze aangelegenheden lichten de stenen op en vormen de woorden die de antwoorden openbaren op de vragen. Tussen de Ephod en de Tunica draagt de Hoge Priester de toga die van fijne blauwe wol is en die eindigt in een brede zoom van granaatappels van blauw, rood en karmozijn rood. Tussen deze kleine granaatappels zijn kleine gouden bellen geplaatst, die geluid maken als Aäron het Heiligdom in wandelt. Ondanks hun kleding moeten de Hoge Priester en de priesters met blote voeten het Heiligdom naderen als teken van bescheidenheid en nederigheid.

Priesterlijke zegen

Aäron en zijn zonen geven het volk Israël de priesterlijke zegen: "De Eeuwige zegene u en behoede u; de Eeuwige doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de Eeuwige verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede."

Inwijding van de Tabernakel

De rest van het werk van de Heilige Tabernakel wordt gegeven aan de leden van de andere families van Levi.

Wanneer de verschillende onderdelen van het Heiligdom klaar zijn regelt hij een periode van zeven dagen voor de inwijding van het Heiligdom en de installatie van de priesters in hun heilige kantoren.

Op de eerste dag van Nissan van het tweede jaar na de exodus is de oprichting van de Tabernakel gereed. Wanneer Aäron het eerste offer op het altaar legt stuurt G'd een vuurvlam die het vlees op het altaar verteerd. Het hele volk kijkt met ontzag toe naar dit teken van Gods aanwezigheid in de Tabernakel en aanbidt Hem, en zij buigen zich met vreugde neer voor Zijn G'ddelijke Aanwezigheid.

De dood van Nadab en Abihoe

Op dezelfde dag brengen de prinsen van de twaalf stammen hun offers. Maar er gebeurt iets triest. Nadab en Abihoe doen meer dan G'd van hen beveelt. Zij offeren wierook op het altaar. Plotseling komt een vlam uit de hemel en doodt hen beiden. Aäron is bedroefd over het verlies van zijn twee oudste zonen, maar hij realiseert zich dat het een straf van G'd is en zwijgt. De heiligheid van de Tabernakel is nu nog duidelijker.

Wolkenzuil en vuurzuil

Gedurende de dag is de Tabernakel bedekt door een wolkenzuil en in de nacht door een vuurzuil. Zolang de wolkenzuil op de Tabernakel rust blijven de kinderen van Israël op dezelfde plaats. Wanneer de wolkenzuil vertrekt, is dit een teken om hun reis voort te zetten. Dus zij reizen volgens G'ddelijke bevel.

Wanneer de Heilige Ark wordt gedragen zegt Mozes: "Stijg op o God, en vernietig uw vijanden, en laat hen die U haten voor U wegvluchten." Wanneer de Heilige Ark wordt neergezet zegt Mozes: "Keer terug o G'd, naar de tienduizenden families van Israël."

Twee zilveren trompetten worden gebruikt om het volk bijeen te roepen voor de Tabernakel, of om te vertrekken, of oorlog te voeren, of voor de heilige feesten. Voor elke gelegenheid is er een ander signaal.Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
 1. Door wie wordt de Tabernakel ontworpen?
 2. Hoe ziet de Tabernakel eruit?
 3. Wat wordt in de Ark bewaard?
 4. Wie zijn de priesters die in de Tabernakel dienen?
 5. Hoe luidt de priesterlijke zegen?
 6. Welke stam heeft het Gouden Kalf niet gediend?
 7. Wat gebeurt er met twee zonen van Aäron?
 8. Waar wordt de Tabernakel door bedekt overdag en 's nachts?

Lees verder

© 2009 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Kabbala 3: Mozes kabbalist - ziel van de ToraVoor veel mensen is Mozes alleen maar bekend als ontvanger van de wetten, het lichaam van de Tora. Maar God schonk niet…
Wat is het doel van het leven? - een woning voor GodIn het tweede deel van 'Wat is het doel van het leven?' aandacht voor een woning voor God. We hebben eerder gezien dat d…
Torastudie 131: Breken van Stenen Tafelen Exodus 32:19Torastudie 131: Breken van Stenen Tafelen Exodus 32:19Het mag vreemd klinken maar de Tora beschouwt het breken van de Stenen Tafelen door Mozes als de grootste daad die hij v…
Torastudie 170: Zonde en heiligheid Leviticus 16:16Torastudie 170: Zonde en heiligheid Leviticus 16:16De Lubavitcher Rebbe bespreekt een discussie in de Talmoed waarbij de vraag gesteld wordt wie op aarde een 'woning' voor…

Joodse Bijbel: Israëls beproevingen in de woestijnJoodse Bijbel: Israëls beproevingen in de woestijnDe kinderen van Israël hebben voor bijna een geheel jaar hun kamp bij de Berg Sinaï gehad, wanneer de wolkenzuil voor de…
Joodse filosofie - Chabad 4: begrijpen wat we niet begrijpenHet geloof van een Jood is een functie van het bestaan van zijn ziel. Aan de andere kant zijn er tijden dat ons verstand…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
 • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
 • Tenach

Reageer op het artikel "Joodse Bijbel: De Tabernakel - het Heiligdom"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Etsel
Laatste update: 05-07-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Bijbelse geschiedenis/personen
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!