Joodse Bijbel: Jozef en de dromen van Farao

Joodse Bijbel: Jozef en de dromen van Farao Jozef komt vrij uit de gevangenis wanneer de Farao hem vraagt zijn dromen te verklaren. Met hulp van G'd vertelt Jozef wat de dromen van de Farao betekenen. Egypte zal zeven jaren in welvaart leven. Daarna zullen zeven jaren van hongersnood aanbreken. Er is een wijs bestuurder nodig die Egypte door de crisis heen leidt. De Farao stelt vervolgens Jozef als bestuurder van Egypte aan. Deze loodst Egypte door de zeven vette en zeven magere jaren heen.

Joodse Bijbel met commentaar van Rashi

Per vers het commentaar van Rashi, de Joodse Bijbelcommentator die leefde van 1040-1105. Rashi wordt beschouwd als de leraar van de leraren. Door alle traditionele Joden wordt Rashi als autoriteit op het gebied van de Joodse Bijbel en de Talmoed beschouwd. Vandaar dat het belangrijk is om zijn commentaar op de Joodse Bijbel weer te geven. Rashi gebruikt nieuw Hebreeuws aangevuld met Oud Franse woorden. Zijn taalgebruik is soms wat orakelachtig kort. Voor nadere verklaring is het verstandig een orthodox Joodse rabbijn te raadplegen.

De dromen van Farao

Twee jaar nadat Jozef de dromen van de schenker en de bakker heeft verklaard, heeft de Farao een vreemde droom. Eerst ziet hij zeven mooie vette koeien uit de Nijl komen en op de oevers grazen. Daarna komen zeven lelijke magere koeien uit het water en eten de vette koeien op. Farao wordt wakker maar valt daarna weer spoedig in slaap. Ditmaal ziet hij in zijn droom zeven mooie dikken aren die uit één halm voortkomen; daarna zeven dunne aren die de zeven dikke aren verslinden. Deze dromen baren Farao zorgen en hij roept alle tovenaars, astrologen en wijzen van zijn land en vraagt om een juiste interpretatie van zijn dromen. Maar wat ze ook proberen, het geeft de Farao geen voldoening. Genesis 41:8: Nu geschiedde het 's morgens dat zijn geest verontrust was; dus zond hij en riep alle dodenbezweerders van Egypte en al zijn wijzen, en Farao vertelde hun zijn droom, maar niemand legde ze uit voor Farao.

Commentaar van Rashi Genesis 41:8

dat zijn geest verontrust was: Hebreeuws וַתִּפָּעֶם [Onkelos geeft weer:] dat zijn geest geagiteerd was en in hem klopte als een bel (כְּפַעִמוֹן) (Tanchuma Buber, Mikeitz 4). Over Nebukadnezar zegt de Schrift echter: "en zijn geest werd geagiteerd (וַתִּתְפָּעֶם)" (Daniël 2:1). Er waren twee [redenen voor deze] opwinding: de droom vergeten en onwetendheid over de interpretatie ervan. - [van Tanchuma Mikeitz 2]

de dodenbezweerders: Hebr. חַרְטֻמֵי, degenen die zichzelf (נֶחֱרִים) wilden opwekken met de beenderen (טִימֵי) van de doden, zodat ze [in staat zouden zijn] om de beenderen te onderzoeken. ([Het woord] טִימֵי betekent "beenderen" in het Aramees. In de Misjna (Oholoth 17: 3) vinden we: Een huis dat vol was met "timia", wat "vol beenderen" betekent)

maar niemand legde ze uit voor Farao: ze legden ze uit, maar niet voor Farao, want hun stem bereikte zijn oren niet, en hij had geen voldoening uit hun uitleg, want ze zeiden: 'Je zult zeven dochters verwekken, en je zult zeven dochters begraven." - [uit Genesis Rabbah 89:6]

Uiteindelijke herinnert de schenker zich Jozef en hoe hij bewezen had een ware uitlegger van dromen te zijn. Hij vertelt dit aan de Farao. Deze laat onmiddellijk Jozef uit de gevangenis halen.

Jozef verklaart de dromen van Farao

Jozef is 30 jaar oud wanneer hij voor de Farao verschijnt. Wanneer Farao hem verteld dat hij heeft gehoord dat Jozef goed dromen kan verklaren, antwoordt Jozef bescheiden dat de wijsheid niet van hem komt maar van G'd. Genesis 41:15-16: En Farao zei tegen Jozef: "Ik heb een droom gedroomd en er is geen uitlegger voor, maar ik heb van jou horen zeggen dat je een droom begrijpt, om hem uit te leggen." En Jozef antwoordde de farao en zei: 'Ik niet; God zal een antwoord geven [dat de farao vrede zal brengen'. Dan vertelt Farao zijn dromen aan Jozef en Jozef weet dat G'd hem onmiddellijk de betekenis duidelijk maakt.

Commentaar van Rashi Genesis 41:15-16

je begrijpt een droom, om hem uit te leggen: Hebreeuws תִּשְׁמַע. Je luistert naar en begrijpt een droom, om hem te interpreteren.

je begrijpt: Hebreeuws תִּשְׁמַע. Een uitdrukking van begrip en luisteren, vergelijkbaar met 'Jozef begreep (שֹׁמֵעַ)' (Genesis 42:23); en "wiens taal je niet zult begrijpen (תִּשְׁמַע)" (Deuteronomium 28:49), antandras in het Oudfrans, begrijp je.

Ik niet: Hebreeuws בִּלְעָדָי. De wijsheid is niet van mij, maar G'd zal antwoorden. Hij zal een antwoord in mijn mond leggen dat Farao vrede zal brengen. - [van Targum Onkelos]

Jozef vertelt Farao dat beide dromen dezelfde betekenis hebben en dat G'd Farao wenst te vertellen wat hij moet doen. Er zullen zeven jaar van overvloed zijn in Egypte, gevolgd door zeven jaar van honger. De honger zal zo groot zijn dat de overvloed van de voorafgaande jaren geheel opgeslokt zullen worden. Genesis 41:26: De zeven goede koeien zijn zeven jaar, en de zeven goede korenaren zijn zeven jaar; het is één droom.

Commentaar van Rashi Genesis 41:26

zeven jaar en ... zeven jaar: ze zijn allemaal slechts [een enkele periode van] zeven. De reden dat de droom twee keer werd herhaald, is dat de zaak [de goede jaren] klaar is, zoals hij hem aan het eind uitlegde. "En wat betreft de herhaling van de droom aan Farao tweemaal - dat is omdat de zaak gereed is ..." (vers 32). In verband met de zeven goede jaren staat er: "Hij heeft het aan de Farao verteld" (vers 25), omdat het nabij was, maar in verband met de zeven jaren van hongersnood staat er: "Hij heeft de Farao getoond" (vers 28). Aangezien de kwestie ver en ver weg was, is de uitdrukking "een visioen tonen" op zijn plaats.

Het feit dat Farao twee keer over hetzelfde droomde betekent dat G'd heeft besloten dat zijn droom in de nabije toekomst bewaarheid zal worden. Het is nu de taak aan de Farao om een verstandige man te vinden die het land bestuurt gedurende de jaren van overvloed zodat voldoende voorraad wordt opgeslagen om de catastrofe het hoofd te kunnen bieden.

Jozef wordt aangewezen als bestuurder van Egypte

De uitleg en advies van Jozef maken diepe indruk op de Farao en zijn ministerraad. Farao is van mening dat Jozef de beste man is om Egypte te besturen. Hij wijst onmiddellijk Jozef aan als bestuurder. Genesis 41:40: U zult over mijn land worden [aangesteld], en op uw bevel zal heel mijn volk worden gevoed; alleen [met] de troon zal ik groter zijn dan jij." Jozef krijgt een koninklijke mantel, een ring en een gouden ketting. In zijn koninklijke strijdwagen wordt Jozef, die nu een Egyptische naam krijgt, Tzophenath Paneach, door het land geleid. Jozef is erg populair onder de Egyptische bevolking.

Commentaar van Rashi Genesis 41:40

zal worden gevoed: Hebreeuws יִשַׁק [Onkelos geeft:] יִתְּזַּן, zal worden gevoed, zal worden onderhouden. In al de behoeften van mijn volk zal door u worden voorzien, vergelijkbaar met "de rentmeester van mijn huisgezin (בֶּן מֶשֶׁק)" (Genesis 15:2), en "Bewapen u (נַשְׁקוּ) met zuiverheid" (Psalm 2:12), garnis (s) in Oud Frans, bepaling.

alleen [met] de troon: dat ik koning zal worden genoemd.

de troon: Een term die het koningschap aanduidt, zoals "en maak zijn troon groter dan de troon van mijn heer, koning [David]" (1 Koningen 1:37).

Jozef aan de slag als bestuurder

Jozef voert een strak beleid aangaande de voedselvoorziening. De zeven jaren van overvloed beginnen onmiddellijk en overal in het land richt Jozef voorraadschuren op. Hij koopt het overschot op de markt op en slaat het op in de voorraadschuren. De mensen volgen het voorbeeld van Jozef op want zij geloven dat de voorspelling zal uitkomen. Maar omdat de mensen het voedsel niet lang opslaan, zijn de voorraden al snel op voordat de jaren van honger komen.

De zeven vette jaren zijn voorbij en de jaren van honger beginnen. Het hele land is nu afhankelijk van het voedsel dat de de overheid heeft opgespaard. In ruil voor voedsel verkopen de mensen hun vee en land. Zo komt al het land in bezit van de Farao en alle mensen werken nu voor hem.

Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Wat voor droom heeft de Farao?
  2. Waarom lukt het Jozef wel en de tovenaars van de Farao niet om de dromen van de Farao te verklaren?
  3. Wat vertelt Jozef over de droom van de Farao?
  4. Waarom wordt Jozef aangesteld als bestuurder van de Egypte?
  5. Hoe pakt Jozef het probleem van de hongersnood aan?
© 2008 - 2021 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Droom van de Farao - visie van de Lubavitcher rebbeDroom van de Farao - visie van de Lubavitcher rebbeEn zie, uit de rivier stegen zeven koeien, schoon van uiterlijk en gezond van vlees, en gingen weiden in het oever gras.…
De twee dromen van Jozef (Genesis 37) en hun betekenisDe twee dromen van Jozef (Genesis 37) en hun betekenisGenesis 37 beschrijft de twee dromen die Jozef krijgt. In de eerste droom buigen de elf graanschoven van zijn broers voo…
Torastudie: Studiehuis in Egypte - Genesis 46Torastudie: Studiehuis in Egypte - Genesis 46In Genesis 46 wordt verteld dat Jakob naar Egypte verhuist en Juda vooruit stuurt om een studiehuis te vestigen voor het…
Torastudie: Jozef en dromen van Farao Genesis 41:1-45Torastudie: Jozef en dromen van Farao Genesis 41:1-45Jozef zat in de gevangenis voor 12 jaar lang. In Genesis 41:1-45 wordt verteld dat Farao twee dromen kreeg. Jozef werd h…

Torastudie: de Joodse kalender - Exodus 12:2Torastudie: de Joodse kalender - Exodus 12:2Het eerste dat de nieuw geboren natie Israël werd verteld zodra ze zich voorbereidden Egypte te verlaten was niet zichze…
Betekenis bensjen na de Sjabbatsmaaltijd - Birkat-hamazonBetekenis bensjen na de Sjabbatsmaaltijd - Birkat-hamazonNa afloop van de Sjabbatsmaaltijd (en bij iedere maaltijd waarbij brood wordt gegeten), wordt er gebensjt. In dit artike…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
  • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
  • Tenach
Jehoeda (1.613 artikelen)
Laatste update: 08-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.