InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Religie > Joodse Bijbel: Het verbond tussen G'd en Abraham

Joodse Bijbel: Het verbond tussen G'd en Abraham

Joodse Bijbel: Het verbond tussen G'd en Abraham G'd belooft Abram een rijk nageslacht. Hoewel Abram oud is en geen kinderen heeft gelooft hij G'd. G'd vertelt Abram dat zijn nakomelingen eerst als slaaf in Egypte zullen verblijven maar daarna zullen terugkeren naar Kanaän. Wanneer Sarai en Abram geen kinderen krijgen stelt Sarai aan Abram voor dat deze met Hagar trouwt. Hagar en Abram krijgen een zoon: Ismaël. Later, nadat G'd een verbond sluit met Abraham, krijgen Abraham en Sarah alsnog een zoon: Izak.

Het verbond tussen G'd en Abraham

Tel de sterren

Na Abrams overwinning op Chedarlaomer verschijnt G'd aan Abram en belooft hem verder bescherming en grote beloning. Abram kan dit niet geloven omdat hij kinderloos is. G'd belooft Abram echter een kind. Om de kracht van de woorden te tonen roept G'd Abram uit zijn tent en vertelt hem naar de hemel te kijken. Abram luistert naar de G'ddelijke woorden: "Kijk naar de hemel en tel de sterren als je ze kunt tellen. Zo groot zal ook je nageslacht zijn."

Hoewel Abram al oud is en geen kinderen heeft vertrouwt hij op G'd. En G'd geeft Abram veel krediet in dit geloof. Hij zegt tegen Abram dat zijn nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat de hunne niet is. Zij zullen daar slaaf zijn en worden onderdrukt voor 400 jaar. En ook de natie die zij zullen dienen zal G'd beoordelen en daarna zullen ze grote bezittingen hebben. Abram zal op oude leeftijd worden begraven. En de vierde generatie zal hier terugkeren want de ongerechtigheid van de Amorieten zal niet eerder dan in die tijd worden voltooid. Nadat G'ds stem verdwijnt brengt Abram een offer. G'd verschijnt opnieuw en belooft Abram dat zijn nakomelingen het land in bezit krijgen tussen de rivier de Nijl en de rivier de Eufraat.

Abram neemt Hagar als vrouw

Abrams overwinning op Chedarlaomer en zijn nobele karakter wordt wijd en zijd bekend en hij krijgt van iedereen respect en bewondering. Abram zou gelukkig moeten zijn maar hij heeft nog steeds geen kind. Wanneer Abram 85 is zegt Sarai tegen Abram dat hij de slavin Hagar moet trouwen. Abram volgt het advies van Sarai op en neemt Hagar tot zijn vrouw. Ze krijgen beiden een zoon en noemen die Ismaël dat "G'd zal horen" betekent.

Het Verbond

Wanneer Abram 99 jaar oud is verschijnt G'd opnieuw aan Abram en wijzigt zijn naam in Abraham dat betekent "Vader van vele volkeren". Sarai ontvangt ook de directe zegen van G'd, Hij geeft haar de naam Sarah dat "koningin" betekent. G'd zegt: "Ik zal haar zegenen en ze zal de moeder zijn van de naties."

Dan sluit G'd met Abraham een verbond. Volgens dit verbond moet Abraham en de toekomstige generaties het pad van G'd volgen. En G'd belooft hen het Land Kanaän en Zijn bescherming en zorg. Het verbondsteken is de besnijdenis. Elke nieuw geboren Joodse jongetje moet op de achtste dag besneden worden. Ook Abraham ondergaat deze besnijdenis.

De gasten van Abraham

Na de besnijdenis van Abraham bezoekt G'd hem in zijn tent bij de eiken van Mamre. Hij troost Abraham die last heeft van pijn als gevolg van de besnijdenis. G'd zendt drie engelen die vermomd zijn als Arabieren. Abraham heet ze welkom en vergeet alle pijn. Hij dringt bij ze aan om te rusten onder de schaduw van de bomen. Ze wassen hun voeten en eten brood. Sarah bakt cake en Abraham slacht een kalfje dat hij klaar maakt. Pas later realiseert Abraham zich wie de mannen zijn wanneer ze hem vertellen dat Abraham binnen een jaar een zoon zal krijgen. Sarah kan nauwelijks geloven dat ze op 90-jarige leeftijd nog een kind zal baren.Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Hoe groot zal het nageslacht van Abram zijn?
  2. Wat belooft G'd aan Abram wanneer deze een offer brengt?
  3. Waarom zegt Sarai dat Abram met Hagar moet trouwen?
  4. G'd verandert de naam Abram in Abraham. Wat betekent Abraham?
  5. Welk verbond sluit G'd met Abraham?
  6. Wat is het verbondsteken?
  7. Wat vertellen de gasten aan Abraham?

Lees verder

© 2008 - 2017 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Joodse Bijbel: Izaäk en IsmaëlJoodse Bijbel: Izaäk en IsmaëlAbraham verhuist van Hebron naar Gerar in het land van de Filistijnen. Daar krijgen hij en Sara een zoon, Izaäk. Izaäk w…
De Joodse besnijdenis: het verbondsteken - briet milaDe Joodse besnijdenis: het verbondsteken - briet milaHet Jodendom begon met aartsvader Abraham. In Genesis 15:18 lezen we Abraham met God een verbond sloot: "Op die dag sloo…
God: Adam - Abraham - Mozes - wij - Joodse visieGod: Adam - Abraham - Mozes - wij - Joodse visieNa de blunder van Adam maakt God een nieuw Verbond met zijn schepsel in de persoon van Abraham. Nog weer later schenkt G…
Welk belang heeft een almachtige God dat wij Hem dienen?Als God al alles heeft en almachtig is op welke manier kunnen we God dan nog dienen? Heeft het zin gebeden uit te spreke…
Geschiedenis Jodendom: Israël als Uitverkoren VolkGeschiedenis Jodendom: Israël als Uitverkoren VolkVeel mensen begrijpen niet het begrip 'Israël als Uitverkoren Volk'. Ze denken dat Israël boven de andere volken staat.…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
  • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
  • Tenach

Reageer op het artikel "Joodse Bijbel: Het verbond tussen G'd en Abraham"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Infoteur: Etsel
Laatste update: 31-07-2017
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Bijbelse geschiedenis/personen
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!