Joodse Bijbel: de tien plagen van Egypte

Joodse Bijbel: de tien plagen van Egypte Met tien plagen treft G'd de Farao en Egypte. Na elke plaag belooft Farao het volk Israël te laten gaan, maar telkens verstokt zijn hart. De eerste negen plagen zijn een teken van G'ds almacht. Het begint met bloed, dan kikkers, ongedierte, wilde dieren, veepest, zweren, hagel, sprinkhanen en duisternis. De tiende plaag, de dood van de eerstgeborenen mannen en beesten, wordt als een echte straf gezien. Pas dan laat Farao de Israëlieten vertrekken. De Exodus is een feit.

Joodse Bijbel met commentaar van Rashi

Per vers het commentaar van Rashi, de Joodse Bijbelcommentator die leefde van 1040-1105. Rashi wordt beschouwd als de leraar van de leraren. Door alle traditionele Joden wordt Rashi als autoriteit op het gebied van de Joodse Bijbel en de Talmoed beschouwd. Vandaar dat het belangrijk is om zijn commentaar op de Joodse Bijbel weer te geven. Rashi gebruikt nieuw Hebreeuws aangevuld met Oud Franse woorden. Zijn taalgebruik is soms wat orakelachtig kort. Voor nadere verklaring is het verstandig een orthodox Joodse rabbijn te raadplegen.

Eerste plaag bloed

Wanneer Farao blijft weigeren de kinderen van Israël te laten gaan waarschuwen Mozes en Aäron hem dat G'd zowel hem als het volk zal straffen. Allereerst verandert het water van Egypte in bloed. Exodus 7:17: Dus zei de Heer: "Hiermee zul je weten dat Ik de Heer ben." Zie, ik zal met de staf die in mijn hand is, slaan op het water dat in de Nijl is, en het zal in bloed veranderen. Mozes loopt met Aäron naar de oever van de rivier. Daar heft Aäron zijn staf op en slaat op het water dat verandert in bloed. Alle mensen van Egypte en de Farao zien dit wonder; zij zien de vissen sterven als het bloed over het land stroomt en ze draaien zich met afschuw om vanwege de enorme stank van het heilige water. Het is voor hen onmogelijk om uit de rivier de Nijl te drinken dat beroemd is om zijn heerlijke smaak; en zij trachten diep in de grond te graven op zoek naar water. Helaas voor de Egyptenaren is al het water van Egypte in bloed veranderd. De vissen sterven in de rivier en de meren en een week lang lijden mens en dier aan een verschrikkelijke dorst. Toch geeft Farao niet toe.

Commentaar van Rashi Exodus 7:17

en het zal in bloed veranderen: aangezien er geen regen valt in Egypte, en de Nijl stijgt en het land bevloeit, zo aanbidden de Egyptenaren de Nijl. Hij sloeg daarom hun godheid en daarna sloeg Hij hen. - [uit Sifrei, Devarim 38; Exod. Rabba 9: 9; Tanchuma, Va’era 13]

Tweede plaag kikkers

Na een nieuwe waarschuwing komt de tweede plaag over Egypte. Exodus 7:27: Maar als u weigert [hen] te laten gaan, zie, ik zal al uw grenzen met kikkers slaan. Aäron strekt zijn hand over de wateren van Egypte en er komen overal kikkers tevoorschijn. Zij bedekken het gehele land en ze komen de huizen en slaapkamers binnen; overal vindt de Egyptenaar kikkers. Het gekwaak vult de lucht. Nu wordt Farao bang en hij vraagt Mozes en Aäron tot G'd te bidden om de plaag te laten stoppen met de belofte dat hij het Joodse volk onmiddellijk laat gaan. Maar nadat de kikkers verdwenen zijn, verbreekt hij zijn belofte en weigert de kinderen van Israël te laten vertrekken.

Commentaar van Rashi Exodus 7:27

Maar als u weigert: Hebreeuws מָאֵן, [wat betekent] en als u een weigeraar bent. מָאֵן is als מְמָאֵן, weigert, maar de Schrift noemt de persoon door zijn actie, als "rustig (שָׁלֵו) en stil (וְשָׁקֵט)" (zie Job 16:12) 4; "Verdrietig en overstuur (וְזָעֵף)" (1 Koningen 20:43).

sla al uw grenzen: Hebreeuws נֹגֵף, [betekent] slaan. Evenzo betekent elke uitdrukking van מַגֵּפָה, plaag, [betekent ook slaan,] "en zij slaan (וְנָגְפוּ) een zwangere vrouw" (Exodus 21:22), niet de dood [slaan]. Evenzo “voordat uw voeten worden verpletterd (יִתְנַגְּפוּ)” (Jeremia 13:16); "Opdat uw voet niet op een steen wordt geslagen (ךְתִּגֹּף)" (Psalm 91:12); “Een steen om op te stoten (נֶגֶף)” (Jesaja 8:14).

Derde plaag ongedierte

Dan beveelt G'd Aäron het stof van de aarde met zijn staf te slaan en binnen korte tijd lopen er ongedierte rond. Exodus 8:12: De Heer zei tegen Mozes: 'Zeg tegen Aäron:' Strek je staf uit en sla het stof van de aarde, en het zal luizen worden in het hele land van Egypte.'" Mensen en beesten lijden enorm van de plaag. Hoewel de hulpen van Farao er zeker van zijn dat dit G'ds straf is, verstokt het hart van Farao en blijft hij bij zijn standpunt de Joden in slavernij te houden.

Commentaar van Rashi Exodus 8:12

Zeg tegen Aäron: Het was ongepast dat het stof door Mozes werd geslagen, aangezien het hem had beschermd toen hij de Egyptenaar doodde en hem in het zand had verstopt. [Daarom] werd het geslagen door Aaron [in plaats daarvan]. - [uit Tanchuma, Va’era 14, Exodus Rabba 10: 7]

Vierde plaag: wilde dieren

De vierde plaag betreft hordes wilde dieren die alles op hun pad vernielen. Alleen in de provincie Goshen waar de kinderen van Israël wonen is men gevrijwaard van deze plaag. Exodus 8:18: En Ik zal op die dag het land Gosen, waarop Mijn volk staat, scheiden, zodat er geen mengeling van schadelijke schepselen zal zijn, zodat u weet dat Ik de Heer ben in het midden van de aarde. Opnieuw belooft Farao het volk Israël te laten gaan op voorwaarde dat ze niet te ver weggaan. Mozes bidt tot G'd en de wilde dieren verdwijnen. Maar spoedig nadat ze verdwenen zijn, trekt Farao zijn belofte in.

Commentaar van Rashi Exodus 8:18

En ik zal scheiden: Hebreeuws וְהִפְלֵיתִי, en ik zal apart zetten. Evenzo: "En de Heer zal apart zetten (וְהִפְלָה)" (Exodus 9:4), en evenzo "het is niet gescheiden (נִפְלֵאת) van u" (Deuteronomium 30:11); het is [niet] apart gezet en van jou gescheiden. - [van Onkelos]

zodat je weet dat Ik de Heer ben in het midden van de aarde: hoewel Mijn Shechinah in de hemel is, wordt Mijn decreet vervuld in de lagere werelden. - [van Onkelos]

Vijfde plaag: veepest

G'd zendt vervolgens een fatale veepest dat de meeste huisdieren van Egypte doodt. Exodus 9:3: zie, de hand van de Heer zal op uw vee in het veld zijn, op de paarden, op de ezels, op de kamelen, op het vee en op de schapen, een zeer ernstige pest. De mensen hebben groot verdriet dat hun mooie paarden, de trots van Egypte, doodgaan; dat alle het vee verloren gaat; en dat alle dieren die ze als goden aanbidden worden getroffen door de plaag. Ze zien bovendien dat het vee van de Israëlieten in leven blijft. Toch blijft het hart van de Farao verstokt en laat hij de Israëlieten niet vertrekken.

Commentaar van Rashi Exodus 9:3

zie, de hand van de Heer zal zijn: Hebreeuws הוֹיָה. Dit is de tegenwoordige tijd, want zo wordt er gezegd in het vrouwelijke geslacht: in het verleden הָיְתָה, in de toekomst ךְתִּהְיֶה, en in de huidige הוֹיָה, zoals עוֹשָֹה (doet), רוֹצָה (wil), רוֹעָה (weilanden).

Zesde plaag: zweren

De zesde plaag is zo pijnlijk en verschrikkelijk dat het de Egyptenaren met afschuw treft. God beveelt Mozes roet uit de smeltovens te halen en in de lucht te gooien. Exodus 9:8: De Heer zei tegen Mozes en Aäron: 'Neem een handvol ovenroet en Mozes zal het voor de ogen van de farao naar de hemel werpen. Mozes doet dit en het roet daalt neer op mens en dier die zweren krijgen.

Commentaar van Rashi Exodus 9:8

handenvol-: Jaloynes in Oud Frans, dubbel handvol.

ovenroet: Hebreeuws פִּיחַ, een substantie geblazen (נִפָּח) van stervende sintels die in een oven werden verbrand, en in het Oudfrans [wordt het genoemd] olbes, sintels uit een oven. פִּיחַ is een uitdrukking van blazen (הֲפָחָה), dat de wind ze blaast (מְפִיחָן) en ze laat vliegen.

en Mozes zal het werpen: en alles dat met kracht is geworpen, kan slechts met één hand worden geworpen. Daarom zijn er [hier] vele wonderen, een waarbij Mozes [enige] handvol zijn eigen dubbele handvol vasthield en die van Aäron, en [een ander wonder was] dat het stof over het hele land Egypte trok. - [uit Tanchuma Va’era 14]

Zevende plaag: hagel

Bij de zevende plaag wordt Egypte getroffen door hagel. Exodus 9:18: zie, ik ga morgen om deze tijd een zeer zware hagel regenen, zoals die nog nooit in Egypte is geweest vanaf de dag van zijn oprichting tot nu toe. Mensen moeten schuilen in hun huizen; het vee staat in de schuren. De hagel richt dood en verderf aan. Opnieuw wordt Goshen niet getroffen en het gebied bloeit volop. Dan geeft Farao aan Mozes toe dat hij heeft gezondigd. Hij vraagt Mozes tot God te bidden om de hagel te doen stoppen. Hij zal dan het volk laten gaan. Mozes vraagt G'd om de hagel te stoppen, maar Farao's hart blijft verstokt.

Commentaar van Rashi Exodus 9:18

morgen om deze tijd: [Hebreeuws כָּעֵתמָחָר brandt, op de tijd morgen, wat betekent] morgen op deze tijd. Hij maakte een kras op de muur [om aan te tonen dat] "Morgen, als de zon hier komt, zal de hagel naar beneden komen." - [uit Tanchuma, Va’era 16]

het wordt opgericht: Hebreeuws הִוָּסְדָה, toen het werd opgericht (נִסְיַסְּדָה). Elk woord waarvan de eerste grondletter "yud" is, zoals יסד vinden, ילד, dragen, ידע, weten, [en] יסר, kastijden, wanneer het in de passieve stem wordt gebruikt, vervangt een "vav" het yud , zoals "het wordt opgericht ה itsוָסְדָה"; "Zij werd geboren (הִוָלְדָה)" (Hosea 2:5); "En ... werd bekend (וַיִוָדַע)" (Esther 2:22); "En aan Jozef werden geboren (וַיִוָלֵד)" (Genesis 46:20); "Een slaaf kan niet worden gestraft ((יִוָּסֶר met woorden" (Spreuken 29:19).

Achtste plaag: sprinkhanen

Farao stelt voor dat alleen de mannen naar de woestijn gaan en dat de vrouwen en kinderen achterblijven. Mozes en Aäron accepteren dit aanbod niet. Farao wordt kwaad en beveelt hen het paleis te verlaten. Mozes waarschuwt dat er een nieuwe plaag zal komen. Exodus 10:4-5: Want als u weigert [hen] te laten gaan, zie, morgen zal ik sprinkhanen uw grenzen binnen brengen. En ze zullen het zicht op de aarde verdoezelen, en niemand zal de aarde kunnen zien, en ze zullen het overgebleven overblijfsel eten dat voor je overblijft van de hagel, en ze zullen al je bomen opeten die uit het veld groeien. Maar het hart van Farao blijft verstokt, ondanks dat zijn adviseurs hem adviseren toe te geven. Nadat Mozes het paleis heeft verlaten reikt hij zijn hand naar de hemel en een oostenwind brengt een enorme hoeveelheid sprinkhanen het land binnen. Egypte wordt helemaal kaal gevreten. Farao roept opnieuw Mozes en Aäron bij zich. Hij vraagt hen tot G'd te bidden de plaag te stoppen. Dat gebeurt ook. Maar het hart van Farao blijft verstokt en hij laat de kinderen van Israël niet vertrekken.

Commentaar van Rashi Exodus 10:4-5

de blik op de aarde: Hebreeuws עֵין הָאָרֶץ, de blik op de aarde.

en niemand zal het kunnen: Hebreeuws יוּכַל brandt, en zal niet in staat zijn. De ziener [zal niet kunnen] de aarde zien, maar [de tekst] spreekt kort.

Negende plaag: duisternis

De negende plaag volgt. Het land wordt overvallen door duisternis. Exodus 10:21: De Heer zei tegen Mozes: 'Strek je hand uit naar de hemel, en er zal duisternis zijn over het land Egypte en de duisternis zal donkerder worden.' De Egyptenaren kunnen geen hand voor ogen zien. Hun angst is groot en ze blijven vastgelijmd aan hun plaatsen waar ze zitten of staan. Alleen in Goshen is licht. Maar niet alle Joden worden van deze plaag gered. Er zijn een aantal die liever Egyptenaar willen blijven en assimileren. Deze mensen sterven tijdens de duisternis. Farao tracht opnieuw te onderhandelen. Maar dit draait op een mislukking uit. Hij dreigt Mozes en Aäron te doden als ze nog eens langskomen. Mozes zegt dat het niet nodig is om Farao nog een keer te zien. G'd heeft besloten Egypte met nog één plaag te treffen waarna Farao onvoorwaardelijk toestemming zal geven de kinderen van Israël te laten vertrekken. Precies om middernacht zal G'd over Egypte gaan en alle eerstgeboren mannen en beesten doden. De kinderen van Israël zullen gespaard blijven. Farao zal uiteindelijk smeken dat de Joden het land verlaten. Met deze woorden verlaten Mozes en Aäron de woedende Farao.

Commentaar van Rashi Exodus 10:21

en de duisternis zal donkerder worden: Hebreeuws וְיָמֵֹש חֹש, [betekent] en de duisternis zal over hen donkerder worden dan de duisternis van de nacht, en de duisternis van de nacht zal zelfs donkerder worden (וְיַאֲמִישׁ).

zal donkerder worden: Hebreeuws וְיָמֵשׁ, [moet worden geïnterpreteerd] als וְיַאִמֵשׁ. Er zijn veel woorden die de "aleph" missen; aangezien de uitspraak van de “alef” niet zo opvallend is, is de Schrift niet specifiek over de afwezigheid ervan, bijv. “in en geen Arabier zal zijn tent (יַהֵל) daar opzetten” (Jesaja 13:20), יַהֵל is] hetzelfde als וְיַאִהֵל; “Want U hebt mij (וַךְתַּזְרֵנִי) omgord met kracht” (2 Samuël 22:40) is als וַךְתְּאַז ְרֵנִי (Psalm 18:40). Onkelos gaf het echter וְיָמֵשׁ weer als een uitdrukking van verwijdering, vergelijkbaar met “Hij bewoog niet (לֹא-יָמִישׁ)” (Exodus 13:22): [Onkelos begrijpt dus dat het vers betekent] “nadat de duisternis van de nacht verandert weg”, wanneer het het daglicht nadert. Maar [volgens Onkelos] past de context niet met de “vav” van וְיָמֵשׁ omdat het is geschreven na “en er zal duisternis zijn” [en de duisternis zal zich afwenden, en er zal duisternis zijn]. De Aggadische midrasj (Exodus Rabba 14:1-3) interpreteert het וְיָמֵשׁ als een uitdrukking [verwant aan] "tast rond (מְמַֹשֵשׁ) in de middag" (Deuteronomium 28: 29), want het [de duisternis] werd verdubbeld, verdubbeld. , en zo dik dat het tastbaar was.

Het Pesach offer

Op de eerste dag van de maand Nissan, twee weken voor de Exodus zegt G'd tegen Mozes en Aäron dat de kinderen van Israël op de tiende van de maand een lam moeten nemen en op de veertiende moeten slachten. Het bloed van het lam moet op de deurposten worden gesmeerd zodat G'd de huizen niet zal treffen. Het vlees van het lam zal worden gegeten. Voor zeven dagen zullen de Joden ongezuurd brood eten. Alle generaties die hierna komen zullen dit feest vieren. Hoewel het lam een heilig dier is voor de Egyptenaren, durven de Joden het dier toch te offeren.

Tiende plaag: dood van de eerstgeborenen

Op de nacht van veertien op vijftien Nissan doodt G'd alle eerstgeborenen van het land Egypte. Exodus 11:5: en elke eerstgeborene in het land Egypte zal sterven, van de eerstgeborene van Farao die op zijn troon zit tot de eerstgeborene van de slavin die achter de molenstenen zit, en alle eerstgeboren dieren. Farao roept Mozes en Aäron bij zich en smeekt hen hun volk mee te nemen. Ondertussen bereiden de Israëlieten hun haastige vertrek voor. Met kloppend hart eten zij in groepen het Pesach lam voor middernacht, zoals hen bevolen is. De vrouwen nemen uit de ovens de ongezuurde broden die met het vlees van het geroosterde lam wordt gegeten. Wanneer ze uiteindelijk uit Egypte trekken vergeten ze de beenderen van Jozef niet mee te nemen.

Commentaar van Rashi Exodus 11:5

aan de eerstgeborene van de gevangene: waarom werden de gevangenen geslagen? Zodat ze niet zouden zeggen: "Onze godheid heeft [wraak] geëist voor hun [onze] vernedering en vergelding over Egypte gebracht." - [van Mechilta, Bo, op Exod. 12:29]

van de eerstgeborene van de farao ... tot de eerstgeborene van de slavin: al diegenen die inferieur waren aan de eerstgeborene van de farao en superieur aan de eerstgeborene van de slavin, waren inbegrepen. Waarom werden de zonen van de slavinnen getroffen? Omdat ook zij hen [de Israëlieten] tot slaaf maakten en blij waren met hun ongeluk. - [van Pesikta Rabbathi, ch. 17]

en elk eerstgeboren dier: Omdat zij [de Egyptenaren] het aanbaden, en wanneer de Heilige, gezegend zij Hij, een natie straft, straft Hij haar godheid. - [van Mechilta, Bo, op Exod. 12:29]

Exodus

Dus de kinderen van Israël worden bevrijd van het juk van hun onderdrukkers op de 15de dag van Nissan in het jaar 2448 van de schepping van de wereld. Er zijn 600.000 mannen vanaf 20 jaar oud, die samen met hun vrouwen en kinderen en vee de grens van Egypte overschrijden. Veel Egyptenaren en niet-Joden vergezellen hen. De Egyptenaren die achterblijven hebben hen nog veel goud en zilver en kleding meegegeven zodat de belofte van G'd aan Abraham uitkomt dat de kinderen van Israël rijk zullen zijn. Met hen mee reist een wolkenzuil gedurende de dag en 's nachts is er een vuurzuil die hen licht geeft. Deze goddelijke boodschappers leiden niet alleen de kinderen van Israël op hun weg, maar maken ook de weg voor hen vrij.

Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Waarom laat de Farao de Joden na elke plaag uiteindelijk toch niet vertrekken?
  2. Waarom slachten de Joden het lam?
  3. Waarom treft de tiende plaag, de dood van de eerstgeborenen, de Joden niet?
  4. Van wie nemen de Joden de beenderen mee wanneer ze uit Egypte vertrekken?

Lees verder

© 2009 - 2021 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Pesach: Het Pesach verhaalSinds de komst van Jozef en zijn familie naar Egypte vanwege de hongersnood in Kanaän, woonden er Joden in Egypte. Zij h…
Torastudie: middernacht - Exodus 11:4 en 12:29Torastudie: middernacht - Exodus 11:4 en 12:29Precies om twaalf uur middernacht van de 15de Nissan 2448 (1313 voor gewone jaartelling) doodde God de eerstgeboren zone…
Hoe herken je of je kind gepest wordt?Een gepest kind draagt de littekens van het pesten bijna altijd met zich mee. Pesten moet stoppen en ouders hebben hier…
Waar plagen ophoudt en pesten begintWaar plagen ophoudt en pesten begintPlagen en pest. Wat is het verschil en hoe maak je daar een onderscheid in? Hoewel voor de één plagen al pesten is, is e…

Joodse Bijbel: doortocht door de RietzeeJoodse Bijbel: doortocht door de RietzeeDe kortste route voor de kinderen van Israël naar het Beloofde Land zou via het land van de Filistijnen zijn. G'd wil ec…
Torastudie: doortocht Schelfzee I Exodus 13:17-19Torastudie: doortocht Schelfzee I Exodus 13:17-19Exodus 13:17-19 verhaalt over de route van het volk Israël naar het Beloofde Land. Waarom ging dat niet via het land van…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
  • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
  • Tenach
Jehoeda (1.615 artikelen)
Laatste update: 07-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.