Joodse Bijbel: Jakob en zijn familie naar Egypte

Joodse Bijbel: Jakob en zijn familie naar Egypte Jakob is overdonderd wanneer hij van zijn zoons verneemt dat Jozef nog in leven is. Hij aanvaardt de uitnodiging om in Egypte te gaan wonen met zijn gehele huishouding. Farao wijst hen het land Goshen toe. Hier woont Jakob 17 jaar. Wanneer hij overlijdt wordt hij in de Spelonk van Machpela begraven. Als Jozef ook sterft worden zijn beenderen verborgen gehouden in de Nijl in een sarcofaag, totdat het Volk Israël uit Egypte trekt en zijn beenderen meeneemt naar het Beloofde Land.

Joodse Bijbel met commentaar van Rashi

Per vers het commentaar van Rashi, de Joodse Bijbelcommentator die leefde van 1040-1105. Rashi wordt beschouwd als de leraar van de leraren. Door alle traditionele Joden wordt Rashi als autoriteit op het gebied van de Joodse Bijbel en de Talmoed beschouwd. Vandaar dat het belangrijk is om zijn commentaar op de Joodse Bijbel weer te geven. Rashi gebruikt nieuw Hebreeuws aangevuld met Oud Franse woorden. Zijn taalgebruik is soms wat orakelachtig kort. Voor nadere verklaring is het verstandig een orthodox Joodse rabbijn te raadplegen.

De terugkeer van de broers

Het nieuws dat Jozef zijn broers ontdekt had werd welkom geheten door de Farao. Hij drong erbij Jozef op aan om zijn hele familie naar Egypte te laten brengen en hen het best land te geven. De broers keren naar huis terug om het goede nieuws aan Jakob te melden. Jakobs hart staat stil wanneer hij het nieuws hoort. Hij kan nauwelijks geloven dat Jozef nog steeds leeft. Maar wanneer hij alle cadeaus ziet en de speciale boodschap van Jozef hoort, waarbij hij herinnerd wordt aan zijn laatste discussie met Jozef voordat deze zijn broers op zocht op die noodlottige dag, weet Jakob dat Jozef leeft. Jakob maakt zich meteen gereed voor de reis naar Egypte omdat hij Jozef wil zien voor hij sterft. Genesis 46:2-4: En God zei tegen Israël in visioenen van de nacht, en Hij zei: "Jacob, Jacob!" En hij zei: "Hier ben ik." En Hij zei: "Ik ben G'd, de G'd van je vader. Wees niet bang om naar Egypte te gaan, want daar zal Ik van je een groot volk maken. Ik zal met u naar Egypte gaan, en Ik zal u ook opvoeden, en Jozef zal zijn hand op uw ogen leggen.

Commentaar van Rashi Genesis 46:2-4

"Jacob, Jacob!": Een uiting van genegenheid. [Van Sifra, Vayikra 1, Toseftas Ber. 1:15] [De herhaling van zijn naam is een uiting van genegenheid.]

Wees niet bang om naar Egypte te gaan: [G'd moedigde hem aan] omdat hij het moeilijk had om gedwongen te worden het Heilige Land te verlaten.

en Ik zal u ook opvoeden: Hij beloofde hem (Jacob) dat hij zou worden begraven in het [Heilige] Land. - [uit Yerushalmi Sotah 1:10]

Op weg naar Egypte

Jakob gaat met zijn hele huishouding van 70 personen op weg naar Egypte. Genesis 46:26: Alle zielen die met Jakob naar Egypte kwamen, die van hem afstamden, met uitzondering van de vrouwen van Jakobs zonen, alle zielen waren zesenzestig. Maar eerst gaat hij langs Beer Sjeva waar hij een offer brengt aan G'd. Hier verschijnt G'd aan hem en vertelt hem niet bang te hoeven zijn om naar Egypte te gaan. Hij zal bij hem zijn en zijn familie tot een grote natie maken; dan zal Hij hen laten terugkeren naar Kanaän. Vanuit Beer Sjeva vertrekt hij naar Egypte. Hij stuurt Juda vooruit om voorbereidingen te treffen en vooral een school en academie voor de kinderen op te richten.

Commentaar van Rashi Genesis 46:26

Alle zielen komen ... met Jacob: Die het land Kanaän verliet om naar Egypte te komen. Dit [woord] הַבָּאָה is niet de verleden tijd maar de tegenwoordige tijd, vergelijkbaar met "In de avond zou ze komen (בָאָה)" (Esther 2:14), en zoals "en zie, zijn dochter Rachel komt eraan (בָּאָה) met de schapen (Genesis 29:6). Daarom ligt het accent onderaan (dwz aan het einde van het woord), op de 'alef', want toen ze vertrokken om uit het land Kanaän te komen, waren ze slechts 66 jaar [met uitzondering van Jochebed, Jozef en zijn twee zonen] . Het tweede [geval van הַבָּאָה echter] "alle zielen van het huis van Jakob die (הַבָּאָה) naar Egypte kwamen, waren zeventig", staat in de verleden tijd; daarom ligt het accent boven (d.w.z. op een eerdere lettergreep), op de 'beth', want toen ze daar kwamen waren ze zeventig, want daar vonden ze Jozef en zijn twee zonen, en Jochebed werd tussen de muren aan hen toegevoegd. Volgens degene die zegt dat tweelingzussen werden geboren met [elk van de voorlopers van] de stammen (37:35), moeten we zeggen dat ze stierven voordat ze naar Egypte afdaalden, want ze werden hier niet meegeteld. Ik vond in Leviticus Rabbah (4: 6): Esau had zes zielen [in zijn familie], en de tekst noemt ze נַפְשׁוֹת בֵּיתוֹ, "de zielen van zijn huisgezin" (Genesis 36:6) in het meervoud, omdat ze aanbaden vele goden [in zijn familie, elk zijn of haar eigen godheid]. Jacob had zeventig (zielen), maar de tekst noemt ze נֶפֶשׁ [in het enkelvoud] omdat ze [alle] één God aanbaden

Jakob ontmoet Jozef

Wanneer Jozef hoort dat zijn vader eraan komt, bereidt hij een grote receptie voor. Heel Egypte viert de komst van de vader van de bestuurder. Jozef gaat zijn vader tegemoet. Wanneer hij zijn vader ziet, stapt hij uit zijn koninklijke koets en rent naar hem toe. Ze omhelzen elkaar innig en laten hun tranen vloeien. Genesis 46:30: Dan zegt Jakob: "Nu ik je gezicht gezien heb, kan ik in vrede sterven."

Commentaar van Rashi Genesis 46:30

Ik ga deze keer dood: de simpele betekenis is zoals de Targum het weergeeft. [Als ik deze keer zou sterven, zou ik worden getroost.] De midrasj-interpretatie is echter: ik dacht dat ik twee doden zou sterven, in deze wereld en in de volgende wereld, omdat de Shechinah me had verlaten, en ik dacht dat de Heilige, gezegend is Hij, zou mij verantwoordelijk houden voor uw dood. Nu je nog leeft, zal ik maar één keer sterven. [Van Tanchuma Vayigash 9]

Jakob bezoekt Farao

Jozef vertelt Farao dat zijn vader en de rest van de familie zijn gearriveerd. De Farao is erg blij en geeft hen het land Goshen. Dan stelt Jozef zijn vader en broers aan de Farao voor. Farao is onder de indruk van Jakob en vraagt hem naar zijn leeftijd. Jakob zegt dat hij 130 jaar is; dat de meeste jaren van zijn leven in verdriet zijn verlopen, maar dat hij nu uitkijkt naar zijn gelukkigste jaren. Jakob zegent de Farao. Jakob en zijn zonen gaan in het land Goshen wonen. Wanneer de hongersnood voorbij is, keert het land weer terug tot zijn normale toestand. Maar niemand vergeet dat Jozef de hele bevolking gered heeft van de hongersnood. Jozef trouwt Osnath, de dochter van Dina, die opgegroeid is in het huis van Farao. Ze schenkt hem twee kinderen: Manasse en Efraïm. De kinderen worden door Jakob onderwezen in de kennis van G'd.

Jakobs laatste verzoek

Jakob woont 17 jaar in Goshen. Wanneer hij voelt dat het einde nadert, meldt hij Jozef dat hij niet in Egypte begraven wil worden. Hij wil in de Spelonk van Machpela begraven worden.

Jakob zegent zijn kleinkinderen Efraïm en Manasse

Op een dag is Jakob erg ziek. Jozef komt samen met zijn zoons langs. Het is de eerste keer dat iemand ziek is voor zijn dood. Daarvoor stierven mensen plotseling op oude leeftijd. Jakob heeft echter tot God gebeden dat zijn dood niet onverwachts komt zodat hij afscheid kan nemen en terug kan kijken op zijn leven. Jakob geeft Efraïm en Manasse dezelfde rechten als Ruben en Simeon. Zo worden ze lid van de twaalf stammen (ze nemen de plaats in van Jozef en Levi). Jakob zegent Efraïm en Manasse: "En de engel die me verlost heeft van al het kwaad zal de kinderen zegenen en laat daarin mijn naam worden genoemd en de namen van mijn vaders Abraham en Izaäk en mogen ze zich vermenigvuldigen op de aarde. Met jullie zal iedereen zijn kinderen in Israël zegenen, Genesis 48:20: zeggende laat G'd jullie zijn zoals Efraïm en Manasse."

Commentaar van Rashi Genesis 48:20

Met jou zal Israël zegenen: wie zijn zonen wil zegenen, zal hen zegenen met hun zegen (met een zegen die op hen betrekking heeft), en een man zal tegen zijn zoon zeggen: "Moge G'd je maken als Efraïm en als Manasse." - [uit Sifrei Nasso 18]

en hij plaatste Efraïm: voor Manasseh in zijn zegen, om hem voorrang te geven in de groeperingen [van de stammen in de woestijn] en [ook] bij de inwijding van [de Tabernakel door] de [stam] vorsten. - [uit Gen. Rabbah 97: 5]

Jakobs dood

Dan roept Jakob zijn zonen en zegent hen. Hij waarschuwt zijn kinderen samen te blijven en trouw aan hun geloof in G'd. Uiteindelijk sterft Jakob, nadat hij hen nogmaals gevraagd heeft hem te begraven in de Spelonk van Machpela. Jakob is 147 jaar oud geworden als G'd zijn ziel naar de hemel neemt.

Jakobs begrafenis

Heel Egypte rouwt met Jozef over de dood van Jakob. Jakobs kinderen komen de belofte na en brengen de doodskist naar Kanaän. Wanneer de processie de grens bereikt tonen de 31 koningen hun eer aan de overledene. Ezau komt ook naar de begrafenis van Jakob.

Ezau's dood

Ezau wil eigenlijk niet dat Jakob in de Spelonk van Machpela begraven wordt. Hij wil daar zelf begraven worden. Maar 27 jaar eerder had hij zijn rechten aan Jakob verkocht. Er ontstaat een gevecht tussen de soldaten van Ezau en de zonen van Jakob, hierbij worden 40 mensen van Ezau gedood. Hushim, de zoon van Dan, die niet precies weet wat er gaande is, doodt Ezau. Het hoofd van Ezau wordt in de Spelonk begraven; het lichaam wordt meegenomen naar Seir.

Jozefs belofte aan zijn broers

De broers van Jozef zijn bang dat hij wraak wil nemen voor wat in het verleden met hem is gebeurd. Ze zeggen tegen Jozef dat hun vader voor zijn dood had gezegd dat Jozef zijn broers moest vergeven voor wat ze hem hadden aangedaan. Jozef vertelt hen echter dat ze zich niet druk hoeven te maken omdat G'd dit zo gewild had. Hij verzekert hen zijn liefde en loyaliteit. De broers zijn erg ontroerd.

De dood van Jozef

Wanneer Jozef zijn einde voelt naderen vraagt Jozefs zijn broers dat wanneer G'd het volk Israël uit Egypte naar Kanaän terugbrengt, de beenderen van Jozef meegenomen zullen worden. Generaties later gebeurt dit ook daadwerkelijk. Jozef sterft als hij 110 is. Hij wordt gebalsemd en in een sarcofaag gelegd en in de rivier de Nijl gelegd. De Egyptenaren hopen dat de Kinderen van Israël hun beloften niet houden. Maar voordat de Joden Egypte verlaten zoekt Mozes naar de kist van Jozef. Serach, de dochter van Asher, die profetes is, toont hem de plek. De beenderen van Jozef worden meegenomen naar het Beloofde Land en daar begraven.

Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Wat vertelt God aan Jakob wanneer hij een offer brengt in Beer Sheva?
  2. Wat gebeurt er met de zonen van Jozef?
  3. Waar wordt Jakob begraven?
  4. Waar wordt Ezau begraven?
  5. Wanneer wordt Jozef in het Heilige Land begraven?
© 2009 - 2021 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Gods ontzagwekkend plan met JakobGods ontzagwekkend plan met JakobDe Midrasj stelt dat het hele verhaal van Jozef en zijn broers (de jaloezie van zijn broers, de verkoop, de gevangenscha…
Tora lezing - Parasha: GenesisDe Tora lezing in de synagoge begint met het Bijbelboek Genesis. De volgende parashot komen aan de orde: Parsha Bereishi…
Torastudie: Studiehuis in Egypte - Genesis 46Torastudie: Studiehuis in Egypte - Genesis 46In Genesis 46 wordt verteld dat Jakob naar Egypte verhuist en Juda vooruit stuurt om een studiehuis te vestigen voor het…
Torastudie: Jakobs verzoek om rust - Genesis 47Torastudie: Jakobs verzoek om rust - Genesis 47Clichés zijn banaal maar vaak waar. Bijvoorbeeld "onwetendheid is geluk". Ben je moedeloos van al de onrechtvaardigheid…

Joodse Bijbel: Israëls slavernij in EgypteJoodse Bijbel: Israëls slavernij in EgypteBehalve hun taal, kleding en namen, zijn veel kinderen van Israël geassimileerd in de sociale en culturele omgeving van…
Verschil kerkhervormers Johannes Calvijn en Maarten LutherVerschil kerkhervormers Johannes Calvijn en Maarten LutherEr is een beeldvorming ontstaan over Johannes Calvijn die totaal niet overeenstemt met de werkelijke persoon. Nu nog wor…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
  • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
  • Tenach
Jehoeda (1.597 artikelen)
Laatste update: 07-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.