Joodse filosofie - Chabad 2: geloven met verstand en ziel

Geloof is een gevoel dat wel of niet bestaat. Als het niet bestaat in het bewuste verstand van een persoon, zal het bevel om te geloven niet makkelijker maken om zulke gevoelens te hebben. Als hij geloof voelt zal hij geloven, als hij geen geloof voelt dan is er geen manier om op de knop te drukken zodat hij begint te geloven.

Het eerste gebod

Het eerste gebod luidt: Ik ben de Heer Uw God. Dit kan op twee manieren geïnterpreteerd worden:
  1. Het is een gebod om in God te geloven;
  2. Het is een gebod om God te kennen

Geloof is een gevoel dat wel of niet bestaat. Als het niet bestaat in het bewuste verstand van een persoon, zal het bevel om te geloven niet makkelijker maken om zulke gevoelens te hebben. Als hij geloof voelt zal hij geloven, als hij geen geloof voelt dan is er geen manier om op de knop te drukken zodat hij begint te geloven.

Een Jood heeft geen gebod nodig om in God te geloven. Geloof is een natuurlijk gevolg van Gods aanwezigheid binnen hun zielen en binnen de wereld. Godzaligheid is de waarheid van zijn eigen bestaan en de waarheid van al het bestaan. Dit geloof zal van tijd tot tijd aan de oppervlakte komen met of zonder inspanning. Het bevel dat God ons gaf was om een relatie met Hem aan te gaan, Hem te kennen en Hem te herkennen, omdat Hij het meest complete en meest perfecte vorm van bestaan is.

Niveaus van kennis

De kennis van God vereist door de Tora is niet slechts een algemeen bewustzijn dat Hij bestaat, maar een gedefinieerd en ontwikkeld bewustzijn van Zijn bestaan naar de omvang dat mogelijk is binnen de grenzen van ons sterfelijk potentieel. Als een sterfeling zal de mens niet in staat zijn God te bevatten als Hij bestaat in Zijn eigen termen, maar door zichzelf aan te wenden naar zijn capaciteit zal hij Godzaligheid voor hemzelf een realiteit maken. Door zijn intellectuele poging zal God een relevante factor worden in het leven van de mens en dit bewustzijn zal hem inspireren de geboden te vervullen.

Weten en niet weten

Het uiterste van kennis is U niet te kennen, zeggen de rabbijnen. Niet weten vormt een hogere vorm van kennis. Wanneer een persoon vordert in zijn kennis van God, komt hij tot het bewustzijn dat hoewel kennis eindig is, en God oneindig, hij kan benaderen wat ondoorgrondelijk is en die dimensies van God waarderen die de bewuste gedachte overtreffen. Wanneer een persoon de dimensies van Godzaligheid begrijpt die kenbare manifestaties van God zijn binnen de natuurlijke orde komt hij tot een waardering dat er dimensies van Godzaligheid zijn die zijn begrip overtreffen.

Wanneer een persoon er dieper op ingaat kan hij zich richten op de grenzen van zijn intellectuele begrip, en waarom deze grenzen bestaan. Zo kan hij begrijpen dat ze bestaan en zelfs er iets over uitleggen. Maar hij realiseert zich dat het minder kan waarderen dan de gewone zaken die hij begrijpt. Zijn 'niet weten' is een ontwikkelde toestand van kennis dat een intellectueel begrip van de uniekheid van Gods transcendentie toestaat en een spirituele band met Hem op deze niveaus.

Onze relatie met God houdt verschillende niveaus in

Onze relatie met God begint met ons geloof dat boven ons verstand gaat, een niet-intellectuele kennis van Hem. Door deugd van de Godzaligheid binnen onze zielen en de Godzaligheid binnen de wereld in het groot, voelt ieder van ons een verbinding met de Godzaligheid dat ons verstand overstijgt.

Deze gevoelens zijn echter niet genoeg. Dit zou een dichotomie creëren tussen ons gewoon denkproces en onze noodzakelijke relatie met Godzaligheid. Ons zelfbeeld en de krachten in ons en binnen de wereld in het groot die dat zelfbeeld vormen zou conflicteren met de noodzakelijke spirituele bewustzijn dat binnen ons ligt. Onze bewuste geest zegt: "Ik besta" en onze spirituele potentie stemt af op een veel hogere realiteit.

We moeten werken om God te kennen door ons intellect te gebruiken. Maar toch moeten we niet op ons verstand alleen vertrouwen, want intellect heeft haar grenzen. Intellect moet daarom gebaseerd zijn op en beïnvloed door geloof. Op deze manier stijgt onze geest boven haar natuurlijke grenzen uit.

God staat toe Hem te kennen op vele verschillende manieren. Want er zijn dimensies van Godzaligheid die via intellect ontvangen kunnen worden en dimensies die via geloof bevat kunnen worden. Geloof geeft dus een diepere dimensie dan verstand alleen. Want God staat buiten alle definities en beperkingen. Dit kan alleen via geloof bereikt worden.
© 2008 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Kabbala: reïncarnatie in het JodendomIs er een verband tussen zielen die nu leven en die vroeger bestonden? In het Jodendom wordt niet door iedereen in reïnc…
Sterven VI: verbod op crematie - een Joodse visieHet Jodendom verzet zich tegen crematie. De gecremeerde resten worden niet toegelaten op een Joodse begraafplaats. Uitzo…
Torastudie: Supra-rationeel  Leviticus 26:3Torastudie: Supra-rationeel Leviticus 26:3Voor de 613 ge- en verboden zijn een aantal synoniemen: mitswa, dibboer (woord), misjpat (wet), ed (getuigenis) en chok…
Ziel: de diepere betekenis van fysieke intimiteit (sex)Ziel: de diepere betekenis van fysieke intimiteit (sex)Fysieke intimiteit (sex) heeft het potentieel van intense heiligheid en intense corruptie, afhankelijk wie de boventoon…

De Joodse besnijdenis: het verbondsteken - briet milaDe Joodse besnijdenis: het verbondsteken - briet milaHet Jodendom begon met aartsvader Abraham. In Genesis 15:18 lezen we Abraham met God een verbond sloot: "Op die dag sloo…
Joodse Bijbel: Jakob bij LabanJoodse Bijbel: Jakob bij LabanJakob arriveert na zijn vlucht voor Ezau bij zijn oom Laban in Haran. Hij ontmoet Rachel. Laban belooft dat Jakob met Ra…
Bronnen en referenties
  • What we believe - Rabbi Eliyahu Tauger
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 08-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.