Joodse Bijbel: Jakob bij Laban

Joodse Bijbel: Jakob bij Laban Jakob arriveert na zijn vlucht voor Ezau bij zijn oom Laban in Haran. Hij ontmoet Rachel. Laban belooft dat Jakob met Rachel mag trouwen als hij 7 jaar voor hem werkt. Maar na 7 jaar moet Jakob eerst Lea, de oudere zus van Rachel, trouwen. Na nog eens 7 jaar voor Laban werken mag hij eindelijk Rachel trouwen. Jakob krijgt twaalf zonen en één dochter: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Zebulun, Jozef, Benjamin, Dan, Naftali, Gad, Asher en Dina.

Jakob arriveert in Haran

Jakob gaat verder op zijn reis richting het oosten. Op een middag bereikt hij Haran. Hij komt daar schaapherders tegen die rusten bij een bron terwijl ze hun vee hoeden. Jakob begroet hen en vraagt over de stad en zijn oom Laban. Dan arriveert Rachel, de dochter van Laban, samen met wat vee. Jakob informeert waarom de schaapherders hun vee geen water geven terwijl het nog steeds dag is. De herders vertellen dat alleen door een gezamenlijke poging van de herders de rots van de opening van de bron verwijderd kan worden. Jakob loopt naar de waterbron en rolt de steen in zijn eentje weg. Dan geeft hij het vee van Laban te drinken. Rachel, die dit alles met verbazing aanziet, is zeer gelukkig wanneer ze hoort dat de sterke Jakob haar eigen neef is, de zoon van haar vaders zuster. Ze snelt naar huis om haar vader te vertellen over de komst van Jakob. Laban gaat naar de waterbron en begroet zijn neef.

De prijs voor een vrouw (Lea en Rachel)

Jakob gaat de schapen van Laban hoeden. Laban is er erg blij mee. En omdat hij bewust is van de zegen wil hij Jakob niet snel laten vertrekken. Hij vraagt aan Jakob wat voor beloning hij wil hebben voor zijn diensten. Jakob zegt bereid te zijn zeven jaar te dienen voor de hand van zijn jongste dochter Rachel. Jakob dient Laban zeven jaar trouw en G'ds zegen is bij hem.

Wanneer de dag van de bruiloft nadert, verwisselt Laban Rachel voor Lea, zijn oudste dochter. Jakob voorziet dit en spreekt met Rachel af een paar tekens te geven om haar identiteit bekend te maken zodra ze gesluierd is. Maar Rachel wil niet dat Lea voor schut staat en geeft haar de tekens door. Jakob komt er zodoende te laat achter dat hij is bedrogen. Hij verzoekt Laban een verklaring te geven. Laban legt uit dat het niet de gewoonte is dat de jongste dochter eerder trouwt dan de oudste. Als Jakob Rachel als nog wil trouwen moet hij nog zeven jaar extra werken. Jakob kan niets anders dan toestemmen. En zo dient hij Laban nog eens zeven jaar.

De kinderen van Jakob

Naast Lea en Rachel trouwt Jakob Zilpa en Bilha, twee leden van Labans huishouding. Lea geeft hem zeven kinderen: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Zebulun en een meisje, Dina. Rachel blijft tot zeven jaar na het huwelijk kinderloos. Uiteindelijk krijgt ze een zoon, Jozef. En kort voor haar dood krijgt ze nog een jongen, Benjamin. Jakobs twee andere vrouwen schenken hem ook kinderen: Bilha schenkt hem Dan en Naftali en Zilpa schenkt hem Gad en Asher. De twaalf zonen van Jakob worden de voorvaderen van de twaalf stammen van Israël.

De rijkdom van Jakob

Na de geboorte van Jozef besluit Jakob terug te keren naar Kanaän. Gedurende de 14 jaar dat hij voor Laban heeft gewerkt heeft deze voorspoed en rijkdom gekend. Jakob voelt nu dat de tijd rijp is om terug te keren naar Beer Sheva; hij is 91 jaar oud en nog steeds een banneling en dienaar. Dus hij verzoekt Laban hem te laten gaan; maar Laban kan de gedachte niet verdragen dat Jakob, die hem zoveel voorspoed heeft bezorgd vanwege de goddelijke zegen die op hem rust, hem gaat verlaten. Daarom belooft hij Jakob een deel van zijn vee voor de bewezen diensten, zodat Jakob zijn eigen fortuin kan maken. Jakob blijft nog zes jaar langer. Maar Laban verzint allerlei trucs om Jakob te bedriegen om zo te voorkomen dat hij Jakob moet uitbetalen. G'd zegent Jakob echter en zijn veestapel groeit snel. Hij wordt een rijk man. Iedereen bewondert Jakob en wil met hem handelen. Zijn huishouding bestaat ondertussen uit veel dienaren en slaven.

Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Na hoeveel jaar mag Jakob Rachel trouwen?
  2. Hoeveel kinderen krijgt Jakob?
  3. Op welke leeftijd wil Jakob Laban verlaten?
  4. Waarom kan Laban de gedachte niet verdragen dat Jakob vertrekt?
  5. Wat doet Laban om te voorkomen dat Jakob vertrekt?

Lees verder

© 2008 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Joodse Bijbel: Jozefs broers opnieuw naar EgypteJoodse Bijbel: Jozefs broers opnieuw naar EgypteOmdat de hongersnood nog niet voorbij is in Kanaän wordt Jakob wel gedwongen om zijn zonen samen met Benjamin terug te l…
Waarom werd Juda leider van het volk Israël en niet Ruben?In zijn zegeningen aan zijn kinderen voor zijn dood, wees Jakob aan ieder van hen hun rol in de formatie van de joodse n…
Torastudie 56: Studiehuis in Egypte - Genesis 46Torastudie 56: Studiehuis in Egypte - Genesis 46In Genesis 46 wordt verteld dat Jakob naar Egypte verhuist en Juda vooruit stuurt om een studiehuis te vestigen voor het…
Joodse Bijbel: Jozefs broers komen naar EgypteJoodse Bijbel: Jozefs broers komen naar EgypteOmdat er ook hongersnood heerst in Kanaän, gaan de broers van Jozef op weg naar Egypte om er graan te halen. Jozef verwa…

Joodse filosofie - Chabad 2: geloven met verstand en zielGeloof is een gevoel dat wel of niet bestaat. Als het niet bestaat in het bewuste verstand van een persoon, zal het beve…
Torastudie 83: nieuwe maan (Exodus12:2/I Samuël 20:18)Torastudie 83: nieuwe maan (Exodus12:2/I Samuël 20:18)In de eerste mitswa die we kregen als Joodse natie, beval God dat we onze levens verbinden met de maan (zie Exodus 12:2)…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
  • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
  • Tenach

Reageer op het artikel "Joodse Bijbel: Jakob bij Laban"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Etsel
Laatste update: 05-07-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Bijbelse geschiedenis/personen
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!