Joodse Bijbel: Mozes in Egypte

Joodse Bijbel: Mozes in Egypte Mozes krijgt interesse in het lijden van het Joodse volk. Hij gaat ze helpen. Op een dag slaat hij een Egyptische opziener dood. Hij moet vluchten naar Kush. Daar wordt hij koning. Maar wanneer de regering valt moet hij opnieuw vluchten. Hij komt in Midian terecht bij de priester Jetro. Deze biedt hem zijn dochter Zippora als zijn vrouw aan. Mozes en Zippora krijgen twee kinderen: Gershom en Eliëzer.

Mozes vlucht uit Egypte

Mozes wordt ouder en krijgt interesse in het lijden van zijn broeders, de kinderen van Israël. Hij gaat naar Goshen en praat met de Joodse slaven en probeert hun plicht zoveel mogelijk te verzachten. Vaak helpt hij mee om de last van een oude Jood te verlichten. Mozes weet Farao te bewegen de lasten voor de slaven beetje bij beetje te verlichten, maar hij is voorzichtig genoeg om niet gewantrouwd te worden door de Farao. Eén van de verlichtingen is een rustdag, de Sjabbat.

Op een dag gaat Mozes opnieuw naar Goshen om hoop en bemoediging te brengen onder de Joden bij wie hij erg populair wordt. Ze waarderen zijn vriendelijkheid en de hulp die hij hen kan geven en zij zijn verbaasd over zijn bereidheid om de heilige leer van de Levieten wil leren. Op die dag gebeurt er iets in Goshen wat niet ongewoon is. Hij ziet een Egyptische opzichter die één van zijn slaven slaat. Mozes ziet deze onrechtvaardigheid en doodt de opzichter. Nadat hij zichzelf verzekerd heeft dat niemand getuige was, begraaft hij het lichaam in het zand en keert terug naar het paleis van Farao.

Spoedig daarna bezoekt hij Goshen opnieuw. Dit keer ziet hij twee Joden met elkaar ruzie maken. Hij waarschuwt één van hen geen vinger uit te steken naar zijn mede-Jood. De man antwoordt terug: "Wie ben jij dat je over ons oordeelt? Misschien ben je van plan mij te doden zoals je met de Egyptenaar hebt gedaan?" Mozes realiseert zich dat zijn leven nu in gevaar is. Inderdaad heeft men het door bericht aan de Farao en Mozes wordt ter dood veroordeeld. Maar wanneer de bijl van de executeur op zijn nek neer komt gebeurt er een wonder. Mozes' nek is zo hard als een steen en de bijl veert terug. In de verwarring weet Mozes te ontsnappen en vlucht naar het land van Kush. Daar verblijft hij vele jaren en wordt koning.

Mozes in Midian

Een opstand in de regering van Kush dwingt Mozes opnieuw te vluchten en hij gaat naar Midian. De priester van Midian, Jetro, was eens één van de belangrijkste adviseurs van de Farao, maar omdat hij een vriendelijke houding had tegenover de Joden, moest hij het hof van Farao verlaten. Jetro vestigde zich in Midian en werd de hoogste priester van het land. Omdat Jetro intelligent was en de dwaasheid van de afgoderij in zag, gaf hij zijn priesterschap op. De inwoners van Midian begonnen hem te haten en te achtervolgen. Het gebeurde vaak dat de dochters van Jetro werden weggedreven van de gemeenschappelijke waterbron wanneer ze water gaven aan het vee van hun vader. Ze moesten als allerlaatste wachten.

Op de dag dat Mozes in Midian arriveert, ziet hij de ruwe schaapherders de dochters van Jetro wegjagen van de waterbron. Mozes gaat de vrouwen helpen. Op die dag keren zij vroeg naar Jetro terug en hij is verbaasd en zo spoedig terug te zien. Zijn dochters vertellen hem van de onverwachte hulp. Jetro nodigt Mozes meteen uit en niet veel later geeft hij hem zijn dochter Zippora als vrouw. Zippora schenkt Mozes twee kinderen. De eerste heet Gershom (een vreemdeling daar) en de tweede heet Eliëzer (G'd is mijn helper).

Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Wat lukt het Mozes om van de Farao gedaan te krijgen om de last van de Joden te verlichten?
  2. Waarom doodt Mozes een Egyptische opzichter?
  3. Op welke wijze weet Mozes een executie te voorkomen?
  4. Waarom begonnen de inwoners van Midian Jetro te haten?
  5. Hoe heten de kinderen van Mozes?

Lees verder

© 2009 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Joodse Bijbel: Amalek en JethroJoodse Bijbel: Amalek en JethroTerwijl de Israëlieten nog steeds in Refidim zijn, worden ze door de Amalekieten, een machtig strijdbaar volk en afstamm…
Joodse Bijbel: G'd openbaart Zichzelf aan MozesJoodse Bijbel: G'd openbaart Zichzelf aan MozesWanneer Mozes zijn vee hoedt in de woestijn verschijnt G'd bij een brandend braamstruikje waarvan de takken niet verschr…
Torastudie 72: Mozes en de Messias - Exodus (4:13)Torastudie 72: Mozes en de Messias - Exodus (4:13)De Joodse wijzen stellen dat de eerste verlosser de laatste verlosser zal zijn. Dit wil niet zeggen dat Mozes en de Masj…
Joodse Bijbel: Mozes en Aäron bij de FaraoJoodse Bijbel: Mozes en Aäron bij de FaraoMozes keert terug naar Egypte. Samen met zijn broer Aäron gaat hij naar de Farao. Verbaasd en bang door hun plotselinge…

Torastudie 86: middernacht - Exodus (11:4 en 12:29)Torastudie 86: middernacht - Exodus (11:4 en 12:29)Precies om twaalf uur middernacht van de 15de Nissan 2448 (1313 voor gewone jaartelling) doodde God de eerstgeboren zone…
Verschil kerkhervormers Johannes Calvijn en Maarten LutherVerschil kerkhervormers Johannes Calvijn en Maarten LutherEr is een beeldvorming ontstaan over Johannes Calvijn die totaal niet overeenstemt met de werkelijke persoon. Nu nog wor…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
  • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
  • Tenach

Reageer op het artikel "Joodse Bijbel: Mozes in Egypte"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Bert, 10-11-2015 18:01 #1
Waar lees ik in de Bijbel dat Mozes koning werd, en waar lees ik dat Jethro aan het hof van Farao heeft gediend?.

Alvast bedankt voor u reactie.

Gr Bert. Reactie infoteur, 11-11-2015
Hier leest u over Jethro:
http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/2820900/jewish/Questions-and-Answers-on-Yitro.htm

Mozes was geen koning.

Infoteur: Etsel
Laatste update: 28-08-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Bijbelse geschiedenis/personen
Bronnen en referenties: 3
Reacties: 1
Schrijf mee!