Kabbala: de verbondenheid tussen wijsheid en profetie

Aan de hand van vijf belangrijke werken van de Kabbala -Sefer Yetzirah, Zohar, Pardes Rimoniem, Eitz Chayim, en Tanya wordt het fundamentele karakter van de verbondenheid tussen wijsheid en profetie uitgelegd. De vijf werken zijn de focus van het overzicht van haar ontwikkeling door de eeuwen hen. De wijsheid dient verspreid te worden. We moeten de overstap maken van ons huidige bewustzijnstoestand naar het bewustzijn van de Messiaanse tijd.

Kabbala: De eenheid van wijsheid en profetie

De numerieke waarde van het woord kabbala (קבלה ) in het Hebreeuws is 137. Dit is één van de belangrijkste getallen in de moderne natuurkunde. Als een puur nummer staat het bekend als de "inversie van de fijne structuur constant" en drukt een belangrijke eigenschap van ruimte met betrekking tot de schepping.

Het getal 137 is ook de som van 'wijsheid' (73) en 'profetie' (64). Daarom is Kabbala de eenheid van wijsheid en profetie.

profetie en wijsheid

Kabbala ontwikkelde zich uit de profetische traditie die in het Jodendom bestond tot aan de Tweede Tempel. Hoewel de profetie bleef zweven boven het Joodse volk, manifesteerde het zich daarna niet meer direct. In plaats daarvan kwam de geest van de wijsheid in de vorm van de Mondelinge Tora die tot aan de dag van vandaag doorgaat. De ontmoeting van wijsheid en profetie en hun eenheid is wat de Kabbala definieert.

Wijsheid correspondeert met de sefira Chochma (bekend als de "vader", Abba) en profetie correspondeert met de sefira Bina (bekend als de "moeder", Imma). Wanneer we Kabbala bestuderen openbaren we de eenheid van wijsheid en profetie. Kabbala is de innerlijke wijsheid van de Tora, chochmat ha'chen. Het geeft een visie van de perfecte, utopische wereld dat de wereld zal genieten met de komst van de Masjiach. Het bestuderen van de Kabbala verschaft ons zowel op individueel als collectief niveau het bewustzijn en sterkte van het karakter dat noodzakelijk is deze toekomst te aanschouwen.

De evolutie van Kabbala

De vijf stadia van de Kabbala moeten worden geanalyseerd op basis van de vijf stijgende niveaus van de ziel:
  • psyche (nefesh),
  • geest (roeach),
  • ziel (neshama intellectuele dimensie),
  • de levende (chaya - boven rationele verbinding van de ziel met God),
  • de enkele (jechida, is één met God).

Stadium 1: Sefer Yetzira (Het boek van Formatie)

De tekst correspondeert met het niveau van de psyche van de ziel. Het boek is door Abraham geschreven. Het Boek van Formatie ging dus vooraf aan de openbaring van de Tora. Maar het was pas klaar in de generatie vóór de vernietiging van de Tweede Tempel. Rabbi Akiva stelde het boek samen.

Stadium 2: De Zohar (Het Boek van de Glans)

De Zohar is een interpretatie van de Bijbel. Soms is de inhoud verhalend, soms is het een diepte-analyse. Sommige delen bleven onbegrijpelijk tot de Arizal er zijn licht over liet schijnen. De Zohar is geschreven door Rabbi Shimon bar Yochai (Rashbi). Hij schreef het in de tweede eeuw, maar het boek werd pas 1200 jaar later openbaar. In de interim-periode werd het doorgegeven van leraar op leerling. Toen het boek openbaar werd begonnen vele Kabbala geleerden de geheimen te ontrafelen. Dit bereikte zijn hoogtepunt met de Ramak, Rabbi Moshe Cordovero.

Stadium 3: Pardes Rimoniem (De granaatappel boomgaard)

Ramak schreef de Pardes Rimoniem. Het was zijn rationele interpretatie van de Zohar. Het is gebaseerd op een vers uit het Hooglied.

Stadium 4: Eitz Chayim (Levensboom)

Maar er moesten nog meer mysteries worden geopenbaard. Dit zou gebeuren door Izaäk Luria, de Ari. Hij gaf een geheel nieuwe interpretatie van de Zohar met de tekst Eitz Chayim.

Spreiding van de wijsheid

De Arizal legde uit dat de wijsheid verspreid diende te worden. De studie van de Zohar heeft de kracht de moeilijke traumatische gebeurtenissen te voorkomen om de overstap te maken van ons huidige bewustzijnstoestand naar het bewustzijn van de Messiaanse tijd. Er zijn echter wel voorwaarden aan verbonden, namelijk dat de Zohar alleen bestemd is voor degenen die het kunnen integreren in hun leven. Wat een geschikte student is staat beschreven in de Eitz Chayim

Stadium 5: Tanya (Een compilatie van leer)

Tanya is het laatste boek van de openbaring van de Kabbala. Het is een Chassidisch boekwerk geschreven door de Alter Rebbe. Het geeft een dieper inzicht in het begrijpen van de Zohar. De Baal Shem Tov pleitte voor studie van de Kabbala door iedere Jood ongeacht hun toewijding aan de Tora (Hier moet ik wel een kanttekening bij plaatsen. Het is gevaarlijk om de Kabbala te bestuderen zonder het als onderdeel van de Tora te beschouwen. Het nakomen van de wetten van de Tora vormen de vaten. De innerlijke dimensie van de Tora -de Kabbala- vormt de ziel die in de vaten stroomt. Wanneer alleen Kabbala wordt bestudeerd zonder de Tora na te leven dan is het als een ziel zonder lichaam. Het gevaar bestaat dat mensen dan buiten de realiteit gaan leven.). Er is ook geen verschil tussen man en vrouw. Vrouwen kunnen gewoon de Kabbala bestuderen. Tot de komst van de Masjiach is het onze taak om chassidoet te verspreiden.

Openbaring van het verborgene

Vlak voor de komst van de Masjiach zal de profetie terugkeren naar het Joodse Volk. Het doel van de profetie is om de ziel voor te bereiden zodat het de diepte van de openbaring van de verborgen Tora leer kan integreren als ze worden geopenbaard door de Masjiach.

De weg naar de profetie

Hoe relateren de vijf ontwikkelingen van de Kabbala (Sefer Yetzira, de Zohar, Pardes Rimoniem, Eitz Chaim en Tanya) op de vijf aspecten van de ziel: psyche, geest, ziel, de levende en de enkele? De vijf stadia vormen het ontvouwen van het Joodse bewustzijn. We vinden in de profeten dat de echte profetie zal terugkeren naar het Joodse volk vlak voor de komst van de Masjiach. Kabbala bereidt de weg naar de profetie voor.

We krijgende twee volgende schema's m.b.t. de vijf ontwikkelingen van de Kabbala die relateren op de vijf aspecten van de ziel:
aspect van de zielcentrale tekstontwikkelt
psyche (nefesh)Sefer Yetzirabegrip van de natuurlijk wereld
geest (roeach)Zoharemotionele rijk
ziel (neshama)Pardes Rimoniemintelectuele faculteiten
levende (chaya)Eitz Chayimboven rationeel begrip
enkele (jechieda)Tanyaeenheid met God

aspect van de zielhet zien van de toekomst
psyche, geest en zielverleden handelingen (daden, woorden en gedachten)
levendeverleden incarnaties
enkeletoekomstige bestemming
© 2008 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Kabbala: De Zohar - Shimon bar Yochai & ArizalDe Zohar (uitstraling, schittering) is geschreven door Rabbijn Shimon Bar Yochai (Rashbi). De Zohar is gebaseerd op de v…
Kabbala en chassidoet: een introductieIn dit artikel een korte introductie van de Kabbala en chassidoet. Aan de orde komen de definitie en de oorsprong van Ka…
Kabbala: De Mondelinge TraditieHet Joodse volk ontving de Tora zowel schriftelijk als mondeling. De Schriftelijke Tora verwijst naar de vijf boeken van…
Kabbala: de noodzaak Kabbala te bestuderenOver de noodzaak Kabbala te bestuderen is door veel Kabbalisten geschreven. In dit artikel geef ik kort weer wat Kabbali…

Kabbala: vijf niveaus van zielsbewustzijnDe Goddelijke ziel is onlosmakelijk met God verbonden. In Deuteronomium 32:9 staat: "Want des Heren deel is Zijn volk."…
Kabbala: gevaren wanneer Kabbala niet goed wordt bestudeerdHet eerste dat men zich moet afvragen voordat men Kabbala gaat bestuderen is hoe dit te doen voor men zichzelf in gevaar…
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 09-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.