Joodse Bijbel: G'd openbaart Zichzelf aan Mozes

Joodse Bijbel: G'd openbaart Zichzelf aan Mozes Wanneer Mozes zijn vee hoedt in de woestijn verschijnt G'd bij een brandend braamstruikje waarvan de takken niet verschroeien. G'd zegt tegen Mozes dat hij de kinderen van Israël moet bevrijden. Mozes stelt alles in het werk om de opdracht niet uit te hoeven voeren. Maar G'd belooft Mozes bij hem te zullen zijn. Mozes zal wonderen kunnen verrichten voor het ogen van het volk. Ook zal zijn broer Aäron meegaan om het woord te voeren bij Farao.

Joodse Bijbel met commentaar van Rashi

Per vers het commentaar van Rashi, de Joodse Bijbelcommentator die leefde van 1040-1105. Rashi wordt beschouwd als de leraar van de leraren. Door alle traditionele Joden wordt Rashi als autoriteit op het gebied van de Joodse Bijbel en de Talmoed beschouwd. Vandaar dat het belangrijk is om zijn commentaar op de Joodse Bijbel weer te geven. Rashi gebruikt nieuw Hebreeuws aangevuld met Oud Franse woorden. Zijn taalgebruik is soms wat orakelachtig kort. Voor nadere verklaring is het verstandig een orthodox Joodse rabbijn te raadplegen.

G'd handhaaft het Verbond

De kinderen van Israël kunnen de slavernij niet langer verdragen. Hun geschreeuw om hulp, hun gebeden komen uit het diepst van hun harten en doorboren de hemelen. G'd herinnert zich Zijn verbond met Abraham, Izaäk en Jakob en besluit hun nakomelingen te bevrijden.

G'd openbaart Zichzelf

Mozes zorgt voor het vee van zijn schoonvader Jetro. Op een keer wanneer zijn vee ver in de woestijn loopt, raakt een lammetje verloren. Na zoeken vindt Mozes het lammetje bij de Berg Horeb. Hij neemt het vermoeide kleine dier in zijn armen en keert terug naar de kudde. Plotseling ziet hij braamstruikje in vlammen staan zonder dat het verteerd wordt door het vuur.

Mozes is nieuwsgierig en gaat naar het bosje toe en hoort plotseling de stem van G'd: "Mozes, Mozes!"
"Hier ben ik", antwoordt Mozes.
G'd zegt: "Komt niet dichterbij. Doe je schoenen uit, omdat de plek waarop je staat heilige grond is. Ik ben de G'd van je vader, de G'd van Abraham, de G'd van Izaäk en de G'd van Jakob."
Mozes bedekt zijn gezicht want hij is bang om naar G'd te kijken.

Dan vertelt G'd aan Mozes dat hij het geschreeuw van de kinderen van Israël heeft gehoord; en dat Hij ze zal bevrijden van de Egyptische onderdrukkers en dat Hij hen zal terugbrengen naar het Beloofde Land, een land van melk en honing. Hij, Mozes, moet naar de Farao gaan en het Joodse volk uit Egypte leiden. Exodus 3:7: En de Heer zei: "Ik heb zeker de ellende gezien van Mijn volk dat in Egypte is, en Ik heb hun geroep gehoord vanwege hun slavendrijvers, want Ik ken hun pijnen.

Commentaar van Rashi Exodus 3:7

want ik ken hun pijnen: dit is vergelijkbaar met: "en G'd wist het" (Exodus 2:25). Dat wil zeggen: want Ik zet Mijn hart om na te denken en hun pijnen te kennen, en Ik heb Mijn ogen niet verborgen, noch zal Ik Mijn oren voor hun geroep blokkeren.

Mozes aarzelt zijn grote missie te accepteren. Hij is bang het noch waard te zijn noch in staat te zijn zo'n grote opdracht te vervullen. G'd verzekert hem echter dat Hij met hem zal zijn. Toch vraagt Mozes om gevrijwaard te blijven van de missie. Hij is bang dat de kinderen van Israël zijn autoriteit als leider niet zullen erkennen. Als hij hen zou vertellen dat G'd hem gezonden had, zouden zij naar Zijn naam vragen. Exodus 3:14: G'd zei tegen Mozes: "Ehyeh asher ehyeh (Ik zal zijn wat Ik zal zijn)", en Hij zei: "Zo zult u tegen de kinderen van Israël zeggen: 'Ehyeh (Ik zal zijn) heeft mij naar u gezonden.'"

Commentaar van Rashi Exodus 3:14

"Ehyeh asher ehyeh (Ik zal zijn wat Ik zal zijn)": "Ik zal zijn" met hen in deze hachelijke situatie "wat Ik zal zijn" met hen in hun onderwerping door andere koninkrijken. Hij [Mozes] zei voor Hem: O Heer van het universum! Waarom zou ik ze nog een probleem noemen? Ze hebben genoeg [problemen] met deze. " Hij zei tegen hem: 'Je hebt goed gesproken. Dus zal je zeggen, etc. " - [van Ber. 9b] (Niet dat Mozes, G'd verhoede, G'd te slim af was, maar hij begreep niet wat G'd bedoelde, want oorspronkelijk, toen G'd zei: "Ik zal zijn wat Ik zal zijn", vertelde Hij dit alleen aan Mozes, en bedoelt dat hij het aan Israël zou moeten vertellen. Dat is de betekenis van "U hebt goed gesproken", want dat was mijn oorspronkelijke bedoeling, dat u dergelijke dingen niet aan de kinderen van Israël zou vertellen, alleen "Zo zult u zeggen tegen de kinderen van Israël, "'Ehyeh [Ik zal zijn] heeft mij gezonden.'" Van traktaat Berachoth lijkt dit de juiste interpretatie te zijn. Geef deze kwestie uw overweging.) in traktaat Berachoth.]

G'd zegt tegen Mozes om Hem te identificeren aan de kinderen van Israël als de God van hun vader Abraham, Izaäk en Jakob Die nu gekomen is hen te verlossen van de slavernij en hen naar het land te nemen dat Hij aan hun voorouders had beloofd.

De wonderbaarlijke tekenen

Om de kinderen van Israël nog meer te overtuigen zou Mozes met zijn staf wonderen verrichten. Het was de staf die Adam uit het Hof van Eden had genomen en die Noach, Abraham, Izaäk en Jakob gebruikt hadden. Op de staf staat G'ds heilige naam. Jetro had de staf genomen na de door van Jozef. Hij plantte het in zijn tuin en niemand lukte het om de staf eruit te krijgen behalve Mozes.

Nu vertelt G'd Mozes de staf op de grond te gooien. Mozes doet het en de staf verandert in een slang. Mozes vlucht weg, maar G'd beveelt hem te pakken bij zijn staart. Mozes doet dit en de slang verandert weer in een staf.

G'd verzoekt Mozes zijn hand in zijn boezem te steken. Wanneer Mozes zijn hand terugtrekt is het vol lepra. Dan stopt Mozes zijn hand terug in zijn boezem, haalt 'm er weer uit en de hand is weer schoon. Tot slot laat G'd Mozes water op de grond gieten dat verandert in bloed. Al deze wonderen zijn er om indruk te maken op de kinderen van Israël zodat ze weten dat G'd hem gezonden heeft.

Mozes doet nog een laatste poging om onder zijn missie uit te komen. Hij zegt dat hij een spraak gebrek heeft. Maar G'd zegt dat Hij deze handicap kan genezen. Hij zegt dat Aäron als zijn woordvoerder zal dienen. Dan beveelt G'd Mozes naar Egypte te gaan, omdat er niet langer gevaar voor hem is.

Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Waarom bevrijdt G'd de kinderen van Israël van de slavernij in Egypte?
  2. Hoe openbaart G'd zich aan Mozes?
  3. Waarom aarzelt Mozes de missie van G'd te accepteren?
  4. Hoe moet Mozes zich identificeren aan de kinderen van Israël?
  5. Hoe weten de kinderen van Israël dat Mozes door G'd gezonden is?
© 2009 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
God: Adam - Abraham - Mozes - wij - Joodse visieGod: Adam - Abraham - Mozes - wij - Joodse visieNa de blunder van Adam maakt God een nieuw Verbond met zijn schepsel in de persoon van Abraham. Nog weer later schenkt G…
Het verbond van God met mensen: verbreking en herstelHet verbond van God met mensen: verbreking en herstelEen verbond heeft het karakter van een verdrag. God sluit een verbond met mensen. Hij doet dat door het geven van de Tie…
Pesach: Het Pesach verhaalSinds de komst van Jozef en zijn familie naar Egypte vanwege de hongersnood in Kanaän, woonden er Joden in Egypte. Zij h…
Tora lezing - Parasha: ExodusExodus is het tweede Bijbelboek. De volgende parashot worden gelezen: Parsha Shemot (namen), Parsha Va'eira (en ik versc…

Joodse Bijbel: Mozes en Aäron bij de FaraoJoodse Bijbel: Mozes en Aäron bij de FaraoMozes keert terug naar Egypte. Samen met zijn broer Aäron gaat hij naar de Farao. Verbaasd en bang door hun plotselinge…
Torastudie: doortocht Schelfzee I Exodus 13:17-19Torastudie: doortocht Schelfzee I Exodus 13:17-19Exodus 13:17-19 verhaalt over de route van het volk Israël naar het Beloofde Land. Waarom ging dat niet via het land van…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
  • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
  • Tenach
Jehoeda (1.535 artikelen)
Laatste update: 05-07-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.