InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Religie > Joodse Bijbel: Abram en Lot delen het land

Joodse Bijbel: Abram en Lot delen het land

Joodse Bijbel: Abram en Lot delen het land Vanwege een hongersnood trekt Abram met zijn gevolg naar Egypte. Wanneer de hongersnood ten einde is keren Abram en Lot naar Kanaän terug. Daar krijgen de herders van Abram en Lot ruzie over de grond waar hun schapen grazen. Abram stelt voor om het land te delen. Lot mag kiezen. Deze kiest voor de Jordaan Vallei. Abram vestigt zich in Kiriat Arab (Hebron). Dan raakt Lot in een oorlog verzeild en wordt krijgsgevangene. Abram redt hem met zijn kleine leger.

Abram gaat naar Egypte

Terwijl Abram op reis is door Kanaän breekt er hongersnood uit. Egypte dat de graanschuur is van de wereld wordt Abrams doel. Omdat Abram op de hoogte is van de kwade manieren en moraliteit van de Egyptenaren probeert Abram zijn vrouw Sarai te verstoppen. Maar de grensambtenaren ontdekken haar en brengen haar naar het paleis van de Farao in de veronderstelling dat het Abrams zuster is en niet zijn vrouw. G'd verzekert Sarai dat haar niets zal overkomen. En G'd treft Farao en zijn mensen met plagen en zij raken Sarai niet aan. Wanneer ze achter de oorzaak komen roept Farao Abram en vraagt hem waarom hij niet gezegd heeft dat Sarai zijn vrouw is. Dan stuurt hij beiden weg met veel dienaren en vee als cadeau. Genesis 12:17-20: Maar de Eeuwige trof de Farao en zijn hof met zware plagen om wat er gebeurd was met Abrams vrouw Sarai. Toen ontbood de Farao Abram. "Wat hebt u mij aangedaan!" zei hij. "Waarom hebt u me niet verteld dat ze uw vrouw is? Waarom hebt u gezegd dat ze uw zuster is? Nu heb ik haar tot vrouw genomen. Hier is uw vrouw weer, neem haar mee en verdwijn!" En op bevel van de Farao werd Abram, met zijn vrouw en al zijn bezittingen, onder geleide het land uit gebracht.

De twist van de herders

De hongersnood is ten einde. Abram en Lot keren terug naar Kanaän tussen Beth-El en Ay. Ze hebben allebei veel vee. De herders van Abram houden zich aan de vrome regels van Abram en nemen geen bezit van Lots gebied. Maar de herders van Lot nemen wel bezit van Abrams gebied. Er ontstaat ruzie tussen de herders. Abram zegt tegen Lot: "Laten we van elkaar scheiden. Als jij het linker gebied aanwijst als jouw eigendom, ga ik naar rechts; als jij het rechter aanwijst ga ik naar links."

Abram en Lot scheiden

Abram en Lot staan op de hoogte nabij Beth El. Van hieruit staren ze over het landschap. Ze kijken naar de vruchtbare vallei van de Jordaan. Het lijkt op het Hof van Eden of zoals het rijke land Egypte waar ze zojuist vandaan kwamen. Maar de mensen van deze gebieden zijn goddeloos en zondaars. Toch kiest Lot voor de Jordaan Vallei en zet zijn tent op nabij Sodom.

Abram blijft achter bij Beth-El en ontvangt van G'd nieuwe beloften vol hoop en blijdschap. Al het land van noord naar zuid en van oost naar west zal hem en zijn nageslacht toebehoren. G'd belooft Abram een groot nageslacht. Genesis 13:14-17: Nadat Lot was weggegaan, zei de Eeuwige tegen Abram: "Kijk eens goed om je heen, kijk vanaf de plaats waar je nu staat naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Al het land dat je ziet geef Ik aan jou en je nakomelingen, voor altijd. En Ik zal je zoveel nakomelingen geven als er stof op aarde is: ze zullen even ontelbaar zijn als alle stofdeeltjes op aarde. Kom, doorkruis het land in zijn volle lengte en breedte, want aan jou zal Ik het geven."

Abram reist op bevel van G'd naar het zuiden en bereikt de stad Kiriat Arba dat later Hebron wordt genoemd. Daar wordt hij welkom geheten door Aner, Esjkol en Mamre, de leiders van de Amorieten. Ze vormen een bondgenootschap en Abram vestigt zich bij de eikenbossen van Mamre.

Lot als krijgsgevangene

Lots honger naar rijkdom kost hem niet alleen bijna zijn fortuin maar ook zijn leven. In de Jordaan Vallei zijn vijf steden: Sodom, Gomorra, Adma, Zebaim en Bela (Zoar). Deze steden zijn veroverd door Chedarlaomer, de koning van Elam. Twaalf jaar lang betalen deze steden belasting aan de koning. Maar dan komen ze in opstand en worden dertien jaar lang onafhankelijk. Maar het jaar daarop vernietigt de koning van Elam de steden met behulp van drie naburige koningen. Lot, die in Sodom verblijft, is één van de krijgsgevangene. Abram krijgt het slecht nieuws te horen.

De redding

Abram verzamelt onmiddellijk al zijn mannen (318 in aantal) en gaat tegen Chedarlaomers leger vechten. Met G'ddelijke hulp verslaat hij het grote leger van Chedarlaomer tijdens een nachtelijke aanval. Hij bevrijdt de mensen en ze marcheren in triomf terug terwijl ze G'd zingend prijzen voor Zijn wonderbaarlijke hulp.

In de Vallei van Shave ontmoet Abram de koning van Sodom en de koning van Salem (Sem, de zoon van Noach en priester van God). Sem brengt brood en wijn en geeft dit aan Abram terwijl hij de zegen uitspreek: "Gezegend zij Abram van de Meest Hoge G'd, Die de vijanden in onze handen gaf." Abram geeft hem een tiende van zijn rijkdom. Abram weigert echter de goederen van de koning van Sodom omdat deze afgoden dient. Hij staat wel toe dat zijn trouwe bondgenoten Aner, Esjkol en Mamre hun deel nemen.Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
 1. Waarom verstopt Abram zijn vrouw Sarai wanneer ze in Egypte aankomen?
 2. Hoe voorkomt G'd dat Sarai iets aangedaan wordt?
 3. Waar krijgen Abram en Lot ruzie over?
 4. Wat stelt Abram voor aan Lot?
 5. Wat belooft G'd aan Abram?
 6. Waar vestigt Abram zich?
 7. Wat gebeurt er met Lot?
 8. Wat doet Abram?

Lees verder

© 2008 - 2018 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Joodse Bijbel: Het verbond tussen G'd en AbrahamJoodse Bijbel: Het verbond tussen G'd en AbrahamG'd belooft Abram een rijk nageslacht. Hoewel Abram oud is en geen kinderen heeft gelooft hij G'd. G'd vertelt Abram dat…
Geschiedenis Jodendom: Abraham, Izaäk, Jakob en MozesGeschiedenis Jodendom: Abraham, Izaäk, Jakob en MozesHet Jodendom is in Haran, Mesopotamië, ontstaan. Abram wordt de eerste mens die gelooft in Eén God. Hij gaat een volk st…
Torastudie 21: Abram en Lot - Genesis (12:11 en 14:23)Torastudie 21: Abram en Lot - Genesis (12:11 en 14:23)In Genesis 12:11 komt Abram in Egypte aan. Nadat hij weer uit Egypte trekt lezen we in hoofdstuk 13 van Genesis dat Abra…
Het verbond van God met mensenHet verbond van God met mensenHet Hebreeuwse woord voor verbond is 'beriet', wat taalkundig moeilijk te verklaren is. Een verbond heeft het karakter v…
Boekrecensie: Joodse traditie als permanent leren I. AbramrecensieBoekrecensie: Joodse traditie als permanent leren I. AbramTegenwoordig ontkomt de moderne maatschappij niet meer aan een leven lang leren. Het Joodse volk doet dit permanente ler…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
 • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
 • Tenach

Reageer op het artikel "Joodse Bijbel: Abram en Lot delen het land"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Etsel
Laatste update: 05-07-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Bijbelse geschiedenis/personen
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!