Joodse Bijbel: G'd openbaart Zichzelf aan Mozes

Joodse Bijbel: G'd openbaart Zichzelf aan Mozes Wanneer Mozes zijn vee hoedt in de woestijn verschijnt G'd bij een brandend braamstruikje waarvan de takken niet verschroeien. G'd zegt tegen Mozes dat hij de kinderen van Israël moet bevrijden. Mozes stelt alles in het werk om de opdracht niet uit te hoeven voeren. Maar G'd belooft Mozes bij hem te zullen zijn. Mozes zal wonderen kunnen verrichten voor het ogen van het volk. Ook zal zijn broer Aäron meegaan om het woord te voeren bij Farao.

G'd handhaaft het Verbond

De kinderen van Israël kunnen de slavernij niet langer verdragen. Hun geschreeuw om hulp, hun gebeden komen uit het diepst van hun harten en doorboren de hemelen. G'd herinnert zich Zijn verbond met Abraham, Izaäk en Jakob en besluit hun nakomelingen te bevrijden.

G'd openbaart Zichzelf

Mozes zorgt voor het vee van zijn schoonvader Jetro. Op een keer wanneer zijn vee ver in de woestijn loopt, raakt een lammetje verloren. Na zoeken vindt Mozes het lammetje bij de Berg Horeb. Hij neemt het vermoeide kleine dier in zijn armen en keert terug naar de kudde. Plotseling ziet hij braamstruikje in vlammen staan zonder dat het verteerd wordt door het vuur.

Mozes is nieuwsgierig en gaat naar het bosje toe en hoort plotseling de stem van G'd: "Mozes, Mozes!"
"Hier ben ik", antwoordt Mozes.
G'd zegt: "Komt niet dichterbij. Doe je schoenen uit, omdat de plek waarop je staat heilige grond is. Ik ben de God van je vader, de G'd van Abraham, de God van Izaäk en de God van Jakob."
Mozes bedekt zijn gezicht want hij is bang om naar G'd te kijken.

Dan vertelt G'd aan Mozes dat hij het geschreeuw van de kinderen van Israël heeft gehoord; en dat Hij ze zal bevrijden van de Egyptische onderdrukkers en dat Hij hen zal terugbrengen naar het Beloofde Land, een land van melk en honing. Hij, Mozes, moet naar de Farao gaan en het Joodse volk uit Egypte leiden.

Mozes aarzelt zijn grote missie te accepteren. Hij is bang het noch waard te zijn noch in staat te zijn zo'n grote opdracht te vervullen. G'd verzekert hem echter dat Hij met hem zal zijn. Toch vraagt Mozes om gevrijwaard te blijven van de missie. Hij is bang dat de kinderen van Israël zijn autoriteit als leider niet zullen erkennen. Als hij hen zou vertellen dat G'd hem gezonden had, zouden zij naar Zijn naam vragen.

G'd zegt tegen Mozes om Hem te identificeren aan de kinderen van Israël als de God van hun vader Abraham, Izaäk en Jakob Die nu gekomen is hen te verlossen van de slavernij en hen naar het land te nemen dat Hij aan hun voorouders had beloofd.

De wonderbaarlijke tekenen

Om de kinderen van Israël nog meer te overtuigen zou Mozes met zijn staf wonderen verrichten. Het was de staf die Adam uit het Hof van Eden had genomen en die Noach, Abraham, Izaäk en Jakob gebruikt hadden. Op de staf staat G'ds heilige naam. Jetro had de staf genomen na de door van Jozef. Hij plantte het in zijn tuin en niemand lukte het om de staf eruit te krijgen behalve Mozes.

Nu vertelt G'd Mozes de staf op de grond te gooien. Mozes doet het en de staf verandert in een slang. Mozes vlucht weg, maar G'd beveelt hem te pakken bij zijn staart. Mozes doet dit en de slang verandert weer in een staf.

G'd verzoekt Mozes zijn hand in zijn boezem te steken. Wanneer Mozes zijn hand terugtrekt is het vol lepra. Dan stopt Mozes zijn hand terug in zijn boezem, haalt 'm er weer uit en de hand is weer schoon. Tot slot laat G'd Mozes water op de grond gieten dat verandert in bloed. Al deze wonderen zijn er om indruk te maken op de kinderen van Israël zodat ze weten dat G'd hem gezonden heeft.

Mozes doet nog een laatste poging om onder zijn missie uit te komen. Hij zegt dat hij een spraak gebrek heeft. Maar G'd zegt dat Hij deze handicap kan genezen. Hij zegt dat Aäron als zijn woordvoerder zal dienen. Dan beveelt G'd Mozes naar Egypte te gaan, omdat er niet langer gevaar voor hem is.

Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Waarom bevrijdt G'd de kinderen van Israël van de slavernij in Egypte?
  2. Hoe openbaart G'd zich aan Mozes?
  3. Waarom aarzelt Mozes de missie van G'd te accepteren?
  4. Hoe moet Mozes zich identificeren aan de kinderen van Israël?
  5. Hoe weten de kinderen van Israël dat Mozes door G'd gezonden is?

Lees verder

© 2009 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Joodse Bijbel: Mozes en Aäron bij de FaraoJoodse Bijbel: Mozes en Aäron bij de FaraoMozes keert terug naar Egypte. Samen met zijn broer Aäron gaat hij naar de Farao. Verbaasd en bang door hun plotselinge…
De symbolische besnijdenis van Mozes, Exodus 4: 24-26De symbolische besnijdenis van Mozes, Exodus 4: 24-26Exodus 4: 24-26 beschrijft hoe Mozes in de nacht door wordt God aangevallen. Er volgt een doodsstrijd van Mozes. Hij bli…
God: Adam - Abraham - Mozes - wij - Joodse visieGod: Adam - Abraham - Mozes - wij - Joodse visieNa de blunder van Adam maakt God een nieuw Verbond met zijn schepsel in de persoon van Abraham. Nog weer later schenkt G…
Het verbond van God met mensen: verbreking en herstelHet verbond van God met mensen: verbreking en herstelEen verbond heeft het karakter van een verdrag. God sluit een verbond met mensen. Hij doet dat door het geven van de Tie…

Joodse Bijbel: de tien plagen van EgypteJoodse Bijbel: de tien plagen van EgypteMet tien plagen treft G'd de Farao en Egypte. Na elke plaag belooft Farao het volk Israël te laten gaan, maar telkens ve…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
  • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
  • Tenach

Reageer op het artikel "Joodse Bijbel: G'd openbaart Zichzelf aan Mozes"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Etsel
Laatste update: 05-07-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Bijbelse geschiedenis/personen
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!