Joodse Bijbel: Jozefs broers komen naar Egypte

Joodse Bijbel: Jozefs broers komen naar Egypte Omdat er ook hongersnood heerst in Kanaän, gaan de broers van Jozef op weg naar Egypte om er graan te halen. Jozef verwacht zijn broers. Hij herkent ze, maar zij herkennen hem niet. Jozef gaat zijn broers testen. Eén van de broers (Simeon) moet in Egypte achterblijven zodat de andere broers Benjamin kunnen halen als bewijs dat ze geen spionnen zijn. De broers keren angstig naar Kanaän terug om Jakob dit moeilijke nieuws over te brengen.

Joodse Bijbel met commentaar van Rashi

Per vers het commentaar van Rashi, de Joodse Bijbelcommentator die leefde van 1040-1105. Rashi wordt beschouwd als de leraar van de leraren. Door alle traditionele Joden wordt Rashi als autoriteit op het gebied van de Joodse Bijbel en de Talmoed beschouwd. Vandaar dat het belangrijk is om zijn commentaar op de Joodse Bijbel weer te geven. Rashi gebruikt nieuw Hebreeuws aangevuld met Oud Franse woorden. Zijn taalgebruik is soms wat orakelachtig kort. Voor nadere verklaring is het verstandig een orthodox Joodse rabbijn te raadplegen.

Jozef bereidt zich voor de de komst van zijn broers

Niet alleen Egypte is getroffen door hongersnood, ook de omliggende landen waaronder Kanaän. Veel mensen komen naar Egypte om voorraden te kopen omdat alleen Egypte zich heeft voorbereid op de hongersnood. Natuurlijk verwacht Jozef zijn broers op een dag te zien om voedsel te halen voor de huishouding van Jakob. Om er voor te zorgen dat hij ze niet misloopt beveelt hij alle kopers te laten registreren zodra ze Egypte binnenkomen.

Het harde ontvangst

Jozef komt onmiddellijk te weten als zijn tien broers in Egypte arriveren om graan te kopen voor het huis van zijn vader. Alleen Benjamin is er niet bij. Jozef laat de broers voor hem brengen. Jozef herkent zijn broers onmiddellijk, maar zij herkennen hem niet omdat zij hem voor het laatst gezien hebben toen hij nog jong was en zij zich niet voor kunnen stellen dat hun broer zo'n machtige positie bekleed. Genesis 42:7-8: En Jozef zag zijn broers, en hij herkende hen, maar hij maakte zichzelf een vreemde voor hen, en hij sprak hard tegen hen, en hij zei tegen hen: "Waar kom je vandaan?" En ze zeiden: "Uit het land Kanaän om voedsel te kopen." Nu herkende Jozef zijn broers, maar ze herkenden hem niet.

Commentaar van Rashi Genesis 42:7-8

maar hij maakte van zichzelf een vreemdeling: hij gedroeg zich tegenover hen als een vreemdeling, verbaal, door hard te spreken. - [uit Gen. Rabbah 91: 6, Tan. Mikeitz 8]

Nu herkende Jozef, enz .: Omdat hij hen had verlaten [toen ze al] een volle baard hadden. - [van Yeb. 88a, Keth. 27b, B.M. 39b, Gen. Rabbah 91: 7, Targum Jonathan]

maar ze herkenden hem niet: want toen hij hen verliet, had hij geen volle baard, en nu vonden ze hem met een volle baard. De Aggadische Midrasj zegt: "En Jozef herkende zijn broers" - toen ze in zijn handen werden overgeleverd, herkende hij dat ze zijn broers waren, en hij had medelijden met hen. Maar ze herkenden hem niet toen hij in hun handen viel, om zich met broederschap jegens hem te gedragen. - [van Yeb. 88a, Keth. 27b, B.M. 39b, Gen. Rabbah 91: 7, Targum Jonathan]

Jozef denkt aan zijn dromen en hun jaloezie en besluit hen te testen. Via een tolk, om zijn identiteit niet te verhullen, spreekt Jozef tot hen.
"Waar komen jullie vandaan?"
En zij antwoorden: "Uit het land Kanaän om voedsel te kopen."
"Jullie zijn spionnen!" beschuldigt Jozef hen.
"Nee mijnheer", antwoorden ze. "Uw dienaren zijn slechts gekomen om voedsel te kopen. Wij zijn twaalf broers en onze vader is in Kanaän; de jongste broer is thuis en één broer is vele jaren geleden verdwenen."

Jozef doet alsof hij niet overtuigd is en vertelt zijn broers dat hij ze niet laat gaan tot één van hen de jongste broer haalt om te bewijzen dat ze de waarheid spreken. Dan laat hij ze in de gevangenis gooien.

De broers zijn veranderd

Op de derde dag van hun gevangenschap spreekt Jozef opnieuw tot zijn broers. Hij vertelt hen dat hij ze niet langer zal vasthouden en dat ze hun eerlijkheid kunnen tonen, terwijl één van de broers gevangen blijft. De rest mag met voedsel terugkeren en hun jongste broer halen. Jozef hoort hun broers praten vol berouw. Ze geloven dat dit de straf van G'd is omdat ze zo harteloos waren toen ze hun broer Jozef in de put hadden gegooid. Jozef krijgt medelijden en hij voelt zich schuldig dat hij zo hard voor hen is. Hij trekt zich terug en huilt. Dan keert hij weer terug. Hij beveelt zijn mannen Simeon vast te binden. Maar Simeon schrikt hen af en de bewakers zijn niet in staat Jozefs bevel op te volgen. Daarop pakt Manesse, de oudste zoon van Jozef, Simeon vast en bindt hem vast. De broeders zijn verbaasd over de sterke kracht van de Egyptische prins. Zulke kracht heeft alleen een afstammeling van Jakob. Genesis 42:23-24: Ze wisten niet dat Joseph het begreep, want de tolk stond tussen hen in. En hij wendde zich van hen af en weende, keerde toen tot hen terug en sprak tot hen; en hij nam Simeon uit hun midden en zette hem gevangen voor hun ogen.

Commentaar van Rashi Genesis 42:23-24

Ze wisten niet dat Jozef het begreep: Hebreeuws שֹׁמֵעַ, verstond hun taal, en ze spraken op deze manier in zijn aanwezigheid. - [van Tanchuma Buber Vayigash 7]

want de tolk was tussen hen in: want telkens als ze met hem spraken, was de tolk, die zowel Hebreeuws als Egyptisch kende, tussen hen in, en hij vertaalde hun woorden voor Jozef en Jozefs woorden voor hen. Daarom dachten ze dat Jozef geen Hebreeuws verstond. - [van Targum Onkelos]

de tolk: Dit was zijn zoon Manasse. - [uit Gen. Rabbah 91: 8, Targum Jonathan, Targum Yerushalmi]

En hij wendde zich van hen af: Hebreeuws וַיִסֹב. Hij nam afstand van hen zodat ze hem niet zouden zien huilen.

en weende: Omdat hij hoorde dat ze berouw hadden. - [uit Bereishith Rabbathi, p. 204]

Simeon: Hij [was degene die] hem in de put had geworpen. Hij was het die tegen Levi zei: "Zie, die dromer komt eraan" (Genesis 37:19). Nog een verklaring: Jozef was van plan hem van Levi te scheiden, opdat de twee niet zouden beraadslagen om hem te vermoorden.

en zette hem gevangen voor hun ogen: hij sloot hem alleen voor hun ogen op, maar zodra ze vertrokken, liet hij hem los en gaf hem eten en drinken. - [uit Gen. Rabbah 91: 8]

Jozef beveelt in het geheim dat het geld van zijn broeders wordt terugbetaald en in hun zakken gelegd. Dan stuurt Jozef hen weg en waarschuwt hen hun jongste broer de volgende keer mee te nemen.

De broers keren naar huis terug

De broers bedanken Jozef en keren naar Kanaän terug, hun muildieren bepakt met graan. Op hun weg terug stoppen ze bij een herberg. Eén van hen opent zijn zaak om wat voedsel te geven aan zijn dier en is verbaasd daar geld aan te treffen. Nu worden ze nog angstiger.

Wanneer ze eenmaal thuis zijn gekomen vertellen ze hun vader wat er is gepasseerd. Wanneer ze de rest van de zaken legen vinden ze het resterende geld dat ze hadden betaald. Ze worden nu heel angstig. Wanneer ze hun vader vertellen dat ze Benjamin mee moeten nemen naar Egypte om Simeon te redden, is Jakob zeer bedroefd. "Jozef is weg, Simeon is hier niet; en nu willen jullie Benjamin ook meenemen. Ik overleef dit niet als hem ook iets overkomt. Mijn zoon zal niet met jullie meegaan."

Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Hoe weet Jozef dat zijn broers naar Egypte zullen komen?
  2. Waarom herkent Jozef wel zijn broers en zij hem niet?
  3. Waarom beschuldigt Jozef zijn broers dat ze spionnen zijn?
  4. Wat eist Jozef van zijn broers?
  5. Waarom wordt Simeon gevangen genomen wanneer de broers naar huis terugkeren?
  6. Waarom wil Jakob Benjamin niet laten gaan?
© 2009 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Torastudie: Studiehuis in Egypte - Genesis 46Torastudie: Studiehuis in Egypte - Genesis 46In Genesis 46 wordt verteld dat Jakob naar Egypte verhuist en Juda vooruit stuurt om een studiehuis te vestigen voor het…
De twee dromen van Jozef (Genesis 37) en hun betekenisDe twee dromen van Jozef (Genesis 37) en hun betekenisGenesis 37 beschrijft de twee dromen die Jozef krijgt. In de eerste droom buigen de elf graanschoven van zijn broers voo…
Joodse Bijbel: Jozefs broers opnieuw naar EgypteJoodse Bijbel: Jozefs broers opnieuw naar EgypteOmdat de hongersnood nog niet voorbij is in Kanaän wordt Jakob wel gedwongen om zijn zonen samen met Benjamin terug te l…
Tora lezing - Parasha: GenesisDe Tora lezing in de synagoge begint met het Bijbelboek Genesis. De volgende parashot komen aan de orde: Parsha Bereishi…

Waarom de Synode van Dordrecht?Lang duurde het voor de Staten-generaal een synode bijeenriepen; de Synode van Dordrecht. Een kerkelijke vergadering die…
Hoe werkt het koosjer slachten van dieren bij Joden?Hoe werkt het koosjer slachten van dieren bij Joden?Het slachten van ritueel geoorloofde dieren noemt men in het Hebreeuws 'sjechieta'. Wanneer men een dier slacht, dient d…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
  • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
  • Tenach
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 23-06-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.