Joodse Bijbel: Amalek en Jethro

Joodse Bijbel: Amalek en Jethro Terwijl de Israëlieten nog steeds in Refidim zijn, worden ze door de Amalekieten, een machtig strijdbaar volk en afstammelingen van Ezau, aangevallen. Het is een laffe aanval op een vermoeid en uitgeput volk dat net bevrijd is uit de slavernij en op weg is naar haar thuisland. Israël wint uiteindelijk de strijd. Samen met deze herinnering gaat een eed om de Amalekieten - als belichaming van al het kwaad- van de aardbodem te vegen. Jethro stelt Mozes een gerechtshof voor.

Joodse Bijbel met commentaar van Rashi

Per vers het commentaar van Rashi, de Joodse Bijbelcommentator die leefde van 1040-1105. Rashi wordt beschouwd als de leraar van de leraren. Door alle traditionele Joden wordt Rashi als autoriteit op het gebied van de Joodse Bijbel en de Talmoed beschouwd. Vandaar dat het belangrijk is om zijn commentaar op de Joodse Bijbel weer te geven. Rashi gebruikt nieuw Hebreeuws aangevuld met Oud Franse woorden. Zijn taalgebruik is soms wat orakelachtig kort. Voor nadere verklaring is het verstandig een orthodox Joodse rabbijn te raadplegen.

De nederlaag van Amalek

Terwijl de Joden nog steeds in Refidim zijn, vallen de Amalekieten, een machtig strijdbaar volk en afstammelingen van Ezau, de Israëlieten aan. Het is een laffe aanval op een vermoeid en uitgeput volk dat net bevrijd is uit de slavernij en op weg is naar haar thuisland.

Mozes plaatst zijn discipel Jozua aan het hoofd van de troepen die tegen de Amalekieten vechten. Dan gaat Mozes samen met Aäron en neef Hut de heuvel op en bidt voor G'ds hulp in de strijd. De strijd duurt een hele dag en de Amalekieten worden uiteindelijk verslagen. G'd beveelt Mozes de aanval van de Amalekieten op te schrijven om eeuwig te herinnerd te worden. Samen met deze herinnering gaat een eed om de Amalekieten - als belichaming van al het kwaad- van de aardbodem te vegen. Er kan geen vrede zijn tussen Israël en Amalek in de toekomst. Exodus 17:14: De Heer zei tegen Mozes: Schrijf dit [als] een gedenkteken in het boek op en zeg het voor Jozua's oren op, zodat ik zeker de herinnering aan Amalek van onder de hemel zal uitwissen. Exodus 17:16: En hij zei: Want er is een hand op de troon van de Eeuwige, [dat er een oorlog voor de Heer zal zijn tegen Amalek van generatie op generatie.

Commentaar van Rashi Exodus 17:14

Schrijf dit [als] een gedenkteken in: namelijk dat Amalek kwam om de Israëlieten aan te vallen voordat alle [andere] naties dat [durfden] te doen.

en reciteer het in de oren van Jozua: [Jozua] was voorbestemd om Israël in het land [van Israël] te brengen en om hem [Amalek] zijn vergelding te betalen. Hier werd aan Mozes gezinspeeld dat Jozua Israël in het land zou brengen. - [van Tanchuma 28, Mechilta]

Ik zal zeker de herinnering aan Amalek uitwissen: daarom vermaand Ik u op deze manier, omdat ik hem wil uitwissen.

Commentaar van Rashi Exodus 17:16

En hij zei: [I.e.] Mozes [zei].

Want er is een hand op de troon van de Eeuwige: Hebreeuws כִּי-יָד עַל כֵּס יָ-הּ. De hand van de Heilige, gezegend is Hij, werd opgewekt om bij Zijn troon te zweren, oorlog te voeren en voor eeuwig haat te voeren tegen Amalek. Wat is nu de betekenis van כֵּס [in tegenstelling tot כִּסֵא en ook [waarom is] de goddelijke naam in tweeën gedeeld? [Dat wil zeggen, waarom wordt de Naam יָ-הּ gebruikt in plaats van י-ה-ו-ה?] [Het antwoord is dat] de Heilige, gezegend is Hij, zwoer dat Zijn Naam niet volledig zal zijn en Zijn troon niet zal zijn compleet totdat de naam van Amalek volledig is uitgewist. En wanneer zijn naam is uitgewist, zal de Goddelijke Naam compleet zijn, en de troon zal compleet zijn, zoals gezegd wordt: “De vijand is vernietigd; zwaarden bestaan ​​voor altijd (לָנֶצַח) ”(Psalm 9:7); dit [naar wie ze verwijzen] is Amalek, over wie geschreven staat: "en behielden hun woede voor eeuwig (נֶצַח)" (Amos 1:11). "En U hebt de steden ontworteld - hun herinnering is verloren" (Psalm 9:7) [d.w.z. de vernietiging van Amalek]. Wat staat er achteraf? “En de Heer (וַיהוה) zal voor eeuwig zitten” (Psalm 9:8); dus [nadat Amalek is uitgewist] is de Naam compleet. "Hij heeft Zijn troon (כִּסְאוֹ) bevestigd voor het oordeel" (Psalm 9:8). De troon is dus compleet [d.w.z. dus de troon, hier gespeld met een "aleph", is nu compleet]. - [van Midrash Tanchuma, einde van Ki Theitzei]

Het bezoek van Jethro

In die tijd hoort de schoonvader van Mozes, Jethro, over de wonderen van G'd met zijn kinderen van Israël, en hij besluit Mozes in de woestijn te bezoeken. Hij neemt zijn dochter Zippora en haar twee zonen, Gershom en Eliëzer, en brengt ze naar Mozes. Mozes verwelkomt Jethro met de gehele gemeenschap van Israël. Jethro, een man met veel ervaring en kennis, is erg onder de indruk van Mozes' verslag van de historische gebeurtenissen die het volk Israël heeft meegemaakt.

Het gerechtshof

Jethro is ook onder de indruk van de wet en orde die heersen in het kamp van Israël, hoewel ze nog maar kortgeleden slaven waren. Hij bekritiseert echter Mozes dat deze de gehele last van de rechtspraak op zich neemt. Het gaat immers om een paar miljoen mensen. Hij stelt aan Mozes voor dat hij een juridisch systeem organiseert met kleinere en grotere rechtbanken. Er moeten rechters en officieren van justitie worden aangesteld die gaan rechtspreken over de onderlinge geschillen. Alleen erg belangrijke zaken moet Mozes zelf afhandelen. De suggestie van Jethro wordt onmiddellijk tot uitvoering gebracht. Exodus 18:26: En ze zouden de mensen te allen tijde oordelen; het moeilijke geval dat ze Mozes zouden voorleggen, maar elk klein geval zouden ze zelf oordelen.

Commentaar van Rashi Exodus 18:26

En ze zouden oordelen: וְֹשָפְטוּ. [Onkelos geeft:], וְדַייְנִין יַתעַמָּא, En zij oordelen het volk. [In tegenstelling tot dit woord in vers 22, dat de imperatief aanduidt, duidt dit het heden aan.]

zij zouden brengen: Hebreeuws יְבִיאוּן. [Onkelos geeft:] מַייְתִין, ze brengen [in de tegenwoordige tijd en niet in de toekomstige tijd].

zij zouden zelf oordelen: Hebreeuws יִשְׁפּוּטוּ, hetzelfde als יִשְׁפֹּטוּ, en op dezelfde manier [we vinden het werkwoord תעבורי,], “noch zul je weggaan (לֹא תַעִבוּרִי)” (Ruth 2:8), zoals לֹא תַעֲבוֹרִי. De Targum [Onkelos] geeft weer: דַּייְנִין אִינוּן, zij oordelen. De eerdere passages (vers 22) waren in de imperatieve vorm. Daarom worden ze weergegeven als וִִידוּנוּן, יַיְתוּן, יְדוּנוּן, maar deze passages [hier in vers 26] zijn uitdrukkingen van doen [en zijn niet verplicht].

Jethro blijft niet lang bij Mozes en de kinderen van Israël. Hij keert terug naar Midian en predikt over de grootheid van de G'd van Israël onder de heidenen. Zijn nakomelingen, de Kaïnieten, blijven vele eeuwenlang het Joodse volk vriendelijk gezind.Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Wat gebeurt er met de Joden als ze in Refidim zijn?
  2. Wie zijn de Amalekieten?
  3. Waarom is er geen plaats voor de Amalekieten in de toekomst?
  4. Wat stelt Jethro voor aan Mozes?
  5. Wat doet Jethro als hij terugkeert naar Midian?
© 2009 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Torastudie: wat Jithro hoorde - Exodus 18:1Torastudie: wat Jithro hoorde - Exodus 18:1Sommige Sjabbatot zijn speciaal. Zo ook de Sjabbat waarin gelezen wordt over de gebeurtenis op de berg Sinaï. Opvallend…
Poeriem: Zachor (Deuteronomium 25:17-19)Op de Sjabbat vóór Poeriem vieren we het mislukken van het Amalekietische plot van Haman om het volk Israël te vernietig…
Boekrecensie: Erfdeel en oogappel - Wiesje de LangerecensieBoekrecensie: Erfdeel en oogappel - Wiesje de LangeIn 2008 is het boek 'Erfdeel en oogappel - Israël in politiek en profetie' van schrijfster Wiesje de Lange (1938-2013) v…
Waar zijn de oude vijanden van Israël? Amalek, Babylon, etcZijn de oude vijanden zoals Babylon (Irak), Kanaän, Amalek, Assyriërs en de Filistijnen die in de Bijbel genoemd worden…

Joodse Bijbel: Openbaring op de Sinaï - Tien GebodenJoodse Bijbel: Openbaring op de Sinaï - Tien GebodenNa een lange reis door de woestijn komen de kinderen van Israël aan in de Sinaï-woestijn. Daar bij de Berg Sinaï slaan z…
Joodse Bijbel: manna uit de HemelJoodse Bijbel: manna uit de HemelDe Israëlieten maken een lastige tocht door de woestijn. Ze vinden moeilijk water. Als ze uiteindelijk water hebben gevo…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
  • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
  • Tenach
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 07-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.