Joodse Bijbel: de tweeling Jakob en Ezau

Joodse Bijbel: de tweeling Jakob en Ezau Na twintig jaar krijgen Izaäk en Rebekka eindelijk kinderen: een tweeling, Jakob en Ezau. Hoewel het tweelingen zijn hebben ze verschillende karakters. Jakob is veel thuis om te studeren; Ezua jaagt op de velden en is veel van huis. Nadat hij koning Nimrod heeft gedood en thuis komt wijst Jakob hem erop dat hij zijn plichten niet nakomt als eerstgeborene. Jakob koopt van Ezau het geboorterecht.

Joodse Bijbel met commentaar van Rashi

Per vers het commentaar van Rashi, de Joodse Bijbelcommentator die leefde van 1040-1105. Rashi wordt beschouwd als de leraar van de leraren. Door alle traditionele Joden wordt Rashi als autoriteit op het gebied van de Joodse Bijbel en de Talmoed beschouwd. Vandaar dat het belangrijk is om zijn commentaar op de Joodse Bijbel weer te geven. Rashi gebruikt nieuw Hebreeuws aangevuld met Oud Franse woorden. Zijn taalgebruik is soms wat orakelachtig kort. Voor nadere verklaring is het verstandig een orthodox Joodse rabbijn te raadplegen.

De geboorte van een tweeling

Twintig jaar zijn voorbij gegaan sinds Izaäk en Rebekka trouwden, maar tot op heden hebben ze geen kinderen. Uiteindelijk beantwoordt G'd Izaäks gebeden en en Rebekka geeft geboorte aan een tweeling. Genesis 25:21: En Izak bad tot de Heer tegenover zijn vrouw omdat ze onvruchtbaar was, en de Heer aanvaardde zijn gebed, en Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger. Het eerste kind wordt geboren met haren als van een volwassen persoon. Zijn ouders noemen hem Ezau (van het Hebreeuwse woord 'osso'). Het tweede kind houdt de hiel van Ezau vast en Izaäk noemt hem daarom Jakob.

Commentaar van Rashi Genesis 25:21

bad: Hebr. וַיֶעְתַּר. Hij bad veel en smeekte [G'd] met gebed.

aanvaardde zijn gebed: Hebr. וַיֵעָתֶר. Hij (G'd) stond zichzelf toe door hem te worden gesmeekt, gesust en gezegend. Ik zeg dat elke uitdrukking van עתר een uiting is van smeekbede en toename, en evenzo (Ezechiël 8:11): "en een dikke (וַעִתַר) wolk van wierook", [betekenis] de onmetelijkheid van het opstijgen van rook, en zo (ibid. 35:13): "En u hebt uw woorden tegen Mij vermenigvuldigd (וְהַעְתַּרְתֶּם)", en zo (Spreuken 27: 6): "terwijl de kussen van een vijand zwaar zijn (וְכַעְתָּרוֹת)." Ze lijken veel te zijn en zijn belastend, accroissement in het Oudfrans, overdreven.

tegenover zijn vrouw: Deze (Izaäk) stond in deze hoek te bidden, en die (Rebecca) stond in die hoek te bidden.

aanvaardde zijn gebed: maar niet het hare, want het gebed van een rechtvaardige man, de zoon van een rechtvaardige man, is niet te vergelijken met het gebed van een rechtvaardige man, de zoon van een goddeloze man. Daarom [aanvaardde Hij] zijn gebed en niet het hare. - [Yev. 64a]

Jakob en Ezau groeien op

Hoewel de kinderen tweelingen zijn en samen opgroeien, hebben ze verschillende karakters. Jakob brengt veel tijd thuis door waar hij samen met zijn vader en grootvader Abraham studeert. Ezau probeert onder de studie vandaan te komen en brengt de meeste tijd door op de velden. Hij houdt van jagen en doden en is meestal vele dagen van huis weg. Genesis 25:27: En de jongeren groeiden op, en Esau was een man die jagen begreep, een man van het veld, terwijl Jacob een onschuldige man was die in tenten woonde.

Commentaar van Rashi Genesis 25:27

En de jongeren groeiden op, en Esau was: Zolang ze klein waren, waren ze niet herkenbaar aan hun daden, en niemand bekeek hen nauwkeurig om hun karakter vast te stellen. Zodra ze dertien jaar oud werden, scheidde deze zich van de studiehuizen en die van de afgoderij. - [Uit Genesis Rabbah 63:10; Tanchuma, Ki Theze 4]

die de jacht begreep: [Hij wist hoe] hij zijn vader met zijn mond moest vangen en bedriegen en hem moest vragen: "Vader, hoe geven we tienden van zout en stro?" Zijn vader dacht daarbij dat hij nauwgezet de geboden naleefde (Tanchuma, Toledoth 8).

een man van het veld: Zoals de duidelijke betekenis ervan: een leegloper die met zijn boog op beesten en vogels jaagt. - [Van Targum Jonathan]

een onschuldige man: hij was geen expert in al deze [zaken]. Net als zijn hart, zo was zijn mond. Een persoon die niet slim is in het bedriegen, wordt תָּם genoemd, onschuldig.

wonen in tenten: de tent van Sem en de tent van Eber. - [Uit Genesis Rabbah 63:10]

De dood van Abraham

Abraham wordt 125 jaar oud. Zijn zonen, Izaäk en Ismaël, begraven hem in de Spelonk van Machpela.

Ezau doodt Nimrod

Op de dag van Abrahams dood, is Ezau op de velden zoals gewoonlijk. Hij is verdwaald en probeert de weg terug te vinden. Dan komt hij koning Nimrod met twee dienaars tegen. Ezau verschuilt zich achter een rots en wanneer Nimrod onbeschermd is doodt hij hem en vecht tegen de de dienaren die hun meester te hulp schieten. Ezau ontsnapt met de kleren van Nimrod. Dit waren Adams kledingstukken die later het eigendom werden van Noach; Noachs zoon Cham, de grootvader van Nimrod, kreeg de kleding en uiteindelijk kwamen ze in het bezit van Nimrod. Deze goddelijk kleding maakten van Nimrod een machtige jager en heerser over andere koningen. Nu bezit Ezau de kleding.

Jakob koopt het geboorterecht

Het geboorterecht geniet de oudste zoon. Het maakt hem de opvolger van zijn vader. Hij moet toegewijd zijn aan de dienst van G'd en de heilige tradities van de familie. Al snel wordt duidelijk dat Ezau deze rol niet goed vervult. Ezau kan de verantwoordelijkheid niet aan en verkiest een gelukkig zorgeloos leven als jager. Jakob lijkt echter wel een geschikte opvolger. De dag dat Ezau terugkeert na de moord op Nimrod, verwijt Jakob hem zijn heilige plicht als eerstgeborene niet na te komen. Ezau maakt Jakob belachelijk en spreekt denigrerend over het geboorterecht. Jakob is geschokt en stelt voor om het geboorterecht van Ezau over te kopen. Ezau gaat akkoord. Dus Jakob komt in het bezit van het geboorterecht. Genesis 25:29-34: Nu kookte Jakob een soep, en Esau kwam van het veld, en hij werd zwak. En Esau zei tegen Jakob: "Giet in [mij] wat van dit rode, rode [soep], want ik ben zwak"; hij werd daarom Edom genoemd. En Jacob zei: "Verkoop mij vanaf deze dag uw geboorterecht." Esau antwoordde: 'Zie, ik ga dood; dus waarom heb ik dit eerstgeboorterecht nodig?' En Jacob zei: "Zweer het mij vanaf deze dag"; dus zwoer hij hem, en hij verkocht zijn eerstgeboorterecht aan Jacob. En Jakob gaf Esau brood en een soep van linzen, en hij at en dronk en stond op en vertrok, en Esau verachtte het eerstgeboorterecht.

Commentaar van Rashi Genesis 25:29-34

gekookt: Hebreeuws וַיָּזֶד, een uitdrukking van koken, zoals de Targum weergeeft.

en hij was zwak: Hebreeuws עָיֵף (Genesis Rabba 63:12) van het plegen van moord, zoals er wordt gezegd (Jeremia 4:31): "want mijn ziel is zwak (עָיְפָה) voor de moordenaars."

Giet in [mij]: ik zal mijn mond openen, en [jij] giet er heel veel in, zoals we leerden (Shab. 155b): “We mogen een kameel, enz. [Op de sabbat] niet volproppen, maar voedsel in zijn mond stoppen (מַלְעִטִין). " - [Uit Gen. Rabbah 63:12]

een deel van deze rode, rode [soep]: rode linzen. En op die dag stierf Abraham, opdat hij niet zou zien dat Ezau, zijn kleinzoon, in slechte wegen verviel, want dat zou niet de "goede ouderdom" zijn die de Heilige, gezegend is Hij, hem had beloofd. Daarom verkortte de Heilige, gezegend is Hij, zijn leven met vijf jaar, want Izaäk leefde honderdtachtig jaar, en deze (Abraham) [leefde] honderdvijfenzeventig jaar, en Jakob kookte linzen om de mensen te voeden. Maar waarom linzen? Omdat ze [rond] zijn als een wiel, want rouw is als een wiel dat in de wereld ronddraait. (Evenzo, net zoals linzen geen mond hebben [geen crack], zoals andere bonen hebben, zo heeft de rouwende geen mond, want het is hem verboden te spreken. Het is daarom de gewoonte om de rouwende eieren te voeren aan het begin van zijn maaltijd, aangezien ze rond zijn en geen mond hebben. Zo ook heeft een rouwende geen mond, zoals wordt besproken in Mo'ed Katan (21b): “Een rouwende zal de hele eerste drie dagen niet reageren op iemands begroeting, en mag zeker geen begroeting initiëren. Van de derde tot de zevende dag mag hij antwoorden, maar niet begroeten, enz. ”[Dit wordt gevonden] in een oude [uitgave van] Rasji.) - [Uit Genesis Rabbah 63 : 12, BB 16b]

Verkoop mij vanaf deze dag: Zoals de Targum weergeeft: כְּיוֹם דִילְהֵן, "zoals deze dag"; net zoals deze dag duidelijk is, dus verkoop het mij met een duidelijke verkoop.

uw eerstgeboorterecht: Aangezien de [offer] dienst werd verricht door de eerstgeborene, zei Jacob: "Deze goddeloze man verdient het niet te offeren aan de Heilige, gezegend zij Hij." - [Uit Genesis Rabbah 63:13]

Esau antwoordde: "Zie, ik ga sterven": (Het eerstgeboorterecht is iets instabiel, want de [offer] dienst zal niet altijd de functie zijn van de eerstgeborene, want de stam van Levi zal het op zich nemen. Bovendien zei Esau [tegen Jacob]: "Wat is de aard van deze dienst?" Hij antwoordde: 'Er zijn veel verboden en straffen en doodstraffen bij betrokken, zoals we hebben geleerd (Sanhedrin 83a): die hun haar niet hebben afgeknipt. '' Hij (Esau) zei: 'Zie, ik zal daardoor sterven (dwz het eerstgeboorterecht); zo ja, waarom zou ik het willen? "

en Esau veracht: de Schrift getuigt van zijn slechtheid, dat hij de dienst van de Alomtegenwoordige verachtte.

Izaäk gaat naar het land van de Filistijnen

Na Abrahams dood wordt Kanaän opnieuw getroffen door hongersnood. Izaäk wil net zoals Abraham destijds naar Egypte. Maar G'd zegt tegen hem dat hij in het land moet blijven. Dan reist Izaäk naar het land van de Filistijnen. Hij is even voorzichtig als Abraham en zegt dat Rebekka zijn zuster is en niet zijn vrouw. Koning Abimelech wil met Rebekka trouwen omdat zij de eerlijkste vrouw is die hij ooit heeft gezien. Maar wanneer hij er achter komt dat Rebekka de vrouw is van Izaäk is hij bang haar aan te raken. Wanneer Izaäk erg rijk wordt worden de Filistijnen jaloers en verzoeken hem het land te verlaten. Izaäk gaat naar Beer Sheva waar zijn vader Abraham heeft gewoond. Spoedig brengt Abimelech een vriendschappelijk bezoek aan Izaäk. Abimelech en Izaäk sluiten vrede en Abimelech keert naar zijn land terug.Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Wie van de tweeling wordt het eerst geboren?
  2. Waarom geeft Izaäk één van de tweeling de naam Jakob?
  3. In welke opzichten verschillen Jakob en Ezau van elkaar?
  4. Op welke leeftijd overlijdt Abraham en waar wordt hij begraven?
  5. Waarom steelt Ezau de kleren van Nimrod na hem gedood te hebben?
  6. Waarom koopt Jakob het geboorterecht van Ezau over?
  7. Waarom vertrekt Izaäk naar het land van de Filistijnen? Wat gebeurt daar?
© 2008 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Torastudie: Izaäks zegen - Genesis 27:11-22 en 28:9Torastudie: Izaäks zegen - Genesis 27:11-22 en 28:9In Genesis 27:11-22 ontsteelt Jakob de vaderlijke zegen van Ezau. Jakob wordt hierbij geholpen door zijn moeder Rebekka,…
Torastudie: Dood Abraham/ Zonen Izaäk Genesis 25:1-29Torastudie: Dood Abraham/ Zonen Izaäk Genesis 25:1-29In Genesis 25:1-29 wordt de dood van Abraham en de geboorte van Jakob en Ezau besproken. Wanneer Abraham de leeftijd van…
Torastudie: De verkrachting van Dina - Genesis 34:1-2Torastudie: De verkrachting van Dina - Genesis 34:1-2En Dina, de dochter van Lea, die zij Jakob had gebaard, ging uit om te zien naar de dochters des lands. Toen zag haar Sh…
Tora lezing - Parasha: GenesisDe Tora lezing in de synagoge begint met het Bijbelboek Genesis. De volgende parashot komen aan de orde: Parsha Bereishi…

Het Shema: "Hoor Israël" - de Joodse geloofsbelijdenisHet Shema: "Hoor Israël" - de Joodse geloofsbelijdenisHet Shema kan omschreven worden als de dagelijkse Joodse geloofsverklaring, gereciteerd in de ochtend- en avondgebeden e…
Joodse filosofie - Chabad 1: geloof moet worden ontdektGeloof kan niet worden geleerd; het moet ontdekt worden. Want geloof in God is niet een logische beslissing die een pers…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
  • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
  • Tenach
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 05-07-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.