Joodse Bijbel: de tien plagen van Egypte

Joodse Bijbel: de tien plagen van Egypte Met tien plagen treft G'd de Farao en Egypte. Na elke plaag belooft Farao het volk Israël te laten gaan, maar telkens verstokt zijn hart. De eerste negen plagen zijn een teken van G'ds almacht. Het begint met bloed, dan kikkers, ongedierte, wilde dieren, veepest, zweren, hagel, sprinkhanen en duisternis. De tiende plaag, de dood van de eerstgeborenen mannen en beesten, wordt als een echte straf gezien. Pas dan laat Farao de Israëlieten vertrekken. De Exodus is een feit.

Eerste plaag bloed

Wanneer Farao blijft weigeren de kinderen van Israël te laten gaan waarschuwen Mozes en Aäron hem dat G'd zowel hem als het volk zal straffen. Allereerst verandert het water van Egypte in bloed. Mozes loopt met Aäron naar de oever van de rivier. Daar heft Aäron zijn staf op en slaat op het water dat verandert in bloed. Alle mensen van Egypte en de Farao zien dit wonder; zij zien de vissen sterven als het bloed over het land stroomt en ze draaien zich met afschuw om vanwege de enorme stank van het heilige water. Het is voor hen onmogelijk om uit de rivier de Nijl te drinken dat beroemd is om zijn heerlijke smaak; en zij trachten diep in de grond te graven op zoek naar water. Helaas voor de Egyptenaren is al het water van Egypte in bloed veranderd. De vissen sterven in de rivier en de meren en een week lang lijden mens en dier aan een verschrikkelijke dorst. Toch geeft Farao niet toe.

Tweede plaag kikkers

Na een nieuwe waarschuwing komt de tweede plaag over Egypte. Aäron strekt zijn hand over de wateren van Egypte en er komen overal kikkers tevoorschijn. Zij bedekken het gehele land en ze komen de huizen en slaapkamers binnen; overal vindt de Egyptenaar kikkers. Het gekwaak vult de lucht. Nu wordt Farao bang en hij vraagt Mozes en Aäron tot G'd te bidden om de plaag te laten stoppen met de belofte dat hij het Joodse volk onmiddellijk laat gaan. Maar nadat de kikkers verdwenen zijn, verbreekt hij zijn belofte en weigert de kinderen van Israël te laten vertrekken.

Derde plaag ongedierte

Dan beveelt G'd Aäron het stof van de aarde met zijn staf te slaan en binnen korte tijd lopen er ongedierte rond. Mensen en beesten lijden enorm van de plaag. Hoewel de hulpen van Farao er zeker van zijn dat dit G'ds straf is, verstokt het hart van Farao en blijft hij bij zijn standpunt de Joden in slavernij te houden.

Vierde plaag: wilde dieren

De vierde plaag betreft hordes wilde dieren die alles op hun pad vernielen. Alleen in de provincie Goshen waar de kinderen van Israël wonen is men gevrijwaard van deze plaag. Opnieuw belooft Farao het volk Israël te laten gaan op voorwaarde dat ze niet te ver weggaan. Mozes bidt tot G'd en de wilde dieren verdwijnen. Maar spoedig nadat ze verdwenen zijn, trekt Farao zijn belofte in.

Vijfde plaag: veepest

G'd zendt vervolgens een fatale veepest dat de meeste huisdieren van Egypte doodt. De mensen hebben groot verdriet dat hun mooie paarden, de trots van Egypte, doodgaan; dat alle het vee verloren gaat; en dat alle dieren die ze als goden aanbidden worden getroffen door de plaag. Ze zien bovendien dat het vee van de Israëlieten in leven blijft. Toch blijft het hart van de Farao verstokt en laat hij de Israëlieten niet vertrekken.

Zesde plaag: zweren

De zesde plaag is zo pijnlijk en verschrikkelijk dat het de Egyptenaren met afschuw treft. God beveelt Mozes roet uit de smeltovens te halen en in de lucht te gooien. Mozes doet dit en het roet daalt neer op mens en dier die zweren krijgen.

Zevende plaag: hagel

Bij de zevende plaag wordt Egypte getroffen door hagel. Mensen moeten schuilen in hun huizen; het vee staat in de schuren. De hagel richt dood en verderf aan. Opnieuw wordt Goshen niet getroffen en het gebied bloeit volop. Dan geeft Farao aan Mozes toe dat hij heeft gezondigd. Hij vraagt Mozes tot God te bidden om de hagel te doen stoppen. Hij zal dan het volk laten gaan. Mozes vraagt G'd om de hagel te stoppen, maar Farao's hart blijft verstokt.

Achtste plaag: sprinkhanen

Farao stelt voor dat alleen de mannen naar de woestijn gaan en dat de vrouwen en kinderen achterblijven. Mozes en Aäron accepteren dit aanbod niet. Farao wordt kwaad en beveelt hen het paleis te verlaten. Mozes waarschuwt dat er een nieuwe plaag zal komen. Maar het hart van Farao blijft verstokt, ondanks dat zijn adviseurs hem adviseren toe te geven. Nadat Mozes het paleis heeft verlaten reikt hij zijn hand naar de hemel en een oostenwind brengt een enorme hoeveelheid sprinkhanen het land binnen. Egypte wordt helemaal kaal gevreten. Farao roept opnieuw Mozes en Aäron bij zich. Hij vraagt hen tot G'd te bidden de plaag te stoppen. Dat gebeurt ook. Maar het hart van Farao blijft verstokt en hij laat de kinderen van Israël niet vertrekken.

Negende plaag: duisternis

De negende plaag volgt. Het land wordt overvallen door duisternis. De Egyptenaren kunnen geen hand voor ogen zien. Hun angst is groot en ze blijven vastgelijmd aan hun plaatsen waar ze zitten of staan. Alleen in Goshen is licht. Maar niet alle Joden worden van deze plaag gered. Er zijn een aantal die liever Egyptenaar willen blijven en assimileren. Deze mensen sterven tijdens de duisternis. Farao tracht opnieuw te onderhandelen. Maar dit draait op een mislukking uit. Hij dreigt Mozes en Aäron te doden als ze nog eens langskomen. Mozes zegt dat het niet nodig is om Farao nog een keer te zien. G'd heeft besloten Egypte met nog één plaag te treffen waarna Farao onvoorwaardelijk toestemming zal geven de kinderen van Israël te laten vertrekken. Precies om middernacht zal G'd over Egypte gaan en alle eerstgeboren mannen en beesten doden. De kinderen van Israël zullen gespaard blijven. Farao zal uiteindelijk smeken dat de Joden het land verlaten. Met deze woorden verlaten Mozes en Aäron de woedende Farao.

Het Pesach offer

Op de eerste dag van de maand Nissan, twee weken voor de Exodus zegt G'd tegen Mozes en Aäron dat de kinderen van Israël op de tiende van de maand een lam moeten nemen en op de veertiende moeten slachten. Het bloed van het lam moet op de deurposten worden gesmeerd zodat G'd de huizen niet zal treffen. Het vlees van het lam zal worden gegeten. Voor zeven dagen zullen de Joden ongezuurd brood eten. Alle generaties die hierna komen zullen dit feest vieren. Hoewel het lam een heilig dier is voor de Egyptenaren, durven de Joden het dier toch te offeren.

Tiende plaag: dood van de eerstgeborenen

Op de nacht van veertien op vijftien Nissan doodt G'd alle eerstgeborenen van het land Egypte. Farao roept Mozes en Aäron bij zich en smeekt hen hun volk mee te nemen. Ondertussen bereiden de Israëlieten hun haastige vertrek voor. Met kloppend hart eten zij in groepen het Pesach lam voor middernacht, zoals hen bevolen is. De vrouwen nemen uit de ovens de ongezuurde broden die met het vlees van het geroosterde lam wordt gegeten. Wanneer ze uiteindelijk uit Egypte trekken vergeten ze de beenderen van Jozef niet mee te nemen.

Exodus

Dus de kinderen van Israël worden bevrijd van het juk van hun onderdrukkers op de 15de dag van Nissan in het jaar 2448 van de schepping van de wereld. Er zijn 600.000 mannen vanaf 20 jaar oud, die samen met hun vrouwen en kinderen en vee de grens van Egypte overschrijden. Veel Egyptenaren en niet-Joden vergezellen hen. De Egyptenaren die achterblijven hebben hen nog veel goud en zilver en kleding meegegeven zodat de belofte van G'd aan Abraham uitkomt dat de kinderen van Israël rijk zullen zijn. Met hen mee reist een wolkenzuil gedurende de dag en 's nachts is er een vuurzuil die hen licht geeft. Deze goddelijke boodschappers leiden niet alleen de kinderen van Israël op hun weg, maar maken ook de weg voor hen vrij.

Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Waarom laat de Farao de Joden na elke plaag uiteindelijk toch niet vertrekken?
  2. Waarom slachten de Joden het lam?
  3. Waarom treft de tiende plaag, de dood van de eerstgeborenen, de Joden niet?
  4. Van wie nemen de Joden de beenderen mee wanneer ze uit Egypte vertrekken?

Lees verder

© 2009 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Pesach: Het Pesach verhaalSinds de komst van Jozef en zijn familie naar Egypte vanwege de hongersnood in Kanaän, woonden er Joden in Egypte. Zij h…
Torastudie 86: middernacht - Exodus (11:4 en 12:29)Torastudie 86: middernacht - Exodus (11:4 en 12:29)Precies om twaalf uur middernacht van de 15de Nissan 2448 (1313 voor gewone jaartelling) doodde God de eerstgeboren zone…
Hoe herken je of je kind gepest wordt?Een gepest kind draagt de littekens van het pesten bijna altijd met zich mee. Pesten moet stoppen en ouders hebben hier…
Waar plagen ophoudt en pesten begintWaar plagen ophoudt en pesten begintPlagen en pest. Wat is het verschil en hoe maak je daar een onderscheid in? Hoewel voor de één plagen al pesten is, is e…

Joodse Bijbel: doortocht door de RietzeeJoodse Bijbel: doortocht door de RietzeeDe kortste route voor de kinderen van Israël naar het Beloofde Land zou via het land van de Filistijnen zijn. G'd wil ec…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
  • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
  • Tenach

Reageer op het artikel "Joodse Bijbel: de tien plagen van Egypte"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Gijs van Vulpen, 14-03-2016 23:58 #1
Wie heeft een verklaring?
De vierde plaag is volgens onze bijbelvertalingen een plaag van steekvliegen geweest.
Van Joodse kant lees ik altijd over een vierde plaag met wilde dieren.
Is dat te verklaren met een verschil tussen de Septuagint en de Masoretische tekst?
Ik hoor het graag.

Infoteur: Etsel
Laatste update: 05-07-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Bijbelse geschiedenis/personen
Bronnen en referenties: 3
Reacties: 1
Schrijf mee!