Joodse Bijbel: Abraham getest - het Akeida altaar

Joodse Bijbel: Abraham getest - het Akeida altaar Abraham wordt getest door G'd. Hij moet zijn zoon Izaäk offeren. Abraham stelt geen vragen en hij volgt het bevel van G'd op. Op het moment dat Abraham het mes heft houdt een engel hem tegen. Het bevel van G'd is slechts een test van G'd om Abrahams loyaliteit te tonen. Uiteindelijk offert Abraham een ram. Wanneer Izaäk en Abraham terugkeren overlijdt Sara wanneer ze het nieuws hoort. Ze wordt begraven in de Spelonk van Machpela waar ook Adam en Eva liggen.

Joodse Bijbel met commentaar van Rashi

Per vers het commentaar van Rashi, de Joodse Bijbelcommentator die leefde van 1040-1105. Rashi wordt beschouwd als de leraar van de leraren. Door alle traditionele Joden wordt Rashi als autoriteit op het gebied van de Joodse Bijbel en de Talmoed beschouwd. Vandaar dat het belangrijk is om zijn commentaar op de Joodse Bijbel weer te geven. Rashi gebruikt nieuw Hebreeuws aangevuld met Oud Franse woorden. Zijn taalgebruik is soms wat orakelachtig kort. Voor nadere verklaring is het verstandig een orthodox Joodse rabbijn te raadplegen.

G'ds vreemde bevel

Er is vrede en harmonie in het huis van Abraham nadat Ismaël en zijn moeder zijn vertrokken. Maar Abraham zou nog geen gehele vrede vinden. Opnieuw wordt zijn geloof op de proef gesteld.

Onder tegenspoed heeft Abraham zijn rotsvast vertrouwen in G'd bewezen. Nu onderwerpt G'd Abraham aan de grootst mogelijke test. Plotseling verschijnt G'd aan Abraham en zegt tegen hem: Genesis 22:2: "Neem je zoon, de enige die je hebt, die je liefhebt, Izaäk, en ga naar het land van Moria en breng hem daar als offer op één van de bergen die Ik je zal aanwijzen."

Abraham gaat niet met G'd in discussie. Hij vraagt niet hoe dit bevel in overeenstemming is met de belofte dat Izaäk de vader van een grote natie wordt dat G'ds naam draagt. G'd beveelt en Abraham gehoorzaamt.

Commentaar van Rashi Genesis 22:2

Neem alstublieft: Hebreeuws קַח נָא is slechts een uitdrukking van een verzoek. Hij [G'd] zei tegen hem: "Ik smeek u, slaag voor deze test voor Mij, zodat mensen niet zullen zeggen dat de eersten [tests] geen inhoud hadden." - [van Sanh. ad loc.]

uw zoon: Hij [Abraham] zei tegen Hem: "Ik heb twee zonen." Hij [God] zei tegen hem: "Uw enige." Hij zei tegen Hem: "Deze is de enige zoon van zijn moeder, en die is de enige zoon van zijn moeder." Hij zei tegen hem: "Van wie je houdt." Hij zei tegen Hem: "Ik houd van ze allebei." Hij zei tegen hem: "Izaäk." Waarom heeft Hij hem dit in het begin niet onthuld? Om hem niet plotseling in verwarring te brengen, opdat zijn geest niet afgeleid en verbijsterd raakt, en ook om hem het gebod geliefd te maken en hem voor elke uitdrukking te belonen. - [van Sanh. 89b, Gen. Rabbah 39: 9, 55: 7]

het land van Moria: Jeruzalem, en zo in (II) Kronieken (3:1): "om het huis des Heren te bouwen in Jeruzalem op de berg Moria." En onze wijzen legden uit dat [het wordt Moria genoemd] omdat van daaruit [religieuze] instructie (הוֹרָאָה) naar Israël gaat. Onkelos gaf het weer ["het land van dienst"] als een verwijzing naar de dienst van de wierook, die mirre bevatte ["mor" is fonetisch vergelijkbaar met Moria], nardus en andere specerijen.

breng hem naar boven: Hij zei niet tegen hem: "Slacht hem af", omdat de Heilige, gezegend is Hij, niet wilde dat hij hem afslachtte, maar hem naar de berg bracht, om hem voor te bereiden op een brandoffer, en zodra hij hem [naar de berg] bracht, zei Hij tegen hem: "Haal hem naar beneden." - [uit Gen. Rabbah 56: 8]

een van de bergen: De Heilige, gezegend is Hij, doet het rechtvaardige wonder (andere edities: laat de rechtvaardigen wachten), en pas daarna maakt hij hun [Zijn bedoelingen] bekend, en dit alles is om hun beloning te vergroten. Evenzo (boven 12: 1): "naar het land dat Ik u zal tonen", en evenzo betreffende Jona (3:2): "en verkondig daarop de proclamatie." - [uit Gen. Rabbah 55: 7]

Vader en zoon samen

Abraham staat 's ochtends vroeg op, zadelt zijn ezel en verzamelt hout voor het vuur; dan neemt hij twee dienaren en zijn zoon Izaäk mee op zijn trip naar Moria. Izaäk die 37 is realiseert zich snel wat het doel is van de reis.

Dus zowel vader als zoon zijn vastbesloten in het vervullen van G'ds bevel. Er zijn veel obstakels om door te gaan met de test. Echter met een ferm hart en vastbesloten zetten Abraham en Izaäk hun reis naar de berg Moria door. Hier toont G'd aan Abraham de plaats waar het altaar moet worden gebouwd en waarop Izaäk moet worden vastgebonden.

Het Akeida altaar

Nadat het altaar klaar is gemaakt waarop Izaäk vastgebonden ligt, heft Abraham het mes. Op dat moment houdt een engel hem tegen en zegt Abraham zijn zoon geen kwaad te doen, want dit is slechts een test om Abrahams loyaliteit aan G'd te bewijzen. Genesis 22:12: En hij zei: "Strek je hand niet uit naar de jongen, en doe hem ook niet het geringste, want nu weet Ik dat je een God vrezende man bent, en je hebt je zoon, je enige, niet van Mij onthouden." Vol dankbaarheid en opgelucht kijkt Abraham in de rondte en ziet een ram dat met zijn hoorns vastzit in een struikgewas. Abraham pakt de ram en offert het aan G'd.

Commentaar van Rashi Genesis 22:12

Strek je niet uit: om [hem] te slachten. Hij [Abraham] zei tegen Hem: 'Zo ja, dan ben ik hier tevergeefs gekomen. Ik zal hem een wond toebrengen en wat bloed afnemen. " Hij zei tegen hem: "Doe hem niet het minste (מְאוּמָה)." Veroorzaak hem geen smet (מוּם)! - [uit Gen. Rabbah 56: 7]

voor nu weet Ik: Rabbi Abba zei: Abraham zei tegen Hem: “Ik zal mijn klacht voor U uiteenzetten. Gisteren zei U tegen mij (boven 21:12): 'want in Izaäk zal uw zaad worden genoemd', en U trok zich terug en zei (boven vers 2): 'Neem nu uw zoon.' Nu zegt u tegen mij: strek uw hand niet uit naar de jongen.'' De Heilige, gezegend is Hij, zei tegen hem (Psalm 89:35): 'Ik zal Mijn verbond niet ontheiligen, noch zal ik de uiting van Mijn lippen veranderen.' Toen Ik tegen je zei: "Neem", veranderde Ik de uiting van Mijn lippen niet. Ik zei niet tegen je: "Slacht hem af", maar: "Breng hem groot." Je hebt hem opgevoed; schakel hem [nu] uit. - [uit Gen. Rabbah 56: 8]

voor nu weet Ik: vanaf nu heb Ik een reactie op Satan en de naties die zich afvragen wat mijn liefde voor jou is. Nu heb ik een reden (lett. Een opening van de mond), want ze zien "dat je G'd vreest". -

Abrahams beloning

G'd beloont Abraham met vele nakomelingen zoveel als de sterren aan de hemel die de steden zullen overnemen van de vijanden.

Abraham en Izaäk keren terug

Vol blijdschap dalen Abraham en Izaäk van de berg en keren terug naar de plek waar zij hun dienaren hadden achter gelaten. Ze keren zo snel mogelijk naar Sara terug. Abraham is bang dat Sara gist naar het werkelijke doel van de reis en wil daarom snel met Izaäk terugkeren.

Sara's dood

Het nieuws van Izaäks veilige terugkeer bereikt Sara voor zijn terugkeer en haar hart kan de shock niet verdragen. Sara sterft van de shock van geluk dat haar overmant. Ze is 127 jaar geworden. Genesis 23:2: En Sara stierf in Kiriat-arba, dat is Hebron, in het land Kanaän, en Abraham kwam om Sara te prijzen en haar te bewenen. Abraham is zeer bedroefd en met hem rouwt het hele land. Hij koopt de Spelonk van Machpela bij Hebron waar Adam en Eva begraven liggen en legt zijn vrouw Sara daar te rusten.

Commentaar van Rashi Genesis 23:2

in Kiriat-arba: lit. de stad van de vier. Zo genoemd naar de vier reuzen die daar waren: Ahiman, Sheshai, Talmai en hun vader (Gen. Rabbah uit Numeri 13:23). Nog een verklaring: vanwege de vier echtparen die daar werden begraven, man en vrouw: Adam en Eva, Abraham en Sarah, Isaac en Rebecca, Jacob en Leah (Pirkei d’Rabbi Eliezer, hoofdstuk 20).

en Abraham kwam: van Beersheva.

om Sara te loven en haar te bewenen: Het verslag van Sara's overlijden werd naast de binding van Izaäk geplaatst, omdat als resultaat van het nieuws van de 'binding', dat haar zoon was voorbereid op de slacht en bijna was afgeslacht, haar ziel wegvloog haar, en ze stierf. - uit Genesis Rabbah 58: 5]

Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Waarom is het vreemd dat Abraham zijn zoon moet offeren van G'd?
  2. Wie houdt Abraham tegen?
  3. Wat moet Abraham nu offeren?
  4. Wat krijgt Abraham als beloning na de test?
  5. Waardoor overlijdt Sara?

Lees verder

© 2008 - 2021 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Tora en Masjiach:Gen. 18:1/21:3/23:17-18/24:42-Joodse uitlegIn de Tora worden heel veel toespelingen gemaakt op de komst van de Joodse Masjiach. Hoewel de Messias nog steeds niet g…
Het "offer" (akeida) van Izaäk door AbrahamHet "offer" (akeida) van Izaäk door AbrahamHet "offer" van Izaäk vertegenwoordigt het uiterste in de Joodse toewijding aan God. Elke morgen lezen we voor de gebede…
Het “offer” van Izaäk: Joodse commentaren en toelichtingenHet “offer” van Izaäk: Joodse commentaren en toelichtingenElie Wiesel noemt het verhaal over het “offer” van Izaäk een verwarrende geschiedenis. De vrees heeft hierbij de overhan…
De acht verheven aartsengelen – ZadkiëlDe acht verheven aartsengelen – ZadkiëlIn het christendom verzinnebeeldt de aartsengel Zadkiël de ‘rechtschapenheid van God’. Hij is de engel die voorkwam dat…

Kabbala: krachten ziel - Emoena, Ta'anoeg, RatzonEmoena (geloof) is de spirituele toestand geassocieerd met de innerlijke ervaring van de hoogste van de drie "hoofden" v…
Joodse Bijbel: Izaäk en IsmaëlJoodse Bijbel: Izaäk en IsmaëlAbraham verhuist van Hebron naar Gerar in het land van de Filistijnen. Daar krijgen hij en Sara een zoon, Izaäk. Izaäk w…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipart-Vectors, Pixabay
  • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
  • Tenach
Jehoeda (1.614 artikelen)
Laatste update: 07-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.