Joodse Bijbel: Jakob en zijn familie naar Egypte

Joodse Bijbel: Jakob en zijn familie naar Egypte Jakob is overdonderd wanneer hij van zijn zoons verneemt dat Jozef nog in leven is. Hij aanvaardt de uitnodiging om in Egypte te gaan wonen met zijn gehele huishouding. Farao wijst hen het land Goshen toe. Hier woont Jakob 17 jaar. Wanneer hij overlijdt wordt hij in de Spelonk van Machpela begraven. Als Jozef ook sterft worden zijn beenderen verborgen gehouden in de Nijl in een sarcofaag, totdat het Volk Israël uit Egypte trekt en zijn beenderen meeneemt naar het Beloofde Land.

De terugkeer van de broers

Het nieuws dat Jozef zijn broers ontdekt had werd welkom geheten door de Farao. Hij drong erbij Jozef op aan om zijn hele familie naar Egypte te laten brengen en hen het best land te geven. De broers keren naar huis terug om het goede nieuws aan Jakob te melden. Jakobs hart staat stil wanneer hij het nieuws hoort. Hij kan nauwelijks geloven dat Jozef nog steeds leeft. Maar wanneer hij alle cadeaus ziet en de speciale boodschap van Jozef hoort, waarbij hij herinnerd wordt aan zijn laatste discussie met Jozef voordat deze zijn broers op zocht op die noodlottige dag, weet Jakob dat Jozef leeft. Jakob maakt zich meteen gereed voor de reis naar Egypte omdat hij Jozef wil zien voor hij sterft.

Op weg naar Egypte

Jakob gaat met zijn hele huishouding van 70 personen op weg naar Egypte. Maar eerst gaat hij langs Beer Sjeva waar hij een offer brengt aan G'd. Hier verschijnt G'd aan hem en vertelt hem niet bang te hoeven zijn om naar Egypte te gaan. Hij zal bij hem zijn en zijn familie tot een grote natie maken; dan zal Hij hen laten terugkeren naar Kanaän. Vanuit Beer Sjeva vertrekt hij naar Egypte. Hij stuurt Juda vooruit om voorbereidingen te treffen en vooral een school en academie voor de kinderen op te richten.

Jakob ontmoet Jozef

Wanneer Jozef hoort dat zijn vader eraan komt, bereidt hij een grote receptie voor. Heel Egypte viert de komst van de vader van de bestuurder. Jozef gaat zijn vader tegemoet. Wanneer hij zijn vader ziet, stapt hij uit zijn koninklijke koets en rent naar hem toe. Ze omhelzen elkaar innig en laten hun tranen vloeien. Dan zegt Jakob: "Nu ik je gezicht gezien heb, kan ik in vrede sterven."

Jakob bezoekt Farao

Jozef vertelt Farao dat zijn vader en de rest van de familie zijn gearriveerd. De Farao is erg blij en geeft hen het land Goshen. Dan stelt Jozef zijn vader en broers aan de Farao voor. Farao is onder de indruk van Jakob en vraagt hem naar zijn leeftijd. Jakob zegt dat hij 130 jaar is; dat de meeste jaren van zijn leven in verdriet zijn verlopen, maar dat hij nu uitkijkt naar zijn gelukkigste jaren. Jakob zegent de Farao. Jakob en zijn zonen gaan in het land Goshen wonen. Wanneer de hongersnood voorbij is, keert het land weer terug tot zijn normale toestand. Maar niemand vergeet dat Jozef de hele bevolking gered heeft van de hongersnood. Jozef trouwt Osnath, de dochter van Dina, die opgegroeid is in het huis van Farao. Ze schenkt hem twee kinderen: Manasse en Efraïm. De kinderen worden door Jakob onderwezen in de kennis van G'd.

Jakobs laatste verzoek

Jakob woont 17 jaar in Goshen. Wanneer hij voelt dat het einde nadert, meldt hij Jozef dat hij niet in Egypte begraven wil worden. Hij wil in de Spelonk van Machpela begraven worden.

Jakob zegent zijn kleinkinderen Efraïm en Manasse

Op een dag is Jakob erg ziek. Jozef komt samen met zijn zoons langs. Het is de eerste keer dat iemand ziek is voor zijn dood. Daarvoor stierven mensen plotseling op oude leeftijd. Jakob heeft echter tot God gebeden dat zijn dood niet onverwachts komt zodat hij afscheid kan nemen en terug kan kijken op zijn leven. Jakob geeft Efraïm en Manasse dezelfde rechten als Ruben en Simeon. Zo worden ze lid van de twaalf stammen (ze nemen de plaats in van Jozef en Levi). Jakob zegent Efraïm en Manasse: "En de engel die me verlost heeft van al het kwaad zal de kinderen zegenen en laat daarin mijn naam worden genoemd en de namen van mijn vaders Abraham en Izaäk en mogen ze zich vermenigvuldigen op de aarde. Met jullie zal iedereen zijn kinderen in Israël zegenen, zeggende laat G'd jullie zijn zoals Efraïm en Manasse."

Jakobs dood

Dan roept Jakob zijn zonen en zegent hen. Hij waarschuwt zijn kinderen samen te blijven en trouw aan hun geloof in G'd. Uiteindelijk sterft Jakob, nadat hij hen nogmaals gevraagd heeft hem te begraven in de Spelonk van Machpela. Jakob is 147 jaar oud geworden als G'd zijn ziel naar de hemel neemt.

Jakobs begrafenis

Heel Egypte rouwt met Jozef over de dood van Jakob. Jakobs kinderen komen de belofte na en brengen de doodskist naar Kanaän. Wanneer de processie de grens bereikt tonen de 31 koningen hun eer aan de overledene. Ezau komt ook naar de begrafenis van Jakob.

Ezau's dood

Ezau wil eigenlijk niet dat Jakob in de Spelonk van Machpela begraven wordt. Hij wil daar zelf begraven worden. Maar 27 jaar eerder had hij zijn rechten aan Jakob verkocht. Er ontstaat een gevecht tussen de soldaten van Ezau en de zonen van Jakob, hierbij worden 40 mensen van Ezau gedood. Hushim, de zoon van Dan, die niet precies weet wat er gaande is, doodt Ezau. Het hoofd van Ezau wordt in de Spelonk begraven; het lichaam wordt meegenomen naar Seir.

Jozefs belofte aan zijn broers

De broers van Jozef zijn bang dat hij wraak wil nemen voor wat in het verleden met hem is gebeurd. Ze zeggen tegen Jozef dat hun vader voor zijn dood had gezegd dat Jozef zijn broers moest vergeven voor wat ze hem hadden aangedaan. Jozef vertelt hen echter dat ze zich niet druk hoeven te maken omdat G'd dit zo gewild had. Hij verzekert hen zijn liefde en loyaliteit. De broers zijn erg ontroerd.

De dood van Jozef

Wanneer Jozef zijn einde voelt naderen vraagt Jozefs zijn broers dat wanneer G'd het volk Israël uit Egypte naar Kanaän terugbrengt, de beenderen van Jozef meegenomen zullen worden. Generaties later gebeurt dit ook daadwerkelijk. Jozef sterft als hij 110 is. Hij wordt gebalsemd en in een sarcofaag gelegd en in de rivier de Nijl gelegd. De Egyptenaren hopen dat de Kinderen van Israël hun beloften niet houden. Maar voordat de Joden Egypte verlaten zoekt Mozes naar de kist van Jozef. Serach, de dochter van Asher, die profetes is, toont hem de plek. De beenderen van Jozef worden meegenomen naar het Beloofde Land en daar begraven.

Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Wat vertelt God aan Jakob wanneer hij een offer brengt in Beer Sheva?
  2. Wat gebeurt er met de zonen van Jozef?
  3. Waar wordt Jakob begraven?
  4. Waar wordt Ezau begraven?
  5. Wanneer wordt Jozef in het Heilige Land begraven?

Lees verder

© 2009 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Gods ontzagwekkend plan met JakobGods ontzagwekkend plan met JakobDe Midrasj stelt dat het hele verhaal van Jozef en zijn broers (de jaloezie van zijn broers, de verkoop, de gevangenscha…
Tora lezing - Parasha: GenesisDe Tora lezing in de synagoge begint met het Bijbelboek Genesis. De volgende parashot komen aan de orde: Parsha Bereishi…
Torastudie 56: Studiehuis in Egypte - Genesis 46Torastudie 56: Studiehuis in Egypte - Genesis 46In Genesis 46 wordt verteld dat Jakob naar Egypte verhuist en Juda vooruit stuurt om een studiehuis te vestigen voor het…
Joodse Bijbel: de tweeling Jakob en EzauJoodse Bijbel: de tweeling Jakob en EzauNa twintig jaar krijgen Izaäk en Rebekka eindelijk kinderen: een tweeling, Jakob en Ezau. Hoewel het tweelingen zijn heb…

Joodse Bijbel: Israëls slavernij in EgypteJoodse Bijbel: Israëls slavernij in EgypteBehalve hun taal, kleding en namen, zijn veel kinderen van Israël geassimileerd in de sociale en culturele omgeving van…
Verschil kerkhervormers Johannes Calvijn en Maarten LutherVerschil kerkhervormers Johannes Calvijn en Maarten LutherEr is een beeldvorming ontstaan over Johannes Calvijn die totaal niet overeenstemt met de werkelijke persoon. Nu nog wor…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
  • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
  • Tenach

Reageer op het artikel "Joodse Bijbel: Jakob en zijn familie naar Egypte"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Etsel
Laatste update: 05-07-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Bijbelse geschiedenis/personen
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!