Joodse Bijbel: Jakob op de vlucht voor Ezau

Joodse Bijbel: Jakob op de vlucht voor Ezau Nadat Jakob de zegen van zijn vader Izaäk heeft ontvangen moet hij vluchten voor Ezau die hem wil doden. Rebekka stelt aan Jakob voor om naar haar broer Laban te gaan in Haran (Mesopotamië). Onderweg krijgt Jakob een droom over een ladder met engelen. Wanneer hij wakker wordt maakt hij van de slaapplek een gedenkteken. Wanneer G'd hem veilig laat terugkeren naar zijn vader zal Jakob hier later een Huis van G'd bouwen, zo belooft hij.

Rebekka zendt Jakob naar Laban in Haran

Gedurende Jakobs afwezigheid neemt Ezau's haat af. Maar zodra Jakob terugkeert uit Eber, neemt zijn woede opnieuw toe en probeert hij een plan op te stellen hoe Jakob te doden. Toch vreest hij zijn vader om hem zoveel leed te veroorzaken en hij besluit zijn wraak uit te stellen tot na Izaäks dood.

Rebekka vertrouwt het niet en adviseert Jakob naar haar broer Laban in Haran te gaan om een vrouw voor hem te zoeken van één van Labans dochters. Izaäk roept Jakob bij zich en zegent hem: "En G'd, de Almachtige zegene u, Hij make u vruchtbaar en vermenigvuldige u, zodat gij tot een menigte van volken wordt. Hij geve u de zegen van Abraham, u en uw nageslacht met u, zodat gij het land uwer vreemdelingenschap, dat G'd aan Abraham gegeven heeft, in bezit krijgt."

Jakob en Elifaz

Met de zegen van zijn vader nog steeds na klinkend in zijn oren, verlaat Jakob Beer Sjeva en gaat naar zijn oom Laban in Padan Aram. Ezau komt er al snel achter dat zijn broer het huis heeft verlaten. Hij stuurt onmiddellijk zijn oudste zoon Elifaz met tien bewapende mannen om Jakob te achtervolgen en te doden. Maar Elifaz vermoordt zijn oom niet. In plaats daarvan neemt hij al de bezittingen van Jakob en laat Jakob verder reizen.

De droom van Jakob: ladder naar de hemel

De dag is voorbij en de nacht breekt aan. Jakob is in een open veld voor de stad Luz, nog steeds in het gebied van Kanaän. Moe van zijn reis pakt hij stenen als kussen en gaat liggen om te rusten. Tijdens zijn slaap krijgt hij een geweldige droom. Een ladder verschijnt naar hem die van de aarde naar de hemel reikt. Op de ladder stijgen en dalen engelen van G'd. Van boven is de stem van G'd te horen: "Ik ben de Eeuwige, de G'd van uw vader Abraham, en de G'd van Izak; dit land, waarop gij ligt te slapen, zal Ik aan u geven, en aan uw zaad. En uw zaad zal wezen als het stof der aarde, en gij zult uitbreken in menigte, westwaarts en oostwaarts, en noordwaarts en zuidwaarts; en in u, en in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En zie, Ik ben met u, en Ik zal u behoeden overal, waarheen gij trekken zult, en Ik zal u wederbrengen in dit land; want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik zal gedaan hebben, hetgeen Ik tot u gesproken heb."

Wanneer Jakob wakker wordt roept hij uit: "De Heer is op deze plek en ik wist het niet." En hij wordt bang en zegt: "Hoe ontzagwekkend is deze plek! Dit is niets anders dan het huis van G'd, en dit is de poort naar de hemel."

Jakobs eed bij Beth-El (het Huis van God)

Jakob staat 's morgens vroeg op. Hij neemt de steen die als kussen heeft gediend en plaatst het als gedenkteken. Hij noemt de plaats Beth-El (het Huis van G'd). Dan legt hij een eed af dat als G'd bij hem zal zijn en hem veilig terugbrengt naar zijn vaders huis, hij een Huis van G'd zal oprichten op de plek van de steen.

Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Naar wie vlucht Jacob?
  2. Hoe neemt Izaäk afscheid van Jakob?
  3. Wie stuurt Ezau op Jakob af en wat doet deze persoon met Jakob?
  4. Waarover droomt Jakob?
  5. Wat doet Jakob al hij 's ochtends wakker wordt?

Lees verder

© 2008 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Joodse Bijbel: Jakob bij LabanJoodse Bijbel: Jakob bij LabanJakob arriveert na zijn vlucht voor Ezau bij zijn oom Laban in Haran. Hij ontmoet Rachel. Laban belooft dat Jakob met Ra…
Tora lezing - Parasha: GenesisDe Tora lezing in de synagoge begint met het Bijbelboek Genesis. De volgende parashot komen aan de orde: Parsha Bereishi…
Joodse Bijbel: Jakob keert naar Kanaän terugJoodse Bijbel: Jakob keert naar Kanaän terugJakob keert terug naar Kanaän. Hij vertrekt in het geheim omdat hij bang is dat zijn oom Laban hem niet wil laten gaan.…
Torastudie 35: Jakob bij Laban - Genesis (28:22,29:13-34)Torastudie 35: Jakob bij Laban - Genesis (28:22,29:13-34)Genesis 28:22 vertelt dat de steen die Jakob heeft opgericht na zijn droom over de ladder, een huis Gods zal wezen. In G…

Joodse filosofie - Chabad 2: geloven met verstand en zielGeloof is een gevoel dat wel of niet bestaat. Als het niet bestaat in het bewuste verstand van een persoon, zal het beve…
Torastudie 83: nieuwe maan (Exodus12:2/I Samuël 20:18)Torastudie 83: nieuwe maan (Exodus12:2/I Samuël 20:18)In de eerste mitswa die we kregen als Joodse natie, beval God dat we onze levens verbinden met de maan (zie Exodus 12:2)…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
  • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
  • Tenach

Reageer op het artikel "Joodse Bijbel: Jakob op de vlucht voor Ezau"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Etsel
Laatste update: 05-07-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Bijbelse geschiedenis/personen
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!