Joodse Bijbel: doortocht door de Rietzee

Joodse Bijbel: doortocht door de Rietzee De kortste route voor de kinderen van Israël naar het Beloofde Land zou via het land van de Filistijnen zijn. G'd wil echter de nieuw geboren Joodse natie de gelegenheid geven de resten van de Egyptische invloed van zich af te schudden en hen onderwijzen in een heilig leven, door de G'ddelijke Tora die hen wordt gegeven op de Berg Sinaï. Farao heeft spijt dat hij zijn slaven heeft laten gaan en zet de achtervolging in. Maar de Israëlieten weten via de Rietzee te ontkomen.

Joodse Bijbel met commentaar van Rashi

Per vers het commentaar van Rashi, de Joodse Bijbelcommentator die leefde van 1040-1105. Rashi wordt beschouwd als de leraar van de leraren. Door alle traditionele Joden wordt Rashi als autoriteit op het gebied van de Joodse Bijbel en de Talmoed beschouwd. Vandaar dat het belangrijk is om zijn commentaar op de Joodse Bijbel weer te geven. Rashi gebruikt nieuw Hebreeuws aangevuld met Oud Franse woorden. Zijn taalgebruik is soms wat orakelachtig kort. Voor nadere verklaring is het verstandig een orthodox Joodse rabbijn te raadplegen.

Achtervolging

De kortste route voor de kinderen van Israël naar het Beloofde Land zou via het land van de Filistijnen zijn. G'd wil echter de nieuw geboren Joodse natie de gelegenheid geven de resten van de Egyptische invloed van zich af te schudden en hen onderwijzen in een heilig leven, door de G'ddelijke Tora die hen wordt gegeven op de Berg Sinaï. Bovendien zou de kortste weg leiden tot een oorlog met de Filistijnen, en het zou twijfelachtig zijn of de Israëlieten als vrije mannen zouden kunnen vechten na eeuwen van slavernij. Ze zouden kunnen beslissen naar Egypte terug te keren in plaats van een bloedige oorlog te voeren. Daarom leidt G'd het volk eerst rond via het zuiden door de woestijn. Exodus 13:8: Daarom leidde G'd het volk door de woestijn [naar] de Rietzee, en de kinderen van Israël waren gewapend toen ze uit Egypte trokken.

Commentaar van Rashi Exodus 13:8

leidde… rond: Hij leidde hen rond van een directe route naar een omslachtige route.

de Rietzee: Hebr. יַם-סוּף, zoals לְיַם-סוּף, naar de Rietzee. סוּף betekent een moeras waar riet groeit, vergelijkbaar met "en [het] in het moeras (בַּסוּף)" (Exodus 2:3); “Riet en biezen (וַסוּף) zullen worden afgesneden” (Jesaja 19:6).

gewapend: Hebreeuws חִמֻשִׁים וַחִמֻשִׁים [in deze context] kan alleen 'gewapend' betekenen. (Aangezien Hij hen [omslachtig] rondleidde in de woestijn, liet Hij hen gewapend naar boven gaan, want als Hij hen door de beschaving had geleid, zouden ze niet van alles hebben moeten voorzien wat ze nodig hadden, maar alleen [deel] als een persoon die van plaats naar plaats reist en van plan is daar te kopen wat hij nodig heeft. Maar als hij een lange afstand aflegt in een woestijn, moet hij al zijn benodigdheden voor zichzelf bereiden. Dit vers is alleen geschreven om het te verduidelijken de kwestie, dus je moet je niet afvragen waar ze wapens vandaan haalden in de oorlog met Amalek en in de oorlogen met Sihon en Og en Midian, want de Israëlieten sloegen hen met de punt van het zwaard.) [In een oude Rasji]) En op dezelfde manier [De Schrift] zegt: "en gij zult gewapend oversteken (חִמֻשִׁים)" (Jozua 1:14). En zo ook gaf Onkelos מְזָרְזִין weer zoals hij weergaf: "en hij bewapende (וְזָרֵיז) zijn getrainde mannen" (Genesis 14:14). Een andere interpretatie: חִמֻשִׁים betekent "gedeeld door vijf", [wat betekent] dat één op de vijf (חִמִֹשָה) [Israëlieten] wegging, en vier vijfde [letterlijk delen van het volk] stierf tijdens de drie dagen van duisternis [zie Rasji. op Exodus 10:22]. - [uit Mechilta, Tanchuma, Beshallach 1]

Na drie dagen ontvangt Farao bericht over de voortgang van de kinderen van Israël. De onverwachte richting van hun mars doen hem vermoeden dat zij verdwaald zijn in de woestijn. Farao krijgt spijt dat hij ze heeft laten gaan. Hij mobiliseert onmiddellijk zijn leger en neemt de leiding in de achtervolging van zijn voormalige slaven. Hij bereikt hen bij de oevers van de Rietzee en hij duwt hen richting het water zodat hun mogelijkheid te ontsnappen afsnijdt.

De kinderen van Israël worden angstig als zij hun voormalige slavenhouders zien. Sommige groepen zijn klaar om het gevecht aan te gaan met de Egyptenaren; anderen verkiezen liever te verdrinken in de zee dan het risico verslagen te worden en terug te keren in slavernij. Een derde bange groep begint tegen Mozes te klagen. Ze hadden beter in Egypte kunnen blijven dan te sterven in de woestijn. Exodus 14:11-13: "Is het omdat er geen graven in Egypte zijn dat je ons hebt meegenomen om te sterven in de woestijn?" roepen ze uit. "Zeiden we niet tegen je ons met rust te laten zodat we de Egyptenaren dienen, omdat we liever de Egyptenaren dienen dan sterven in de woestijn." Maar Mozes blijft kalm en zegt: "Wees niet bang. De verlossing van de Heer is nabij."

Commentaar van Rashi Exodus 14:11-13

Is het omdat er geen graven zijn: Hebreeuws הִמִבְּלִי אֵין קְבָרִים. Is het vanwege de behoefte? Namelijk dat er in Egypte geen graven zijn om begraven te worden, dat u ons daaruit hebt gehaald? Si por falyanze de non fosses in het Oudfrans [dat wil zeggen, is het door gebrek dat er geen graven zijn?].

Is dit niet het ding waarover we u in Egypte hebben gesproken: wanneer hadden ze [dit] gezegd? "En zij zeiden tot hen:" Moge de Heer u aanschouwen en oordelen" (Exodus 5:21). [Van Mechilta]

dan sterven: Hebreeuws מִמֻּתֵנוּ, dan zouden we sterven. Als het [מִמֻּתֵנוּ] met een "melupum" (dat wil zeggen, een "cholam", [מִמּו vוּ] werd geklonken, zoals bekend is dat de grammatici een "cholam" een "melupum" noemden. Zie Rasji hieronder in Exodus 19:24) , zou het worden uitgelegd als: "dan onze dood." Nu het is geklonken met een "shuruk" [מִמֻּתֵנוּ], wordt het uitgelegd als "dan zouden we sterven". Evenzo [in het vers]: "Als we maar waren gestorven (מּוּתֵנוּ)" (Exodus 16:3), [betekent] dat we zouden sterven. [Evenzo] "Was ik maar gestorven (מּוּתֵי) in plaats van jou" (2 Samuël 19:1), verwijzend naar Absalom [betekent dat ik had moeten sterven]; [En מּוּתִי is vergelijkbaar met (קוּמִי) in het vers:] "voor de dag dat ik zal opstaan (קוּמִי)" (Zefanja 3:8); [en ook vergelijkbaar met (ֹשוּבִי) in het vers] "totdat ik terugkeer (ֹשוּבִי) in vrede" (2 Kronieken 18:26), [wat respectievelijk betekent] dat ik opsta, dat ik terugkeer.

voor de manier waarop je de Egyptenaren hebt gezien, enz .: zoals je ze hebt gezien - dat is alleen vandaag. Het is [pas] vandaag dat u ze hebt gezien, maar u zult niet langer doorgaan [ze te zien].

Dan leidt Mozes de Israëlieten richting de oevers van de Riet Zee. De wolkenzuil is nu van positie veranderd. Hij zweeft tussen de twee legers; over de Israëlieten schijnt het helder licht, terwijl er duisternis valt over de Egyptenaren.

Het wonder van de Rietzee

Dan spreekt G'd tot Mozes: "Hef je staf op en strek je hand uit over de zee en splijt deze en de kinderen van Israël zullen droog de overkant bereiken." Mozes doet wat G'd hem beveelt. Het heft zijn staf op en strekt zijn hand over de zee: er komt een sterke oostenwind opzetten en deze blaast de hele nacht. Het water van de Riet Zee wordt onmiddellijk gescheiden en verzamelt in een muur aan beide kanten waardoor het midden droog blijft. De Israëlieten marcheren door het droge pad en bereiken zo de overkant.

Het einde van het Egyptische leger

De Egyptenaren zetten hun achtervolging zonder aarzeling voort. Maar ze raken vast in de modder. Ze kunnen onmogelijk voortgaan. Ze proberen te vluchten, maar het is te laat; want Mozes strekt zijn staf op bevel van G'd over het water uit en het pad wordt weer zee. Niemand van de soldaten overleeft. Dus G'd redt op die dag de kinderen van Israël. Israël ziet Zijn grote kracht. Het volk gelooft in hem en in Zijn knecht Mozes. Mozes en de hele gemeenschap zingen een lied om G'd te prijzen.

Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Waarom trekt het Joodse volk niet via het land van de Filistijnen naar het Beloofde Land?
  2. Waar krijgt Farao spijt van?
  3. Wat gebeurt er met de wolkenzuil?
  4. Welk wonder gebeurt bij de Rietzee?
  5. Wat gebeurt er met de Egyptische soldaten?
© 2009 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Jodendom: waarom is de Berg Sinaï niet meer heilig?Jodendom: waarom is de Berg Sinaï niet meer heilig?Er bestaan veel theorieën over de locatie van de Berg Sinaï maar geen is zelfs bijna overtuigend. Hoe komt het dat de Jo…
Torastudie: Onder de berg Sinaï - Exodus 19:17Torastudie: Onder de berg Sinaï - Exodus 19:17Op de zesde dag van de maand Sivan in het Joodse jaar 2448 verzamelde het hele Joodse volk zich aan de voet van de berg…
Pesach: de betekenis van vrijheid - uit vrije wil God dienenDe echte betekenis van vrijheid is niet om te doen en laten wat we willen, maar om vrijwillig God te dienen. In Egypte w…
Torastudie: de eerste Sivan – Exodus 30:15Torastudie: de eerste Sivan – Exodus 30:15Zes weken na de Exodus kwamen de Joden bij de berg Sinaï aan. Dit gebeurde op de eerste Sivan (maand van de Joodse kalen…

Torastudie: doortocht Schelfzee II - Exodus 14:15Torastudie: doortocht Schelfzee II - Exodus 14:15In Exodus 14:15 staat een belangrijk stukje waarin God wil dat Mozes niet lang tot Hem bidt, maar dat hij de kinderen Is…
Joodse Bijbel: de tien plagen van EgypteJoodse Bijbel: de tien plagen van EgypteMet tien plagen treft G'd de Farao en Egypte. Na elke plaag belooft Farao het volk Israël te laten gaan, maar telkens ve…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
  • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
  • Tenach
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 07-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.