Joodse Bijbel: Israëls slavernij in Egypte

Joodse Bijbel: Israëls slavernij in Egypte Behalve hun taal, kleding en namen, zijn veel kinderen van Israël geassimileerd in de sociale en culturele omgeving van hun Egyptische buren en zij zijn degenen die de toorn van de Egyptenaren ontlokken. Alleen de kinderen van Levi worden daarom gevrijwaard van slavernij en onderdrukking die de Egyptenaren de rest van Israël opleggen. De Levieten houden zich bezig met spirituele zaken en mengen zich niet onder de Egyptische bevolking. Daarom worden zij door de Egyptenaren niet als bedreigend ervaren.

Joodse Bijbel met commentaar van Rashi

Per vers het commentaar van Rashi, de Joodse Bijbelcommentator die leefde van 1040-1105. Rashi wordt beschouwd als de leraar van de leraren. Door alle traditionele Joden wordt Rashi als autoriteit op het gebied van de Joodse Bijbel en de Talmoed beschouwd. Vandaar dat het belangrijk is om zijn commentaar op de Joodse Bijbel weer te geven. Rashi gebruikt nieuw Hebreeuws aangevuld met Oud Franse woorden. Zijn taalgebruik is soms wat orakelachtig kort. Voor nadere verklaring is het verstandig een orthodox Joodse rabbijn te raadplegen.

Het begin van de oppressie

Jozef en zijn broers zijn overleden en de kinderen van Israël vermenigvuldigen zich in het land Egypte. Zij houden belangrijke posities en spelen een belangrijke rol in het politieke, culturele en economische leven van het land. Het is niet verwonderlijk dat ze de jaloezie wekken van de autochtone Egyptenaren die zich miskend voelen door de 'buitenlanders'.

Nieuwe Farao
De oude Farao overlijdt ook en een nieuwe koning bestijgt de troon. Exodus 1:8-10: Er stond een nieuwe koning op over Egypte, die niets van Jozef af wist. Hij zei tegen zijn volk: 'Zie, het volk van de kinderen Israëls is talrijker en sterker dan wij. Maak u klaar, laat ons sluw met hen omgaan, opdat ze niet toenemen en er een oorlog over ons komt, en zij voegen zich bij onze vijanden en voeren oorlog tegen ons en vertrekken uit het land."

Commentaar van Rashi Exodus 1:8-10

Een nieuwe koning stond op: [Er is een controverse tussen] Rav en Samuel. De een zegt: hij was echt nieuw, en de ander zegt: zijn decreten waren nieuw. [Van Sotah 11a, Exod. Rabbah 1: 8] Aangezien de Thora niet zegt: De koning van Egypte stierf en er stond een nieuwe koning op, het impliceert dat de oude koning nog leefde, alleen dat zijn beleid was veranderd, en hij handelde als een nieuwe koning. [Rashi op Sotah 11a]

en die het niet wist: [betekent dat] hij handelde alsof hij niets van hem afwist.

Maak u gereed, laat ons sluw met hen omgaan: Hebreeuws הָבָה. Elke הָבָה [gevonden in de Torah] is een uitdrukking van voorbereiding en bereidheid. Dat wil zeggen: bereid u hierop voor.

laten we slim met hen omgaan: met het volk [van Israël]. Laten we slim te werk gaan met betrekking tot wat we met hen moeten doen. Onze rabbijnen legden echter uit [dat Farao zei]: Laten we slim omgaan met de Heiland van Israël [aldus לוֹ uitleggen wat hem betreft] door hen te kwellen [om te sterven] met water, want Hij heeft reeds gezworen dat Hij geen overstroming naar de wereld. (Maar zij [de Egyptenaren] begrepen niet dat Hij over de hele wereld geen [vloed] zou brengen, maar Hij zou het over één natie brengen in een oud Rashi-manuscript.) Uit Sotah 11a]

en vertrek uit het land: tegen onze wil. Onze rabbijnen interpreteerden [i. e., afgebeeld Farao] als een persoon die zichzelf vervloekt maar zijn vloek aan anderen toeschrijft. En het is alsof er geschreven staat: en wij zullen het land verlaten, en zij zullen het in bezit nemen. [Uit Sotah 11a]

Farao heeft geen sympathie en liefde voor de kinderen van Israël en kiest ervoor alles te vergeten wat Jozef voor Egypte had gedaan. Hij besluit actie te ondernemen tegen de groeiende invloed en het aantal kinderen van Israël. Hij roept zijn raad bijeen en zij adviseert hem de mensen tot slaaf te maken en hen te onderdrukken voor ze te machtig worden. Farao beperkt de persoonlijke vrijheid van de Joden, laat ze veel belasting betalen en rekruteert de mannen in gedwongen arbeid eenheden onder supervisie van harde opzieners. Zo moeten de kinderen van Israël steden bouwen, monumenten oprichten, wegen aanleggen, in mijnen werken, stenen uithouwen of bakstenen maken. Maar hoe harder de Egyptenaren hen onderdrukken en hoe harder de beperkingen hen worden opgelegd, hoe groter het volk van Israël wordt. Uiteindelijk besluit de Farao alle nieuw geboren mannelijke kinderen van de Joden in de Nijl te gooien. Alleen de dochters mogen overleven. Exodus 1:16-17: En hij zei: "Wanneer u de Hebreeuwse vrouwen bevrijdt, en u ziet op de geboortekruk, als het een zoon is, moet u hem ter dood brengen, maar als het een dochter is, mag zij leven." De vroedvrouwen vreesden echter G'd; Ze deden dus niet wat de koning van Egypte tot hen had gezegd, maar ze lieten de jongens in leven blijven.

Commentaar van Rashi Exodus 1:16-17

Wanneer je bezorgt: Hebreeuws בְּיַלְדְכֶן, zoals בְּהוֹלִידְכֶן. Zie Rasji in het vorige vers.

op de kruk: Hebr. הָאָבְנָיִם, de zetel van de vrouw in het kraambed, maar elders (Jes. 37: 3) wordt het מַשְׁבֵּר genoemd. Vergelijkbaar met dit, [vinden we] die wel werkt aan de אָבְנָיִם (Jeremia 18:3), de zetel [dwz, plaats] van de gereedschappen van een pottenbakker. (Vergelijk het commentaaroverzicht in Judaica Press Jeremia18.3.)

als het een zoon is, enz .: Farao bekommerde zich alleen om de mannen, omdat zijn astrologen hem vertelden dat er een zoon zou worden geboren die hen zou redden. [Van Exodus Rabba 1:18]

zij mag leven: Hebreeuws וָחָיָה, וְתִחְיֶה, zij mag leven.

maar ze lieten de jongens leven: ze voorzagen hen van water en voedsel. [Uit Sotah 11b] [Het woord וַתְּחַיֶּיןָ wordt gevonden in vers 17 en opnieuw in vers 18.] De eerste is vertaald met וְקַיָּמָא, en zij hebben het mogelijk gemaakt om te leven, en de tweede וְקַיֵּמְתִּין, en jij hebt het mogelijk gemaakt om te leven, omdat in het Hebreeuws, voor de vrouwelijk meervoud, dit woord en soortgelijke woorden worden gebruikt als de verleden tijd van de derde persoon en de verleden tijd van de tweede persoon, bijv. "En zij zeiden (וַתֹּאמַרְןָ): 'Een Egyptische man מִצְרִי) (אִישׁ'Ē (Exodus 2:19), de verleden tijd, zoals וַיֹּאמְרוּ voor het mannelijke meervoud; je hebt gesproken (וַתְּדַבֵּרְנָה) met je בְּפִיכֶם (Jeremia 44:25), een uitdrukking als וַתְּדַבֵּרְנָה, het equivalent van דִבַּרְךְתֶּם voor het mannelijke meervoud. Evenzo heb je Mij ontheiligd (וַתְּחַלֶּלְנָה) voor Mijn volk (Ezechiël 13:19), de verleden tijd, een uitdrukking als חִלַּלְךְתֶּם, het equivalent van וַתְּחַלּלוּ voor het mannelijke meervoud. Als het nodig was om de zuigelingen van voedsel te voorzien, vraagt ​​Ohr Hachayim waarom de vroedvrouwen het niet deden vóór het decreet van de farao. Hij antwoordt dat de Tora betekent dat de vroedvrouwen ondanks het decreet van de farao hun eerdere praktijk voortzetten, dat wil zeggen, het voorzien van behoeftige kinderen van voedsel. Hij suggereert verder dat zij in het bijzonder de mannelijke kinderen ondersteunden, opdat er niet één zou sterven en zij ervan verdacht worden verantwoordelijk te zijn voor zijn dood. Rasji legt uit dat er in het Hebreeuws een conversieve vav is, in de toekomst en de toekomst in het verleden). Aangezien de toekomstige vormen van het vrouwelijk meervoud, zowel in de tweede persoon als in de derde persoon, identiek zijn, geldt hetzelfde voor de vormen uit het verleden met de conversieve vav. [Mizrachi] In het Aramees echter, aangezien er geen conversieve vav is, zijn de twee vroegere vormen verschillend. [Divrei David]

Dus de Farao hoopt de numerieke toename van het Joodse volk te beëindigen en op hetzelfde moment een gevaar te elimineren dat volgens de voorspellingen van zijn astrologen zijn eigen leven bedreigd in de persoon van een leider die geboren wordt uit de kinderen van Israël.

De Levieten

De enige groep Joden die geen slaaf is, is de stam van Levi. Levi is de laatste zoon van Jakob die overlijdt en zijn invloed over zijn stam is groot en langdurig. Ze nemen de Tora academie over die Jakob in Goshen heeft gevestigd en zij onderwijzen de kinderen van Israël in de kennis van G'd en Zijn heilige teksten. Dus zij houden zich bezig met spirituele zaken en mengen zich niet met de Egyptenaren, terwijl veel van hun broeders hun oude gewoonten en manier van leven opgeven. Behalve hun taal, kleding en namen, zijn veel kinderen van Israël geassimileerd in de sociale en culturele omgeving van hun Egyptische buren en zij waren degenen die de toorn van de Egyptenaren ontlokken. Alleen de kinderen van Levi worden daarom gevrijwaard van slavernij en onderdrukking die de Egyptenaren de rest van Israël opleggen.

Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Waarom voelen de Egyptenaren zich miskend?
  2. Waarom besluit de nieuwe Farao de Joden tot slaaf te maken?
  3. Waarom zijn de Levieten geen slaven in Egypte?

Lees verder

© 2009 - 2021 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Abolitionisme; afschaffing van de slavernijHaïti was het eerste land dat officieel de slavernij afschafte, Groot-Brittanië het tweede en Nederland één van de laats…
Pesach: Halachma Anja - "in haast vertrokken wij uit Egypte""In haast vertrokken wij uit Egypte", zo begint het stukje halachma anja in de Hagada-tekst van Maimonides. Tussen de ra…
Israëlisch-Arabisch conflict: UitputtingsoorlogIsraëlisch-Arabisch conflict: UitputtingsoorlogNa de Zesdaagse Oorlog bleven de vijandigheden van de Arabieren tegen Israël doorgaan. Langs het Suezkanaal werden bloed…
Geschiedenis Jodendom: Abraham, Izaäk, Jakob en MozesGeschiedenis Jodendom: Abraham, Izaäk, Jakob en MozesHet Jodendom is in Haran, Mesopotamië, ontstaan. Abram wordt de eerste mens die gelooft in Eén God. Hij gaat een volk st…

Joodse Bijbel: de geboorte van MozesJoodse Bijbel: de geboorte van MozesDe dag nadert wanneer, volgens de Egyptische astrologen, de bevrijder van de kinderen van Israël geboren zal worden. Omd…
Verschil kerkhervormers Johannes Calvijn en Maarten LutherVerschil kerkhervormers Johannes Calvijn en Maarten LutherEr is een beeldvorming ontstaan over Johannes Calvijn die totaal niet overeenstemt met de werkelijke persoon. Nu nog wor…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
  • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
  • Tenach
Jehoeda (1.615 artikelen)
Laatste update: 07-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.