Joodse Bijbel: Jozefs broers opnieuw naar Egypte

Joodse Bijbel: Jozefs broers opnieuw naar Egypte Omdat de hongersnood nog niet voorbij is in Kanaän wordt Jakob wel gedwongen om zijn zonen samen met Benjamin terug te laten keren naar Egypte om opnieuw voedsel te halen. Juda staat in voor de veiligheid van Benjamin. Wanneer ze in Egypte aankomen, ontvangt Jozef hen allervriendelijkst. De broers hebben echter nog steeds niet door dat het Jozef is, ondanks dat hij hen bij hun naam noemt en hen aan tafel plaatst in volgorde van hun leeftijd.

Joodse Bijbel met commentaar van Rashi

Per vers het commentaar van Rashi, de Joodse Bijbelcommentator die leefde van 1040-1105. Rashi wordt beschouwd als de leraar van de leraren. Door alle traditionele Joden wordt Rashi als autoriteit op het gebied van de Joodse Bijbel en de Talmoed beschouwd. Vandaar dat het belangrijk is om zijn commentaar op de Joodse Bijbel weer te geven. Rashi gebruikt nieuw Hebreeuws aangevuld met Oud Franse woorden. Zijn taalgebruik is soms wat orakelachtig kort. Voor nadere verklaring is het verstandig een orthodox Joodse rabbijn te raadplegen.

Juda getuigt voor Benjamin

De provisies zijn opgebruikt en het huishouden van Jakob wordt opnieuw bedreigd. Jakob vraagt zijn zonen terug te keren naar Egypte om voedsel te kopen: "Als u onze broeder met ons mee laten trekken dan zullen we naar Egypte gaan", zegt Juda. Genesis 43:3: "De man waarschuwde ons herhaaldelijk dat wij zijn aangezicht niet zullen zien als onze broeder niet bij ons is."

Commentaar van Rashi Genesis 43:3

waarschuwde ons herhaaldelijk: Hebreeuws הָעֵד הֵעִד, een uitdrukking van waarschuwing, aangezien een waarschuwing meestal wordt gegeven in aanwezigheid van getuigen (עֵדִים). Evenzo: “Ik heb (הַעִדֹתִי) uw voorvaders gewaarschuwd” (Jeremia 11:7); "Ga naar beneden, waarschuw (הָעֵד) de mensen" (Exodus 19:21).

'Je zult mijn gezicht niet zien als je broer niet bij je is.': Hebreeuws בִּלְתִּי, letterlijk, zonder. Je zult mij niet zien zonder dat je broer bij je is. Onkelos geeft echter weer: behalve wanneer je broer bij je is. Hij legde het vers uit in overeenstemming met de context, maar hij was niet precies in het vertalen in overeenstemming met de taal van het vers.

Jakob verbergt zijn grote angst voor Benjamins veiligheid niet en uiteindelijk getuigt Juda met zijn eigen leven voor de veiligheid van de jongen. Omdat de hongersnood het hele land bedreigt kan Jakob het vertrek van zijn zonen naar Egypte niet uitstellen en hij staat toe dat Benjamin met hen meegaat. Hij zegt tegen zijn zonen het geld terug te geven dat ze in hun zakken hebben gevonden en adviseert hen wat mooie cadeaus mee te nemen voor de heerser van Egypte. Dan zegent hij ze en stuurt ze op weg.

Een vriendelijker ontvangst

Wanneer de broers voor Jozef verschijnen en Jozef ziet dat Benjamin aanwezig is, vertelt hij zijn vertegenwoordiger ze in het huis te brengen en een maaltijd voor hen klaar te maken. De man doet dit. Jozefs broers vinden het vreemd dat ze zo onverwachts vriendelijk worden ontvangen. Zij benaderen de opzichter en vertellen hem over het geld dat in hun zakken lag toen zij de eerste keer voedsel kochten. Zij vertellen hem dat ze het geld komen terugbrengen, samen met wat extra geld voor nieuwe aankopen. De opzichter zegt dat het geld een gift van G'd was. Dan laat hij Simeon brengen. Simeon vertelt hen hoe goed hij is behandeld. Opgelucht gaan ze met z'n allen aan tafel zitten.

Jozef ziet Benjamin en weent

Wanneer Jozef arriveert, geven de broers hem allerlei cadeaus van Jakob. Hij begroet hen beleefd en informeert naar hun oude vader. Dan heet Jozef Benjamin welkom. Maar Jozef wordt overmand door emoties en moet zich terugtrekken zodat zijn broers de tranen in zijn ogen niet zien. Genesis 43:30: En Jozef haastte zich, want zijn barmhartigheid was jegens zijn broer gewekt, en hij wilde wenen; dus ging hij de kamer binnen en weende daar.

Commentaar van Rashi Genesis 43:30

want zijn barmhartigheid was gewekt: Hij (Jozef) vroeg hem (Benjamin): "Heb je een broer van je moeder?" Hij antwoordde: "Ik had een broer, maar ik weet niet waar hij is." "Heb je zonen?" Hij antwoordde: "Ik heb er tien." Hij vroeg: "En hoe heten ze?" Hij antwoordde: "Bela en Becher, enz." Hij vroeg: "Wat is de betekenis van deze namen?" Hij antwoordde: 'Ze hebben allemaal te maken met mijn broer en met de problemen die hem overkwamen. [Mijn eerste zoon heette] Bela omdat hij (mijn broer) werd opgeslokt (נִבְלַע) onder de naties. [Mijn tweede zoon heette] Becher omdat hij (mijn broer) de eerstgeborene (בְּכוֹר) van mijn moeder was. [Mijn derde zoon heette] Asbel omdat G'd hem (mijn broer) in gevangenschap bracht (שְׁבָאו ֹאֵל). [Mijn vierde zoon heette] Gera omdat hij (mijn broer) een vreemdeling (נִתְגַּיֵר) was in een logement. En [mijn vijfde zoon heette] Na'aman omdat hij (mijn broer) zeer aangenaam was [om naar te kijken] (נָעִים). [Mijn zesde en zevende zoons heetten] Ehi en Rosh omdat hij mijn broer (אָחִי) was, en hij was mijn meerdere (רֹאשִׁי). [Mijn achtste zoon heette] Muppim omdat hij (mijn broer) leerde uit de mond van (מִפִּי) mijn vader. [Mijn negende zoon heette] Huppim omdat hij (mijn broer) mijn bruiloft (חוּפָּתִי) niet had gezien, noch heb ik zijn bruiloft (חוּפָּתוֹ) gezien. En [mijn tiende zoon heette] Ard omdat hij (mijn broer) nederdaalde (יָרַד) onder de naties." Dit staat vermeld in Tractate Sotah (36b). Onmiddellijk werd zijn (Jozefs) genade gewekt.

werd geroerd: Hebreeuws נִכְמְרוּ, was verwarmd. In de taal van de Misjna, "op een verwarmend (כֹּמֶר) vat met olijven" (Sotah 74a), en in het Aramees, "vanwege de verhitting (מִכְמַר) van het vlees" (Pes. 58a), en in de Schrift, “Onze huid is uitgedroogd (נִכְמָרוּ) vanwege de hitte van honger” (Klaagliederen 5:10). Zo is de weg van alle huid; wanneer het wordt verwarmd, verschrompelt en krimpt het. - [van Lam. Rabba 5:10].

Feestmaal

Dan keert hij naar zijn broers terug en heeft de leiding over het feestmaal. Voor de eerste keer sinds ze Jozef verkocht hebben voelen de broers zich echt gelukkig, hoewel ze niet weten dat ze alle twaalf samen zijn. Alleen Jozef weet dit en hij denkt hoe goed het is voor zijn broers om in vrede en harmonie te leven!

Jozef verrast zijn broers

Jozef verrast hen met kennis over hun leven. Hij plaatst de broers in volgorde van hun leeftijd en noemt hen bij hun naam. Hij doet alsof hij de kennis krijgt via een 'goddelijk kop' dat hij tegen zijn oor houdt waardoor hij vele geheimen te horen krijgt. Na de maaltijd geeft hij hen cadeaus. Benjamin krijgt vijf keer zoveel.

Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Waarom staat Jakob toe dat Benjamin meegaat naar Egypte?
  2. Hoe ontvangt Jozef zijn broers?
© 2009 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Torastudie: Studiehuis in Egypte - Genesis 46Torastudie: Studiehuis in Egypte - Genesis 46In Genesis 46 wordt verteld dat Jakob naar Egypte verhuist en Juda vooruit stuurt om een studiehuis te vestigen voor het…
De twee dromen van Jozef (Genesis 37) en hun betekenisDe twee dromen van Jozef (Genesis 37) en hun betekenisGenesis 37 beschrijft de twee dromen die Jozef krijgt. In de eerste droom buigen de elf graanschoven van zijn broers voo…
Joodse Bijbel: Jozefs broers komen naar EgypteJoodse Bijbel: Jozefs broers komen naar EgypteOmdat er ook hongersnood heerst in Kanaän, gaan de broers van Jozef op weg naar Egypte om er graan te halen. Jozef verwa…
Waarom werd Juda leider van het volk Israël en niet Ruben?In zijn zegeningen aan zijn kinderen voor zijn dood, wees Jakob aan ieder van hen hun rol in de formatie van de joodse n…

Joodse Bijbel: Jozef openbaart identiteit aan zijn broersJoodse Bijbel: Jozef openbaart identiteit aan zijn broersOpnieuw test Jozef zijn broers. In hoeverre zijn ze bereid zichzelf op te offeren voor de ander? Jozef laat zijn 'magisc…
Waarom de Synode van Dordrecht?Lang duurde het voor de Staten-generaal een synode bijeenriepen; de Synode van Dordrecht. Een kerkelijke vergadering die…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
  • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
  • Tenach
Jehoeda (1.577 artikelen)
Laatste update: 08-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.